ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG THỰC HÀNH ĐỘNG cơ XĂNG

Đề cương bài giảng thực hành môn học Động xăng

Đề cương bài giảng thực hành môn học Động cơ xăng
... 18-3 Giảng viên: Đinh Anh Tuấn Trang:36 Đề cương giảng thực hành môn học Động xăng Hình 18-4 Hình 18-5 Hình 18-6 Giảng viên: Đinh Anh Tuấn Trang:37 Đề cương giảng thực hành môn học Động xăng ... 17-8 Giảng viên: Đinh Anh Tuấn Trang:26 Đề cương giảng thực hành môn học Động xăng *Chú ý: Khi tháo CHK, van trạng thái đóng d -Cơ cấu khởi động cấu dùng để giúp cho động dễ nổ, nhiệt độ động ... lanh động để bảo đảm tia lửa đặt vào phải lúc, nhằm bảo đảm thực hiệu suất công suất động Giảng viên: Đinh Anh Tuấn Trang:46 Đề cương giảng thực hành môn học Động xăng II YÊU CẦU Trước thực phải...
 • 58
 • 626
 • 4

Đề cương bài giảng thực hành mạch điện bản

Đề cương bài giảng thực hành mạch điện cơ bản
... 38 Đề cương giảng thực hành mạch điện Hình – 3.2.1.2 Mạch điện xoay chiều điện cảm • Đònh nghóa - Là mạch điện có thành phần điện cảm lớn, thành phần điện trở, điện dung bé bỏ qua - Trong thực ... Nguyễn Hùng Page 37 Đề cương giảng thực hành mạch điện Trong thực tế mạch điện bóng đèn, bếp điện, tủ sấy v.v… Được coi mạch điện trở 3.2.1.1.1 Quan hệ dòng điện điện áp - Đặt điện áp xoay chiều ... Page Đề cương giảng thực hành mạch điện Bài CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG MẠCH ĐIỆN 2.1 Dòng điện chiều quy ước dòng điện * Khái niệm Trong vật dẫn (kim loại hay dung dòch điện ly), phần tử điện...
 • 51
 • 213
 • 0

Tài liệu Đề cương thực hành động xăng P1 pptx

Tài liệu Đề cương thực hành động cơ xăng P1 pptx
... i dùng ki ng bóp xéc măng Th c hành Đ ng xăng _ Sau ráp xong, dùng tay quay th đ ng xem n ng hay nh , có vư ng không 10 Th c hành Đ ng xăng Bài 2: KI M TRA Đ NG CƠ I-KI M TRA N P MÁY, THÂN MÁY ... Tháo t ng c p pít tông-thanh truy n song hành, thí d tháo c p pít tông-thanh truy n trư c, sau Th c hành Đ ng xăng a)Quay tr c khu u cho c m pít tông song hành xu ng TĐH, ki m tra d u c a truy n ... máy kh i đ ng, ng góp hút, ng góp thoát, bơm xăng, b chia n, b bi n n.… C u đ ng kh i xe Gá đ ng lên bàn tháo l p Th c hành Đ ng xăng II-THÁO RÃ Đ NG CƠ 1/ Đ đ ng v trí đ ng đ tháo: _ Tháo giàn...
 • 15
 • 355
 • 15

Tài liệu Đề cương thực hành động xăng P2 doc

Tài liệu Đề cương thực hành động cơ xăng P2 doc
... 26 Th c hành Đ ng xăng 27 Th c hành Đ ng xăng 3/ Ki m tra tình tr ng c a d u bôi trơn _ D u có màu đen l n l n v i khí th i l t t bu ng cháy xu ng b oxy hóa _ D u loãng cao m c n đ nh xăng l t ... đánh d u lên t t c xú páp hút c a đ ng cơ, quay đ ng theo chi u quay quan sát th t m c a xú páp hút TTTN c a đ ng 22 Th c hành Đ ng xăng III-PHƯƠNG PHÁP THƯC HÀNH Ph i tuân theo nguyên t c sau đây: ... th u ch nh xú páp vòng quay tr c kh yu sau: 23 Th c hành Đ ng xăng 1/Quay tr c kh yu theo chi u quay cho xú páp c a xy lanh trùng p, ti n hành u ch nh xú páp hút thóat c a xy lanh 1, xú páp hút...
 • 15
 • 365
 • 3

Tài liệu Đề cương thực hành động xăng P3 doc

Tài liệu Đề cương thực hành động cơ xăng P3 doc
... nóng c a đ ng 32 Th c hành Đ ng xăng Bài 6: KI M TRA H TH NG NHIÊN LI U B CH HÒA KHÍ I-BƠM XĂNG Sau tháo bơm xăng kh i đ ng cơ, ta l n lư t ki m tra ph n sau: 1/ Tìm m ch xăng vào b ng cách: _ ... bung có gãy hay y u không 4/ Th bơm xăng: Sau ki m tra, s a ch a bơm xăng xong, l p l i, nhúng m ch hút bơm xăng vào lon xăng, c đ ng c n bơm tay ho c c n u n xem xăng có v t m ch thoát không N u ... Th c hành Đ ng xăng 2/ Phao xăng: Dìm phao vào chén nư c nóng, n u phao b th ng s có b t khí n i lên t l th ng, đánh d u r i khoan l nh ch cho xăng b c h t r i hàn l i 3/ Đi u ch nh m c xăng...
 • 11
 • 290
 • 2

Đề cương - Thực hành động xăng pot

Đề cương - Thực hành động cơ xăng pot
... máy khởi động, ống góp hút, ống góp thoát, bơm xăng, chia điện, biến điện.… CNu động khỏi xe Gá động lên bàn tháo lắp http://www.ebook.edu.vn Thực hành Động xăng II-THÁO RÃ ĐỘNG CƠ 1/ Để động vị ... nóng động 32 http://www.ebook.edu.vn Thực hành Động xăng Bài 6: KIỂM TRA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU BỘ CHẾ HÒA KHÍ I-BƠM XĂNG Sau tháo bơm xăng khỏi động cơ, ta kiểm tra phần sau: 1/ Tìm mạch xăng vào ... đánh dấu lên tất xú páp hút động cơ, quay động theo chiều quay quan sát thứ tự mở xú páp hút TTTN động 22 http://www.ebook.edu.vn Thực hành Động xăng III-PHƯƠNG PHÁP THƯC HÀNH Phải tuân theo nguyên...
 • 41
 • 215
 • 0

Để cương bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất

Để cương bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất
... máy tự động Máy tự động i Máy tự động Máy tự động Máy tự động Máy tự động Đường dây tự động Hình 1- Sơ đồ cấu trúc đờng dây tự động Tuỳ thuộc vào chủng loại máy đợc sử dụng dây chuyền tự động ... vận chuyển Băng tải Đường dây tự động ĐD tự động i ĐD tự động ĐD tự động ĐD tự động ĐD tự động Xưởng tự động Hình 1- Sơ đồ cấu trúc xởng tự động Các hệ thống sản xuất linh hoạt đợc phát triển ... động hóa Nguyên tắc cuối công nghệ nhóm tảng cho tất hệ thống sản xuất tự động hóa, đảm bảo tính mềm dẻo sản xuất 49 Chơng Các thiết bị hệ thống tự động Một hệ thống sản xuất tự động (máy tự động, ...
 • 181
 • 2,983
 • 49

Đề cương bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất

Đề cương bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất
... hệ thống sản xuất tự động hóa, đảm bảo tính mềm dẻo sản xuất 49 Chơng Các thiết bị hệ thống tự động Một hệ thống sản xuất tự động (máy tự động, dây chuyền sản xuất tự động, hệ thống sản xuất linh ... vận chuyển Băng tải Đường dây tự động ĐD tự động i ĐD tự động ĐD tự động ĐD tự động ĐD tự động Xưởng tự động Hình 1- Sơ đồ cấu trúc xởng tự động Các hệ thống sản xuất linh hoạt đợc phát triển ... máy tự động Máy tự động i Máy tự động Máy tự động Máy tự động Máy tự động Đường dây tự động Hình 1- Sơ đồ cấu trúc đờng dây tự động Tuỳ thuộc vào chủng loại máy đợc sử dụng dây chuyền tự động...
 • 181
 • 1,752
 • 16

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG: NHỮNG NGUYÊN LÝ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN pdf

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN pdf
... CHƯƠNG MỞ ĐẦU NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN I Khái lược chủ nghĩa Mác-Lênin Chủ nghĩa Mác-Lênin ba phận cấu thành Khái lược đời phát triển chủ nghĩa MácLênin II Đối tượng, ... nghiên cứu nguyên chủ nghĩa Mác-Lênin Đối tượng mục đích Một số yêu cầu phương pháp học tập, nghiên cứu I KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Chủ nghĩa Mác-Lênin ba phận cấu thành  Chủ nghĩa Mác-Lênin ... môn nguyên chủ nghĩa Mác-Lênin PHẦN THỨ NHẤT THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Chương Chủ nghĩa vật biện chứng Chương Phép biện chứng vật Chương Chủ nghĩa...
 • 47
 • 3,145
 • 26

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG SINH LÝ ĐỘNG VẬT ỨNG DỤNG (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH CHĂN NUÔI THÚ Y)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG SINH LÝ ĐỘNG VẬT ỨNG DỤNG  (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH CHĂN NUÔI THÚ Y)
... ứng dụng sử dụng hormone việc vỗ béo cho gia súc + Ứng dụng để sử dụng loại hormone nhằm nâng cao suất sinh sản vật nuôi - Kỹ năng: Sinh viên biết cách sử dụng loại hormone cho vật nuôi làm vật ... tích hiệu loại hormone dùng để kích thích khả sinh trưởng vật nuôi Từ chức sinh huyết ngựa chửa, nêu ứng dụng huyết ngựa chửa để nâng cao suất sinh sản cho vật nuôi Nêu ứng dụng loại hormon: folicullin, ... (Lý thuyết: 05) A) MỤC TIÊU - Kiến thức: Giúp sinh viên hiểu được: + Các ứng dụng sử dụng hormone việc vỗ béo cho gia súc + Ứng dụng để sử dụng loại hormone nhằm nâng cao suất sinh sản vật nuôi...
 • 67
 • 777
 • 3

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG NGHIÊN CỨU VỐN CỔ DÂN TỘC (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MỸ THUẬT)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG NGHIÊN CỨU VỐN CỔ DÂN TỘC (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MỸ THUẬT)
... Trang bị cho sinh viên kiến thức ghi chép, nghiên cứu vốn cổ dân tộc (mỹ thuật cổ) để hiểu khái quát tiếp cận nghệ thuật tạo hình dân tộc qua loại hình mỹ thuật - Kỹ năng: Tập cho sinh viên biết ... trang trí cổ rập 2.2 Nghiên cứu phù điêu, tượng cổ 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu phù điêu 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu tượng cổ 18 19 26 28 30 34 36 39 Chương 3: Chép, nghiên cứu vốn cổ dân tộc 3.1 ... 1.2 Nghiên cứu, học tập vốn cổ mỹ thuật nói chung, trang trí nói riêng 1.2.1 Quan niệm vốn cổ 1.2.2 Điểm qua vốn trang trí cổ 2 3 10 12 14 16 16 17 CHƯƠNG 2: Phương pháp nghiên cứu vốn cổ 2.1 Nghiên...
 • 49
 • 2,154
 • 19

Bài giảng thực hành điện bản

Bài giảng thực hành điện cơ bản
... nghê kỹ thuật điện - điện tử -Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo phải đảm bảo yêu cầu tập ,bài thực hành bản. Mỗi sinh viên làm nhiều lần thực hành tập Tài liệu tham khảo - Hướng dẫn thực hành Thiết ... găng cách điện, kìm cách điện, ủng cách điện, bút thử điện sào cách điện Các thiết bị điện - Bảng điện: Dùng lắp đặt gắn lắp thiết bị điện đồng thời điều khiển đóng ngắt bảo vệ thiết bị điện - Cầu ... Dây điện bọc nhựa 1×1,5mm2 Trần phú mét 50 Dây điện bọc nhựa 1×2,5mm2 Trần phú mét 50 Vít nở Ф 0,6 -0,8 20 Ghi Băng dính điện Cuộn 05 Bảng điện Bảng nhựa 10 Bảng vật tư mua bổ xung cho HSSV thực...
 • 88
 • 176
 • 0

đề cương bài giảng những nguyên lý bản của chủ nghĩa mác lênin (học phần i)

 đề cương bài giảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác  lênin (học phần i)
... PBCDV Mác Ăngghen sáng lập (Sự đời hình thức sau khắc phục hạn chế hình thức trước đó) Phép biện chứng vật a Định nghĩa (định nghĩa Ăngghen) b Những đặc trưng PBCDV II Hai nguyên PBCDV Nguyên ... trước Mác vật chất? * Định nghĩa Lênin vật chất - Bối cảnh lịch sử (các phát minh KHTN dẫn đến khủng hoảng vật học vào cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX) - Định nghĩa Lênin vật chất + Phát biểu định nghĩa ... Chương 1: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG I Chủ nghĩa vật chủ nghĩa vật biện chứng Triết học đối tượng nghiên cứu triết học - Triết học gì? (sự đời triết học, nêu phân tích định nghĩa “triết...
 • 23
 • 226
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương bài giảng thực hànhđề cương bài giảng thực hành lái xe ô tôbài giảng thực hành động vật họcđề cương bài giảng luật hành chínhbài giảng thực hành điện cơ bảntiến hành biên soạn các tập đề cương bài giảng môn pháp luật học và môn đạo đức học để sử dụng lưu hành nội bộ trường cao đẳng cộng đồng bắc kạnđề cương bài giảng môn những nguyên lý cơ bảnđề cương bài giảng cơ sở văn hóa việt namđề cương bài giảng luật tố tụng hành chínhbài giảng thực hành vi sinh đại cươngbài giảng thực hành sinh học đại cươngbài giảng thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanhbài giảng thực hành sinh học đại cương a1đề cương bài giảng quản lý hành chính nhà nướcđề cương bài giảng môn luật hành chínhĐánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện bình sơn tỉnh quảng ngãiĐiều tra tình hình mắc bệnh và thử nghiệm một số thuốc phòng trị bệnh cầu trùng trên đàn gà ri lai thuộc một số xã huyện nam đàn tỉnh nghệ anGiải pháp nâng cao chất lượng chất lượng dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình (2)Giải pháp nâng cao chất lượng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cục hải quan thừa thiên huếGIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÔNG hà QUẢNG TRỊHIỆU QUẢ CHI PHÍ và mức đầu vào tối ưu của một số mô HÌNH NUÔI THỦY sản VÙNG hạ TRIỀUHoạch định chiến lược marketing tại công ty TNHH MTV nông nghiệp sạch hoàng maiHoàn thiện chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH TM thái đông anhHOÀN THIỆN CHIẾN lược KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH TM THÁI ĐÔNG ANHHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM TRA THUẾ đối với DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH tại cục THUẾ TỈNH THANH hóaHoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại trung tâm phát triển dịch vụ di tích huếHoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại sở kế hoạch và đầu tư, tỉnh quảng trịHoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch tỉnh quảng bìnhHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG các DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH tại CHI cục THUẾ HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chế biến gỗ rừng trồng, tại cục thuế tỉnh quảng trịHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế phong điền, thừa thiên huếHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊHoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đầu tư tại hội sở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh tỉnh thanh hóaHoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh thanh hóaKhả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của gà j dabaco được nuôi nhốt kết hợp với thả vườn tại trại chăn nuôi của công ty cổ phần khoa nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập