Nghiên cứu cấu trúc hệ thống viễn thông mặt đất để sử dụng hiệu quả vệ tinh vinasat

NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM hệ THỐNG CHƯNG cất nước sử DỤNG NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI THU hồi ẩn NHIỆT hóa hơi

NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM hệ THỐNG CHƯNG cất nước sử DỤNG NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI THU hồi ẩn NHIỆT hóa hơi
... sản lượng nước chưng Hình 10: Biểu đồ hiệu suất lý thuyết cất lý thuyết thực tế thực tế KẾT LUẬN Qua kết thực nghiệm cho thấy việc kết hợp công nghệ chưng cất nước dạng thu hồi ẩn nhiệt hóa với ... tắt nước chưa chưng cất rơi xuống bể chứa chờ tới vòng tuần hoàn Để đảm bảo trình chưng cất cấp thêm nước bổ sung từ phễu cấp nước 12 2.2.Cân nhiệt hệ thống chưng cất nước thu hồi nhiệt ẩn Hình ... LÝ THUYẾT 2.1 Nguyên lý trình chưng cất nước thu hồi ẩn nhiệt hóa Hình 1: Sơ đồ nguyên lý hệ thống chưng cất nước thiết kế 1: Chảo parabol 2: Bộ gia nhiệt nước 3: Bộ bốc 4: Bộ ngưng tụ 5: Bơm nước...
 • 7
 • 82
 • 1

bước đầu nghiên cứu cấu trúc và sinh khối trên mặt đất của một số quần xã thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên khe rỗ, bắc giang

bước đầu nghiên cứu cấu trúc và sinh khối trên mặt đất của một số quần xã thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên khe rỗ, bắc giang
... BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ SINH KHỐI TRÊN MẶT ĐẤT CỦA MỘT SỐ QUẦN XÃ THỰC VẬT TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KHE RỖ, BẮC GIANG Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60.42.01.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH ... nghiên cứu cấu trúc sinh khối quần thực vật khác Từ điều kiện thực tế nhu cầu khoa học chọn đề tài Bước đầu nghiên cứu cấu trúc sinh khối mặt đất số quần thực vật Khu bảo tồn thiên nhiên Khe ... thảm thực vật Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ, Bắc Giang 2.2 Nội dung nghiên cứu Ngoài việc nghiên cứu thành phần loài quần thực vật địa bàn Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ, đề tài điều tra số...
 • 109
 • 101
 • 0

Nghiên cứu kiến trúc hệ thống mạng và bảo mật trung tâm dữ liệu áp dụng cho ABBANK

Nghiên cứu kiến trúc hệ thống mạng và bảo mật trung tâm dữ liệu áp dụng cho ABBANK
... định chọn đề tài: "Nghiên cứu Kiến trúc hệ thống mạng bảo mật TTDL áp dụng cho Ngân hàng An Bình" cho luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu lý thuyết: Kiến trúc công nghệ mạng bảo mật TTDL, kết hợp thực ... quan hệ thống mạng TTDL Chương Một số nguyên tắc xây dựng kiến trúc Mạng Bảo mật TTDL Chương Ứng dụng kiến trúc mạng & bảo mật cho TTDL ABBANK Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS Đặng Hoài Bắc ... giải pháp xây dựng hệ thống mạng bảo mật TTDL áp ứng nhu cầu phát triển CNTT nước giới Việt Nam Đồng thời dựa sở kinh nghiệm tích lũy thời gian qua Từ đó, đề xuất xây dựng hệ thống mạng bảo mật...
 • 4
 • 266
 • 2

tiểu luận: NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MẠNG VÀ BẢO MẬT TRUNG TÂM DỮ LIỆU ÁP DỤNG CHO ABBANK. pdf

tiểu luận: NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MẠNG VÀ BẢO MẬT TRUNG TÂM DỮ LIỆU ÁP DỤNG CHO ABBANK. pdf
... định chọn đề tài: "Nghiên cứu Kiến trúc hệ thống mạng bảo mật TTDL áp dụng cho Ngân hàng An Bình" cho luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu lý thuyết: Kiến trúc công nghệ mạng bảo mật TTDL, kết hợp thực ... VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐÀO VĂN NGỌC NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MẠNG VÀ BẢO MẬT TRUNG TÂM DỮ LIỆU ÁP DỤNG CHO ABBANK Chuyên nghành: Truyền liệu Mạng máy tính ... thể hệ thống mạng TTDL 6 Chương - MỘT SỐ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KIẾN TRÚC MẠNG VÀ BẢO MẬT TRUNG TÂM DỮ LIỆU 2.1 Giới thiệu Kiến trúc mạng TTDL cung cấp tảng có khả mở rộng, cho phép TTDL áp dụng...
 • 27
 • 341
 • 3

nghiên cứu kiến trúc hệ thống media - lbs

nghiên cứu kiến trúc hệ thống media - lbs
... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 38 CHƢƠNG 2: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MEDIA LBS 2.1 Hệ thống Media LBS 2.1.1 Hệ thống Media LBS Media LBS hay Locative Media hay Location - Based Media loại hình dịch vụ LBS đƣợc ... thuyết hệ thống định vị, hệ thống thông tin địa lý GIS, công nghệ chuyển tải liệu hình thức định vị có Chƣơng 2: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MEDIA LBS Trình bày vấn đề hệ thống Media LBS nhƣ định nghĩa hệ thống, ... 2.1 Hệ thống Media LBS 38 2.1.1 Hệ thống Media LBS 38 2.1.2 Công nghệ vấn đề cần nghiên cứu Media LBS 40 2.1.3 Vấn đề định vị nhà (indoor) 40 2.1.4 Bối cảnh Media LBS...
 • 86
 • 180
 • 0

nghiên cứu kiến trúc hệ thống ar-lbs

nghiên cứu kiến trúc hệ thống ar-lbs
... Chương 2: Kiến trúc hệ thống tích hợp thực gia tăng LBS - Chương đưa kiến trúc tích hợp AR-LBS, thành phần kiến trúc việc giao tiếp liệu thành phần - Đưa chiến lược xây dựng ứng dụng kiến trúc AR-LBS ... triển hệ thống AR-LBS Kiến trúc AR-LBS sử dụng thiết bị di động đầu cuối để tương tác với máy chủ nhận liệu định vị, liệu AR thông qua hệ thống mạng truyền thôngvà internet nên kiến trúc AR-LBS ... trình mà Kiến trúc: Việc lắp đặt nhiều thiết bị kèm camera với khả generate thiết kế từ kiến trúc tồn hiển thị kiến trúc ảo từ kiến trúc công trình đẩy nhanh tiến độ công việc thiết kế kiến trúc, ...
 • 76
 • 149
 • 0

nghiên cứu kiến trúc hệ thống tích hợp điện toán đám mây và lbs

nghiên cứu kiến trúc hệ thống tích hợp điện toán đám mây và lbs
... quan Điện toán đám mây, lợi ích hạn chế áp dụng Điện toán đám mây thực tiễn Chƣơng 2: Kiến trúc tích hợp điện toán đám mây LBS Tổng quan nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây công nghệ Google App ... 51 2.5 Nghiên cứu mô hình tổ chức liệu đám mây 51 2.6 Nghiên cứu kiến trúc tích hợp điện toán đám mây LBS .57 2.6.1 Kiến trúc chung 57 2.6.2 Chức hệ thống 59 ... KIẾN TRÚC TÍCH HỢP LBS VÀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY Chương đưa nhìn tổng quan nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, điển hình Google App Engine mô hình tổ chức liệu đám mây thực tế Trình bày kiến trúc...
 • 80
 • 98
 • 0

Nghiên cứu kiến trúc hệ thống tiêu thụ ít năng lượng cho mạng sensor

Nghiên cứu kiến trúc hệ thống tiêu thụ ít năng lượng cho mạng sensor
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HỒ ĐỨC ÁI NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HỆ THỐNG TIÊU THỤ ÍT NĂNG LƯỢNG CHO MẠNG SENSOR Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Truyền liệu Mạng máy tính Mã số: 60 48 15 ... Chương 3- KIẾN TRÚC HỆ THỐNG WSN 14 3.1 KIẾN TRÚC MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 14 3.1.1 Giới thiệu [8] .14 3.1.2 Kiến trúc phân tầng mạng sensor [7], [17] .15 3.2 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CỦA NÚT SENSOR ... chế lượng yêu cầu thời gian sống nút cao hàng năm, việc nghiên cứu, khám phá vấn đề tiêu thụ lượng cho WSN ưu tiên hàng đầu Với tầm quan trọng lượng WSN nên việc Nghiên cứu kiến trúc hệ thống tiêu...
 • 36
 • 176
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng hệ thống cây trồng để góp phần xác định hướng phát triển cây ăn quả ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an

Nghiên cứu hiện trạng hệ thống cây trồng để góp phần xác định hướng phát triển cây ăn quả ở huyện nghĩa đàn  tỉnh nghệ an
... cảm ơn Đề tài Nghiên cứu trạng hệ thống trồng để góp phần xác định hớng phát triển ăn huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An đợc tiến hành từ năm 2008 đến năm 2010 huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An đồng thời ... cam, quýt Văn Giang Đề t i Nghiên cứu trạng hệ thống trồng để góp phần xác định hớng phát triển ăn huyện Nghĩa Đ n - tỉnh Nghệ An nhằm: - Xác định hớng phát tri n ăn hợp lý huyện Nghĩa Đ n - ... cứu trạng hệ thống trồng để góp phần xác định hớng phát triển ăn hợp lý huyện Nghĩa Đ n - tỉnh Nghệ An 3.2 Yêu cầu - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế x hội huyện Nghĩa Đ n -tỉnh Nghệ An giai...
 • 102
 • 249
 • 0

Luận văn nghiên cứu, thiết kế hệ thống pha chế, cung cấp dung dịch tự động cho dây chuyền sản xuất rau an toàn bằng phương pháp thuỷ canh

Luận văn nghiên cứu, thiết kế hệ thống pha chế, cung cấp dung dịch tự động cho dây chuyền sản xuất rau an toàn bằng phương pháp thuỷ canh
... xu t rau an toàn b ng phương pháp th y canh 10 1.4 H th ng t ñ ng hóa s n xu t rau an toàn cho nhi u lo i rau 13 1.5 Cách pha ch dung d ch trình sinh trư ng phát tri n c a rau tr ng th y canh ... hình pha tr n cung c p dung d ch t ñ ng cho dây chuy n s n xu t rau an toàn b ng phương pháp th y canh b ng PLC + Xây d ng giao di n giám sát ñi u n mô hình pha tr n cung c p dung d ch t ñ ng cho ... gi i h n ñ tài ti n hành Nghiên c u, thi t k h th ng pha ch , cung c p dung d ch t ñ ng cho dây chuy n s n xu t rau an toàn b ng phương pháp thu canh Dung d ch cung c p cho tr ng ph i ñ m b o thông...
 • 137
 • 1,057
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu kiến trúc hệ thống media lbschuyên đề nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển thiết bị từ xa qua đường line điện thoạinghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt namnghiên cứu quy hoạch mạng thông tin di động sử dụng công nghệ lte và áp dụng cho tỉnh quảng namthiết lập một hệ thống kế toán thực sự có hiệu qủatìm hiểu áp dụng công cụ thống kê trong việc sử dụng hiệu quả bộ số liệu quan trắc môi trườngnghiên cứu về cấu trúc hệ thống file ntfsnghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho sinh viên chuyên sâu bóng đánghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy các kỹ thuật đòn chân cho sinh viên chuyên sâu taekwondo hệ cao đẳng trường đại học thể dục thể thao đà nẵngtrinh tự nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của kiểm toán viêncác phương pháp khảo sát được sử dụng để nghiên cứu thực trạng hệ thống thông tin quản lý và chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện quân y 103mục đích của kiểm toán viên khi nghiên cứu đánh giá hệ thống ksnbứng dụng công nghệ thông tin thành lập bản đồ đẳng dày và nghiên cứu cấu trúc tầng oligoxen mỏ bạch hổ trên cơ sở sử dụng cps 3cấu trúc hệ thốngcấu trúc hệ thống tệpĐề tài Đặc điểm kết trị của số từ trong tiếng ViệtHình tượng tác giả trong tạp văn - Nguyễn Việt Hàcác phương thức nông lâm kết hợp ở daklak hiệu quả kinh tế và những tác động sinh thái họcGiáo trình tin học: Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0Đồ án dây quấn quạt bàn có cuộn số chung khởi động z = 16, 2p = 4Báo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khíĐồ án kết cấu thép công trình có một tầng một nhịp hai cầu trụcĐồ án thiết kế cống lộ thiên phục vụ tiêu cho diện tích 60000ha và có loại xe 8 10 tấn đi quaGiải pháp phát triển bền vững hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại điện biênĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do công ty kiểm toán hà nội thực hiệnỨng dụng mô hình toán đánh giá khả năng cấp nước trên dòng chính lưu vực sông vu gia thu bồnNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế công trình hồ chứa nước tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằngtổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng các công trình thuộc ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọĐề tài phân tích ứng xử của cấu kiện trong công trình chống động đấtNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động đấu thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng bìnhNghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của bê tông đầm lăn đến tiến độ thi công đập bê tông trọng lực ở việt namNghiên cứu công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng theo dự toán ứng dụng tại tập đoàn hà đôĐồ án Lập dự án công trình cầuLuận văn thiết kế trụ sở văn phòng công ty cổ phần xây dựng số 5
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập