GIAO AN CHUAN sua lan 2

giáo án chuẩn KTKN lớp 2

giáo án chuẩn KTKN lớp 2
... Thu Dieäu – Ñam Roâng – 28 / / 20 11 ...
 • 28
 • 160
 • 0

giao an chuan kien thuc 2 cot

giao an chuan kien thuc 2 cot
... 2( cm) - Điểm B trung điểm đoạn thẳng AC (1 /2 đ) Giải thích : Vì B nằm A, C AB = BC ( = cm) D- Củng cố : GV thu GV nhận xét làm E - Hớng dẫn HS nhà 1/4đ 1/4đ 1 /2 1 /2 1/4đ 1/4đ 1 /2 1 /2 (1 /2 ) ... góc bù nhau, hai góc kề bù Làm tập :19, 20 ,21 , 22 , 23 (SGK - 82, 83 ) -Ngày soạn Ngày giảng: Tiết 19: Vẽ góc cho biết số đo Trang: 36 C Giáo án hình ... thớc ứng với điểm tia điểm điểm M M 2cm Cách ( Có thể dùng compa thớc thẳng ) Nhận xét (SGK- 122 ) VD 2: Cho đoạn thẳng AB Hãy vẽ đoạn thẳng CD cho CD = AB Trang: 20 x Giáo án hình ...
 • 79
 • 104
 • 0

Giáo án chuẩn - KNS lớp 2 tuần 28

Giáo án chuẩn - KNS lớp 2 tuần 28
... SINH HOẠT LỚP TUẦN 28 I.Mục tiêu: - Đánh giá nhận xét hoạt động tuần - Triển khai kế hoạch tuần tới - Giáo dục HS thái độ học tập đắn, biết nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện thân II Đánh giá ... -HS viết vào -Sửa lỗi - Đọc yêu cầu đề - HS lên bảng làm, HS lớp làm vào VBT - voi h vòi; mùa màng thû nhỏ; chanh chua - HS đọc cá nhân, đồng - Đọc đề - HS lên bảng làm HS lớp làm vào VBT - ... hành: Bài 1: - Yêu cầu HS suy nghó cho biết: 100 20 0 - 20 0 lớn 100, 100 bé 20 0 số lớn hơn? Số bé hơn? 100 100 - 300 500 số lớn hơn? Số bé hơn? - 500 lớn 300, 300 bé 500 Bài 2: 300 < 500;...
 • 18
 • 200
 • 0

Giáo án chuẩn - KNS lớp 2 tuần 29

Giáo án chuẩn - KNS lớp 2 tuần 29
... KiĨm tra bµi cò - Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt c¸c sè cã ch÷ sè vµ - em lªn b¶ng viÕt sè - Díi líp viÕt vµo b¶ng ®äc c¸c sè nµy : 22 1, 22 2, 22 3 , 22 4, 22 5, 22 6, 22 7, 22 8 , 22 9, 23 0, …… - NhËn xÐt, ... hành - Nhắc HS thực hành lại nhà Hoạt động trò - 2HS thực - Quan sát nhận xét - HS nêu Bằng giấy - Đồng, vàng, I nốc, bạc, … - Làm đồ trang sức - HS nêu - HS theo dõi quan sát - Bước 2- 3 HS nêu - ... vu«ng ? - 23 4 h×nh vu«ng vµ 23 5 h×nh vu«ng th× bªn nµo - 23 4 h×nh vu«ng < 23 5 h×nh cã Ýt h×nh vu«ng h¬n, bªn nµo nhiỊu h×nh vu«ng vu«ng h¬n? 23 5 h×nh vu«ng > 23 4 h×nh vu«ng - 23 4 vµ 23 5 sè nµo...
 • 28
 • 181
 • 0

Giáo án chuẩn - KNS - Lớp 2 - Tuần 29

Giáo án chuẩn - KNS - Lớp 2 - Tuần 29
... b¶ng viÕt sè - Díi líp viÕt vµo b¶ng ®äc c¸c sè nµy : 22 1, 22 2, 22 3 , 22 4, 22 5, 22 6, 22 7, 22 8 , 22 9, 23 0, …… - NhËn xÐt, cho ®iĨm häc sinh - HS nh¾c l¹i tªn bµi Bµi míi : Giíi thiƯu bµi a Ho¹t ... sè 124 ? +H·y so s¸nh ch÷ sè hµng ®¬n vÞ cđa sè 123 vµ sè 124 Khi ®ã ta nãi 123 nhá h¬n 124 ta viÕt 123 < 124 hay 124 lín h¬n 123 ta viÕt 124 > 123 - Yªu cÇu häc sinh lµm c¸c ý cßn l¹i - Dùa ... hành - Nhắc HS thực hành lại nhà - Quan sát nhận xét - HS nêu Bằng giấy - Đồng, vàng, I nốc, bạc, … - Làm đồ trang sức - HS nêu - HS theo dõi quan sát - Bước 2- 3 HS nêu - HS theo dõi GV làm - 2HS...
 • 27
 • 97
 • 0

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Biết nhận lỗi và sửa lỗi - Tiết 3

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Biết nhận lỗi và sửa lỗi - Tiết 3
... (sách giáo viên) 5’ Họat động : Thảo luận nhóm - Các nhóm thảo luận cá nhân đưa ý - GV nêu nội dung thời gian biểu kiến hợp lý chưa ? thực ? - Có làm đủ việc đề chưa ? - Học sinh ý lắng nghe - GV ... lắng nghe - GV kết luận (SGV) 3 Họat động : củng cố – dặn dò - Học tập, sinhhoạt có lợi ? - Lập thời gian biểu cho để thực , hợp lý Nhận xét học IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 3
 • 2,661
 • 16

GIAO AN LOP 3 TUAN 2 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 2 CUC CHUAN
... dới 24 6 + 4 72 609 + 23 7 29 + 457 60 + 595 lớp làm bảng 34 6 - 2 93 584 - 36 6 759 - 567 976 - 874 -Chữa *Lu ý nhớ cách nhớ -Củng cố cách trừ Bài 2: Số ?Củng cố cách tìm SBT-ST-H Số bị trừ 6 42 520 ... bị trừ 6 42 520 910 Số trừ 425 33 5 107 Hiệu 22 5 37 0 -HS làm nháp -4 HSTB-Y nối tiếp lên bảng chữa Bài 3: Tính chu vi hình tam giác, biết: 419cm 24 8cm 32 5cm -HSG-K quan sát, phân tích y/c nêu cách ... nháp: 169 + 31 7 486 169 63 + 175 B.Dạy mới: 1.Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ tiết học 2. Thực hành: Bài 1/9: a.Củng cố bảng nhân 2, 3, -HSTB tự ghi nhanh kết phép tính 4, Thi nhẩm nhanh 15 Giáo...
 • 24
 • 1,124
 • 4

Làng (Kim Lân) - Giáo án chuẩn

Làng (Kim Lân) - Giáo án chuẩn
... Lng E - tổ chức hoạt động dạy - học Hot ng ca GV Hot ng ca HS Ni dung kin thc cn t I - tiểu dẫn Da vo SGK, em hóy - c SGK nờu nhng nột chớnh v - Tho lun tỏc gi Kim Lõn (quờ quỏn, s trng, tỏc - Tr ... Gi HS ln lt c c bn Ii - đọc văn tng on bn SGK on trớch SGK Da vo phn chun B cc cú th chia lm my b bi nh, HS phỏt on trớch cú th chia lm phn phn ? Nờu ni dung biu ý kin - T u khụng nhỳc nhớch: ... chớnh ca tng phn ụng Hai nghe tin c lng Du lm Vit gian theo Phỏp - Tip ụi phn: tõm trng xu h, au kh bun bc ca ụng Hai ba bn ngy sau ú - Cũn li: tỡnh c, ụng Hai mi bit ú l tin n nhm ễng vụ cựng sung...
 • 7
 • 3,556
 • 45

Giáo án Đại số kỳ 2( năm học 2008-2009) đã sửa

Giáo án Đại số kỳ 2( năm học 2008-2009) đã sửa
... toán cách lập phương trình * Ví dụ 2: (Bài toán cổ) -Hs thực Tóm tắt: số gà + số chó = 36 số chân gà + số chân chó = 100 chân Tính số gà? Số chó? Gọi số gà x (con, x nguyên dương, x < 36) Số ... giải toán cách lập pt, ý sâu bước lập pt + Cụ thể: chọn ẩn số, phân tích toán, biểu diễn đại lượng, lập pt - Vận dụng để giải số dạng toán bậc nhất: toán chuyển động, toán suất, toán quan hệ số II ... HS : lên bảng chữa Gọi tử số phân số cần tìm x (0...
 • 58
 • 225
 • 0

giao an li 9 ki 2 khong can chinh sua

giao an li 9 ki 2 khong can chinh sua
... Ôn tập 19 Ki m tra 20 18 Thực hành ki m nghiệm mối quan hệ q ~ i2 định luật Jun - len xơ 21 19 Sử dụng an toàn tiết ki m điện 22 20 Tổng Kết chơng I: điện học 23 21 Nam châm vĩnh cửu 24 22 Tác ... trờng 25 23 Từ phổ - đờng sức từ 26 24 Từ trờng ống dây có dòng điện chạy qua 27 25 Sự nhiễm từ sắt thép nam châm điện 28 26 ứng dụng nam châm 29 27 Lực điện từ 30 28 Động điện chiều 31 29 TH&KTTH: ... soạn:D ơng Quang Hiên làm biến đổi hiệu điện máy biến - Quan sát GV làm TN, ghi số li u vào bảng - Lập công thức li n hệ U1, U2 n1, n2 Thảo luận lớp, thiết lập công thức: U1/ U2 = n2/n1 Phát biểu...
 • 65
 • 306
 • 0

giao an tu chon ki 2 giao an chuan

giao an tu chon ki 2 giao an chuan
... phơng để mở mang ki n thức(d/c ) + Đợc gợi nên từ địa danh tiếng: địa danh lấy điển cố TQ; địa danh đất nc VN * Cảnh sông Bạch Đằng - Cảnh vật: + Đc nhắc tới qua địa danh cụ thể( Đại Than, Đông Triều)-> ... thiếu thời - Từ làm quan bị kết án oan - Tham gia khởi nghĩa Lam Sơn + Viết ĐCBN tham gia xd đất nc, mâu thuẫn triều dẫn đến việc Nguyễn Trãi cáo quan + Trở lại nghiệp quan vụ án Lệ Chi Viên ( ... nêu => Tìm đọc tài liệu có liên quan viết thành văn thuyết minh hoàn chỉnh - TLTK: + Nguyễn Trãi t/g t/p + Ngày soạn: 15 / 02 Ngày giảng: - A4: 17/ 02 - A7: Tiết 2: Thực hành về: Phú sông bạch...
 • 11
 • 1,202
 • 10

giao an lop 4 - tuan 2 ( da chinh sua)

giao an lop 4 - tuan 2 ( da chinh sua)
... lớn - HS làm vào bảng phụ , lớp làm vào + 24 6 7; 28 0 92; 9 320 18; 943 567 -HS nhận xét - HS nêu YC thi - HS làm a 999 ; b 100 ; c 999 999 ; d 100 000 HS làm a 9 12 045 > 90 24 8 9 b 32 145 6 > 320 49 9 29 ... 320 49 9 NĂM HỌC 20 08 - 20 09 - HS điền dấu & tự nêu cách giải thích - HS nhắc lại So sánh số điền dấu > , < , = em làm bảng 999 < 10 000 653 21 1 = 653 21 1 99 999 < 100 000 43 25 6 < 42 3 510 726 ... lời - GV chấm Bài 4/ 13 - Yêu cầu HS nêu YC sau tổ chức cho HS thi tìm nhanh kết vào BC 3.Củng cố – dặn dò : - GV treo lên bảng bảng phụ có ghi số để so sánh: a 9 12 045 9 02 48 9 b 321 45 6 320 ...
 • 41
 • 319
 • 2

giáo án sử 9 kì 2 chuẩn

giáo án sử 9 kì 2 chuẩn
... sát viên ASEAN vào ngày tháng năm nào? A 22 /7 /20 00 B 27 /4/ 196 1 C 17 /2/ 197 2 D .22 /7/ 199 2 3.Tốc độ tăng trởng hàng năm Nhật Bản thời gian từ 195 0 đến 196 0 là: A 15% B .25 % C 35% D 40% 4.Mỹ Liên Xô ... 35% D 40% 4.Mỹ Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh vào ngày tháng năm ? A 12/ 198 9 B 2/ 199 0 C. 12/ 199 1 D 1/ 199 2 Câu 2: Điền tiếp vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu trả lời: a.Việt Nam nhập ... cách khoanh tròn vào đáp án 1.Hội đồng tơng trợ kinh tế đời vào ngày tháng năm ? A.1/1/ 194 9 B.8/1/ 194 9 C.1/1/ 195 9 D.1/10/ 195 9 2. Khi thành lập, hội đồng tơng trợ kinh tế có thâm gia : A.5 nớc B.6...
 • 63
 • 383
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 2 (ĐÃ SỬA)

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 2 (ĐÃ SỬA)
... bảng lớp -Bài 2: Chữa , yêu cầu nêu cách chuyển phân số thành phân số thập phân - Bài 3: Thực tương tự 11 55 = 10 15 3 75 31 620 ; = 100 ; = 100 - HS tự làm vào nêu miệng kết 24 = 25 100 50 0 50 ... đức (Tiết 2) EM LÀ HỌC SINH LỚP (tiết 2) I/ MỤC TIÊU: Sau học HS : - Biết : HS lớp HS lớp lớn trường, cần phải gơng mẫu cho em lớp học tập - Có ý thức học tập,rèn luyện -Vui tự hào HS lớp - HS ... trước lớp trước lớp -HS múa,hát,đọc thơ chủi đề “Trường em” -GV nhận xét kết luận 4/ Củng cố dặn dò: _ YC hs đọc lại ghi nhớ -Dặn hs chuẩn bò sau -Nhận xét học Thứ ba ngày 25 tháng năm 20 09 THỂ...
 • 25
 • 322
 • 2

Giáo án lớp 3 tuần 2 Theo chuẩn KTKN

Giáo án lớp 3 tuần 2 Theo chuẩn KTKN
... sinh lên bảng làm : SBT 7 52 37 1 621 ST 426 24 6 39 0 Hiệu 32 6 125 23 1 - Nhận xét , chữa -Cả lớp thực vào -Một em lên bảng làm Giải : Số ki lơ gam gạo ngày bán : 415 + 32 5 = 740 ( kg ) Đ/S : 740 ... tập -HS2 : Làm cột -Học sinh : Làm tập *Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu - Một em nêu đề -Cả lớp thực làm vào - em lên bảng thực em cột -Chẳng hạn : 567 868 38 7 - 32 5 - 528 - 58 22 4 34 0 32 9 -Học ... xét đánh giá tiết học -Cả lớp thực làm vào -2HS lên bảng thực -Đặt tính tính : 5 42 660 404 - 31 8 - 25 1 -184 22 4 409 22 0 -2HS nhận xét bạn -Đổi chéo để kiểm tra -Một em nêu đề SGK -Cả lớp...
 • 29
 • 324
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an tin hoc lop 2 chuan theo sgkgiao an lop 5 tuan 27 chuangiao an ngu van 8 2 cot chuan ktkngiáo án lớp 1 tuần 21 chuẩngiao an lop 4 tuan 26 chuangiáo án lớp 5 tuần 24 chuẩngiáo án tiếng việt lớp 2 tâp đọc sự tích cây vú sữa pptgiáo án chuẩn đại số 7 tiết 24làng kim lân giáo án chuẩngiao an mi thuat lop 2 chuan negiao an chuan chinh sua trang tinh cua emgiáo án thủ công lớp 2 cả năm theo chuẩn ktkngiao an chuan ngu van 8 ky 2giáo án tăng buổi lớp 2 cực chuẩngiáo án lớp 3 tuần 28 soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng thBÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 LƯU HOẰNG TRÍĐề tài lạm phát ở việt nam trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần sông đà i, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu và xây dựng bộ công cụ phát triển phần mềm hỗ trợ giám sát, điều khiển sử dụng OPC UA (LA tiến sĩ)Chuyên đề thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu tính đối kháng của Aspergillus flavus không sinh độc tố để phòng chống aflatoxin trên ngô và lạc (LA tiến sĩ)Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông Bài 9: Phần cứng máy vi tínhBỘ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT HÓA HOC 12 CÓ ĐÁP ÁNBước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu tam thất hoàng (panax stipuleanatush t tsai et k m feng) trồng tại sapa lào caiCân bằng thiết bị quay (xử lý rung động máy)CÁCH VIẾT và yêu cầu của một TIỂU LUẬNChuyên đề hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại công ty cổ phần bạch đằng 10, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Sử dụng tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây NguyênChuyên đề các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty đầu tư phát triển xây dựng và thương mại sơn hà, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cung cấp hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không AIRIMEX, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpTư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nayPhát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các doanh nghiệp Việt NamSo sánh tục ngữ Việt và tục ngữ LàoTrách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chínhQuản lý công tác xã hội hóa sự nghiệp giáo dục mầm non ở huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát triển hiện nay