TỔNG QUAN về lập TRÌNH ANDROID

Giới thiệu tổng quan về lập trình window

Giới thiệu tổng quan về lập trình window
... (Resource) Thư viện lập trình Windows Mô hình lập trình Windows Một chương trình tổng quát xây dựng Win API Lập trình Windows - lập trình kiện Sự kiện thông điệp Lập trình Windows - lập trình kiện System ... Học LẬP TRÌNH WINDOWS MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG LẬP TRÌNH WINDOWS • Một số khái niệm • Lập trình kiện – thông điệp • Mô hình lập trình Windows NỘI DUNG Một số điểm khác biệt lập trình Windows ... Chương trình minh họa môi trường Window Một số điểm khác biệt lập trình Windows & DOS Tích hợp sẵn Multimedia Một số điểm khác biệt lập trình Windows & DOS Hỗ trợ nhiều công nghệ lập trình Windows...
 • 77
 • 327
 • 5

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng
... Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng I/ Vài nét phát triển ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ lập trình phát triển qua hai lý : ... Data Hình 1.3 Tổ chức liệu phương thức lập trình hướng- đối tượng Các đặc tính quan trọng lập trình hướng đối tượng : Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng • Tính đóng gói (Encapsulation) ... tạo đối tượng Một đối tượng gọi thể (instance) lớp Một đối tượng thể xác lớp Khi đònh nghiã lớp, xem tạo kiểu liệu từ người dùng Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng Khi khai báo đối tượng, ...
 • 15
 • 421
 • 1

Tổng quan về lập trình Oracle OLE

Tổng quan về lập trình Oracle OLE
... :OleVariant; // Khai báo đối tượng OLE OraDatabase:OleVariant; OraDynaset:OleVariant; Begin //Tạo đối tượng OLE OraSession:= CreateOLEObject( TRẢ LỜI BÀI TẬP ORACLE ‘OracleInProcServer.XoraSession’); ... liệu Oracle từ môi trường lập trình C++ hay Delphi OO4O, cho ví dụ Kết nối với Oracle OO4O từ môi trường Delphi gần hoàn toàn tương tự với môi trường Visual Basic ví dụ: Var OraSession :OleVariant; ... OraDynaset.Fields(‘ename’).value); End; Kết nối với Oracle từ môi trường lập trình C++ OO4O sử dụng thông qua lớp Oracle Class Library sau: #ifndef ORACL _ORACLE #include "oracl.h" #endif int main(void){...
 • 3
 • 387
 • 2

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java
... trúc Java Java Platform • Java Virtual Machine (Java VM) • Java Application Programming Interface (Java API) myProgram .java Java API Java VM Hardware-Platform Mã nguồn Java Platform Kiến trúc Java ... Bài Tổng quan lập trình Java • • • • • • • • Giới thiệu ngôn ngữ Java Kiến trúc Java Nội dung chương trình Java Các kiểu liệu & toán tử Các cấu trúc điều ... Hiện nay, Java sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau: sở liệu, mạng, Internet, viễn thông Giới thiệu ngôn ngữ Java • Đặc điểm Java • • • • • • • • Đơn giản Hướng đối tượng Đa nhiệm...
 • 34
 • 359
 • 5

Giới thiệu tổng quan về lập trình ASp

Giới thiệu tổng quan về lập trình ASp
... RS.open sSQL, oConn, 3, %> Khi trang (a .asp) đợc truy xuất lần biến Application TrstConn đợc tạo Kể từ tất file asp ứng dụng sử dụng biến TestConn Đoạn mã sau b .asp hoạt động: Test Gửi theo GET độ ... ObjRecordSet.PageCount Then %>

Next Page

then %>

Previous Page

...
 • 14
 • 278
 • 3

Tổng quan về lập trình GDI

Tổng quan về lập trình GDI
... PolyBezierTo (100, 200) void CTestGDIView::OnDraw(CDC* pDC) { pDC->MoveTo(10, 10); pDC->LineTo(200, 200); } #include #define SEGMENTS 100 #define PI 3.14159 void CTestGDIView::OnDraw(CDC* pDC) ... / 2) * (1 - (sin ((2 * PI * i) / SEGMENTS)))); } pDC->Polyline (aPoint, SEGMENTS); } void CTestGDIView::OnDraw(CDC* pDC) { POINT aPoint1[4] = { 120,100,120,200,250,150,500,40 }; POINT aPoint2[4] ... pDC->PolyBezier (aPoint2, 4); } 4.4 nhâ Chord Ellipse Pie Polygon Rectangle RoundRect void CTestGDIView::OnDraw(CDC* pDC) { pDC->Ellipse (0, 0, 150, 200); pDC->Rectangle (50, 50, 100, 150); }...
 • 10
 • 381
 • 3

Tổng quan về lập trình trên iOS

Tổng quan về lập trình trên iOS
... đến Một số thông tin kỹ thuật tóm tắt hệ iPad Apple: II Tổng quan môi trường lập trình iOS, loại ứng dụng xu hướng phát triển ứng dụng IOS ngày Có loại ứng dụng iPhone native application web ... Các ứng dụng mặc định iOS bao gồm: - Phone (gọi điện) bao gồm thoại video Facetime Mail, trình duyệt web Safari trình hỗ trợ giải trí đa phương tiện gọi iPod Messages (trình nhắn tin): hỗ trợ ... iPhone từ iOS 4.3) Ngoài ra, điểm đáng ý phiên 4.0.1 4.0.2 phát hành cách không lâu cập nhật dường điểm lỗ hổng jailbreak qua trình duyệt Safari Ngày 7/2/2011, đời iPhone CDMA với phiên iOS mới,...
 • 14
 • 737
 • 21

Giới thiệu tổng quan về lập trình window -Mở đầu

Giới thiệu tổng quan về lập trình window -Mở đầu
... Chương Khái niệm lập trình Windows Kỹ thuật lập trình Visual C++ (MFC) Quản lý nhớ Thư viện đồ họa GDI Thư viện liên kết động Lập trình CSDL ADO – SQL Server • Chương Lập trình đa tiểu trình Công cụ ... việc lập trình Windows như: DDE, OLE, giao tiếp với thiết bị ngoại vi, Kiến thức - kỹ • Kiến thức – Có kiến thức lập trình môi trường Windows – Lập trình giao diện người dùng – Phương pháp trình ... học trình bày phương pháp lập trình API Windows 32 kỹ thuật lập trình MFC với ngôn ngữ minh họa Visual C++ 6.0 Mục tiêu • Tạo cho sinh viên tảng việc tiếp thu ngôn ngữ lập trình cấp cao khác Windows...
 • 16
 • 197
 • 0

Tổng quan về lập trình truyền thông

Tổng quan về lập trình truyền thông
... Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông 1.1 Cơ chế giao tiếp liên trình ? Truyền thông khái niệm dùng để giao tiếp, trao đổi thông tin hai hay nhiều ... tính gởi Ở đó, liệu truyền đường truyền vật lý Mỗi Biên Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông liệu truyền xuống tầng ... - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông Thông thường tầng 1,2,3 phát triển nhà sản xuất hệ điều hành, nhà sản xuất thiết bị phần cứng mạng Chúng đảm nhận nhiệm vụ truyền tải thông tin cho trình tầng...
 • 13
 • 151
 • 0

Tong quan ve lap trinh can ban

Tong quan ve lap trinh can ban
... Lập trình Chương 10: Kiểu tập tin IV KIẾN THỨC LIÊN QUAN Để học tốt môn Lập Trình Căn Bản A, sinh viên cần phải có kiến thức tảng sau: - Kiến thức toán ... a2,…,an Hãy tìm in giá trị lớn n số a1, a2, …, an Để giải toán trên, áp dụng phương pháp “thử sửa” Ban đầu giả sử a1 số lớn (được lưu giá trị max); sau xét lại, lớn giá trị max thi lúc max nhận giá ... sau: ngôn ngữ máy, hợp ngữ ngôn ngữ cấp cao Ngôn ngữ máy (machine language): Là thị dạng nhị phân, can thiệp trực tiếp vào mạch điện tử Chương trình viết ngôn ngữ máy thực không cần qua bước trung...
 • 11
 • 160
 • 0

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH VB.NET

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH VB.NET
... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH VB.NET 2.1 Làm việc với VB.net Project 2.2 Môi trường làm việc VB.net 2.3 Class (lớp) 2.4 Namespace (không gian ... với VB.net Project    Một chương trình VB.net bao gồm tập tin Project tập tin Solution hợp lại Tập tin Project có phần mở rộng vbproj chứa thông tin đặc biệt liên quan đến tác vụ lập trình ... Khi chương trình trở nên lớn phức tạp, chương trình chia thành đơn thể hay phân đoạn nhỏ để dễ quản lý hơn, phần tử mã thực nhiệm vụ cụ thể  Để tổ chức lệnh gom nhóm theo nhiệm vụ, người lập trình...
 • 38
 • 277
 • 3

Tài liệu Bài giảng kỹ thuật viễn thông 2 - Chương 1: Tổng quan về lập trình truyền thông pdf

Tài liệu Bài giảng kỹ thuật viễn thông 2 - Chương 1: Tổng quan về lập trình truyền thông pdf
... nói Biên Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy 12 VIENTHONG05.TKĐại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông Khoa Công Nghệ Thông Tin - Hình 1. 12 - Kiến trúc chương trình đa tầng Kiến trúc ... Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy 18 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông 1 .2. 1 Chương trình HelloWorld Trong ví dụ này, viết chương trình ứng dụng in ... Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy 20 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông 1 .2. 6 Một số ví dụ 1 .2. 6.1 Hiển thị thông tin hành Để in thông tin hình bạn...
 • 96
 • 333
 • 1

Tổng quan về lập trình truyền thông

Tổng quan về lập trình truyền thông
... Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông 1.1 Cơ chế giao tiếp liên trình ? Truyền thông khái niệm dùng để giao tiếp, trao đổi thông tin hai hay nhiều ... tính gởi Ở đó, liệu truyền đường truyền vật lý Mỗi Biên Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông liệu truyền xuống tầng ... - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông Thông thường tầng 1,2,3 phát triển nhà sản xuất hệ điều hành, nhà sản xuất thiết bị phần cứng mạng Chúng đảm nhận nhiệm vụ truyền tải thông tin cho trình tầng...
 • 96
 • 173
 • 0

Tài liệu Chương 1 TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH MẠNG pdf

Tài liệu Chương 1 TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH MẠNG pdf
... 240.0.0.0  247.0.0.0 Các vùng địa dành riêng cho LAN  10 .0.0.0  10 .255.255.255  17 2 .16 .0.0  17 2. 31. 255.255  19 2 .16 8.0.0  19 2 .16 8.255.255 10 Các khái niệm (t.t)  Từ địa IP đến Domain Name  ... edu, mil, org, gov 11 Các khái niệm (t.t)  Ứng dụng mạng  Sử dụng môi trường mạng để trao đổi liệu  Thường có đối tượng  Lập trình mạng: dùng ngôn ngữ lập trình để tạo ứng dụng mạng  Xây dựng ... Nội dung  Mạng máy tính lập trình mạng  Mô hình TCP/IP  Các mô hình kết nối Mạng máy tính & ứng dụng  Mạng máy tính  Ứng dụng mạng máy tính        Chia sẻ tài nguyên Cung cấp...
 • 16
 • 222
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về lập trình linh hoạttổng quan về lập trình truyền thôngtổng quan về lập trình cơ sở dữ liệutổng quan về lập trình ctổng quan về lập trình webtổng quan về lập trình hướng đối tượngtổng quan về lập trình hướng thành phầntổng quan về lập trình mạngtổng quan về lập trình ứng dụng webtổng quan về lập trình iosbài 2 kiến thức tổng quan về lập trình phptong quan ve lap trinh plctổng quan về lập trình oracle oletổng quan về lập trình truyền thông mạngtổng quan về lập trình php và mysqlBiên bản kiểm tra điều kiện khởi côngBài dịch rủi ro tín dụng và giá trị nợ của doanh nghiệpThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp chính sách cổ tứcThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp tài trợ doanh nghiệp và thị trường hiệu quảChiến lược kinh doanh tại công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền BắcĐánh giá hiện trạng và giải quyết một số vấn đề bất cập về môi trường của Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng TrDự báo phụ tải và quy hoạch lưới điện 110kV, 220kV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 2022Gia cố nền đất yếu bằng hệ cọc đất-tro bay-xi măng sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhGiải pháp thiết kế trắc dọc hợp lý đường ôtô cao tốc đoạn KM42 000--KM47+000 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng NgãiHiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn HàMô phỏng lưới điện phức tạp bằng phương pháp mới Fractal xét ứng dụng truyền tin trên đường dây tải điệnMô phỏng nồng độ chất ô nhiễm các công đoạn xử lý nước thải trạm xử lý nước thải KCN Hòa Cầm, đề xuất, cải tiến vận hành để nồng độ đầu ra đạt QCVNMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng tại khách sạn Xanh - HuếNâng cao hiệu quả quản lý thu Thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế Ninh BìnhNghiên cứu các giải pháp tạo nguồn tài nguyên dữ liệu lớn phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiêQuản trị quan hệ khách hàng tại Khách sạn Xanh - HuếGiá như tôi biết trước những điều này trước khi thi đại họcPhương pháp nghiên cứu tâm lý học Research In Psychology: Methods and Design 6EBC thanh tich ca nhan tam(2013 2014 nop)Báo cáo thực tập Phân tích thiết kế hệ thống Thiết kế một trang web chia sẻ hình ảnh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập