Tổ chuyên môn và tổ trưởng chuyên môn trong trường THPT

ĐỀ THI THỬ đại học lần i năm 2013 môn TOÁN, khối a, a1, b d TRƯỜNG THPT cù HUY

ĐỀ THI THỬ đại học lần i năm 2013 môn TOÁN, khối a, a1, b và d TRƯỜNG THPT cù HUY
... www.VNMATH.com Họ tên thí sinh:………………………….………………………….SBD:……………………… SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT HUY CẬN KỲ THI < /b> THỬ Đ I < /b> HỌC LẦN I < /b> NĂM HỌC 2012 -2013 < /b> HƯỚNG D N CHẤM MÔN: TOÁN HỌC CÂU ĐÁP ÁN PHẦN CHUNG ... Vậy I < /b> = I1< /b> + I < /b> = π 2+ 2 − ln − 2ln 2− 2 IV (1 i< /b> m ) 0.25 0.25 0.25 0.25 S A B I < /b> D M C G i < /b> I = BM ∩ AC ,suy I < /b> trọng tâm tam giác BCD a 18a 2 ⇒ IM = BM = ; IC = AC = a ⇒ IM + IC = = CM 3 ⇒ BM ⊥ ... sin x dx (1 i< /b> m Tính I < /b> = ∫ cos x ) 0.25 www.VNMATH.com π π + Ta có I < /b> = ∫ x sin x dx + ∫ sinx dx cos x cos x π π Đặt I1< /b> = ∫ x sin x dx; I < /b> = ∫ sinx dx cos x cos x +Tính I1< /b> : Đặt sinx u = x ⇒ du...
 • 10
 • 337
 • 3

KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Đề thi thử lần 1 Môn TOÁN; Khối A A1 TRƯỜNG THPT SỐ 1 TUY PHƯỚC

KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Đề thi thử lần 1 Môn TOÁN; Khối A và A1 TRƯỜNG THPT SỐ 1 TUY PHƯỚC
... ta có n! (n  1) ! 1 k k  (n  1) 1. Cn 11  (k  1) 1. Cn  k  k!.(n  k )! n  (k  1) !.(n  k )!  n 1 n Nên S = (n +1) -1 C n 1  Cn 211  C n 1    C n 1  Cn 1   = (n +1) -1 [ (1+ 1)n +1 ... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A- A1 NĂM 2 013 NỘI DUNG Điểm Câu, ý 1, 0 1. a) x 3 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số y  x 2  Tập xác định  \ 2  Sự biến thi n - ... S(ACM) = S(ABC) = (3) 0,25 A 0,25 0,25 Áp dụng định lý đường trung tuy n: AN2 = AN = a Lại có AM = 1 (AB2 + AD2 – DB2) = a2 Suy 2 BC = a nên  AMN cân A Gọi K trung điểm MN AK  MN CD a a 14 ...
 • 7
 • 477
 • 11

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: TOÁN, Khối A, B D - TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 docx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: TOÁN, Khối A, B và D - TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 docx
... + 1x k + (2n + 1)< /b> C n + 1x n (2) 2 2n +1 < /b> Lại lấy đạo hàm hai vế (2) ta có: 2n + 1 < /b> 2n + k 2n(2n + 1)< /b> (1 < /b> x )2 n = 2C n + 3C n + 1x + + ( 1)< /b> k k(k 1)< /b> C n + 1x k + 2n(2n + 1)< /b> C n ++ 1x n 2 2n ... Thay x = vào đẳng thức ta có: k 2n 2n(2n + 1)< /b> = 2C + 3 .2. 2C + + + ( 1)< /b> k k(k 1)< /b> 2 k C 2n + + 2n(2n + 1)< /b> 2 2n C 2n + 2n 2n + Phơng trình cho n (2 n + 1)< /b> = 4 020 0 n + n 2 010< /b> 0 = n = 10< /b> 0 Tỡm ... 6c d = => =2 (3) a + 5b 2c + 3d = a + b2 + c2 a2 + b2 + c2 T (1)< /b> , (2) , (3) ta cú trng hp sau : 0 ,25 www.SnPro.com 0 ,25 www.SnPro.com b= a a + b c + d = c = a chn TH1 : a 2b + 2c =...
 • 7
 • 161
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: TOÁN, Khối A, B D - TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: TOÁN, Khối A, B và D - TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 doc
... (2) Lại lấy đạo hàm hai vế (2) ta có: 2n(2n1 1x)2n1 2C2n1 3C3n1x (1 < /b> k k(k 1C2n1xk2 2n(2n1C2n1x2n1 )( ) ) k ) 2n1 2 0 ,25 Thay x = vào đẳng thức ta có: 0 ,25 k 2n 2n(2n 1)< /b> 2C2 3 .2. 2C3 (1)< /b> k ... 0 ,25 0 ,25 www.MATHVN.com x u Tỡm c K = (0; 2; -2 ) Suy d cú PT l : y z u 0 ,25 Tìm số nguyên d- ơng n biết: k 2n1 2C2n1 3 .2. 2C2n1 (1)< /b> k k(k 1)< /b> 2k2 C2n1 2n(2n 1)< /b> 22 n1C2n1 4 020 0 2n1 2n1 ... 2n1 2n1 ) * Xét (1 < /b> x) C2n1 C2n1x C2n1x (1 < /b> C2n1x C2n1x * Lấy đạo hàm hai vế (1)< /b> ta có: (2n 1)< /b> (1 < /b> x) C 2n VII.a 2n1 2C k k k 2n1 x (1)< /b> kC x 2n1 k k k (1)< /b> 0 ,25 2n1 2n 2n1 (2n 1)< /b> C 1,< /b> 00...
 • 7
 • 139
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: TOÁN, Khối A, A1, B D TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: TOÁN, Khối A, A1, B và D TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN potx
... y - =0 I.< /b> 2 (1im) iukinngthng D ctngtrũntihaiimphõnbitl: d ( I < /b> ,D )< R 2m+ - 2 0.25 0.25 < 2m < 4m + < 1,"m 4m +1 AB2 Gi H lhỡnhchiuca I < /b> trờn AB Tacú IH = R = Theobira 0.25 d ( I < /b> , D) = ộ m= ... 0.25 sinx x sin x +Tacú I < /b> = ũ dx +2ũ dx cos x cosx p p sinx x sin x t I1< /b> = ũ dx I < /b> =2ũ dx cos x cosx +Tớnh I < /b> :t sinx u = x ị du = dx v = ũ dx = - ũ cos -2xd (cos x = ) cos x cosx III. (1im) p ... 2 - 2 0.25 S A B I < /b> D C M IV. (1im) Gi I < /b> = BM ầAC ,suyra I < /b> ltrngtõmcatamgiỏc BCD a 18 a ị IM = BM = IC = AC = a 3ị IM + IC = = CM2 3 ị BM ^ AC Mtkhỏc BM ^ SA ị BM ^ ( SAC ) ị ( SBM ) ^( SAC )...
 • 9
 • 115
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: TOÁN, Khối A, A1, B D TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: TOÁN, Khối A, A1, B và D TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN pptx
... www.VNMATH.com Họ tên thí sinh:………………………….………………………….SBD:……………………… SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT HUY CẬN KỲ THI < /b> THỬ Đ I < /b> HỌC LẦN I < /b> NĂM HỌC 2012 -2013 < /b> HƯỚNG D N CHẤM MÔN: TOÁN HỌC CÂU ĐÁP ÁN PHẦN CHUNG ... Tính I < /b> = −2 ∫ cos x Vậy I < /b> = I1< /b> + I < /b> = 0.25 π 2+ 2 − ln − 2ln 2− 2 0.25 0.25 0.25 0.25 www.VNMATH.com S A B I < /b> D M C IV G i < /b> I = BM ∩ AC ,suy I < /b> trọng tâm tam giác BCD (1 i< /b> m a 18a 2 ) ⇒ IM = BM = ; IC ... Vậy nghiệm hệ là:   y = −1 0.25 0.25 π Tính I < /b> = ∫ x sin x +2sin x dx cos x π π + Ta có I < /b> = ∫ x sin x dx + ∫ sinx dx cos x cos x π π Đặt I1< /b> = ∫ x sin x dx; I < /b> = ∫ sinx dx cos x cos x +Tính I1< /b> :...
 • 10
 • 132
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2012- 2013) - Môn thi: TOÁN, Khối A, B D - TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2012- 2013) - Môn thi: TOÁN, Khối A, B và D - TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 pdf
... sin 2x sin 4x sin 2x sin 2x cos 4x sin 2x 0 ,25 0 ,25 1,00 0 ,25 0 ,25 sin 2x 2sin 2x sin 2x sin 2x sin 2x 0 ,25 sin 2x hoc sin 2x (loi) sin 2x x II k So iu ... 1x)2n1 2C2n1 3C3n1x (1 k k(k 1C2n1xk2 2n(2n1C2n1x2n1 )( ) ) k ) 2n1 2 0 ,25 Thay x = vào đẳng thức ta có: 0 ,25 k 2n 2n(2n 1) 2C2 3 .2. 2C3 (1)k k(k 1)2k2 C2n1 2n(2n 1 )22 n1C2n1 2n 2n ... (0; 2; -2 ) Suy d cú PT l : y z u 0 ,25 Tìm số nguyên d- ơng n biết: k 2n1 2C2n1 3 .2. 2C2n1 (1)k k(k 1)2k2 C2n1 2n(2n 1 )22 n1C2n1 4 020 0 2n1 2n1 2n1 ) * Xét (1 x) C2n1 C2n1x C2n1x...
 • 7
 • 65
 • 0

KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 MÔN TOÁN KHỐI B D - Trường THPT Lê Văn Hưu doc

KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 MÔN TOÁN KHỐI B và D - Trường THPT Lê Văn Hưu doc
... M,N ,B, C cú dng x2 + y2 + z2 +2Ax + 2By+2Cz +D = Vỡ mt cu i qua im nờn ta cú A A D B 2C D B A 4C D B 4C D C C D Z Vy b n kớnh R = k: x > - Y D' A' B' N M D A B A2 ... yz 0.5 Ta cú SBD DCB (c.c.c) SO CO Tng t ta cú SO = OA vy tam giỏc SCA vuụng ti S S CA x Mt khỏc ta cú AC BD AB BC CD AD BD x (do x 3) S ABCD x2 x2 C D H O B A Gi H l hỡnh ... (CAB) Vỡ SB = SD nờn HB = HD H CO 0.25 1 x SH 2 SH SC SA x2 Vy V = x x ( dvtt) 0.25 M Cõu VIa (2.0) 0.5 Gi A l giao im d1 v d2 ta cú A(3 ;0) Gi B l giao im d1 vi trc Oy ta cú B( 0 ; - 4)...
 • 5
 • 102
 • 0

KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 MÔN TOÁN KHỐI B D- Trường THPT Lê Văn Hưu potx

KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 MÔN TOÁN KHỐI B và D- Trường THPT Lê Văn Hưu potx
... (1.0) 0.5 Ta cú SBD DCB (c.c.c) SO CO Tng t ta cú SO = OA vy tam giỏc SCA vuụng ti S S CA x Mt khỏc ta cú AC BD AB BC CD AD BD x (do x 3) S ABCD x2 x2 C D H O B A Gi H l hỡnh ... M,N ,B, C cú dng x2 + y2 + z2 +2Ax + 2By+2Cz +D = Vỡ mt cu i qua im nờn ta cú A A D B 2C D B A 4C D B 4C D C C D Z Vy b n kớnh R = k: x > - Y D' A' B' N M D A B A2 ... http://ductam_tp.violet.vn/ S GD & T Thanh Hoỏ Trng THPT Lờ Vn Hu P N Kè THI < /b> KHO ST CHT LNG LP 12 < /b> MễN TON KHI B - D Thỏng 01/2011 Thi < /b> gian:180 phỳt (Khụng k thi < /b> gian phỏt ) CHNH THC PHN CHUNG CHO TT...
 • 6
 • 141
 • 7

skkn hướng dẫn cách tiếp cận phần văn học nước ngoài theo thể loại cho học sinh lớp 10a1 10a5 trường thpt quan sơn

skkn hướng dẫn cách tiếp cận phần văn học nước ngoài theo thể loại cho học sinh lớp 10a1 và 10a5 trường thpt quan sơn
... TRNG CA VN Đề tài: Hớng dẫn cách tiếp cận phần văn học nớc theo thể loại cho học sinh lớp 10A1 10A5 trờng THPT Quan Sơn Trờng THPT Quan Sơn GV: Lê Thị Luyến Hin trng THPT Quan Sn núi riờng v cỏc ... ngoi theo th loi cho hc sinh lp 10A1 v 10A5 trng THPT Quan Sn Tụi mong rng qua ti ny s giỳp cỏc em c ớt nhiu Đề tài: Hớng dẫn cách tiếp cận phần văn học nớc theo thể loại cho học sinh lớp 10A1 10A5 ... Song cho dự hai- c cú núi n nhng s vt nh nhoi nht (con c, ngn c, Đề tài: Hớng dẫn cách tiếp cận phần văn học nớc theo thể loại cho học sinh lớp 10A1 10A5 trờng THPT Quan Sơn Trờng THPT Quan Sơn...
 • 20
 • 236
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI NĂM 2011 docx

ĐỀ THI THỬ ĐH VÀ CĐ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI NĂM 2011 docx
... xúc sáng tạo - Học sinh làm theo nhiều cách riêng nhng đáp ứng đợc yêu cầu đề, diễn đạt tốt cho đủ điểm * Lu ý: Giám khảo vào Tiêu chuẩn cho điểm điểm khác, lẻ 0,25 điểm không làm tròn số II Yêu ... Còn số lỗi diễn đạt - Điểm 1: Đạt đợc nửa yêu cầu nội dung, mắc nhiều lỗi hình thức - Điểm 0: Lạc đề, sai nội dung phơng pháp Câu a Yêu cầu kĩ năng: - Có kĩ nghị luận thơ, thể đợc cảm thụ tinh tế ... ý sau: + Thể thơ tự do; câu chữ, hình ảnh giản dị, chân thực, cô đọng, chủ yếu lấy từ thực sống năm đầu kháng chiến chống Pháp; hoà hợp tự nhiên ngôn ngữ, hình ảnh cảm xúc + Chiều sâu thơ tình...
 • 7
 • 101
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY NĂM 2011 potx

ĐỀ THI THỬ ĐH VÀ CĐ TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY NĂM 2011 potx
... 2i)z + + i = ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI D (Thời gian làm : 180 phút) I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y  x2 2x 1 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị...
 • 7
 • 123
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 toán khối B D trường THPTChuyên Đại học Vinh năm 2014 có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 toán khối B và D trường THPTChuyên Đại học Vinh năm 2014 có đáp án
... , K1 trung điểm BC , B1 C1 Kẻ KE ⊥ AK1 Vì B1 C1 ⊥ ( AKK1 ) nên B1 C1 ⊥ KE ⇒ KE ⊥ ( AB1C1 ) Vì BC / /( AB1C1 ) nên d ( BC , AB1 ) = d ( K , ( AB1C1 ) ) = KE (1)< /b> 1 < /b> a a 30 = + = ⇒ KE = = 2 KE K1K ... www.MATHVN.com – Toán < /b> học Việt Nam ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12< /b> , LẦN - NĂM 2 014< /b> Môn: TOÁN – Khối < /b> B, D; Thời gian làm b i: 18< /b> 0 phút TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN Câu Câu (2,0 điểm) Đáp án a) ... B1 C , ( ABB1 A1 ) ) = 450 ⇒ ∆CHB1 vuông cân H B a Giả sử BC = x > ⇒ CH = E C1 K1 A1 x B1 H = B1 B + BH = 2a + x Từ CH = B1 H ⇒ x = 2a ⇒ S ABC = B1 0,5 x2 = a2 Suy thể tích lăng trụ V = AA1.S ABC...
 • 6
 • 64
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng lần 2 toán khối B D trường THPTChuyên Đại học Vinh năm 2014 có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng lần 2 toán khối B và D trường THPTChuyên Đại học Vinh năm 2014 có đáp án
... www.MATHVN.com – Toán < /b> học Việt Nam ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12,< /b> LẦN - NĂM 20< /b> 14 Môn: TOÁN – Khối < /b> B, D; Thời gian làm b i: 180 phút TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN Câu (2,< /b> 0 điểm) Điểm Đáp án ... ta x = t = 2,< /b> x = t = 3x = t − 2tdt Suy 3x ln 3dx = 2tdt , hay 3x dx = Khi ta ln S= ln t2 − 2 < /b> ∫ t tdt = ln 2 < /b> 2  2< /b>     ∫ 1 − t  dt = ln  t + t  2< /b> www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi < /b> ...  AMD = 1350  B D H M TH AMD = 450 0,5 Sử d ng định lý Pitago ⇒ AM = a, DM = a C Kẻ AH ⊥ MD H Vì BC ⊥ ( AMD) ⇒ BC ⊥ AH ⇒ AH ⊥ ( BCD ) Khi a ; S BCD = DM BC = a 2 < /b> 2 a Suy VABCD = AH S BCD = ...
 • 6
 • 121
 • 1

Đề thi khảo sát chất lượng lần 3 toán khối B D trường THPTChuyên Đại học Vinh năm 2014 có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng lần 3 toán khối B và D trường THPTChuyên Đại học Vinh năm 2014 có đáp án
... www.MATHVN.com – Toán < /b> học Việt Nam ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN - NĂM 2014 Môn: TOÁN – Khối < /b> B, D; Thời gian làm b i: 180 phút TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN Đáp án Câu Điểm a) ... b , B1 (0; − b) , B2 (0; b) đỉnh trục b ⇒ F1 B1 F2 B2 hình thoi 1 Suy S F 1B1 F2 B2 = F1 F2 B1 B2 = 2c. 2b = 2bc = 24 2 2 ⇔ bc = 12 ⇔ b c = 144 ⇔ b ( a − b ) = 144 (1) c = ⇔ 25c = 9a ⇔ 25( a − b ... 9a 3a AB = 3a ⇒ S ABC = , CP = ⇒ CO = a C 11 ⇒ SO = SC − CO = a 33< /b> ⇒ VS ABC = SO.S ABC = a N Kẻ MN // SB (N thuộc đoạn BC, NB = www.DeThiThuDaiHoc.com 0,5 NC ) 0,5 0,5 0,5 www.MATHVN.com – Toán...
 • 6
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp 3 cải tiến công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên và năng lực quản lý của tổ trưởng bộ môntổ trưởng chuyên mônkinh nghiệm làm tổ trưởng chuyên môncông việc của tổ trưởng chuyên mônquyết định bổ nhiệm chức danh tổ trưởng chuyên mônquyết định phân công tổ trưởng chuyên môncông việc của tổ trưởng chuyên môn mầm nontài liệu bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn tiểu họctieu luan quan ly ho dong to chuyen mon cua hieu truong truong thptthi tổ trưởng chuyên môn giỏibiện pháp quản lý của tổ trưởng chuyên môn đối với công tác xây dựng hồ sơ môn học của giáo viên trường trung học phổ thôngbiện pháp quản lý tổ chuyên môn của hiệu trưởng trường thpt thị xã chí linh tỉnh hải dươngmẫu quyết định phân công tổ trưởng chuyên mônnội dung bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môntài liệu bồi dưỡng tổ trưởng chuyên mônGiáo án dạy bồi dưỡng ngữ văn 7giáo án ngữ văn 7 tự chọngiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Giáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7Chủ đề cuộc sống hưởng lạc trong sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945Hỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayHoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayHợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong giai đoạn 1990-2020.Nghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanhNghiên cứu và xây dựng giải pháp bảo mật và xác thực thư điện tử dựa trên công nghệ mởNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữNgười lao động trong khu công nghiệp với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phương hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)Pháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt NamPhát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động dạy học tại các trường Trung học cơ sở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo tiếp cận phát triển năng lực học sinhBáo cáo thực tập nghành quản lý nhà nướcTìm hiểu công tác phát triển, khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Giao thông Vận tảiHoạt động marketing tại Cục Thông tin KH&CN Quốc giaTRẮC NGHIỆM GIỚI hạn HAYNghiên Cứu Giải Pháp Tránh Rủi Ro Pháp Lý Trong Hoạt Động Thương Mại Quốc Tế Của Doanh Nghiệp Việt Nam