Nghiên cứu bào chế phytosome quercetin bằng phương pháp kết tủa trong dung môi

Nghiên cứu bào chế pellet ibuprofen bằng phương pháp đùn tạo cầu

Nghiên cứu bào chế pellet ibuprofen bằng phương pháp đùn  tạo cầu
... trình tạo pellet gồm giai đoạn nhau: tạo hỗn hợp bột kép đồng tạo khối ẩm, ép tạo sợi ép hình trụ, cắt làm tròn đoạn cắt, làm khô sản phẩm Đùn - tạo cầu phương pháp chế tạo pellet phổ biến tạo pellet ... tủ ấm • Bộ rây phân tích kích thước hạt 2.1.3 Phương pháp thực nghiệm 2.1.3.1 Phương pháp bào chê pellet Pellet IBP bào chế phương pháp đùn - tạo, cầu với thành phần cho mẻ 55 g sau: Các thành ... độ xốp, giảm tốc độ hoà tan dược chất từ pellet [20] - Tá dược tạo cầu: thành phần thiếu công thức pellet chế tạo phương pháp đùn - tạo cầu Tá dược tạo cầu phổ biến cellulose vi tinh thể với tên...
 • 51
 • 123
 • 0

Nghiên cứu bào chế liposome nifedipin bằng phương pháp hydrat hóa màng film

Nghiên cứu bào chế liposome nifedipin bằng phương pháp hydrat hóa màng film
... tốt 18 Kết luận Đã bào chế liposome nifedipin phương pháp hydrat hóa film với thông số lựa chọn sau: bốc dung môi áp suất giảm nhiệt độ 40°c 18 giờ, hydrat hóa trở lại màng film dung dịch đệm ... nifedipin tự kết tủa xuống đáy ống ly tâm Lấy phẩn hỗn dịch liposome phía trên, định lượng nifedipin nifedipin liposome hóa Hiệu suất liposome hóa nifedipin tính công thức sau: ,, Nifedipin liposome ... Nifedipin liposome hóa , , H= '' "T , " X 100 (% Nifedipin toàn phần Nifedipin toàn phẩn: lượng nifedipin hỗn dịch liposome trước lí tâm Nifedipin liposome hóa: lượng nifedipin hỗn dịch liposome sau...
 • 3
 • 101
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP-Nghiên cứu sản xuất nước sạch bằng phương pháp kết hợp sử dụng enzyme với HCL

BÁO CÁO THỰC TẬP-Nghiên cứu sản xuất nước sạch bằng phương pháp kết hợp sử dụng enzyme với HCL
... hai phương pháp trên, hi n ngư i ta s d ng phương pháp ph i h p: enzyme hố ch t (phương pháp enzyme hố gi i ph i h p) http://www.ebook.edu.vn 30 Thu phân b ng phương pháp lên men: Phương pháp ... (dùng enzyme VSV ho c ch ph m enzyme) V i ngun li u ng v t ngư i ta dùng phương pháp hố gi i ngun li u th c v t thư ng dùng phương pháp lên men (dùng enzyme) Phương pháp lên men s d ng enzyme ... nhu c u c a ngư i tiêu dùng Việc chọn nguyên liệu phương pháp sản xuất tạo sản phẩm có nhiều tên gọi khác như: maggi, xì dầu, nước chấm lên men, nước chấm hóa giải … http://www.ebook.edu.vn Nư...
 • 68
 • 82
 • 0

Nghiên cứu bảo quản rong nho bằng phương pháp ướp muối và đánh giá ảnh hưởng của chế độ rửa đến chất lượng sản phẩm rong nho ướp muối

Nghiên cứu bảo quản rong nho bằng phương pháp ướp muối và đánh giá ảnh hưởng của chế độ rửa đến chất lượng sản phẩm rong nho ướp muối
... PGS tài: Nghiên c u b o qu n rong nho b ng phương pháp p mu i ánh giá nh hư ng c a ch r a n ch t lư ng s n ph m rong nho p mu i” v i m c ích nghiên c u t o tìm bi n pháp b o qu n rong nho t tiêu ... 1.3.2 Các phương pháp p mu i 25 CHƯƠNG II NGUYÊN V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 30 2.1 NGUYÊN V T LI U 30 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 31 2.2.1 Phương pháp phân tích ... B GIÁO VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C NHA TRANG -PHAN TH PH NG KIM NGHIÊN C U B O QU N RONG NHO B NG PHƯƠNG PHÁP Ư P MU I VÀ ÁNH GIÁ NH HƯ NG C A CH R A N CH T LƯ NG S N PH M RONG NHO Ư P...
 • 95
 • 306
 • 6

Nghiên cứu điều chế magie lactat bằng phương pháp sinh tổng hợp

Nghiên cứu điều chế magie lactat bằng phương pháp sinh tổng hợp
... sản phẩm điều chế phương pháp sinh tổng hợp, magie lactat tổng hợp phương pháp hóa học magie lactat thành phần thuốc lưu hành (Magie B6) Từ khẳng định sản phẩm điều chế có phải magie lactat 32 ... Pharma, Việt Nam Magie lactat, Axit orotic Magie lactat, Magie citrat Magie lactat, hỗn hợp muối canxi Magie lactat, glycin Các phƣơng pháp sản xuất magie lactat 1.2.1 Phương pháp tổng hợp hóa học ... phần vào nghiên cứu sản xuất magie lactat, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu điều chế magie lactat phƣơng pháp sinh tổng hợp Với mục tiêu sau: - Sơ xác định quy trình lên men tạo magie lactat - Khảo...
 • 52
 • 69
 • 0

TỔNG HỢP CANXI CACBONAT HÌNH THÁI HÌNH KIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA TRỌNG TRƯỜNG CAO

TỔNG HỢP CANXI CACBONAT HÌNH THÁI HÌNH KIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA TRỌNG TRƯỜNG CAO
... II Phương pháp kết tủa trọng trường cao Phương pháp kết tủa trọng trường cao phương pháp mà phản ứng kết tủa xảy môi trường trọng lực cao [6] Nếu ta gọi tn thời gian ... 1.54056 Hình 7: Phổ nhiễu xạ tia X CaCO3 (800 C) V KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu yếu tố công nghệ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm trình tổng hợp canxi cacbonat hình kim phương pháp kết tủa trọng trường ... kích thước hạt hình thái học hạt điều khiển III Thực Nghiệm Hình 1: Sơ đồ phản ứng điều chế nanoCaCO3 phương pháp kết tủa trọng trường cao Thùng khuấy, Bơm, van, Lưu lượng kế, Phân bố chất lỏng,...
 • 7
 • 319
 • 1

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Nghiên cứu sấy lúa tầng sôi bằng phương pháp bề mặt đáp ứng " pot

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... Phần Nghiên cứu sấy lúa tầng sôi phương pháp bề mặt đáp ứng TÓM TẮT Phương pháp bề mặt đáp ứng (Response Surface Method) ứng dụng để nghiên cứu ảnh hưởng chế độ sấy tầng sôi nhiệt độ ... nghiệm Sấy tầng sôi lúa phương pháp bề mặt đáp ứng Chọn thông số nghiên cứu giá trị trung tâm Từ kết thí nghiệm kết nghiên cứu Tuyền ctv (2007), ta có giá trị trung tâm cho thông số nghiên cứu khoảng ... nghiên cứu Mục đích nghiên cứu ứng dụng phương pháp bề mặt đáp ứng nhằm xác định qui trình sấy nhiều giai đoạn tối ưu sở có tỉ lệ gạo nguyên cao, gạo không bị hồ hóa VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN...
 • 18
 • 215
 • 1

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Nghiên cứu sấy lúa tầng sôi bằng phương pháp bề mặt đáp ứng " potx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... Nghiên cứu sấy lúa tầng sôi phương pháp bề mặt đáp ứng Giới thiệu Sấy lúa nghiên cứu nhiều Việt Nam từ thập niên 1980 Nhiều ứng dụng thành công máy sấy tỉnh, sấy rẻ, số giai đoạn thử nghiệm sấy ... giảm ẩm độ lúa xuống 18% xác định tốt 80oC 2.5 phút sau ủ 40 phút 75oC Thông tin áp dụng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu ứng dụng phương pháp bề mặt đáp ứng nhằm xác định qui trình sấy nhiều giai ... lệ gạo nguyên cao, gạo không bị hồ hóa Vật liệu phương pháp thí nghiệm Trong nghiên cứu này, để áp dụng phương pháp bề mặt đáp ứng cho qui trình sấy nhiều giai đoạn, vài thông số trung tâm cần...
 • 16
 • 130
 • 0

Nghiên cứu diệt trừ rầy nâu bằng phương pháp không sử dụng thuốc trừ sâu nằm bảo vệ môi trường

Nghiên cứu diệt trừ rầy nâu bằng phương pháp không sử dụng thuốc trừ sâu nằm bảo vệ môi trường
... bảo vệ môi trường mà giá thành rẻ Để giải vấn đề khó khăn trên, em tiến hành làm đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu diệt trừ rầy nâu phương pháp không sử dụng thuốc trừ sâu nhằm bảo vệ môi trường với ... Vi khuẩn Thuốc diệt nấm Nấm Thuốc diệt cỏ Cây, thường loại cỏ Thuốc trừ sâu Côn trùng Thuốc trừ động vật thân mềm Động vật thâm mềm, đạc biệt sên, ốc sên Thuốc diệt giun Giun tròn Thuốc trừ loại ... cường sử dụng giống trồng kháng sâu bệnh Cần nghiên cứu quy hoạch phát triển NN theo đònh hướng NN Nghiên cứu khuyến khích sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc thực vật Các giải pháp thực chất nghiên cứu...
 • 95
 • 266
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ TÍNH CHẤT SỢI DỨA VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TRONG DUNG DỊCH SODIUM HYDROXIDE" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Hình 4 .Sợi dứa thơ có khơng có xử 18% NaOH, 30 phút , 100oC; (a) chưa xử lý, (b) phần mặt cắt sợi xử lý; (c) phần dọc theo sợi xử 3.2 Tỷ trọng sợi dứa thơ xử Phương pháp đo tỷ trọng sợi ... (c) Sợi dứa xử 18% NaOH, 80oC 30 phút KẾT LUẬN Các số liệu đặc trưng sợi dứa Việt Nam nghiên cứu kích thước sợi, độ phân bố kích thước trung bình dọc chiều dài sợi dứa, hình thái thơ sợi trước ... phổ sợi xử Như vậy, qua phổ sợi xử lý, chứng tỏ có chuyển tiếp phần từ cellulose I sang cellulose II (a) (b) (c) Hình 6.Phổ IR (a) Sợi dứa thơ, (b) Sợi dứa xử 18% NaOH, 100oC 30 phút (c) Sợi...
 • 7
 • 197
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bào chế viên nén diltiazem giải phóng kéo dài sử dụng cốt sơ nước ăn mònbước đầu nghiên cứu sản xuất axit axetic bằng phương pháp lên men vi sinh vật trên tinh bột khoainghiên cứu phức chất pdame pdamm bằng phương pháp 1 h nmrtinh chế chất rắn bằng phương pháp kết tinhtinh chế chất rắn bằng phương pháp kết tinh lạichuong 5 dinh luong bang phuong phap ket tuaxác định dextrin bằng phương pháp kết tủa với cồnphương pháp kết tủa trong xử lý nước thảiứng dụng phương pháp chuẩn độ trong dung môi không nướcnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa polyeste không no pekn gia cường bằng hạt nano silica sử dụng phương pháp trộn hợp trong dung dichnghiên cứu bào chế dung dịch ttb có tác dụng tan sỏi mậtnghiên cứu bào chế viên loratadin rã nhanhnghiên cứu bào chế viên trimetazidin phóng thích kéo dàinghiên cứu bào chế hệ trị liệu hấp thu qua da đối với seopolamin clonidin và captoprilnghiên cứu bào chế viên nén isosorbid mononitrat 60 mg tác dụng kéo dàiIUH GOM BAT TRANG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL THUONG HIEU TRONG LINH VUC HANG TIEU DUNG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHđáp án gợi y thi tim hieu lich su viet namIUH KHAU HAO TSCD DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH HACH TOAN KHAU HAO TSCD DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL TIEN DU TRU TRONG NGAN HANG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH NEN KT NHAT BAN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt namHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và tuyên truyềnHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty khai thác cảng hàng không miền BắcIUH QL NN DOI VOI TT BDS DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VIEC LAM VA GIAI QUYET VIEC LAM TRONG KE HOACH PHAT TRIEN KTXH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL THUE THEO CO CHE TU KHAI, TU NOP TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH NGHANH CO KHI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KH TRONG KT NT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VAN DONG HANH LANG TRONG VU KIEN BAN PHA GIA CA BASA DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NN DOI VOI FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VAN DE PHAP LY TAI CAC DN LIEN DOANH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH CHONG BAN PHA GIA DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NHA NUOC VE DAT DO THI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập