Khảo sát phản ứng hydroxyethyl hóa quercetin

luận văn sư phạm hóa khảo sát hoạt tính lipase trên nguồn dầu ăn đã qua sử dụng và bước đầu khảo sát phản ứng transeste hóa với xúc tác lipozyme tl100l

luận văn sư phạm hóa khảo sát hoạt tính lipase trên nguồn dầu ăn đã qua sử dụng và bước đầu khảo sát phản ứng transeste hóa với xúc tác lipozyme tl100l
... làm xúc tác cho phản ứng transeste hóa để điều chế biodiesel cần thiết Từ lý mà đề tài Khảo sát hoạt tính lipase nguồn dầu ăn qua sử dụng bước đầu khảo sát phản ứng transeste hóa với xúc tác Lipozyme ... 1.2.7 Xúc tác sử dụng phản ứng transeste hóa 15 1.2.7.1 Transeste hóa với xúc tác bazơ 15 1.2.7.2 Transeste hóa với xúc tác axit 15 1.2.7.3 Transeste hóa với xúc tác enzym lipase ... từ từ vào hỗn hợp phản ứng thời điểm thích hợp 3.3 Khảo sát phản ứng transeste hóa xúc tác Lipozyme TL100L 3.3.1 Ảnh hưởng lượng xúc tác enzym Khi thực phản ứng transeste hóa với xúc tác lipase, ...
  • 66
  • 77
  • 0

Khảo sát phản ứng c-axetil hóa một số aril metil ete trong điều kiện hóa học xanh

Khảo sát phản ứng c-axetil hóa một số aril metil ete trong điều kiện hóa học xanh
... lenthach@hcm.vnn.vn KHẢO SÁT PHẢN ỨNG C-AxETIL HÓA MỘT SỐ ARIL METIL ETER TRONG ĐIỀU KIỆN HÓA HỌC XANH Trần Hoàng Phương, Lê Ngọc Thạch Bộ môn Hóa học Hữu cơ, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia ... hiệu suất phản ứng theo nhiệt độ thời gian Qua khảo sát, nhiệt độ tối ưu phản ứng 100 °C Cố đònh nhiệt độ này, tiến hành khảo sát thời gian phản ứng thấy sau phản ứng đạt độ chuyển hóa cao Bảng ... không điều khiển nhiệt độ phản ứng nên hiệu suất phản ứng chưa cao Hiệu suất phản ứng nâng cao lò vi sóng chuyên dùng hệ kiểm soát nhiệt độ phản ứng 2.2 C-Acetil Hóa Veratrol Tương tự, thực phản ứng...
  • 12
  • 184
  • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập