GIÁO TRÌNH ĐỘNG cơ đốt TRONG PHẠM MINH TUẤN

Giáo trình động đốt trong - Chương 1

Giáo trình động cơ đốt trong - Chương 1
... Quá trình cháy công nghiệp 9,0 7,2 10 ,5 9 ,1 16,8 42,8 Chương 1: Tác hại chất ô nhiễm khí xả động đốt Công nghiệp dầu mỏ 5,2 5,3 1, 7 Các hoạt động khác 12 ,0 25,0 8,4 Tổng cộng 10 0 10 0 10 0 1. 3 ... Quá trình cháy công nghiệp Các trình cháy khác Công nghiệp dầu mỏ 0,0 26,4 31, 3 6,3 0,7 0,8 - 14 ,8 5 ,1 Các hoạt động khác 0,6 0,7 2,6 10 0 10 0 10 0 Tổng cộng Bảng 1. 3: Tỉ lệ phát thải chất ô nhiễm ... thay đổi theo thời gian Chương 1: Tác hại chất ô nhiễm khí xả động đốt Đến nay, người ta xác định chất ô nhiễm không khí mà phần lớn chất có mặt khí xả động đốt Bảng 1. 1 cho thấy gia tăng nồng...
 • 7
 • 861
 • 19

Giáo trình động đốt trong - Chương 2

Giáo trình động cơ đốt trong - Chương 2
... 1974 - 680ppm - 670ppm - 590ppm 1977 - 680ppm - 670ppm - 500ppm 1979 - 680ppm - 670ppm - 450ppm 19 82 - 680ppm - 670ppm - 390ppm 1983 - 680ppm - 670ppm - 610ppm 1987 2, 7(g/km) - 0, 62( g/km) - 0,98(g/km) ... 17,8 18,0 26 ,7 21 ,7 18,5 31,4 33,5 33,1 24 ,4 34 ,2 32, 3 21 ,9 20 ,1 20 ,4 23 ,7 13,3 18,5 32, 1 28 ,6 28 ,5 25 ,2 30,8 Gia tốc Tốc độ không đổi Giảm tốc 2. 3 sở xây dựng quy trình đo ô nhiễm Quy trình thử ... 75 21 ,9 18, 52 6,96 2, 11 24 12 1,99 1,79 0,70 0 ,25 2, 10 1 ,20 2, 29 1,99 1,39 0, 62 2,00 1,40 Tiêu chuẩn Cộng đồng Châu Âu (1) Ô tô có động V...
 • 13
 • 574
 • 16

Giáo trình động đốt trong - Chương 3

Giáo trình động cơ đốt trong - Chương 3
... N + O , k f = 3, 11010 exp (3. 12) T 31 25 k f = 6,4.10 T.exp T (3. 13) N + OH NO + H , k f = 4,2.1010 (3. 14) H + N 2O N + OH , k f = 31 010 exp( 535 0 T) (3. 15) O + N 2O ... NO nhanh hn i vi NO2 Trong nhng vựng ụ th húa cao (nng NOx t khong 3, 93ppm), s quang hp cú th b gim i 25% 3. 3 C ch hỡnh thnh Oxyde Nit 3. 3.1 C ch hỡnh thnh monoxyde nit Trong h NOx thỡ NO chim ... bi c ch Zeldovich Trong iu kin h s d lng khụng khớ xp x 1, nhng phn ng chớnh to thnh v phõn hy NO l: O + N2 N + O2 N + OH NO + N (3. 1) NO + O (3. 2) NO + H (3. 3) Phn ng (3. 3) xy hn hp rt giu...
 • 13
 • 386
 • 12

Giáo trình động đốt trong - Chương 4

Giáo trình động cơ đốt trong - Chương 4
... phát sinh HC CHÁY 48 HC thành cylindre bị kéo theo dòng Lớp muội than giải phóng HC Chương 4: chế hình thành CO HC trình cháy động đốt Hình 4. 13: Sơ đồ nguồn phát sinh HC 4. 4.1 Tôi màng lửa ... nồng độ đo Mặt khác, hydrocarbure thoát trình oxy hóa ban đầu màng lửa bị dập tắt bị oxy hóa trình 47 Chương 4: chế hình thành CO HC trình cháy động đốt giãn nở hay thải Cuối lớp dầu bôi trơn ... Chương 4: chế hình thành CO HC trình cháy động đốt Những chất lại hỗn hợp sau màng lửa qua nguồn phát sinh HC đo đường xả động đốt Hình 4. 11 biểu diễn biến thiên...
 • 10
 • 399
 • 15

Giáo trình động đốt trong - Chương 5.1

Giáo trình động cơ đốt trong - Chương 5.1
... Fraction) Trong khớ x ng c Diesel thnh phn SOF cú th chim t 5 %-8 0% Hỡnh 5.9: Cu trỳc chui b húng Hỡnh 5.10 : Dng nhng ht s cp c 0.335nm 0.67nm b a Hỡnh 5.11 : Mụ hỡnh cu trỳc dng ht s cp Hỡnh 5.12 : ... phn ht nm khong 1 5-3 0nm, ng kớnh trung bỡnh ca cỏc ht b húng nm khong 10 0-1 50nm, cú lờn n 50 0-1 000nm Cu trỳc tinh th ca ht b húng khớ x ng c Diesel cú dng tng t nh graphit (hỡnh 5.11 ) nhng ớt u ... mini nh KIVA2, KIVA3 v TURBO-KIVA 2- Nghiờn cu x lý b húng trờn ng x ng c Hng nghiờn cu ny ch yu trung hon thin gii phỏp: - X lý b húng bng k thut lc v tỏi sinh lc - X lý b húng bng b xỳc tỏc...
 • 13
 • 414
 • 17

Giáo trình động đốt trong - Chương 5.2

Giáo trình động cơ đốt trong - Chương 5.2
... như: - Mô hình Lee: cs ρsd s (kgm-3s-1) (5.13) c 1, 83.108 P o2 exp( −29000 / T ) s 10 + 3,10.10 P o exp( −29300 / T ) ρ s d s (kgm-3s-1) (5.14) (kgm-3s-1) (5.15) (kgm-3s-1) (5.16) (kgm-3s-1) ... số - Mô hình "eddy-dissipation" Magnussen: 74 Chương 5: chế hình thành bồ hóng trình cháy động Diesel Dựa nguyên tắc mô tả trình cháy khuếch tán nhiên liệu, Magnussen đưa mô hình "eddy-dissipation" ... (kgm-3s-1) Rs = Rs,f - Rs,c (5.20 ) 5.6.4 Xây dựng mô hình tạo bồ hóng buồng cháy động Diesel Việc tính toán xây dựng mô hình tạo bồ hóng buồng cháy động Diesel cần thực đồng thời với mô hình trình...
 • 8
 • 338
 • 12

Giáo trình động đốt trong - Chương 6

Giáo trình động cơ đốt trong - Chương 6
... việc động chế độ độ Khi giảm tốc độ động từ 750 đến 68 0 v/phút, nồng độ chất ô nhiễm giảm đo theo chu trình FTP75: HC (-1 4%); CO (-2 %); NO (-3 %) bồ hóng (-5 %) Trong thử nghiệm động theo chu trình ... Muộn Sớm 86 Chương 6: Các yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ chất ô nhiễm khí xả động đốt Hình 6. 5: Ảnh hưởng góc phun sớm đến mức độ phát sinh HC NOx (động buồng cháy dự bị, chu trình FTP-75) Mặt khác, ... phút chu trình khởi động nguội, theo qui trình FTP-75, sấy cục đường nạp giai đoạn xúc tác chưa 82 Chương 6: Các yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ chất ô nhiễm khí xả động đốt đạt nhiệt độ khởi động cho...
 • 25
 • 387
 • 12

Giáo trình động đốt trong - Chương 7

Giáo trình động cơ đốt trong - Chương 7
... độ HC NOx (hình 7. 1) 105 HC 200 200 NOx Chương 7: Các biện pháp kĩ thuật làm giảm mức độ gây ô nhiễm động đốt 100 100 +4 +2 -2 Góc bắt đầu phun tối ưu -4 -6 Gqtk Trễ Sớm Hình 7. 1 : Ảnh hưởng ... giảm NOx trình cháy (nhưng gây nhược điểm tính kinh tế-kĩ thuật động cơ) , chưa có giải pháp kĩ thuật nào khử NOx hai loại động vừa nêu, mà hai loại động lại động có nhiều ưu tính kinh tế-kĩ thuật ... 110 Chương 7: Các biện pháp kĩ thuật làm giảm mức độ gây ô nhiễm động đốt Nhiệt độ khởi động xúc tác định nghĩa nhiệt độ mà tỉ lệ biến đổi chất ô nhiễm đạt 50% Hình 7. 5 cho thấy nhiệt độ khởi động...
 • 23
 • 449
 • 12

Giáo trình động đốt trong - Chương 8.1

Giáo trình động cơ đốt trong - Chương 8.1
... 129 Chương 8: Động sử dụng nhiên liệu khí: giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường n-Penten 0% 0,03% Isopentane 0% 0,06% Buta-1,3-diène 0% LPG California (Z)-but- 2- ne LPG Pháp 0% 1,8% (E)-but- 2- ne ... hoạt động động Sự điều chỉnh tinh thực nhờ tác động vào hai phận sau: - Bộ giãn nở đường ga cho phép điều chỉnh áp suất ga-không khí tác động lên độ đậm đặc hỗn hợp chủ yếu chế độ tải thấp - Bướm ... khác Chỉ số octane động (MON) LPG cao xăng Bảng 8.2: Chỉ số octane số chất Chất RON MON Propane >100 100 Propène 102 85 n-Butane 95 92 Isobutane >100 99 But- 1- ne (98) 80 But- 2- ne 100 83 8.3 Sử...
 • 17
 • 365
 • 11

Giáo trình động đốt trong - Chương 8.2

Giáo trình động cơ đốt trong - Chương 8.2
... Butanes 12,9 10,3 (E) But- 2- ne 6,1 But- 1- ne 7,8 Isobutène 40 (Z)-But- 2- ne 4,6 Isopentane 39,9 n-Pentane 15 Propyne 15 Buta-1,3-diène 18 Pent- 1- ne 8,7 Benzène 65 Iso-octane 46,1 Toluène 130,1 ... phun - Nhiệt độ khí - Áp suất khí - Chênh lệch áp suất Bộ giảm áp Lưu lượng khí mong muốn Nhiên liệu khí Máy tính điều khiển động - Áp suất khí nạp - Nhiệt độ khí nạp - Tín hiệu cảm biến Oxy - Vị ... chứa 200bar 0,1 3-0 ,14 0,1 8-0 ,20 0,1 9-0 ,20 0,2 8-0 ,38 0,4 0-0 ,50 151 Chương 8: Động sử dụng nhiên liệu khí: giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường thủy tinh Composite sườn sợi 0,5 0-0 ,70 carbon Người...
 • 18
 • 337
 • 10

giáo trình động đốt trong

giáo trình động cơ đốt trong
... khí sót 9) Q trình cơng tác - q trình thay i tr ng thái thành ph n c a MCCT xylanh di n m t giai o n ó c a chu trình cơng tác 10) Chu trình cơng tác (CTCT) - t ng c ng t t c q trình cơng tác di ... trình, ó khí th i c x kh i xylanh khí qt i vào xylanh di n ng th i c g i q trình qt ng kỳ di n q trình sau ây : Cháy, Trong hành trình sinh cơng Dãn n -Sinh cơng , X , Qt 2) Hành trình nén Trong ... c t ch c q trình cháy PGS TS Nguy n Văn Nh n - NG CƠ T TRONG (1) - 42 1.4 NGUN LÝ HO T NG C A 1.4.1 NGUN LÝ HO T NG CƠ NG C A a) T TRONG NG CƠ DIESEL KỲ b) c) d) H 1.4-1 Chu trình cơng tác c...
 • 152
 • 235
 • 0

Giáo trình động đốt trong 2 - Chương 8 docx

Giáo trình động cơ đốt trong 2 - Chương 8 docx
... (kg/m3) 2 2 B 1 + 2 b1 ro r1 2 w2 b1 d c2 cr u2 K L E  O ro w1 A r1 r2 1 u1 c1 1 = 90o Hình 8. 3 Sơ đồ tính toán bơm ly tâm Từ phương trình ( 8- 3 ) ta rút ra: r1  Gb  r 02 , (m) c1 n ( 8- 4 ) ... suất (Vlm/Ne) thường khoảng: - Với ôtô du lòch: 0,163.1 0-3 ÷ 0,354.1 0-3 (m3/kW) - Với ôtô tải: 0 ,27 2.1 0-3 ÷ 0 ,81 6.1 0-3 (m3/kW) - Với máy kéo: 0 ,81 6.1 0-3 ÷ 2, 04.1 0-3 (m3/kW) III TÍNH VÀ CHỌN CÔNG ... với ba phương trình truyền nhiệt sau: - - Từ nước đến mặt thành ống bên trong: Q lm   F1 t n  t 1  , (J/s) Qua thành ống : Q lm  - ( 8- 1 1)  F1 t 1  t   , (J/s)  ( 8- 12) Từ mặt thành...
 • 10
 • 191
 • 3

Giáo trình động đốt trong 2 - Chương 7 pptx

Giáo trình động cơ đốt trong 2 - Chương 7 pptx
... theo phương trình sau: Qr  Trong đó: 6 32 N e e e – hiệu suất có ích động đốt  e  0, 25  0,35 Do đó: Qd  (0,015  0, 020 )  6 32 N e  (30  50) N e (0 ,25  0,35) ( 7- 1 ) Trong loại động dùng ... tỷ nhiệt dầu nhờn cd = 0,5 kcal/kgoC t = 10  15oC Thay ( 7- 1 ) vào (7 -2 ) ta có: Nếu làm mát đỉnh piston: Vd = (7  10).Ne Vd = (20 25 ).Ne (l/h) (l/h) Để đảm bảo cung cấp đủ lượng dầu nói trên, ... lượng Vb’ bơm dầu xác đònh đây: Vb’ = (2  3,5).Vd - Đối với động xăng: Vb’ = (14  20 ).Ne - (l/h) (l/h) Đối với động Diesel: Vb’ = (20  40).Ne (l/h) Trong hệ thống bôi trơn cácte khô, lưu lượng...
 • 8
 • 201
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyêt động cơ đốt trong pham minh tuấngiáo trình động cơ đốt tronggiáo trình động cơ đốt trong 1 chương 2 pdfgiáo trình động cơ đốt trong 1 chương 7 pdfgiáo trình động cơ đốt trong trường đại học nông lâm huếchu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tíchthực hành động cơ đốt trong hoàng minh tácthuyet trinh dong co dot tronggiáo trình kết cấu động cơ đốt tronggiáo trình nguyên lý động cơ đốt trong chương 6giáo trình nguyên lý động cơ đốt tronggiao trinh thuc hanh dong co dot tronggiao trinh tinh toan thiet ke dong co dot tronggiáo trình nguyên lý động cơ đốt trong đề cươnggiáo trình tính toán động cơ đốt trongĐánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011– 2015Nghiên cứu nguy cơ sự cố do mưa lũ nhằm nâng cao an toàn các hồ chứa nhỏ vùng Bắc Trung BộMỘT số câu hỏi về SEOPorsche training p30g drivetrain repair sports carPorsche training p50 intro to porsche collision repairĐiều tra hiện trạng và đánh giá sinh trưởng của cây đảng sâm (codonopsis javanica (blume) hook ) giai đoạn dưới một năm tuổi tại xã chơm, huyện tây giang, quảng namPorsche training p52 991 981 body and structural repairPorsche training p60 soft roof body systemsXacnhanhoanthien luan vanHoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh quảng trịỨNG DỤNG THẺ điểm cân BẰNG TRONG THỰC THI CHIẾN lược tại CÔNG TY SCAVI HUẾPorsche training PQIS training bookĐỀ CƯƠNG THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MÔN NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬTĐỀ CƯƠNG THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MÔN MẶT TRẬN TỔ QUỐCXÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI SGK LỊCH SỬ 10 CƠ BẢNmau quy dinh ve cong tac an toan ve sinh lao dongHoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh quảng bìnhSubaru training technician reference manual 4EAT (automatic transmissions)Subaru training technician reference manual 4EAT phase 2 MSA5P0141C34822Subaru training technician reference manual advanced electrical theory MSA5P0135C34823
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập