TRINH TU THANH LY TAI SAN

Tài liệu Trình tự xử tài sản của các dự án sử dụng vốn NSNN khi dự án kết thúc doc

Tài liệu Trình tự xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn NSNN khi dự án kết thúc doc
... 19/12/2005 Bộ Tài hướng dẫn việc quản xử tài sản dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước dự án kết thúc Ngày có hiệu lực 13/01/2006 Phụ lục 01/TSDA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - ... lập - Tự - Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC TÀI SẢN CỦA DỰ ÁN KẾT THÚC ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ THEO CÔNG VĂN SỐ: NGÀY THÁNG NĂM CỦA (Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19 tháng 12 ... ngày 19 tháng 12 năm 2005 Bộ Tài chính) A DANH MỤC TÀI SẢN DỰ ÁN KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG STT Danh mục tài sản (chi tiết theo loại tài sản) A Nhà, đất, công trình xây dựng gắn liền với đất Gồm: B Phương...
 • 3
 • 182
 • 0

Trình tự, thủ tục thanh tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính
... thực thủ tục hành chính: Không - Căn pháp thủ tục hành chính: Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà ... 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Hiệu lực thi hành: Ngày 20/7/2009 ...
 • 2
 • 556
 • 0

Trình tự, thủ tục thanh tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Uỷ ban Trung ương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Uỷ ban Trung ương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
... đề nghị tài sản, quan nhà nước có thẩm quyền định điều chuyển tài sản nhà nước - Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức - quan thực thủ tục hành chính: Sở Tài - Kết thực thủ tục hành ... chính: Quyết định hành - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không - Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Không - Căn pháp thủ tục hành chính: Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 ... 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Hiệu lực thi hành: Ngày 20/7/2009 ...
 • 2
 • 470
 • 0

Trình tự, thủ tục thanh tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị potx

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị potx
... Điều chuyển tài sản Nhà nước từ quan, tổ chức sang đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài + Điều chuyển tài sản Nhà nước quan, tổ chức, đơn vị tài sản chưa theo ... Điều chuyển tài sản Nhà nước từ quan, tổ chức sang đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài - Điều chuyển tài sản Nhà nước quan, tổ chức, đơn vị tài sản chưa theo ... từ quan, tổ chức sang đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài - Điều chuyển tài sản Nhà nước quan, tổ chức, đơn vị tài sản chưa theo dõi sổ kế toán Tên đơn vị: ...
 • 6
 • 1,091
 • 0

Trình tự, thủ tục thanh tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh pptx

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh pptx
... Đơn vị sử dụng có nhu cầu tài sản nhà nước lập hồ sơ đề Bước nghị tài sản nhà nước, gửi cho Sở Tài theo quy định Bước Sở Tài tham mưu cho UBND tỉnh định tài Mô tả bước Tên bước sản nhà ... nhà nước Hồ sơ Thành phần hồ sơ + Văn đề nghị tài sản nhà nước; + Danh mục tài sản đề nghị lý; + Đối với loại tài sản mà pháp luật có quy định cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản ... hợp lệ đề nghị tài sản, Sở Tài tham mưu UBND tỉnh định tài sản nhà nước Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả...
 • 4
 • 258
 • 1

Quy chế đấu giá thanh tài sản

Quy chế đấu giá thanh lý tài sản
... tham gia đấu giá xe ô tô; Giá đăng ký hợp lệ không thấp hợp giá trị khởi điểm mà Công ty đưa Kết đấu giá: - Kết đấu giá công bố sau mở đấu giá; - Người trúng đấu giá người trả mức giá cao không ... vụ giải quy t; - Khi có kết đấu giá, người trúng đấu giá từ bỏ quy n mua tài sản theo mức giá đăng ký không hoàn trả tiền đặt cọc đồng thời Công ty huỷ bỏ kết đấu giá tổ chức phiên đấu giá mới; ... giá coi giá sàn cho đấu giá lại Người có mức giá cao trúng đấu giá; - Các khiếu nại thực đấu giá kết đấu giá tiếp nhận buổi tổ chức đấu giá, khiếu nại sau kết thúc buổi đấu giá coi không hợp lệ...
 • 3
 • 529
 • 6

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thanh tài sản máy tính, bàn ghế của Phòng lao động thương binh và xã hội

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản máy tính, bàn ghế của Phòng lao động thương binh và xã hội
... lục kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng 12 năm 2010 UBND thị Bỉm Sơn T Tên Tài sản T Máy tính FPT Máy tính ASEAN Ghế xoay Xuân Hoà Máy điện thoại chuyên môn Bàn làm việc Số lượng...
 • 2
 • 36,126
 • 177

Tài sản phá sản và thứ tự thanh toán tài sản của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

Tài sản phá sản và thứ tự thanh toán tài sản của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản
... thẩm phán tuyên bố phá sản doanh nghiệp Về tài sản phá sản việc phân chia (thứ tự) tài sản phá sản doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản Theo qui định Điều 36 - Luật phá sản doanh nghiệp, thẩm phán ... biết doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản Chủ thể quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp Về tài sản phá sản việc phân chia (thứ tự) tài sản phá sản doanh nghiệp bị tuyên ... biết doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản - Các thủ tục giải yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp - Quyền nghĩa vụ đối tượng tham gia tố tụng phá sản - Tài sản phá sản thứ tự toán tài sản doanh...
 • 12
 • 454
 • 0

Quy chế pháp của tổ quản thanh tài sản theo pháp luật phá sản Việt Nam

Quy chế pháp lý của tổ quản lý và thanh lý tài sản theo pháp luật phá sản Việt Nam
... nhng quy nh phỏp lut v qun lý, x ti sn ca T qun v ti sn gp khú khn - Năng lực, trình độ đội ngũ cán thực Luật phá sản thực thi việc quản xử tài sản nhiều hạn chế - Rào cản tâm ... Khỏi nim, c im ca quy ch phỏp v T qun v ti sn Quy ch phỏp ca T qun v ti sn l tng th cỏc quy nh ca phỏp lut v t chc v hot ng ca T qun v ti sn, bao gm cỏc quy nh v vic thnh ... v ti sn l mt ch th "lng tớnh" v cú tớnh "lõm thi" 1.2.2 Ni dung ca quy ch phỏp ca T qun v ti sn * V vic thnh lp T qun v ti sn - To ỏn l ch th cú quyn thnh lp T qun v lý...
 • 14
 • 468
 • 0

Thanh tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp potx

Thanh lý tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp potx
... quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản tỉnh Đồng Nai - Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài ban hành định tài sản ... ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; - Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định ... 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; - Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ Tài quy định thực số nội...
 • 3
 • 370
 • 0

quy định về mua sắm, thanh tài sản trang thiết bị

quy định về mua sắm, thanh lý tài sản trang thiết bị
... thầu việc mua sắm, trang bị tài sản, quản sử dụng tài sản Thực chế độ quản tài chính, quản tài sản Công ty; đồng thời thực quy định công khai, minh bạch mua sắm, quản tài sản Điều ... nghị tài sản - Danh mục tài sản cần - Biên đánh giá lại tài sản cần - Biên thẩm định chất lượng tài sản (nếu tài sản cần xe ôtô, thiết bị kiểm nghiệm đồng bộ) 6.4 Tổ chức bán tài sản ... chữa, ) 6.2 Thẩm định chất lượng đánh giá lại tài sản cần lý: Hội đồng Thanh tài sản, thực việc thẩm định, đánh giá lại tài sản theo quy định hành (đối với tài sản xe ôtô, thiết bị kiểm nghiệm...
 • 9
 • 1,204
 • 6

Thanh tài sản Nhà nước, Mã số hồ sơ 023878 doc

Thanh lý tài sản Nhà nước, Mã số hồ sơ 023878 doc
... phần, số lượng hồ sơ: -Thành phần hồ sơ: + Văn đề nghị tài sản nhà nước; + Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị lại tài sản đề nghị lý, kèm theo tài liệu có liên quan đến tài sản đề nghị lý; ... 5: Căn định tài sản UBND huyện: Thủ trưởng đơn vị sử dụng tổ chức thực việc tài sản theo nội dung, phương thức ghi định tài sản UBND huyện b/ Cách thức thực hiện: Nộp hồ trực tiếp ... Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 -Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Chính phủ việc phân cấp quản nhà nước tài sản nhà nước quan hành chính, đơn vị nghiệp công lập, tài sản xác lập...
 • 4
 • 174
 • 0

Thủ tục thanh tài sản, mã số hồ sơ T-BPC- 018892-TT ppt

Thủ tục thanh lý tài sản, mã số hồ sơ T-BPC- 018892-TT ppt
... - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) d) Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ hợp lệ e) Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức f) Cơ quan thực thủ tục hành ... Không k) Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Không l) Căn pháp thủ tục hành chính: - Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008 - Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 ... số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước - Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ Tài Quy định thực số...
 • 3
 • 205
 • 0

Thủ tục Thanh tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh potx

Thủ tục Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh potx
... (nếu đơn vị trực thuộc) ; + Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị lại kèm theo hồ sơ có liên quan đến tài sản đề nghị tài sản nhà nước; + Biên giám định tài sản đề nghị tài sản nhà nước ... Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; + Quyết định số 23/2010/QĐ -UBND, ngày 13/10/2010 UBND tỉnh Sóc Trăng việc ban hành Quy định phân cấp quản nhà nước tài sản nhà nước quan hành chính, đơn vị ... đủ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức - quan có thẩm quyền định: UBND tỉnh - quan thực thủ tục hành chính: Sở Tài - Kết thực thủ tục hành chính: Quyết định hành -...
 • 4
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trình tự xử lý tài sản thế chấptrình tự xử lý tài sản bảo đảmquy trình bán thanh lý tài sản cố địnhtrình tự thủ tục bán thanh lý tài sảnquy trình kế toán thanh lý tài sản cố địnhquy trình đấu giá thanh lý tài sảnquy trình thanh lý tài sản công ty cổ phầntài liệu thanh lý tài sảnthủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quanthanh lý tài sản cố địnhhoạt động thanh lý tài sảnkế toán thanh lý tài sản cố địnhkế toán thanh lý tài sảnhạch toán thanh lý tài sản cố định trong misahạch toán thanh lý tài sản cố định hữu hìnhTương tác thuốc, bài giảng tổng quanCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuÔn tập Công nghệ sinh học đại học Y Dược tp HCMBài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương Lớp 8Kinh tế học cac nuocAMERICA THE BEAUTIFUL FEDERAL RECREATION AREAS WHERE INTERAGENCY PASSES ARE ISSUEDBÀI GIẢNG GIẢI PHẪU NỘI TIẾTpractical process research and developmentTài liệu môn Bào chếHướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc – Hiểu môn Ngữ văn trong kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.International Convention on the Elimination of All Forms of Racial DiscriminationNâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSSoạn bài Câu cá mùa thu (Thu điếu)Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020GIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN để KIỂM TRA học kì 1 Có cột phát triển năng lựcĐầu tư cải tạo, nâng cấp hoạt động của các trạm bơm tưới nước ven sông trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc trước tác động của biến đổi khí hậu, giai đoạn 20162020”bai tap ly thuyet xac suat va thong ke toanbài tập tiếng anh 9 thí điểm lưu hoằng trí bản word (có thể copy)bai tap giai he phuong trinh tuyen tinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập