TỔNG QUAN về lập TRÌNH ANDROID

Giới thiệu tổng quan về lập trình window

Giới thiệu tổng quan về lập trình window
... (Resource) Thư viện lập trình Windows Mô hình lập trình Windows Một chương trình tổng quát xây dựng Win API Lập trình Windows - lập trình kiện Sự kiện thông điệp Lập trình Windows - lập trình kiện System ... Học LẬP TRÌNH WINDOWS MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG LẬP TRÌNH WINDOWS • Một số khái niệm • Lập trình kiện – thông điệp • Mô hình lập trình Windows NỘI DUNG Một số điểm khác biệt lập trình Windows ... Chương trình minh họa môi trường Window Một số điểm khác biệt lập trình Windows & DOS Tích hợp sẵn Multimedia Một số điểm khác biệt lập trình Windows & DOS Hỗ trợ nhiều công nghệ lập trình Windows...
 • 77
 • 299
 • 5

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng
... Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng I/ Vài nét phát triển ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ lập trình phát triển qua hai lý : ... Data Hình 1.3 Tổ chức liệu phương thức lập trình hướng- đối tượng Các đặc tính quan trọng lập trình hướng đối tượng : Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng • Tính đóng gói (Encapsulation) ... tạo đối tượng Một đối tượng gọi thể (instance) lớp Một đối tượng thể xác lớp Khi đònh nghiã lớp, xem tạo kiểu liệu từ người dùng Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng Khi khai báo đối tượng, ...
 • 15
 • 385
 • 1

Tổng quan về lập trình Oracle OLE

Tổng quan về lập trình Oracle OLE
... :OleVariant; // Khai báo đối tượng OLE OraDatabase:OleVariant; OraDynaset:OleVariant; Begin //Tạo đối tượng OLE OraSession:= CreateOLEObject( TRẢ LỜI BÀI TẬP ORACLE ‘OracleInProcServer.XoraSession’); ... liệu Oracle từ môi trường lập trình C++ hay Delphi OO4O, cho ví dụ Kết nối với Oracle OO4O từ môi trường Delphi gần hoàn toàn tương tự với môi trường Visual Basic ví dụ: Var OraSession :OleVariant; ... OraDynaset.Fields(‘ename’).value); End; Kết nối với Oracle từ môi trường lập trình C++ OO4O sử dụng thông qua lớp Oracle Class Library sau: #ifndef ORACL _ORACLE #include "oracl.h" #endif int main(void){...
 • 3
 • 362
 • 2

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java
... trúc Java Java Platform • Java Virtual Machine (Java VM) • Java Application Programming Interface (Java API) myProgram .java Java API Java VM Hardware-Platform Mã nguồn Java Platform Kiến trúc Java ... Bài Tổng quan lập trình Java • • • • • • • • Giới thiệu ngôn ngữ Java Kiến trúc Java Nội dung chương trình Java Các kiểu liệu & toán tử Các cấu trúc điều ... Hiện nay, Java sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau: sở liệu, mạng, Internet, viễn thông Giới thiệu ngôn ngữ Java • Đặc điểm Java • • • • • • • • Đơn giản Hướng đối tượng Đa nhiệm...
 • 34
 • 320
 • 5

Giới thiệu tổng quan về lập trình ASp

Giới thiệu tổng quan về lập trình ASp
... RS.open sSQL, oConn, 3, %> Khi trang (a .asp) đợc truy xuất lần biến Application TrstConn đợc tạo Kể từ tất file asp ứng dụng sử dụng biến TestConn Đoạn mã sau b .asp hoạt động: Test Gửi theo GET độ ... ObjRecordSet.PageCount Then %>

Next Page

then %>

Previous Page

...
 • 14
 • 245
 • 3

Tổng quan về lập trình GDI

Tổng quan về lập trình GDI
... PolyBezierTo (100, 200) void CTestGDIView::OnDraw(CDC* pDC) { pDC->MoveTo(10, 10); pDC->LineTo(200, 200); } #include #define SEGMENTS 100 #define PI 3.14159 void CTestGDIView::OnDraw(CDC* pDC) ... / 2) * (1 - (sin ((2 * PI * i) / SEGMENTS)))); } pDC->Polyline (aPoint, SEGMENTS); } void CTestGDIView::OnDraw(CDC* pDC) { POINT aPoint1[4] = { 120,100,120,200,250,150,500,40 }; POINT aPoint2[4] ... pDC->PolyBezier (aPoint2, 4); } 4.4 nhâ Chord Ellipse Pie Polygon Rectangle RoundRect void CTestGDIView::OnDraw(CDC* pDC) { pDC->Ellipse (0, 0, 150, 200); pDC->Rectangle (50, 50, 100, 150); }...
 • 10
 • 332
 • 3

Tổng quan về lập trình trên iOS

Tổng quan về lập trình trên iOS
... đến Một số thông tin kỹ thuật tóm tắt hệ iPad Apple: II Tổng quan môi trường lập trình iOS, loại ứng dụng xu hướng phát triển ứng dụng IOS ngày Có loại ứng dụng iPhone native application web ... Các ứng dụng mặc định iOS bao gồm: - Phone (gọi điện) bao gồm thoại video Facetime Mail, trình duyệt web Safari trình hỗ trợ giải trí đa phương tiện gọi iPod Messages (trình nhắn tin): hỗ trợ ... iPhone từ iOS 4.3) Ngoài ra, điểm đáng ý phiên 4.0.1 4.0.2 phát hành cách không lâu cập nhật dường điểm lỗ hổng jailbreak qua trình duyệt Safari Ngày 7/2/2011, đời iPhone CDMA với phiên iOS mới,...
 • 14
 • 691
 • 21

Giới thiệu tổng quan về lập trình window -Mở đầu

Giới thiệu tổng quan về lập trình window -Mở đầu
... Chương Khái niệm lập trình Windows Kỹ thuật lập trình Visual C++ (MFC) Quản lý nhớ Thư viện đồ họa GDI Thư viện liên kết động Lập trình CSDL ADO – SQL Server • Chương Lập trình đa tiểu trình Công cụ ... việc lập trình Windows như: DDE, OLE, giao tiếp với thiết bị ngoại vi, Kiến thức - kỹ • Kiến thức – Có kiến thức lập trình môi trường Windows – Lập trình giao diện người dùng – Phương pháp trình ... học trình bày phương pháp lập trình API Windows 32 kỹ thuật lập trình MFC với ngôn ngữ minh họa Visual C++ 6.0 Mục tiêu • Tạo cho sinh viên tảng việc tiếp thu ngôn ngữ lập trình cấp cao khác Windows...
 • 16
 • 170
 • 0

Tổng quan về lập trình truyền thông

Tổng quan về lập trình truyền thông
... Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông 1.1 Cơ chế giao tiếp liên trình ? Truyền thông khái niệm dùng để giao tiếp, trao đổi thông tin hai hay nhiều ... tính gởi Ở đó, liệu truyền đường truyền vật lý Mỗi Biên Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông liệu truyền xuống tầng ... - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông Thông thường tầng 1,2,3 phát triển nhà sản xuất hệ điều hành, nhà sản xuất thiết bị phần cứng mạng Chúng đảm nhận nhiệm vụ truyền tải thông tin cho trình tầng...
 • 13
 • 132
 • 0

Tong quan ve lap trinh can ban

Tong quan ve lap trinh can ban
... Lập trình Chương 10: Kiểu tập tin IV KIẾN THỨC LIÊN QUAN Để học tốt môn Lập Trình Căn Bản A, sinh viên cần phải có kiến thức tảng sau: - Kiến thức toán ... a2,…,an Hãy tìm in giá trị lớn n số a1, a2, …, an Để giải toán trên, áp dụng phương pháp “thử sửa” Ban đầu giả sử a1 số lớn (được lưu giá trị max); sau xét lại, lớn giá trị max thi lúc max nhận giá ... sau: ngôn ngữ máy, hợp ngữ ngôn ngữ cấp cao Ngôn ngữ máy (machine language): Là thị dạng nhị phân, can thiệp trực tiếp vào mạch điện tử Chương trình viết ngôn ngữ máy thực không cần qua bước trung...
 • 11
 • 143
 • 0

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH VB.NET

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH VB.NET
... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH VB.NET 2.1 Làm việc với VB.net Project 2.2 Môi trường làm việc VB.net 2.3 Class (lớp) 2.4 Namespace (không gian ... với VB.net Project    Một chương trình VB.net bao gồm tập tin Project tập tin Solution hợp lại Tập tin Project có phần mở rộng vbproj chứa thông tin đặc biệt liên quan đến tác vụ lập trình ... Khi chương trình trở nên lớn phức tạp, chương trình chia thành đơn thể hay phân đoạn nhỏ để dễ quản lý hơn, phần tử mã thực nhiệm vụ cụ thể  Để tổ chức lệnh gom nhóm theo nhiệm vụ, người lập trình...
 • 38
 • 249
 • 3

Tài liệu Bài giảng kỹ thuật viễn thông 2 - Chương 1: Tổng quan về lập trình truyền thông pdf

Tài liệu Bài giảng kỹ thuật viễn thông 2 - Chương 1: Tổng quan về lập trình truyền thông pdf
... nói Biên Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy 12 VIENTHONG05.TKĐại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông Khoa Công Nghệ Thông Tin - Hình 1. 12 - Kiến trúc chương trình đa tầng Kiến trúc ... Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy 18 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông 1 .2. 1 Chương trình HelloWorld Trong ví dụ này, viết chương trình ứng dụng in ... Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy 20 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông 1 .2. 6 Một số ví dụ 1 .2. 6.1 Hiển thị thông tin hành Để in thông tin hình bạn...
 • 96
 • 296
 • 1

Tổng quan về lập trình truyền thông

Tổng quan về lập trình truyền thông
... Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông 1.1 Cơ chế giao tiếp liên trình ? Truyền thông khái niệm dùng để giao tiếp, trao đổi thông tin hai hay nhiều ... tính gởi Ở đó, liệu truyền đường truyền vật lý Mỗi Biên Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông liệu truyền xuống tầng ... - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông Thông thường tầng 1,2,3 phát triển nhà sản xuất hệ điều hành, nhà sản xuất thiết bị phần cứng mạng Chúng đảm nhận nhiệm vụ truyền tải thông tin cho trình tầng...
 • 96
 • 154
 • 0

Tài liệu Chương 1 TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH MẠNG pdf

Tài liệu Chương 1 TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH MẠNG pdf
... 240.0.0.0  247.0.0.0 Các vùng địa dành riêng cho LAN  10 .0.0.0  10 .255.255.255  17 2 .16 .0.0  17 2. 31. 255.255  19 2 .16 8.0.0  19 2 .16 8.255.255 10 Các khái niệm (t.t)  Từ địa IP đến Domain Name  ... edu, mil, org, gov 11 Các khái niệm (t.t)  Ứng dụng mạng  Sử dụng môi trường mạng để trao đổi liệu  Thường có đối tượng  Lập trình mạng: dùng ngôn ngữ lập trình để tạo ứng dụng mạng  Xây dựng ... Nội dung  Mạng máy tính lập trình mạng  Mô hình TCP/IP  Các mô hình kết nối Mạng máy tính & ứng dụng  Mạng máy tính  Ứng dụng mạng máy tính        Chia sẻ tài nguyên Cung cấp...
 • 16
 • 191
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về lập trình linh hoạttổng quan về lập trình truyền thôngtổng quan về lập trình cơ sở dữ liệutổng quan về lập trình ctổng quan về lập trình webtổng quan về lập trình hướng đối tượngtổng quan về lập trình hướng thành phầntổng quan về lập trình mạngtổng quan về lập trình ứng dụng webtổng quan về lập trình iosbài 2 kiến thức tổng quan về lập trình phptong quan ve lap trinh plctổng quan về lập trình oracle oletổng quan về lập trình truyền thông mạngtổng quan về lập trình php và mysqlTIÊU CHUẨN BẢO TRÌ LÒ HƠITarascon guide line toan tap ban dich 1 final (1)TINH gọn TRONG sản XUẤTTiêu chuẩn Châu Âu EC3: Kết cấu thép phần 1.8: Thiết kế liên kết (Eurocode3 BS EN1993 1 8 e 2005 Design of steel structures part 1.8: Design of joints)Tuyển tập truyện cười dân gian đương đại hayTiêu chuẩn Châu Âu EC3: Kết cấu thép phần 1.9: Độ mỏi (Eurocode3 BS EN1993 1 9 e 2005 Design of steel structures part 1.9: Fatigue)Rối loạn nước và điện giảiTiêu chuẩn Châu Âu EC3: Kết cấu thép phần 1.12: Mở rộng cho thép mác S700 (Eurocode3 BS EN1993 1 12 e 2007 Design of steel structures part 1.12: Extension rules for steel grade S700)Khai phá tập mục thường xuyên đóng trong cơ sở dữ liệu và ứng dụngCÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍbài giảng thành phố đà lạtNghiên cứu mã hóa dựa trên định danh IBE và ứng dụng vào bài toán kiểm soát quyền truy cập trong hệ thống truyền hình trả tiềnTIÊU ÂM VÀ LỌC BỤI TRONG TÒA NHÀThi học kỳ 1 Toán 11 Trắc nghiệm (Kiểm tra Tổng hợp Bài số 41)tích hợp liên môn vật lý 8 bài Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yênTìm hiểu điện toán đám mây và thử nghiệm ứng dụng trong hệ thống thông tin nhà trườngPhần mềm soạn thảo và tổ chức ngân hàng câu hỏi cho trắc nghiệm theo chuẩn QTIPhân cụm dữ liệu và ứng dụng trong phân loại cấu trúc proteintóm tắt tất cả lý thuyết hóa học vô cơ hữu cơ lớp 12skkn PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, ĐỘC LẬP, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA GIẢI TOÁN HÌNH HỌC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập