xây dựng hệ tư vấn gợi ý tìm kiếm tài liệu nghiên cứu

tìm hiểu hệ vấnxây dựng hệ vấn cho trang web học toán online

tìm hiểu hệ tư vấn và xây dựng hệ tư vấn cho trang web học toán online
... vấn Để xây dựng h vấn cho trang web h c toán online, lu năvĕnăđãăgiới thi u trang web h c toán online trình bày mục tiêu, mô tả phươngăphápă giải toán xây dựng h vấn cho trang web ... rấtăkhóăđể tìm kiếm kỹ nĕngăphùă hợp vớiănĕngălực c a Vì lí trên, lựa ch năđề tàiă Tìm hiểu h vấn xây dựng h vấn cho trang web h c toán online M căđíchănghiênăc u - Tìm hiểu h vấn cácăphươngăphápătiếp ... đưaăra vấn - Nhómă3:ăNgư i dùng thành viên h thống đãăcóăđ li u để đưaăra vấn Xây dựng h vấn cho h thống kết hợp xây dựng vấn cho nhómăđối ng 2.4.2 Ph ngăphápăt ăv n vấn danh...
 • 71
 • 96
 • 0

XÂY DỰNG HỆ VẤN DỰA VÀO PHƯƠNG PHÁP LAI

XÂY DỰNG HỆ TƯ VẤN DỰA VÀO PHƯƠNG PHÁP LAI
... họ quan tâm Hệ vấn xây dựng dựa hai kỹ thuật lọc thông tin chính: Hệ vấn dựa vào phương pháp lọc theo nội dung (ContentBased Filtering Recommendation) hệ vấn dựa vào phương pháp lọc cộng ... cứu thêm 18 CHƯƠNG IV XÂY DỰNG HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI 4.1 Giới thiệu chung Hệ vấn Film dựa vào phương pháp lai (Film Recommendation System) xây dựng dựa “Mô hình hợp đánh ... tích thiết kế hệ thống, Hệ vấn Film dựa vào phương pháp lai mang tính chất nghiên cứu 24 III.KẾT LUẬN Phương pháp vấn theo nội dung phương pháp vấn cộng tác hai phương pháp tiếp cận...
 • 26
 • 140
 • 1

Kỹ thuật matrix factorization trong xây dựng hệ vấn

Kỹ thuật matrix factorization trong xây dựng hệ tư vấn
... Cụng ngh thụng tin MSHV: 1341860036 I- Tờn ti: K THUT MATRIX FACTORIZATION TRONG XY DNG H T VN II- Nhim v v ni dung: Nghiờn cu k thut Matrix Factorization v ng dng xõy dng h t phim III- Ngy giao ... ỏnh giỏ ca Xỏc cng tỏc cỏc ngi nh cỏc dựng ngi dựng u cho ngi dựng trong U cho cỏc cỏc hng mc U tng ng hng mc tp I vi u, v ngoi I suy t im ỏnh giỏ ca cỏc ngi dựng ny cho hng mc i Theo ni c tớnh ... mc I ngi dựng u cho hp gia thỏi cỏc hng mc v vic s dng hng mc i ca I ngi dựng u Nhõn khu Thụng hc khu hc ca cỏc khu tin nhõn Thụng tin nhõn Xỏc hc nh cỏc ca ngi dựng tng ngi dựng ngi dựng u ng...
 • 74
 • 421
 • 0

XÂY DỰNG HỆ VẤN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG

XÂY DỰNG HỆ TƯ VẤN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG
... 3: XÂY DỰNG HỆ TƯ VẤN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG 60 3.1 Xây dựng hệ vấn thiết bị điện dân dụng 60 3.1.1 Xây dựng liệu huấn luyện 60 3.1.2 Mô tả bước thực hệ vấn thiết bị điện ... VỀ LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ HỆ TƯ VẤN 1.1 Khái niệm thiết bị điện dân dụng Thiết bị điện dân dụng tên gọi chung cho vật dụng, mặt hàng, thiết bị trang bị sử dụng để phục vụ cho tiện ... khái niệm thiết bị điện dân dụng, quy trình lựa chọn sản phẩm thiết bị điện dân dụng khách hàng Bên cạnh đó, luận văn mô tả kiến trúc hệ vấn, phương pháp để xây dựng hệ vấn, hệ vấn có giới...
 • 107
 • 51
 • 0

Xây dựng hệ vấn môn học cho sinh viên hệ đào tạo tín chỉ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xây dựng hệ tư vấn môn học cho sinh viên hệ đào tạo tín chỉ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
... dụng hệ vấn thực tế phương pháp tiếp cận hệ vấn Để xây dựng hệ vấn môn học cho sinh viên hệ đào tạo tín trường Đại học phạm Nội, bước đầu luận văn mô tả toán vấn lựa chọn môn học, ... toán xây dựng hệ vấn môn học cho sinh viện hệ đào tạo tín Trường đại học phạm Nội Cuối luận văn trình bày phần cài đặt hệ vấn, giới thiệu số giao diện hệ vấn đưa đánh giá hiệu hệ ... Xây dựng hệ vấn môn học cho sinh viên hệ đào tạo tín Trường Đại học phạm Nội dựa phương pháp Bias Matrix Factorization để dự đoán kết học tập sinh viên, từ đưa gợi ý lựa chọn môn học...
 • 69
 • 143
 • 0

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU pptx

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU pptx
... NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ • Lê Tiến Lê Tiến NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ ... thống lưu trữ quản tài liệu 1.4.3 Thành phần hệ thống lưu trữ quản tài liệu 1.5 Giới thiệu số công nghệ giải pháp 10 Chương Xây dựng hệ thống lưu trữ quản tài liệu dựa tảng ... đính nhãn tài liệu Vd: Ngày tài liệu lưu trữ, tên người dùng lưu trữ nó… - Tích hợp: Tích hợp hệ thống quản tài liệu vào ứng dụng khác, người sử dụng tải tài liệu hệ thống quản tài liệu, thay...
 • 87
 • 218
 • 0

Xây dựng hệ thống GIR phục vụ tìm kiếm thông tin địa lý, vị trí ở Việt Nam

Xây dựng hệ thống GIR phục vụ tìm kiếm thông tin địa lý, vị trí ở Việt Nam
... trọng trính xây dựng hệ thống GIR dùng cho Việt Nam, đồng thời tiến hành xây dựng hệ thống dựa đặc trưng, kinh nghiệm, thói quen, nhận thức người Việt Nam thông tin địa lý cách thức tìm kiếm thông ... kết tìm thấy chấm lên đồ cần thiết 19 1.6 Hệ thống truy vấn thông tin địa Việt Nam: Hệ thống GIR Việt Nam tên gọi hệ thống GIR phục vụ riêng cho đối tượng người dùng chủ yếu người Việt Nam, ... việc xây dựng hệ thống truy vấn thông tin địa lý (Geographic Information Retrieval System – GIR System) Hệ thống truy vấn thông tin địa hệ truy vấn thông tin (Information Retrieval - IR) thông...
 • 76
 • 99
 • 1

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH NGỮ NGHĨA TRONG TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH NGỮ NGHĨA TRONG TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN
... niệm Sử dụng kết bước này, ta thu tập tài liệu có tương đồng ngữ nghĩa định với tài liệu xét Là nguồn quan trọng việc đưa gợi ý tài liệu tương tự với tài liệu người dùng đọc 3.3 Phân tích lịch ... LSA, áp dụng việc phân tích nội dung tài liệu 2.3.3 Nhận xét, kết luận Phân tích ngữ nghĩa khâu quan trọng hệ thống gợi ý Bước tách từ vựng tách tài liệu thành từ khóa đặc trưng cho tài liệu Hệ ... 39 2.1 Chiến lược tìm kiếm 2.1.1 Công nghệ tìm kiếm ngữ nghĩa giới Hầu hết hiệu gần công cụ tìm kiếm dựa vào ngữ nghĩa phụ thuộc vào công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích hiểu câu truy...
 • 89
 • 562
 • 7

Xây dựng ứng dụng phân tích ngữ nghĩa trong tìm kiếm tài liệu trực tuyến

Xây dựng ứng dụng phân tích ngữ nghĩa trong tìm kiếm tài liệu trực tuyến
... use-case Use-case tìm kiếm Hình 21: Use-case tìm kiếm Hình 22: Biểu đồ cộng tác chức tìm kiếm Lớp biên: - W _Tìm kiếm - W _Tài liệu • Lớp điều khiển: - QL _Tài liệu • Lớp thực thể: - TT _Tài liệu Dưới biểu ... LSA, áp dụng việc phân tích nội dung tài liệu 2.3.3 Nhận xét, kết luận Phân tích ngữ nghĩa khâu quan trọng hệ thống gợi ý Bước tách từ vựng tách tài liệu thành từ khóa đặc trưng cho tài liệu Hệ ... tìm kiếm 2.1.1 Công nghệ tìm kiếm ngữ nghĩa giới Hầu hết hiệu gần công cụ tìm kiếm dựa vào ngữ nghĩa phụ thuộc vào công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích hiểu câu truy vấn Một công cụ tìm...
 • 81
 • 271
 • 0

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH NGỮ NGHĨA TRONG TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH NGỮ NGHĨA TRONG TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN
... niệm Sử dụng kết bước này, ta thu tập tài liệu có tương đồng ngữ nghĩa định với tài liệu xét Là nguồn quan trọng việc đưa gợi ý tài liệu tương tự với tài liệu người dùng đọc 3.3 Phân tích lịch ... LSA, áp dụng việc phân tích nội dung tài liệu 2.3.3 Nhận xét, kết luận Phân tích ngữ nghĩa khâu quan trọng hệ thống gợi ý Bước tách từ vựng tách tài liệu thành từ khóa đặc trưng cho tài liệu Hệ ... tìm kiếm 2.1.1 Công nghệ tìm kiếm ngữ nghĩa giới Hầu hết hiệu gần công cụ tìm kiếm dựa vào ngữ nghĩa phụ thuộc vào công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích hiểu câu truy vấn Một công cụ tìm...
 • 85
 • 188
 • 0

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH NGỮ NGHĨA TRONG TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN PHẦN 1

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH NGỮ NGHĨA TRONG TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN PHẦN 1
... the web 2 .1 Chiến lược tìm kiếm 2 .1. 1 Công nghệ tìm kiếm ngữ nghĩa giới Hầu hết hiệu gần công cụ tìm kiếm dựa vào ngữ nghĩa phụ thuộc vào công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích hiểu câu ... LSA, áp dụng việc phân tích nội dung tài liệu 2.3.3 Nhận xét, kết luận Phân tích ngữ nghĩa khâu quan trọng hệ thống gợi ý Bước tách từ vựng tách tài liệu thành từ khóa đặc trưng cho tài liệu Hệ ... niệm Sử dụng kết bước này, ta thu tập tài liệu có tương đồng ngữ nghĩa định với tài liệu xét Là nguồn quan trọng việc đưa gợi ý tài liệu tương tự với tài liệu người dùng đọc 3.3 Phân tích lịch...
 • 37
 • 236
 • 0

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH NGỮ NGHĨA TRONG TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN PHẦN 2

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH NGỮ NGHĨA TRONG TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN PHẦN 2
... use-case Use-case tìm kiếm Hình : Use-case tìm kiếm Hình : Biểu đồ cộng tác chức tìm kiếm Lớp biên: W _Tìm kiếm W _Tài liệu • Lớp điều khiển: - QL _Tài liệu • Lớp thực thể: - TT _Tài liệu Dưới biểu ... trình chức tìm kiếm Use-case quản lý tài liệu Hình : Use-case quản lý tài liệu Lớp biên: W_admin W_Danh sách tài liệu W _Tài liệu • Lớp điều khiển: - QL _Tài liệu • Lớp thực thể: - TT _Tài liệu - - ... No Chứa tài liệu liên quan tới tài liệu mặt nội dung Chứa kết phân tích LSA NTEXT Table : Mô tả bảng tài liệu A01 A 02 25 Chứa link liên kết cho phép download tài liệu # Tên trường Kiểu liệu Cho...
 • 32
 • 292
 • 0

Tài liệu Đồ án : "Xây dựng ứng dụng phân tích chữ nghĩa trong tìm kiếm tài liệu trực tuyến" docx

Tài liệu Đồ án :
... 52 Hình 2 0: Biểu đồ use-case hệ thống .54 Hình 2 1: Use-case tìm kiếm Hình 2 2: Biểu đồ cộng tác chức tìm kiếm .55 Lớp biên: 55 Hình 2 3: Biểu đồ tiến trình chức tìm kiếm ... CSDL (tài liệu) Tài liệu có liên quan với tài liệu kết Tập tài liệu 16 Các tài liệu liên quan Cập nhật tài liệu liên quan Hình 3: Quy trình truy vấn GIAO DIỆN TRANG CHỦ CHƯƠNG TRÌNH Hình 4: Giao ... niệm Sử dụng kết bước này, ta thu tập tài liệu có tương đồng ngữ nghĩa định với tài liệu xét Là nguồn quan trọng việc đưa gợi ý tài liệu tương tự với tài liệu người dùng đọc 3.3 Phân tích lịch...
 • 85
 • 186
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU
... NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ • Lê Tiến Lê Tiến NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ ... thống lưu trữ quản tài liệu 1.4.3 Thành phần hệ thống lưu trữ quản tài liệu 1.5 Giới thiệu số công nghệ giải pháp 10 Chương Xây dựng hệ thống lưu trữ quản tài liệu dựa tảng ... đính nhãn tài liệu Vd: Ngày tài liệu lưu trữ, tên người dùng lưu trữ nó… - Tích hợp: Tích hợp hệ thống quản tài liệu vào ứng dụng khác, người sử dụng tải tài liệu hệ thống quản tài liệu, thay...
 • 87
 • 484
 • 2

Mô hình ứng dụng dịch vụ web ngữ nghĩa tìm kiếm tài liệu điện tử trong thư viện điện tử

Mô hình ứng dụng dịch vụ web ngữ nghĩa tìm kiếm tài liệu điện tử trong thư viện điện tử
... web Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Dịch vụ Web ngữ nghĩa Chương 2: hình ứng dụng dịch vụ Web ngữ nghĩa tra cứu tìm kiếm tài liệu thư viện điện tử Chương 3: Cài đặt ứng dụng Dịch vụ ... tầng Web cụ thể Các ứng dụng hoạt động theo hình Client/Server Để hiểu thêm vấn đề này, em chọn đề tài hình ứng dụng dịch vụ Web ngữ nghĩa tìm kiếm tài liệu điện tử thư viện điện tử nhằm ... trình nghiệp vụ bên kiến trúc hướng dịch vụ Dịch vụ Web ngữ nghĩa phương pháp ứng dụng Web ngữ nghĩa vào dịch vụ Web Nói cách khác dịch vụ Web ngữ nghĩa phương pháp mở rộng dịch vụ Web với cách...
 • 78
 • 43
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống chứng từ và hình thức sổ kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư trường thànhứng dụng hệ tư vấnhồ sơ năng lực công ty cổ phần xây dựng và tư vấn quản lý dự án hà nộiđo lường cảm biến phân tích và xây dựng hệ thống đóng gói sản phẩmxay dung website tu vanxây dựng hệ thống lưu trữ thông tin và số liệu hàng năm về giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật từ trung ương đến địa phươngphần i tổng quan về công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư trường thànhkhái quát sự hình thành và phát triển của công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư trường thànhđặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư trường thànhcơ cấu bộ máy quản lý của công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư trường thànhtổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư trường thànhphần ii thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư trường thànhphương pháp hạch toán tổng hợp tại công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư trường thànhphần iii một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư trường thànhmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư trường thànhTÍNH LỊCH sự của lời đề NGHỊ và hồi đáp lời đề NGHỊ TRONG một số tác PHẨM văn học VIỆT NAM HIỆN đạiVẤN đề địa lý – LỊCH sử TRONG tác PHẨM GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ và sử học bị KHẢOTỔ CHỨC dạy học CHỦ đề TÍCH hợp sản XUẤT điện NĂNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề của học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG dân tộc MIỀN núiTỔ CHỨC dạy học CHỦ đề TÍCH hợp“ KIM LOẠI TRONG đời SỐNG”BẬC TRUNG học PHỔ THÔNGSolutions for developing the market of VNT logisticsNGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ bị tổn THƯƠNG DO BIẾN đổi KHÍ hậu của hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn VEN BIỂN cửa SÔNG lèn, TỈNH THANH hóaTHỰC TRẠNG sử DỤNG LAO ĐỘNG ở HUYỆN lập THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚCTHIếT kế bài dạy THEO PHƯƠNG PHáP TRảI NGHIệM TRONG dạy học PHầN “ CÔNG dân với đạo đức”ở TRƯờNG THPT HồNG đức, hà nộiCUỘC vận ĐỘNG xây DỰNG NÔNG THÔN mới ở xã ĐỒNG LUẬN HUYỆN THANH THỦY TỈNH PHÚ THỌ từ năm 2010 đến năm 2015PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn HÙNG DŨNGTÍCH hợp GIÁO dục “đạo đức” CHO học SINH QUA các bài “NGHI THỨC lời nói” TRONG PHÂN môn tập làm văn lớp 2Increase export of vegetexco to the USA marketHÔN NHÂN của NGƯỜI THÁI ĐEN ở HUYỆN THUẬN CHÂU ( TỈNH sơn LA) TRUYỀN THỐNG và HIỆN đạiPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH bắc NINH GIAI đoạn 2005 – 2014TổNG hợp, NGHIÊN cứu KHả NĂNG xúc tác QUANG của vật LIệU OXIT hỗn hợp tio2 – zro2tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 có đáp ánKỸ THUẬT PHÂN lớp dữ LIỆU và ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN mã độcMASK PHƯƠNG PHÁP mới NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT HIỆN GIAN lận tài CHÍNHĐề văn: CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ: CHIẾN THẮNG TUYỆT ĐỐI CỦA CÁI ĐẸP hay nhấtCâu Hỏi Ôn Thi Nghiệp Vụ Ngân Hàng Trung Ương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập