BÀI GIẢNG môn kỹ THUẬT số 2 CHƯƠNG 5 THIẾT kế số DÙNG VHDL

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 1 GV nguyễn hữu chân thành

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 1  GV nguyễn hữu chân thành
... viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 22 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 3 .2. 1 Phương pháp tìm hàng tương đương: (tt) Ví dụ 1. 4: (tt) Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 23 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 3 .2. 1 Phương ... khối mạch phát chuỗi ví dụ 1 .2 0/0 1/ 0 S0 1/ 1 0/0 S2 S1 1/ 0 0/0 Hình 1. 12 Giản đồ Mealy cho ví dụ 1 .2 Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 15 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 3 .1 XÂY DỰNG GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI ... dụ 1. 4: (tt) Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 24 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 3 .2. 1 Phương pháp tìm hàng tương đương: (tt) Ví dụ 1. 4: (tt) Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 25 Bài giảng mơn Kỹ thuật...
 • 49
 • 55
 • 1

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 2 GV nguyễn hữu chân thành

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 2  GV nguyễn hữu chân thành
... lại Z2 =1 xe khỏi bãi đậu xe Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 20 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 2 THÀNH LẬP LƯU ĐỒ ASM (tt) Lưu đồ ASM cho ví dụ 2. 3: Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 21 Bài giảng ... thái Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 25 Bài giảng mơn Kỹ thuật số THÀNH LẬP BẢNG ASM (tt) Bảng đầu điều kiện Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 26 Bài giảng mơn Kỹ thuật số THÀNH LẬP BẢNG ASM ... kết hợp Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 27 Bài giảng mơn Kỹ thuật số THÀNH LẬP BẢNG ASM (tt) Các bảng hàm hệ thống cho ASM Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 28 Bài giảng mơn Kỹ thuật số LIÊN...
 • 64
 • 50
 • 0

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 3 GV nguyễn hữu chân thành

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 3  GV nguyễn hữu chân thành
... Hình 3. 32 Cấu trúc CPLD Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 34 Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU VỀ CPLD (tt) Hình 3. 33 Cấu trúc phần CPLD Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 35 Bài giảng mơn Kỹ thuật ... Hình 3. 37 LUT ngõ vào Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 44 Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU VỀ FPGA (tt) Hình 3. 38 LUT ngõ vào Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 45 Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI ... “Complex”) Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 31 Bài giảng mơn Kỹ thuật số THIẾT KẾ MẠCH DÙNG GAL (tt) Hình 3. 30 Sơ đồ logic GAL 16V8R (cấu hình “Registered”) Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 32 Bài giảng...
 • 53
 • 92
 • 0

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 4 GV nguyễn hữu chân thành

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 4  GV nguyễn hữu chân thành
... Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU  Trong thiết kế hệ thống số, người ta thường chia hệ thống thành phần: Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU ... the multiplier control circuit Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành Bài giảng mơn Kỹ thuật số 2 MỘT SỐ VÍ DỤ THIẾT KẾ  Bài tập: Thiết kế mạch chia số n-bit 15 140 B 50 45 (a) An example using decimal ... Done LR z ASM chart for the divider control circuit Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 12 Bài giảng mơn Kỹ thuật số Q&A Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 13 ...
 • 13
 • 52
 • 0

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 5 GV nguyễn hữu chân thành

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 5  GV nguyễn hữu chân thành
... HDL, ABEL, … Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU (tt)  Q trình thiết kế hệ thống số: Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU ... basketball else ‘0’; Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 31 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 2. 5. 1 .2 Kiểu integer  VHDL hỗ trợ số ngun khoảng – 21 47483648 (hay – (23 1-1)) ÷ 21 47483647 ( (23 1-1)) → ( 32- bit) type ... busb.enable ...
 • 135
 • 46
 • 1

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 2

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 2
... Vtb v( )d V P sin d VP DI R D2 Vtb 2 v( )d 21 V P sin d 2V P R Vtb 2 v( )d 21 V P sin d 2V P R ...
 • 4
 • 883
 • 52

Bài giảng môn kỹ thuật điện tử - Chương 2

Bài giảng môn kỹ thuật điện tử - Chương 2
... Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 12  Ví dụ mạch chọn kênh 4→1:  Mạch có tín hiệu vào  tín hiệu  tín hiệu điều khiển ( = 22 ) Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 2. 4 ... C-1 : số nhớ từ bit thấp đưa lên  S: tổng  C : số nhớ  Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM  Lập bảng giá trị:  Rút gọn hàm: S=A B C-1 + A B C-1 + A B C-1 + A B C-1  S= C-1 ... hiệu ( y1 y2 … ym ) Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM  Một cách tổng quát, m hàm viết sau: y1 = f1 (x1, x2 ,…,xn)  y2 = f2 (x1, x2 ,…,xn)  ……  ym = fm (x1, x2 ,…,xn)  ...
 • 17
 • 572
 • 3

Bài giảng môn Kỹ thuật số

Bài giảng môn Kỹ thuật số
... Phân loại Các họ vi mạch số  Các họ mạch logic đơn cực  Các họ mạch logic lưỡng cực  Các đặc trưng vi mạch số  Các ứng dụng mạch số  Khái niệm họ vi mạch số (họ phần tử Logic) họ mạch ... phép so sánh số để đònh tính đònh lượng trọng số số nhò phân  4/ Truyền liệu qua kênh thông tin chung (đến Bus liệu)  5/ Có thể trình dược PLA  6/ Kiểm soát để xử lý lỗi mạch số 22 3/ Phân ... phối) đến số N đầu mã đòa đầu vào chọn đònh đầu chọn Với N đầu ra, cần n bit để tạo mã đòa cho đầu với 2n≥ N mạch phân kênh liệu số 34 4/ MỘT SỐ LOẠI MẠCH LOGIC TỔ HP THÔNG DỤNG Một Số Mạch Tổ...
 • 39
 • 1,321
 • 9

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 1

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 1
... dẫn, q =1, 6 .10 -1 9C VT: nhiệt nhiệt độ phòng VT = 25,5mV 1. 4 .1. 4 Kết luận: Tiếp xúc p-n cho dòng điện chạy qua theo chiều từ p đến n Đó tính chất chỉnh lưu tiếp xúc p-n 1. 5 Đặc tuyến V- A Đặc ... xúc 0, hiệu tiếp xúc l 0.1V Ge 0.4 V Si 1. 4 .1. 2 Khi tiếp xúc p-n phân cực nghịch : Hình 1. 5 Tiếp xúc p-n bị phân cực nghịch Điện trường nội chiều với điện trường nên tổng điện trường vùng tiếp xúc ... V- A Đặc tuyến V-A tiếp xúcp-n mô tả mối quan hệ dòng điện áp hai đầu tiép xúc ậ ị Hình 1. 7 Đặc tuyến V-A tiếp xúc p-n VBR: điện đánh thủng điện áp ngược tối đa mà tiếp xúc p-n chịu đựng phân...
 • 6
 • 1,139
 • 41

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 3

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 3
... BB VCC R B ; R BB R B1 R B IB V BB V BE ; IC R BB (1 )RE R BB R B1 // R B 32 k // 6.8k V BB VCC R B R B1 R B 15 * 6,8 32 6,8 IB V BB R BB IC IB VCE VCC V BE (1 ) RE R B1 // R B I B ; VCE VCC I...
 • 7
 • 804
 • 49

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 4

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 4
... BE R (1 ) Re (15 0.7)V 0. 043 mA (280 51)k IC I B 100.0, 043 mA 4, 3mA VCE VCC VCC I C RC I C RC I E Re Re 15V (4, 3mA)(1,5k ) 8,55V rS rbe rce Rt R1 vS re VT IE VT IC 26mV 4, 3mA RV R1 // rbe Ku Rc ... rV rs RV H ình 4. 17 H ình 4. 18 Dạng sóng điện áp dòng Khi tín hiệu vào có dạng sóng sin, công suất tín hiệu xác định theo biểu thức : VCEp I Cp Pr = VCE.IC = = V2 CEp I Cp (4. 14) 2RC Căn vào ... 2CC RC VCC I CQ (4. 16) Công suất cung cấp cho mạch : PCC = 1T VCC I CQ T0 I Cp sin t dt VCCI CQ V2 CC 2RC (4. 17) Ta thấy tín hiệu vào hình sin trị trung bình đại số điện áp C - E dòng collector...
 • 14
 • 781
 • 8

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 8

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 8
... linh kiãûn mảch : Vc1 (t) = [ Vc ( ) - Vc1 (0) ].(1 - exp (-( t - t0)/ )) + Vc (0) Vc1 (0) = - Vcc ; Vc1 ( ) = Vcc Vc1 (t) = (2.Vcc ).(1 - exp (-( t - t0)/ )) -Vcc Khi t = t + T0 Vc1 (t0 + T0 ) = ... T = T + T2 Xạc âënh T : Q1 tàõt , Q2 dáùn bo Vc1 (t) = [ Vc ( ) - Vc1 (0) ](1 - exp (- t/ )) + Vc (0) Vc1 ( ) = Vcc ; Vc (0) = - Vcc Khi t = T Vc1 (T1 ) = V T1 = ln 2Vcc Vcc ; = Rb1 C1 Xạc âënh ... = Rb2 = Rb T = 1,4 C R b 8. 3.2 Mảch monostable dng BJT : 8. 3.2.1 Så âäư mảch v dảng sọng : dng biãún tråí âãø thay âäøi VCC RC1 Rb2 RC2 C1 R1 Q1 Rb1 Vi VO Q2 -Vbb Hçnh 8. 9 Så âäư mảch v dảng sọng...
 • 8
 • 644
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: Đề cương chi tiết học phần Máy điện đặc biệt (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Hệ thống BMS (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần quản trị công nghiệp (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập điện tử cơ bản (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập máy điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập điện tử công suất (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Luận văn ứng dụng hóa học trong thực tiếnChương trình đào tạo ngành Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)MangaJin Megazine Vol 30MO PHOI PHAN MO HOCTìm hiểu về vật chất và phản vật chấtgiáo án công nghệ 6 học kì 2common medical diagnoses an algorithmic approachKanji Master Vol 4 N1 Kanji 2000Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục tại các trung tâm học tập cộng đồng của huyện kim bảng, tỉnh hà namQuản lý đào tạo, bồi dưỡng giảng viên các trường cao đẳng công lập trên địa bàn thành phố hà nộiQuản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông c kim bảng, huyện kim bảng, tỉnh hà nam trong bối cảnh hiện nayVai trò của các tổ chức phi chính phủ hàn quốc đổi với công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội việt nam giai đoạn 2003 2013Nâng cao ổn định trong vận hành hệ thống điện gió nối lưới dùng statcomgiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 16
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập