BO DE KT CHUONG 1 VAT LI 9 TPHCM

Đề KT chương 1(Đại số 9)

Đề KT chương 1(Đại số 9)
... - - HẾT TRƯỜNG THCS XUÂN CANH ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN Đại số đề I - TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) Trang 2/5 - Mã đề thi 132 10 −5 Câu 1: Trục thức mẫu − 10 10 A kết khác B ... - HẾT TRƯỜNG THCS XUÂN CANH ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN Đại số đề I -TRẮC NGHIỆM(3 ĐIỂM) Câu 1: Kết A 12,5 0,5 là: B 0,5 C 25 D 125 Trang 3/5 - Mã đề thi 132 3−x Câu 2: Điều kiện xác định ... MÔN Đại số đề I - TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) Câu 1: Căn bậc hai số học 144 là: A 144 B ± 12 Câu 2: Điều kiện xác định biểu thức A x ≤ B x > C -12 3−x D 12 là: C x < D x ≥ Trang 4/5 - Mã đề thi 132...
 • 5
 • 188
 • 4

KT chuong 1 vat ly 9: 2010 - 2011

KT chuong 1 vat ly 9: 2010 - 2011
... bóng đèn có ghi: 6V - 6W c) Nêu ý nghĩa số đó? d) Tính điện trớ cường độ dòng điện định mức bóng đèn ? c) Bóng đèn mắc vào mạch điện có hiệu điện UAB = 12 V; R1 = Ω ; R2 = 12 Ω sơ đồ bên Đèn sáng ... dòng điện mạch qua điện trở? d)Tính công suất đoạn mạch Đ e) Tính điện sử dụng mạch thời gian 15 phút? R1 f) Nếu tháo điện trở R2 đèn có sáng bình thường không? R2 A C B ………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 272
 • 4

DE KT HK 1 VAT LI 7(10-11)

DE KT HK 1 VAT LI 7(10-11)
... Câu Đáp án A D Câu 10 Đáp án A C Câu 17 18 Đáp án B C B 11 B 19 A C 12 D 20 D A 13 A 21 A B 14 D 22 B C 15 C 23 C D 16 A II Tự luận: (4,0 đ) Câu Câu (2,0 đ) Câu (2,0 đ) a 1, 0đ b 1, 0đ Nội dung Biểu ... thấy Câu 10 : Xác định pháp tuyến điểm tới gương phẳng: A trùng với mặt phẳng gương điểm tới B phía trái so với tia tới C vuông góc với gương phẳng điểm tới D phía phải so với tia tới Câu 11 : Đặt ... lớn vật B vật C nhỏ vật D vật Câu 14 : Khi mắt ta nhìn thấy vật: A mắt ta hướng vào vật B vật mắt khoảng tối B C vật lớn D có ánh sáng truyền từ vật vào mắt ta Câu 15 : Tìm cụm từ thích hợp để điền...
 • 4
 • 82
 • 0

Bộ de cuong on tap vat li 9 ki 2

Bộ de cuong on tap vat li 9 ki 2
... viễn voùng D Kính râm Câu 28 : Hai thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm 5cm dùng làm kính lúp Số bội giác hai kính lúp lần lượt: A 2, 5X 5X B 5X 2, 5X C 5X 25 X D 25 X 5X Câu 29 : Hai kính lúp có độ bôị ... quanh D Có thể biến đổi dễ dàng thành thấu kính phân kỳ Câu 22 : Tiêu cự thể thuỷ tinh cỡ vào khoảng: A 25 cm B 15cm C 60mm D 22 ,8mm Câu 23 : Điểm cực cận là: A Vị trí vật gần mắt mà mắt nhìn thấy ... vật tạo thấu kính phân kỳ (2 ) Trong dụng cụ tiêu thụ điện năng, điện biến đổi thành dạng lượng để sử dụng trực tiếp? Cho ví dụ ÔN TẬP HKII – MÔN VẬT LÍ NĂM HỌC 20 12 20 13 Câu 1: Em trình bày...
 • 16
 • 409
 • 2

bộ đề ôn thi học kì 1 vật 9

bộ đề ôn thi học kì 1 vật lí 9
... ĐÁ ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ I A 12 0A B 30A C 4A D 0,25A Đáp án: C Câu 35: (Chương 1/ bài 2/ mức 2) Chọn biến đổi biến đổi sau: A 1kΩ = 10 00Ω = 0,01MΩ B 1MΩ = 10 00kΩ = 10 00000Ω C 1 = 0,001kΩ = 0,0001MΩ ... cường độ 1, 25A Các điện trở R1 R2 cặp giá trị sau đây, biết R1 = 2R2 A R1 = 72Ω R2 = 36Ω B R1 = 36Ω R2 = 18 Ω C R1 = 18 Ω R2 = 9 D R1 = 9 R2 = 4,5Ω Đáp án: A Câu 11 2: (Chương 1/ bài 7-8/ mức 1) Để ... án: C Câu 16 6: (Chương 1/ bài 9/ mức 2) Một dây dẫn đồng có chiều dài l = 10 0m, tiết diện S =10 -6m2, điện trở suất ρ = 1, 7 .10 -8 Ωm Điện trở dây là: A 1, 7 .10 -8 Ω B 1, 7Ω C 1, 7 10 -6 Ω D 1, 7 .10 -2Ω Đáp...
 • 74
 • 266
 • 5

Đề kiểm tra chương 1 Vật9

Đề kiểm tra chương 1 Vật lý 9
... 5(0,5đ): Hai dây dẫn đợc làm từ loại vật liệu tiết diện S1 , S2, có chiều dài l1 = l2 Ta có: A R1 l2 = R2 l1 B R1 l1 = R2 l2 C R1 S1 = R2 S2 D R1 S2 = R2 S1 Câu 6(0,5đ): Mối quan hệ nhiệt lợng ... Trờng thcs vạn hoà Bài kiểm tra môn vật (Tiết 19 ) Họ tên Năm học 2 010 -2 011 Lớp: Thời gian làm 45 Điểm Lời phê thầy, cô giáo Đề chẵn I trắc nghiệm.(3điểm) Hãy chọn đáp ... 4(0,5đ): Hai điện trở R1 = 30 R2 = 20 đợc mắc nối tiếp với vào mạch điện có hiệu điện 45V Điện trở tơng đơng R12 đoạn mạch là: A R12 = 10 B R12 = 12 C R12 = 30 D R12 = 50 Câu 5(0,5đ): Hai...
 • 2
 • 2,788
 • 143

Đề cương ôn tập vật 9 học kì 1

Đề cương ôn tập vật lí 9 học kì 1
... I1đm I2đm hai đèn Vì đèn sáng bình thường nên = m = 11 0V, I 1 = I1đm = 75 /11 0A, Iđ2 = I2đm = 25 /11 0A; P 1 = P1đm = 75W, Pđ2 = P2đm = 25W Đ Nên Ub = U – = 220 -11 0 = 11 0V; Ib = I 1 + Iđ2 = 10 0 /11 0A ... = 12 Ω C Bài tập áp dụng đònh luật Jun – Len-xơ ( Xem lại tập 16 -17 .5, 16 -17 .6 trang 23 SBT ; tập 19 trang 56 SGK ) D.Bài tập tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng điện năng.(Xem lại tập 13 .5, ... tập 13 .5, 13 .6trang 20 SBT) ( Xem lại kiểm tra tập SBT ) Giáo viên: Khổng Văn Thắng trang 10 Năm học: 20 09 - 2 010 Trường THCS Bùi Thò Xuân HTKT Vật Lý HKI ĐỀ THI VẬT LÍ – HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2005...
 • 13
 • 8,077
 • 135

De KT chuong 1 DS 9

De KT chuong 1 DS 9
... Chøng minh r»ng 1 1 1 + + = + + a b c a b c Bµi lµm phÇn tù luËn: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 90
 • 0

bộ đề kt kì 1 anh 9

bộ đề kt kì 1 anh 9
... điểm I.(7,0 điểm): Mỗi từ chọn đợc 0,5 điểm 10 11 12 13 14 c d c b a b a a a b a d a c II. (1, 5 điểm): Mỗi câu làm đợc 0,25 điểm) 1F 2F 3F 4F 5T 6F 7T III (1, 5 điểm): Mỗi câu làm đợc 0,25 điểm) I ... may boys and girls learn about? C/ Đáp án biểu điểm I.(7,0 điểm): Mỗi từ chọn đợc 0,5 điểm 10 11 12 13 14 c c a a b b d b a b b B a b II (2,0 điểm): Mỗi câu viết đợc 0,5 điểm Rice is grown in tropical ... án biểu điểm I.(7,0 điểm): Mỗi từ chọn đợc 0,5 điểm 10 11 12 c d c b a b a a a b a D II. (1, 0 điểm): Mỗi câu chọn đợc 0,25 điểm c b d III (1, 0 điểm): Viết câu đợc 0,25 điểm I saw you waiting for...
 • 9
 • 65
 • 0

Bộ đề ôn chương 1 số 9 có đáp án

Bộ đề ôn chương 1 số 9 có đáp án
... = (3 điểm) x 1 1 ( )( x 1 x ( )( x 1 ) ⋅ x +1 b) Để A = ⇔ x ) 0,25 điểm : x +1 0,25 điểm x +1 x +1 = x x 1 x 0,5 điểm x 1 điểm =2⇔ x=4 = 1+ x 1 x 1 Để A ∈ Z thỡ x − ∈ Ư (1) = { ± * x − ... Q∈ Z./ x −2 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Câu Nội dung a) b ) c) 3 = 25 81 = 25 1, 0 2 61 = = 8 ,1 20 = Điểm 1, 0 8 ,1. 20.8 81. 16 = 9. 4= 36 1, 0 11 + 30 − 11 − 30 = + + − − + = d ) a) ( 6+ ) − ( 6− ) = 6+ − 6− 0,5 ... đ ; 97 ; ; A= 18 ; B= xy + + x + y = ( x + 1) ( y + 1) Phân tích } (0,5 đ) b Rỳt gọn P  x P = −  x 1 x x 1   ( = x 1 x ( : ) ( x 1 x 1+ )( x +1  x =  x 1 − x x 1   ( = ) x 1 x...
 • 10
 • 80
 • 0

Đề thi học kì 1 vật 9

Đề thi học kì 1 vật lí 9
... Cộng Hòa – Xã Hội – Chủ Nghĩa – Việt Nam Tổ Vật độc lập – tự – hạnh phúc Đáp án đề thi học I Môn Vật Thời gian: 45 phút CÂU Câu THANG ĐIỂM 1 ĐÁP ÁN a Phát biểu: Nhiệt lượng tỏa dây dẫn ... 3 .12 00 = 3600 J d Điện trở toàn mạch Điện trở R13 R13 = R – R2 = 40 – 36 = 4Ω Điện trở R3: Hiệu điện hai đầu R2 U2 = IR2 = 0,3.36 = 10 ,8 V Hiệu điện hai đầu R13 U13 = U – U2 = 12 10 ,8 = 1, 2V ... chiều dòng điện ngón tay choãi 90 0 chiều lực điện từ 0,25đ Tóm tắt: 0,5đ 0,75đ 0,75đ 1 R1 = 12 Ω R2 = 36Ω U = 12 V a RAB = ? b I1, I2 = ? c P = ?, t = 20 phút = 12 00s, A = ? d I = 0,3A, P3 = ?...
 • 3
 • 71
 • 0

ÔN tập học kì 1 vật 9 phần trắc nghiệm dùng cho giáo viên ra đề có đáp án

ÔN tập học kì 1 vật lí 9 phần trắc nghiệm dùng cho giáo viên ra đề có đáp án
... 12 V Công suất tiêu thụ của điện trở sẽ giá trị sau đây? A P1 = 0,9W ; P2 = 3,6W B P1 = 3,6W ; P2 = 2,7W C P1 = 2,7W ; P2 = 0,9W D P1 = 0,9W ; P2 = 2,7W Đáp án: D Câu 211 : (Chương 1/ bài 12 / ... Đáp án: D Câu 215 : (Chương 1/ bài 12 / mức 3) Một đèn dây tóc loại 220V – 10 0W, mắc vào hiệu điện 11 0V Công suất tiêu thụ của đèn là: A 50W B 10 0W C 25W D 11 0W Đáp án: C Câu 216 : (Chương 1/ bài 12 / ... 1, 44J B 14 ,4J C 14 4J D .14 40J Đáp án: C R2 R1 A B R1 R2 A B R1 A Câu 247: (Chương 1/ bài 16 / mức 1) Định luật Jun-Lenxơ cho biết điện biến đổi thành A B hoá C nhiệt D lượng ánh sáng Đáp án: C Câu...
 • 20
 • 143
 • 0

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT 12 NC

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT LÍ 12 NC
... CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH TRỤC CỐ ĐỊNH CHƯƠNG I Câu 10 Trong chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định: Vật rắn thứ có momen quán tính I1, momen động lượng L1; Vật rắn thứ có momen ... Câu 13 Một điểm vật rắn quay cách trục quay khoảng R A vật quay gia tốc góc vật không đổi dương B vật quay nhanh dần gia tốc điểm tăng dần C vật quay gia tốc toàn phần điểm không thay đổi D vật ... rad/s Câu 26 Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Góc quay φ vật rắn biến thiên theo thời gian theo phương trình φ = + 2t + t2 (rong φ tính rad, t tính giây) Một điểm thuộc vật cách...
 • 4
 • 429
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kì 1 vật lí 9de kiem tra 1 tiet chuong 1 vat li 10de kiem tra chuong 1 vat li nang cao lop 10đề kiểm tra học kì 1 vật lí 9đề kiểm tra chương 1 vật lí 11đề kiểm tra chương 1 vật lí 10240 writing topics with sample LIKE TEST PREPTổng hợp công thức toán cơ bản giải tích 1 đầy đủCÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRÀ TÚI LỌClich bao giang mon tin hoc tieu hoc 2015 2016Các khái niệm Cơ sở hạ tầngOOP Lập trình hướng đối tượng Chương 2 : Java cơ bảnVỀ mối QUAN hệ hợp tác GIỮA giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh và các tổ CHỨC, đoàn THỂ TRONG VIỆC GIÁO dục đạo đức PHÁP LUẬT CHO học SINH THPTTiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode9 BS EN1999 1 2 e 2007 structural fire design Design of aluminum structures part 1.2: Structural fire design)Tiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.1: Quy định chung (Eurocode7 BS EN1997 1 e 2004 Geotechnicl desgn part 1.1: General rules)Tiểu luận quan điểm của đảng về phát triển kinh tế hàng hoá thị trường định hướng XHCNTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 6: Thiết kế tháp, ống khói (Eurocode8 BS EN1998 6 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 6:Towers, masts and chimneys)Tiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.1: Quy định chung (Eurocode9 BS EN1999 1 1 e 2007 general structural rules Design of aluminum structures part 1.1: General structural rules)Tiểu luận hình ảnh HCM là sự khôn ngoan của đức phật, lòng nhân từ của chúa, tinh thần nhiệt tình cách mạng của lênin, sự ung dung của 1 người chủ gia tộcTiểu luận phân tích quan điểm của mark con người cải tạo hoành cảnh đến đâu thì cải tạo bản thân đến đóTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode8 BS EN1998 2 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 2:Bridges)Tiểu luận công cụ lao động và vai trò của nóTiểu luận dùng cặp phạm trù nội dung hình thức và QL lượng chất để phân tích tình trạng dạy thêm và học thêm ở nước ta hiện nayTiểu luận lý luận tích luỹ tư bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở việt nam trong giai đoạn hiện nayTiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode6 EN1996 1 2 e 2005 Design of masonry structures part 1.2: General rules and structural fire design)Tiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 2: Yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế, lựa chọn vật liệu (Eurocode5 BS EN1996 2 e 2006 Design of masonry structures part 2: Desgin consideratins, selection of materials and execution of masonry)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập