Nghiên cứu nâng cao tỉ lệ sống sót của lactobacillus acidophilus trong vi nang alginat phối hợp tinh bột

Khảo sát ảnh hưởng của tá dược lên khả năng sống sót của lactobacillus acidophilus trong pellet probiotic

Khảo sát ảnh hưởng của tá dược lên khả năng sống sót của lactobacillus acidophilus trong pellet probiotic
... tỏ dc lờn kh nng sng sút ca Lactobacillus acidophilustrong pellet probiotic nhm mc tiờu sau: Kho sỏt mt s thụng s quỏ trỡnh to pellet probiotics cha Lactobacillus acidophilust nguyờn liu ụng ... to pellet probiotics cha Lactobacillus acidophilust nguyờn liu ụng khụ t to .15 2.2.2 ỏnh giỏ nh hng ca mt s giai on quỏ trỡnh to pellet n s sng sút ca vi sinh vt v theo dừi n nh ca pellet probiotics ... s quỏ trỡnh to pellet probiotics cha Lactobacillus acidophilust nguyờn liu ụng khụ t to Khi bo ch pellet probiotics quan tõm u tiờn trc tớnh n vic m bo s lng vi sinh vt l th cht pellet Mc tiờu...
 • 49
 • 184
 • 0

Đánh giá khả năng sống sót của lactobacillus acidophilus trong quá trình tạo pellet probiotic

Đánh giá khả năng sống sót của lactobacillus acidophilus trong quá trình tạo pellet probiotic
... sút ca Lactobacillus acidophilus quỏ trỡnh to pellet probiotics nhm mc tiờu sau: To pellet probiotics cha Lactobacillus acidophilus bng phng phỏp ựn to cu ỏnh giỏ nh hng ca quỏ trỡnh to pellet ... To pellet probiotics cha Lactobacillus acidophilus Khi bo ch pellet probiotics cn quan tõm trc tớnh n vic m bo s lng vi sinh vt l th cht pellet Mc tiờu u tiờn cn thc hin l bo ch c pellet probiotics ... 16 2.2.1 To pellet probiotics cha Lactobacillus acidophilus 16 2.2.2 ỏnh giỏ nh hng ca mt s giai on quỏ trỡnh to pellet n s sng sút ca vi sinh vt v theo dừi n nh ca pellet probiotics 16...
 • 53
 • 268
 • 0

Nghiên cứu sử dụng alginat phối hợp tinh bột làm chất bảo vệ trong quá trình tạo vi nang chứa lactobacillus acidophilus

Nghiên cứu sử dụng alginat phối hợp tinh bột làm chất bảo vệ trong quá trình tạo vi nang chứa lactobacillus acidophilus
... sử dụng chất bảo vệ nhƣ sữa gầy, chitosan, tinh bột để tạo vi nang Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu sử dụng alginat phối hợp tinh bột làm chất bảo vệ trình tạo vi nang ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI BÙI THỊ LỆ QUYÊN NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ALGINAT PHỐI HỢP TINH BỘT LÀM CHẤT BẢO VỆ TRONG QUÁ TRÌNH TẠO VI NANG CHỨA Lactobacillus acidophilus KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Ngƣời ... nang chứa Lactobacillus acidophilus với hai mục tiêu: 1.Khảo sát khả tạo hạt vi nang phối hợptinh bột với alginat Khảo sát khả bảo vệ L acidophilus hạt vi nang phối hợp alginat với tinh bột sữa...
 • 49
 • 83
 • 0

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh từ các dòng vi khuẩn có đặc tính đối kháng vibrio spp nhằm nâng cao tỉ lệ sống ấu trùng cá biển và tôm sú

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh từ các dòng vi khuẩn có đặc tính đối kháng vibrio spp nhằm nâng cao tỉ lệ sống ấu trùng cá biển và tôm sú
... THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh từ dòng vi khuẩn đặc tính đối kháng Vibrio spp nhằm nâng cao tỉ lệ sống ấu trùng biển tôm Mã số đề tài, dự án: ... với sản phẩm loại thị trường…) Các sản phẩm đề tài hiệu cao vi c nâng cao tỉ lệ sống ấu trùng tôm biển Nếu hạ giá thành so với sản phẩm khác loại sản xuất nước sức cạnh tranh cao, ... Tỉ lệ sống ấu trùng chẽm 48 sau bổ sung chủng vi khuẩn phân lập từ tôm thương phẩm tôm post 50 Hình 5.6 Tỉ lệ sống ấu trùng tôm 24 sau bổ sung chủng vi khuẩn phân lập từ cá...
 • 149
 • 396
 • 3

Thử nghiệm ảnh hưởng của thuốc diệt khuẩn lên khả năng nâng cao tỉ lệ sống trong việc ương cá tra (Pangasius hypophthalmus)

Thử nghiệm ảnh hưởng của thuốc diệt khuẩn lên khả năng nâng cao tỉ lệ sống trong việc ương cá tra (Pangasius hypophthalmus)
... THỬ NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC DIỆT KHUẨN LÊN KHẢ NĂNG NÂNG CAO TỶ LỆ SỐNG TRONG VIỆC ƯƠNG CÁ TRA (Pangasius hypophthalmus) Thực Nguyễn Hữu Đònh Luận ... thực đề tài Thử Nghiệm nh Hưởng Của Thuốc Diệt Khuẩn Lên Khả Năng Nâng Cao Tỷ Lệ Sống Trong Việc Ương Tra 1.2 Mục Tiêu Đề Tài - Nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng loại thuốc diệt khuẩn (Aquaseptic) ... với nghiệm thức đối chứng (không xử lý thuốc) Tỷ lệ sống thí nghiệm nghiệm thức tương ương (P > 0,05) Điều kết luận với hai loại thuốc diệt khuẩn hiệu việc nâng cao tỷ lệ sống Hiệu tiêu diệt...
 • 60
 • 414
 • 0

thử nghiệm của thuốc diệt khuẩn lên khả năng nâng cao tỉ lệ sống trong việc ương cá tra

thử nghiệm của thuốc diệt khuẩn lên khả năng nâng cao tỉ lệ sống trong việc ương cá tra
... thực đề tài Thử Nghiệm nh Hưởng Của Thuốc Diệt Khuẩn Lên Khả Năng Nâng Cao Tỷ Lệ Sống Trong Việc Ương Tra 1.2 Mục Tiêu Đề Tài - Nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng loại thuốc diệt khuẩn (Aquaseptic) ... với nghiệm thức đối chứng (không xử lý thuốc) Tỷ lệ sống thí nghiệm nghiệm thức tương ương (P > 0,05) Điều kết luận với hai loại thuốc diệt khuẩn hiệu việc nâng cao tỷ lệ sống Hiệu tiêu diệt ... THỬ NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC DIỆT KHUẨN LÊN KHẢ NĂNG NÂNG CAO TỶ LỆ SỐNG TRONG VIỆC ƯƠNG CÁ TRA (Pangasius hypophthalmus) Thực Nguyễn Hữu Đònh...
 • 60
 • 216
 • 1

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của hệ thống trồng trọt tại huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của hệ thống trồng trọt tại huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh
... biện pháp kỹ thuật v đánh giá hiệu biện pháp kỹ thuật đợc áp dụng địa phơng - Đề xuất số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu sản xuất hệ thống trồng trọt huyện Thuận Th nh, tỉnh Bắc Ninh ... tiến h nh thực đề t i: Nghiên cứu trạng v đề xuất số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu sản xuất hệ thống trồng trọt huyện Thuận Th nh, tỉnh Bắc Ninh 1.2 Mục đích v yêu cầu đề t i 1.2.1 ... nghĩa thực tiễn - Đề xuất số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu sản xuất hệ thống trồng trọt huyện Thuận Th nh, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn v nâng cao đời sống nông dân Tr...
 • 145
 • 357
 • 2

Nghiên cứu tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học một số kiến thức phần nhiệt học ở lớp 8 THCS theo hướng phát triển ở học sinh hoạt động tìm tòi sáng tạo giải quyết vấn đề, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học

Nghiên cứu tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học một số kiến thức phần nhiệt học ở lớp 8 THCS theo hướng phát triển ở học sinh hoạt động tìm tòi sáng tạo giải quyết vấn đề, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học
... việc dạy học nữa, chọn đề tài nghiên cứu : Nghiên cứu tổ chức hoạt động nhận thức HS dạy học số kiến thức phần Nhiệt học lớp THCS theo hớng phát triển học sinh hoạt động tìm tòi sáng tạo giải vấn ... học phát triển hoạt động tìm tòi sáng tạo giải vấn đề t khoa học HS - Phát triển hoạt động tìm tòi sáng tạo giải vấn đề HS hoạt động nhận thức - Thiết kế phơng án dạy học theo hớng phát triển hoạt ... thể hóa sở lí luận việc phát triển HS hoạt động tìm tòi sáng tạo giải vấn đề, nhằm nâng cao hiệu dạy học vật lí THCS - Lựa chọn đợc biện pháp phát triển hoạt động tìm tòi sáng tạo giải vấn đề phù...
 • 27
 • 514
 • 0

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG TINH BỘT CỦA GIỐNG SẮN KM94 ppsx

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG TINH BỘT CỦA GIỐNG SẮN KM94 ppsx
... cây/ha có khả sinh trưởng phát triển tốt nhất, khả cho suất hàm lượng tinh bột mức tương đối - Năng suất công thức có mật độ trồng 12.345 cây/ha có suất hàm lượng tinh bột cao Năng suất lý thuyết ... 1995).với mật độ 15.625 cây/ha cho suất hàm lượng tinh bột cao giống sắn KM94 Công thức trồng 8000 cây/ha cho suất hàm lượng tinh bột thấp đó, theo Thung Cock (1979), có trồng xen thêm đậu suất cải ... thiện KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Trên sở so sánh, đánh giá, tổng hợp kết theo dõi khả sinh trưởng phát triển, khả cho suất hàm lượng tinh bột mật độ trồng khác nhau, giống sắn KM94 thí nghiệm...
 • 5
 • 262
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống trồng trọt tại huyện mộc châu, tỉnh sơn la

Nghiên cứu một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống trồng trọt tại huyện mộc châu, tỉnh sơn la
... HTTT t i huy n M c Châu, Sơn La - ðánh giá th c tr ng HTTT c a huy n M c Châu, Sơn La - ð xu t m t s gi i pháp góp ph n nâng cao hi u qu kinh t c a HTTT t i huy n M c Châu, Sơn La - Bư c ñ u so ... hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u m t s gi i pháp góp ph n nâng cao hi u qu kinh t c a h th ng tr ng tr t t i huy n M c Châu, t nh Sơn La 1.2 M c ñích yêu c u 1.2.1 M c ñích ð xu t m t s gi i pháp ... Châu, Sơn La 71 4.3 Hi u qu kinh t c a m t s tr ng công th c luân canh ñ a huy n M c Châu bàn huy n M c Châu, Sơn La năm 2011 4.3.1 76 Hi u qu kinh t c a m t s tr ng ñ a bàn huy n M c Châu, Sơn...
 • 142
 • 216
 • 1

skkn duy trì số lượng và nâng cao tỉ lệ chuyên cần của học sinh vùng cao

skkn duy trì số lượng và nâng cao tỉ lệ chuyên cần của học sinh vùng cao
... việc Duy trì số lượng nâng cao tỉ lệ chuyên cần học sinh vùng cao làm đề tài nghiên cứu II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU D uy trì số lượng tỷ lệ chuyên cần giúp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng ... ầu năm học, nhà trường giao số lượng học sinh lớp sau: + Lớp 1: học sinh, học sinh nữ, học sinh nam, tất em dân tộc thiểu số người (người Dao) + Lớp 2: 11 học sinh, học sinh nữ, học sinh ... giáo dục sinh hoạt chuyên môn, mang băn khoăn, lo lắng tâm với đồng nghiệp có kinh nghiệm vùng cao, mong tìm giải pháp cho việc trì số lượng nâng cao tỉ lệ chuyên cần cho học sinh vùng cao Các...
 • 10
 • 1,177
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố và động thái của nấm trichoderma trong đất trồng rau màu tại thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự phân bố và động thái của nấm trichoderma trong đất trồng rau màu tại thành phố đà nẵng
... ti n hành nghiên c u ñ tài: “ Nghiên c u s phân b ñ ng thái c a n m Trichoderma ñ t tr ng rau màu t i thành ph Đà N ng” M C TIÊU Đ TÀI Nghiên c u s phân b ñ ng thái c a ch ng vi n m Trichoderma ... VÀ PH M VI NGHIÊN C U 3.1 Đ I TƯ NG NGHIÊN C U - Các ch ng n m Trichoderma ñ t tr ng rau, màu t i m t s vùng t i TP Đà N ng - ch ng n m gây b nh ph bi n rau, màu như: Fusarium (gây b nh héo vàng) ... Trichoderma [12] Nghiên c u s phân b ñ ng thái c a ch ng n m 1.2.2 Đ c ñi m hình thái, sinh trư ng c a Trichoderma Trichoderma ñ t tr ng rau, màu t i TP Đà N ng s góp ph n 1.2.2.1 Đ c ñi m hình thái b...
 • 13
 • 581
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cách nâng cao tỉ lệ sống ở tômtỉ lệ sống thử của sinh viên việt namtu nhan vat luc van tien trong bai luc van tien cuu kieu nguyet nga viet doan van ngan ve le song dep cua con nguoi trong cuoc songtỷ lệ sống sót của bào tử sau khi sấykết quả nghiên cứu nâng cao hiệu quả phân bón cho lúa cao sản ở đồng bằng sông cửu longnghiên cứu nâng cao hiệu quả và hiện đại hoá dạng bào chế một số thuốc y học cổ truyềnnghiên cứu nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất thương mại trái sơ ri gò côngnghiên cứu nâng cao octannghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến tựa theo thụ động passivity basednghiên cứu nâng cao trị số octan của xăng bằng các phụ gia không chì và ứng dụng dưới dạng thương phẩmde cuong nghien cuu nang cao thanh tich day tanghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng họ động cơ cummins làm máy chính cho đội tàu lưới kéo chương 10 potxskkn về nâng cao tỉ lệ chuyên cần cho học sinh dân tộcnghiên cứu nâng cao chất lượng làm việc của thiết bị phun phủ iióa chất báo quảnloi cam on ve phuong phap nghien cuu nang cao chat luong hoat dong am nhac cho tre mam nonBài 18. Tuần hoànBài 19. Hoạt động của các cơ quan tuần hoànBài 19. Hoạt động của các cơ quan tuần hoànBài 18. Tuần hoànBài 16. Tiêu hoá (tiếp theo)Bài 16. Tiêu hoá (tiếp theo)Bài 17. Hô hấpBài 17. Hô hấpBài 8. Quang hợp ở các nhóm thực vậtBài 11. Hô hấp ở thực vậtBài 11. Hô hấp ở thực vậtquy luật phủ định của phủ định, sự vận dụng quy luật phổ biến của mọi vận động phát triển diễn ra trong tự nhiên, xã hội và tư duy.Bài 1. Trao đổi nước ở thực vậtBài 3. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vậtBài 7. Quang hợpBài 46. Cơ chế điều hòa sinh sảnBài 8. Cacbohiđrat (saccarit) và lipitBài 8. Cacbohiđrat (saccarit) và lipitBài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủso sánh Bình Trị Thiên với Thanh Nghệ Tĩnh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập