Bai 12 su noi lớp 8..........

Tài liệu ly 8 bai 12: su noi

Tài liệu ly 8 bai 12: su noi
... tích phần vật chìm chất lỏng III Vận dụng C6: C7: C8: Thả bi thép vào thuỷ ngân bi hay chìm? Tại sao? TRẢ LỜI Hòn bi thép lên vì: dthép = 780 00 N/m3 d thủy ngân = 136000 N/m3  d thép < d thủy ... Tại tàu thép nặng bi thép lại bi thép lại chìm? TRẢ LỜI - Hòn bi làm thép có trọng lượng riêng 780 00N, lớn trọng lượng riêng nước 10000N nên bị chìm - Tàu làm thép thiết kế cho có khoang rỗng...
 • 15
 • 544
 • 6

Bài soạn ly 8 bai 12:su noi

Bài soạn ly 8 bai 12:su noi
... nên tàu mặt nước Thả bi thép vào thuỷ ngân bi hay chìm? Tại sao? Hòn bi thép lên vì: dthép = 780 00 N/m3 d thủy ngân = 136000 N/m3  d thép < d thủy ngân PHẦN THƯỞNG CỦA BẠN LÀ MỘT ĐIỂM MƯỜI! ... ⇒ Träng l­ỵng riªng cđa chÊt láng thø nhÊt nhá h¬n träng l­ỵng riªng cđa chÊt láng thø hai Bài 12.5 ( SBT/34) Gắn chì vào mặt miếng gỗ mặt nước Nếu quay ngược miếng gỗ cho chì nằm nước mực...
 • 31
 • 735
 • 2

bài giảng vật lý 8 bài 12 sự nổi

bài giảng vật lý 8 bài 12 sự nổi
... Vật lơ lửng chất lỏng dV = dl  Vật lên mặt chất lỏng dV < dl Tóm tắt P = dV.V FA = dl.V Vật chìm dV > dl Vật lơ lửng dV = dl Vật dV < dl * Vật chìm xuống dV > dl : Từ kết C2a), ta có: Khi vật ... gạch chéo hình 12. 2 Hình 12. 2 Biết P = dV.V (trong dV TLR chất làm vật, V thể tích vật) FA = dl.V (Trong dl TLR chất lỏng) Hãy chứng minh vật khối đặc nhúng ngập vào lòng thì: C6  Vật chìm xuống ... (lơ lửng chất lỏng) b) FA = P a) FA < P FA Hình 12. 1 P (2) Vật … c) FA > P FA P Vật … (3) FA P Vật … (1) C3 Tại miếng gỗ thả vào nước lại nổi? (hình 12. 2) Pgỗ < FA C4 Khi miếng gỗ mặt nước, trọng...
 • 18
 • 1,239
 • 0

Giáo án chuyên đề lí 8 Bài 12 Sự nổi

Giáo án chuyên đề lí 8 Bài 12 Sự nổi
... ảnh minh họa.nhận thức vấn đề cần nghiên cứu Tại thả bi gỗ vào nước bi gỗ nổi, bi sắt lại chìm? - Khi vật nổi? vật chìm? + GV trình chiếu hình ảnh minh họa để đưa vấn đề cần tìm hiểu Họat động ... đưa vấn đề cần tìm hiểu Họat động 2: Tìm hiểu điều kiện vật nổi, vật chìm.( 10 phút ) Mục tiêu: - Nắm điều kiện vật nổi, vật chìm so sánh lực đẩy Ác Si Mét trọng lượng vật - Phân tích kết TN ảo ... dung C5 - Cá nhân HS chọn đáp án V: Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ ( m3) - Yêu cầu HS chọn đáp án đúng - Ghi kết luận d:Trọng lượng riêng - Nhấn nút chọn đáp án - Cá nhân HS trả lời C5,...
 • 7
 • 1,697
 • 2

Bài thi dạy học tích hợp liên môn Vật lí 8 Bài 12 Sự nổi

Bài thi dạy học tích hợp liên môn Vật lí 8 Bài 12 Sự nổi
... thức môn Hóa học vào môn Vật lý Như có học sinh lớp tích hợp kiến thức môn học để giải vấn đề môn học cách thuận lợi Ý nghĩa học Qua dạy học thực tế nhiều năm thấy việc tích hợp kiến thức môn học ... SƠ DẠY HỌC DỰ THI Tên hồ sơ dạy học Tích hợp chủ đề Giáo dục môi trường kỹ sống thông qua kiến thức môn: Vật lý, Hoá học, Địa lý, Toán học Giáo dục công dân vào giảng dạy bài: Sự nổi môn Vật ... em biết tích hợp kiến thức môn học để làm Từ kết học tập em nhận thấy việc tích hợp kiến thức liên môn vào môn học việc làm cần thi t, có hiệu rõ rệt học sinh Cụ thể thực thử nghiệm môn Vật lý...
 • 8
 • 6,944
 • 174

slike bài giảng vật lý 8-tiết 14, bài 12 sự nổi

slike bài giảng vật lý 8-tiết 14, bài 12 sự nổi
... nước lại nổi? nêu điều kiện Hãy để vật nổi, vật chìm? I - ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM Nhúng vật vào chất lỏng thì: + Vật chìm xuống khi: P > FA + Vật lơ lửng (đứng yên) khi: P = FA + Vật lên ... KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM * Nhúng vật vào chất lỏng thì: + Vật chìm xuống khi: P > FA + Vật lơ lửng (đứng yên) khi: P = FA + Vật lên khi: P < FA II – ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN ... KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM * Nhúng vật vào chất lỏng thì: + Vật chìm xuống khi: P > FA + Vật lơ lửng (đứng yên) khi: P = FA + Vật lên khi: P < FA II – ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN...
 • 38
 • 360
 • 0

Bài 12: SỰ NỔI

Bài 12: SỰ NỔI
... NỔI I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Bài 12 • C2:Có thể xảy 3trường hợp sau trọng lựơng P vật độ lớn FA lực đẩy Ác-si-mét: < = = = = > SỰ NỔI II Độ lớn lực Ác-si-mét vật mặt thoáng chất lỏng Bài ... An:Tại thả vào nước bi gỗ nổi, còn bi sắt lại chìm? • Bình:vì bi gỗ nhẹ • An:Thế tàu thép nặng bi thép lại bi thép lại chìm? Bình: ??? SỰ NỔI I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Bài 12 • C1:Một vật nằm ... nước,trọng lượng lực đẩy Ác-si-mét cân nhau,vì vật đứng yên 2lực 2lực cân • • SỰ NỔI I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Bài 12 Các véctơ lưc ứng với 3trường hợp FA F A F A P P P Vật chuyển động xuống...
 • 13
 • 954
 • 13

Bài 12. Su nỏi

Bài 12. Su nỏi
... động xuống (Chìm xuống đáy bình) P Tiết 14 - Bài 12 : SỰ NỔI I Điều kiện để vật nổi, vật chìm b) P = FA FA P Vật đứng n ( lơ lửng chất lỏng) Tiết 14 - Bài 12 : SỰ NỔI I Điều kiện để vật nổi, vật ... B.V thể tích miếng gỗ C.V thể tích phần miếng gỗ chìm nước D.V thể tích gạch chéo hinh 12.2 Tiết 14 - Bài 12 : SỰ NỔI I Điều kiện để vật nổi, vật chìm II Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét vật mặt thống ... chất lỏng ? Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét vật mặt thoáng chất lỏng ? DẶN DÒ Học  Làm tập SBT ( 12.1 đến 12.7 )  Soạn 13 – Công học  Đọc mục “ Có thể em chưa biết “ SGK trang 45  Tàu ngầm toại tàu...
 • 18
 • 431
 • 1

Bài 12: SỰ NỔI

Bài 12: SỰ NỔI
... BÀI 12: SỰ NỔI I ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM C1: Một vật lòng chất lỏng chịu tác dụng lực nào, phương chiều chúng ... chuyển Vật đứng yên c) P < FA Vật chuyển động xuống động lên II ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG FA C3: Tại miếng gỗ thả vào nước lại ? C4: Khi miếng gỗ mặt nước,...
 • 9
 • 362
 • 0

Tiết 14 - Bài 12 : Sự nổi

Tiết 14 - Bài 12 : Sự nổi
... trờn mt cht lng thỡ lc y Ac-si-một: FA = d lng.V chỡm FA: Lc y Acsimet(N) d: trng lng riờng ca cht lng( N/m3) V: Th tớch phn vt chỡm cht lng( m3) Cú th em cha bit: Hỡnh nh tu ngm ang ni trờn ... khụng?Ti sao? TLC 4: P = FA vỡ ming g trng thỏi cõn bng Tit 14 Sự I/iu kin vt ni, vt chỡm II/ ln lc y Acsimet vt ni trờn mt thoỏng ca cht lng C 3: Ti ming g th vo nc li ni? TLC 3: Ming g ni trng ... lng v lc y c-si-một tỏc dng lờn vt M; PN , FAN l trng lng v lc y c-si-một tỏc dng lờn vt N Hóy chn du = ; > ; < thớch hp cho cỏc ụ trng FAM N M = FAN FAN = PN FAM < PM PM > PN Ghi nh: *Nhỳng mt...
 • 25
 • 407
 • 0

bài 12: Sự nổi

bài 12: Sự nổi
... I Điều kiện để vật nổi, vật chìm C1 Một vật lòng chất lỏng chịu tác dụng lực nào? Phương chiều chúng có giống không? ... trường hợp ứng hình 12.1a, b, c chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: (1) Chuyển động lên (nổi lên mặt thoáng) (2) Chuyển động xuống (chìm xuống đáy bình) (3) Đứng yên (lơ lửng chất lỏng) ... xuống đáy bình) b, P = FA: Vật đứng yên (lơ lửng lòng chất lỏng) c, P < FA: Vật chuyển động lên (nổi mặt thoáng) II Độ lớn lực đẩy Ác-si-met vật mặt thoáng chất lỏng Dùng tay ấn cho miếng gỗ chìm...
 • 12
 • 334
 • 0

Bài 12- Sự nổi

Bài 12- Sự nổi
... 10.1 A Quả 3, sâu B Quả 2, lớn C Quả 1, nhỏ D Bằng thép nhúng nước Bài 12: SỰ NỔI B A C Bài 12: SỰ NỔI I Điều kiện để vật nổi, vật chìm C1 Một vật nằm chất lỏng chịu tác dụng lực ? Hãy biểu diễn ... xuống (lơ lửng (nổi lên mặt (chìm xuống đáy chất lỏng) thoáng) bình) F A F A F A P P P a) P > FA b) P = FA c) P < FA Vật sẽ…… Vật sẽ…… Vật sẽ…… Bài 12: SỰ NỔI I Điều kiện để vật nổi, vật chìm •Nhúng ... trường hợp xảy ? P a)P > FA b)P = FA c) P < FA Phương chiều chúng có giống không ? Bài 12: SỰ NỔI I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Hãy vẽ véctơ lực tương ứng với trường hợp chọn cụm từ thích hợp cho...
 • 15
 • 316
 • 1

bài 12: Su noi

bài 12: Su noi
... 12.2 Bài tập: Thả bi thép vào thuỷ ngân bi hay chìm? Tại sao? (cho biết dthép = 73000N/m3 , dthuỷ ngân = 136000N/m3) Hòn bi thép lên mặt thuỷ ngân dthép < dthuỷ ngân ? Hãy trả lời phần mở bài, ... (lơ lửng chất lỏng) F A F A F A P P P a) P > FA b) P = FA c) P < FA Vật sẽ…… Vật sẽ…… Vật sẽ…… Bài tâp: Biết P = dv.V (trong dv trọng lượng riêng chất làm vật, V thể tích vật), FA = dl.V (trong ... KIỂM TRA BÀI CŨ ? Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét Giải thích đại lượng công thức đơn vị dại lượng FA...
 • 11
 • 242
 • 0

T14 Bài 12 Sự nổi.ppt

T14 Bài 12 Sự nổi.ppt
... V thể tích miếng gỗ C V thể tích phần miếng gỗ chìm nước D V thể tích gạch chéo hinh 12. 2 Tiết 14 Bài 12: SỰ NỔI I Điều kiện để vật nổi, vật chìm Một vật nhúng chất lỏng thì: Chìm xuống khi: ... trống câu sau: FA P a) P > FA Vật chuyển động xuống Chìm xuống đáy bình Tiết 14 Bài 12: I Điều kiện để vật nổi, vật chìm SỰ NỔI C1 Một vật chất lỏng chịu tác dụng lực nào, phương chiều chúng có giống ... hợp cho chổ trống câu sau: FA b) P = FA Vật đứng yên Lơ lửng nước P Tiết 14 Bài 12: I Điều kiện để vật nổi, vật chìm SỰ NỔI C1 Một vật chất lỏng chịu tác dụng lực nào, phương chiều chúng có giống...
 • 14
 • 223
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài tập vật lý lớp 8 bài 12 sự nổibài giảng điện tử vật lý 8 bài 12 sự nổivật lí 8 bài 12 sự nổilý 8 bài 12 sự nổibài 12 sự nổi vật lý 8giải bài tập vật lý 8 bài 12 sự nổiẢnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt NamPhát triển đội ngũ nhà giáo trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và truyền thông theo quản lý nguồn nhân lựcBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh tại các trường trung học cơ sở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà NẵnBiện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn sinh học của học sinh các trường trung học cơ sở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà NẵngĐánh giá thành tích cán bộ công nhân viên tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủĐánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT -FPTSĐào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính tỉnh Bình ĐịnĐào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cà phê Trung NguyênĐào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng ĐứcĐào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà NẵnĐo lường tài sản thương hiệu Vinasoy dựa trên cách tiếp cận từ phía khách hànGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng NamGiải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Agribank Hải Châu - TP. Đà NẵngCH NG 23 TV1 backupChapter 9 guyton c) tim nh² m(=t b)mChapter 10 guyton tio8t =io=u cu a timCHAPTER 18 guyton s²= =io¦u tio8t tkChuong 9 guytonChương 13 rối loạn nhịp và biểu hiện trên điện tâm đồCHƯƠNG 26
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập