BÀI GIẢNG môn kỹ THUẬT số 2 CHƯƠNG 5 THIẾT kế số DÙNG VHDL

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 1 GV nguyễn hữu chân thành

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 1  GV nguyễn hữu chân thành
... viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 22 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 3 .2. 1 Phương pháp tìm hàng tương đương: (tt) Ví dụ 1. 4: (tt) Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 23 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 3 .2. 1 Phương ... khối mạch phát chuỗi ví dụ 1 .2 0/0 1/ 0 S0 1/ 1 0/0 S2 S1 1/ 0 0/0 Hình 1. 12 Giản đồ Mealy cho ví dụ 1 .2 Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 15 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 3 .1 XÂY DỰNG GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI ... dụ 1. 4: (tt) Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 24 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 3 .2. 1 Phương pháp tìm hàng tương đương: (tt) Ví dụ 1. 4: (tt) Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 25 Bài giảng mơn Kỹ thuật...
 • 49
 • 120
 • 1

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 2 GV nguyễn hữu chân thành

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 2  GV nguyễn hữu chân thành
... lại Z2 =1 xe khỏi bãi đậu xe Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 20 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 2 THÀNH LẬP LƯU ĐỒ ASM (tt) Lưu đồ ASM cho ví dụ 2. 3: Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 21 Bài giảng ... thái Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 25 Bài giảng mơn Kỹ thuật số THÀNH LẬP BẢNG ASM (tt) Bảng đầu điều kiện Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 26 Bài giảng mơn Kỹ thuật số THÀNH LẬP BẢNG ASM ... kết hợp Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 27 Bài giảng mơn Kỹ thuật số THÀNH LẬP BẢNG ASM (tt) Các bảng hàm hệ thống cho ASM Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 28 Bài giảng mơn Kỹ thuật số LIÊN...
 • 64
 • 126
 • 0

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 3 GV nguyễn hữu chân thành

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 3  GV nguyễn hữu chân thành
... Hình 3. 32 Cấu trúc CPLD Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 34 Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU VỀ CPLD (tt) Hình 3. 33 Cấu trúc phần CPLD Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 35 Bài giảng mơn Kỹ thuật ... Hình 3. 37 LUT ngõ vào Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 44 Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU VỀ FPGA (tt) Hình 3. 38 LUT ngõ vào Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 45 Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI ... “Complex”) Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 31 Bài giảng mơn Kỹ thuật số THIẾT KẾ MẠCH DÙNG GAL (tt) Hình 3. 30 Sơ đồ logic GAL 16V8R (cấu hình “Registered”) Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 32 Bài giảng...
 • 53
 • 161
 • 0

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 4 GV nguyễn hữu chân thành

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 4  GV nguyễn hữu chân thành
... Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU  Trong thiết kế hệ thống số, người ta thường chia hệ thống thành phần: Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU ... the multiplier control circuit Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành Bài giảng mơn Kỹ thuật số 2 MỘT SỐ VÍ DỤ THIẾT KẾ  Bài tập: Thiết kế mạch chia số n-bit 15 140 B 50 45 (a) An example using decimal ... Done LR z ASM chart for the divider control circuit Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 12 Bài giảng mơn Kỹ thuật số Q&A Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 13 ...
 • 13
 • 80
 • 0

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 5 GV nguyễn hữu chân thành

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 5  GV nguyễn hữu chân thành
... HDL, ABEL, … Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU (tt)  Q trình thiết kế hệ thống số: Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU ... basketball else ‘0’; Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 31 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 2. 5. 1 .2 Kiểu integer  VHDL hỗ trợ số ngun khoảng – 21 47483648 (hay – (23 1-1)) ÷ 21 47483647 ( (23 1-1)) → ( 32- bit) type ... busb.enable ...
 • 135
 • 197
 • 1

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 2

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 2
... Vtb v( )d V P sin d VP DI R D2 Vtb 2 v( )d 21 V P sin d 2V P R Vtb 2 v( )d 21 V P sin d 2V P R ...
 • 4
 • 1,000
 • 52

Bài giảng môn kỹ thuật điện tử - Chương 2

Bài giảng môn kỹ thuật điện tử - Chương 2
... Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 12  Ví dụ mạch chọn kênh 4→1:  Mạch có tín hiệu vào  tín hiệu  tín hiệu điều khiển ( = 22 ) Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 2. 4 ... C-1 : số nhớ từ bit thấp đưa lên  S: tổng  C : số nhớ  Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM  Lập bảng giá trị:  Rút gọn hàm: S=A B C-1 + A B C-1 + A B C-1 + A B C-1  S= C-1 ... hiệu ( y1 y2 … ym ) Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM  Một cách tổng quát, m hàm viết sau: y1 = f1 (x1, x2 ,…,xn)  y2 = f2 (x1, x2 ,…,xn)  ……  ym = fm (x1, x2 ,…,xn)  ...
 • 17
 • 666
 • 3

Bài giảng môn Kỹ thuật số

Bài giảng môn Kỹ thuật số
... Phân loại Các họ vi mạch số  Các họ mạch logic đơn cực  Các họ mạch logic lưỡng cực  Các đặc trưng vi mạch số  Các ứng dụng mạch số  Khái niệm họ vi mạch số (họ phần tử Logic) họ mạch ... phép so sánh số để đònh tính đònh lượng trọng số số nhò phân  4/ Truyền liệu qua kênh thông tin chung (đến Bus liệu)  5/ Có thể trình dược PLA  6/ Kiểm soát để xử lý lỗi mạch số 22 3/ Phân ... phối) đến số N đầu mã đòa đầu vào chọn đònh đầu chọn Với N đầu ra, cần n bit để tạo mã đòa cho đầu với 2n≥ N mạch phân kênh liệu số 34 4/ MỘT SỐ LOẠI MẠCH LOGIC TỔ HP THÔNG DỤNG Một Số Mạch Tổ...
 • 39
 • 1,457
 • 9

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 1

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 1
... dẫn, q =1, 6 .10 -1 9C VT: nhiệt nhiệt độ phòng VT = 25,5mV 1. 4 .1. 4 Kết luận: Tiếp xúc p-n cho dòng điện chạy qua theo chiều từ p đến n Đó tính chất chỉnh lưu tiếp xúc p-n 1. 5 Đặc tuyến V- A Đặc ... xúc 0, hiệu tiếp xúc l 0.1V Ge 0.4 V Si 1. 4 .1. 2 Khi tiếp xúc p-n phân cực nghịch : Hình 1. 5 Tiếp xúc p-n bị phân cực nghịch Điện trường nội chiều với điện trường nên tổng điện trường vùng tiếp xúc ... V- A Đặc tuyến V-A tiếp xúcp-n mô tả mối quan hệ dòng điện áp hai đầu tiép xúc ậ ị Hình 1. 7 Đặc tuyến V-A tiếp xúc p-n VBR: điện đánh thủng điện áp ngược tối đa mà tiếp xúc p-n chịu đựng phân...
 • 6
 • 1,286
 • 41

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 3

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 3
... BB VCC R B ; R BB R B1 R B IB V BB V BE ; IC R BB (1 )RE R BB R B1 // R B 32 k // 6.8k V BB VCC R B R B1 R B 15 * 6,8 32 6,8 IB V BB R BB IC IB VCE VCC V BE (1 ) RE R B1 // R B I B ; VCE VCC I...
 • 7
 • 933
 • 49

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 4

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 4
... BE R (1 ) Re (15 0.7)V 0. 043 mA (280 51)k IC I B 100.0, 043 mA 4, 3mA VCE VCC VCC I C RC I C RC I E Re Re 15V (4, 3mA)(1,5k ) 8,55V rS rbe rce Rt R1 vS re VT IE VT IC 26mV 4, 3mA RV R1 // rbe Ku Rc ... rV rs RV H ình 4. 17 H ình 4. 18 Dạng sóng điện áp dòng Khi tín hiệu vào có dạng sóng sin, công suất tín hiệu xác định theo biểu thức : VCEp I Cp Pr = VCE.IC = = V2 CEp I Cp (4. 14) 2RC Căn vào ... 2CC RC VCC I CQ (4. 16) Công suất cung cấp cho mạch : PCC = 1T VCC I CQ T0 I Cp sin t dt VCCI CQ V2 CC 2RC (4. 17) Ta thấy tín hiệu vào hình sin trị trung bình đại số điện áp C - E dòng collector...
 • 14
 • 927
 • 8

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 8

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 8
... linh kiãûn mảch : Vc1 (t) = [ Vc ( ) - Vc1 (0) ].(1 - exp (-( t - t0)/ )) + Vc (0) Vc1 (0) = - Vcc ; Vc1 ( ) = Vcc Vc1 (t) = (2.Vcc ).(1 - exp (-( t - t0)/ )) -Vcc Khi t = t + T0 Vc1 (t0 + T0 ) = ... T = T + T2 Xạc âënh T : Q1 tàõt , Q2 dáùn bo Vc1 (t) = [ Vc ( ) - Vc1 (0) ](1 - exp (- t/ )) + Vc (0) Vc1 ( ) = Vcc ; Vc (0) = - Vcc Khi t = T Vc1 (T1 ) = V T1 = ln 2Vcc Vcc ; = Rb1 C1 Xạc âënh ... = Rb2 = Rb T = 1,4 C R b 8. 3.2 Mảch monostable dng BJT : 8. 3.2.1 Så âäư mảch v dảng sọng : dng biãún tråí âãø thay âäøi VCC RC1 Rb2 RC2 C1 R1 Q1 Rb1 Vi VO Q2 -Vbb Hçnh 8. 9 Så âäư mảch v dảng sọng...
 • 8
 • 973
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: 4 thói quen của người giàu cóVật liệu geopolymer được tạo thành từ tro bayTổ chức dạy học theo góc kiến thức quang học bậc Trung học cơ sở nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh (LA tiến sĩ)Thực trạng và hiệu quả mô hình quản lý tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở, tỉnh Bắc Giang (LA tiến sĩ)Thực trạng môi trường, sức khỏe, bệnh tật ở công nhân may Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Thực trạng an toàn bức xạ, sức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ion hóa và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)KIẾN THỨC hợp âm và cấu tạo của nóRong câu việt nam nguồn lợi và sử dụng lê như hậu, nguyễn hữu đạiKỹ năng xử lý khiếu nại của Khách hàngBÀI TẬP LỚN TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNGCÂU HỎI ĐÁP ÁN MÔN VĂN HỌC VIỆT NAM ĐAI CƯƠNGKinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhKinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhTOEIC presentation sample slidesLý luận tiền lương của mác tài liệu, ebook, giáo trìnhMối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nay tài liệu, ebook, giáo trìnhMối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tài liệu, ebook, giáo trìnhMối quan hệ giữa cái riêng cái chungNhóm 17 thực trạng và giải pháp logistics cho công ty tnhh delta
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập