Bài tập quy hoạch tuyến tính lớp toán văn bằng hai

các thuật toán giải bài tập quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu và ra quyết định nhóm cho hệ hỗ trợ ra quyết định quy hoạch và cân đối quỹ đất

các thuật toán giải bài tập quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu và ra quyết định nhóm cho hệ hỗ trợ ra quyết định quy hoạch và cân đối quỹ đất
... chu n quy t nh v cỏc phng ỏn quy t nh Cỏc quy trỡnh quy t nh s d ng cỏc phng phỏp khỏc vi c thi t k v xõy d ng cỏc tiờu chu n quy t nh cng nh cỏc phng ỏn quy t nh Cú th hi u tiờu chu n quy t ... HèNH RA QUY T 3.1 Ra quy t NH T P TH nh nhúm Sau phỏt tri n cỏc tiờu chu n quy t nh v phỏt tri n cỏc phng ỏn quy t nh, pha ti p theo s xõy d ng c ch ch n l a cú th ỏnh giỏ c cỏc phng ỏn quy t ... I KHI NI M V H H 1.1 Quy trỡnh quy t TR RA QUY T NH nh ó cú nhi u s c phỏt tri n mụ t quy trỡnh quy t nh c a ng i Ph bi n nh t l s ba giai o n: tri th c,...
 • 26
 • 720
 • 1

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Bài tập quy hoạch tuyến tính
... xác định kế hoạch xây dụng nhà tối ưu? Bài Giải toán qui hoạch tuyến tính sau? Obj108 Obj107 a PATU x0 = (0; 0; 9; 16; 17; 0) fMax = 25 b Bài toán PATƯ Bài Giải toán qui hoạch tuyến tính sau Phương ... = 7.200.000 Bài 11 Lập toán đối ngẫu cặp ràng buộc đối ngẫu: Obj113 Obj112 Bài 12 Cho toán QHTT sau: Obj114 a Hãy giải toán phương pháp đơn hình b Hãy lập toán đối ngẫu toán xét tính tối ưu vecto ... công ty định phải có 30 lần quảng cáo truyền hình Tìm kế hoạch quảng cáo tối ưu cho công ty? ĐS: PATU x0 = (30; 26; 58) fmax = 1.752.000 Bài 10 Một nhà máy có 28 tỷ đồng dùng để mua thiết bị cho...
 • 3
 • 2,920
 • 126

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Bài tập quy hoạch tuyến tính
... lói triu ng cho mt n v sn phm loi C 1) Lp mụ hỡnh bi toỏn Quy hoch tuyn tớnh 2) Bng phng phỏp n hỡnh, hóy gii bi toỏn trờn Cõu Cho bi túan Quy hach tuyn tớnh m ta gi l bi túan (P) f ( x ) = x1 + ... n v sn phm loi B, lói 10 triu ng cho mt n v sn phm loi C Lp mụ hỡnh bi toỏn Quy hoch tuyn tớnh Cõu 26 Gii bi toỏn Quy hoch tuyn tớnh (cú th gii bng phng phỏp hỡnh hc) f = x1 + x2 max x1 + x2 ... Cõu 50 Tỡm phng ỏn ti u ca bi toỏn Quy hoch tuyn tớnh f = x1 + x2 + x3 x1 + x2 + x3 20 x1 + x2 + x3 25 x + x + x 30 x j 0, j = 1, 2, Cõu 51 Cho bi toỏn Quy hoch tuyn tớnh f ( x ) = 15 x1...
 • 29
 • 1,949
 • 15

giáo trình và bài tập Quy hoạch tuyến tính

giáo trình và bài tập Quy hoạch tuyến tính
... dụ dân đên bai toan Quy hoach tuyên ́ ̃ ́ ̀ ́ ̣ ́ tinh: ́ 1.1 Lâp kế hoach san xuât: ̣ ̣ ̉ ́ 1.2 Phân bổ vôn đâu tư: ́ ̀ Đinh nghia: ̣ ̃ Cac ví dụ dân đên bai toan Quy hoach tuyên ́ ̃ ́ ... ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ x2 + x3 ≥ 0, 25 ( x1 + x2 + x3 + x4 ) ⇔ 0, 25 x1 + 0, 75 x2 + 0, 75 x3 − 0, 25 x4 ≥ x3 ≥ 300 •Thu nhập năm là: •Yêu cầu tối ưu: 0, x1 + 0,12 x2 + 0,15 x3 + 0,18 x4 0, x1 + 0,12 ... Bước 2: Lâp hệ rang buôc chinh ̣ ̀ ̣ ́ Bước 3: Lâp ham muc tiêu ̣ ̀ ̣ Đinh nghia: ̣ ̃ Bai toan quy hoach tuyên tinh dang tông quat có dang: ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ Tim x = (x1, x2, …,xn) cho: ̀ n...
 • 27
 • 522
 • 3

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Bài tập quy hoạch tuyến tính
... Đáp số: Tập phương án rỗng f ( x ) = −2 x1 + x2 − x3 + x4 → Min  x1 + 3x2 − x3 + x4 =  4 x1 − x2 − 3x3...
 • 3
 • 310
 • 1

bài tập quy hoạch tuyến tính

bài tập quy hoạch tuyến tính
... tỏ với λ ∈ (-oo ; -3/2 ) , f(x) không bò chặn tập hợp phương án (Hướng dẫn : dưạ vào phương án tối ưu cuả toán λ = 1) 8) Cho toán qui hoạch tuyến tính sau : f(x) = x1 + 2x2 + 3x3 → x1 + x2 + x3 ... Với giá trò m toán phương án tối ưu ? ( Đ.S : ( , , , , 16 ) ; m ≥ ; m < 0) 7) Cho toán qui hoạch tuyến tính sau : f(x) = (8 + 2λ)x1 + (7 + 7λ)x2 + (3 + 2λ)x3 → 2x1 + x2 ≥1 x1 + 2x2 + x3 ≥ xj ≥ ... (Đs: x1 = (3,1,0,2,0) ; x2 = (5,0, 0,1,3) ; y = ( 0, ,1) , fmin = dmax = ) 9) Cho toán qui hoạch tuyến tính sau : f(x) = -2x1 +3x2 +x3 +x4 - 4x5 → max 3x1 - 2x2 + x3 - 4x4 + 2x5 = 7x1 - 3x2 - 7x4...
 • 10
 • 352
 • 1

bài tập Quy hoạch tuyến tính

bài tập Quy hoạch tuyến tính
... đv sản phẩm Giải toán tìm kế hoạch sản xuất tố ưu cho tổng doanh số bán nhiều ( Đ.S : f(x) = 675000) taitrongnguyen107@gmail.com Trang 3/10 – BÀI TẬP QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH TÀI TRỌNG NGUYỄN TỐI ƯU ... taitrongnguyen107@gmail.com Trang 4/10 – BÀI TẬP QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH TÀI TRỌNG NGUYỄN TỐI ƯU HĨA NGUYỄN THỊ NGỌC THANH a) Dựa vào số liệu tháng vừa qua lập mô hình toán QHTT tìm kế hoạch sản xuất cho tháng ... có phương án tối ưu x= (24/13; 0; -14/13) taitrongnguyen107@gmail.com Trang 2/10 – BÀI TẬP QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH TÀI TRỌNG NGUYỄN TỐI ƯU HĨA NGUYỄN THỊ NGỌC THANH Hãy viết toán đối ngẫu, cặp ràng...
 • 10
 • 608
 • 15

bài tập quy hoạch tuyến tính có giải

bài tập quy hoạch tuyến tính có giải
... tiết kiệm kỳ hạn không 1/3 Lập kế hoạch cho vay cho tổng lợi nhuận thu lớn nhất? Bài Người ta cần 200 đoạn sắt dài 0,9m; 150 đoạn dài 0,7m Để sắt này, người ta phải cắt sắt sẵn dài ... án tối ưu toán chuẩn Ta có: X* = (20, 0, 20, 50, 0, 0) Bỏ ẩn phụ, ta phương án tối ưu toán xuất phát: Xmax = (20, 0, 20) với fmax = 140 Từ lời giải này, ta lời giải toán thực tế sau: Khi ... dài 2,2m Vậy, phải cắt để số sắt 2,2m sử dụng nhất? Bài Người ta cần 100 thép hình vuông cạnh 4dm; 120 thép hình vuông cạnh 3dm Để thép này, người ta phải cắt thép hình chữ nhật dài...
 • 8
 • 3,814
 • 128

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Bài tập quy hoạch tuyến tính
... BÀI TẬP TỔNG HỢP 3- Áp dụng thuật toán đơn hình cải tiến kết đối ngẫu để tìm phương án tối ưu cho ... phẩm 2- Lập mô hình để công ty sản xuất đạt doanh thu cao Tìm phương án tối ưu cho mô hình 123 BÀI TẬP TỔNG HỢP V- Một sở dự định sản xuất tối đa ngày 500 ổ bánh mì dài 500 ổ bánh mì tròn, muốn ... số công huy động 52000 Theo hợp đồng tối thiểu phải có 1500 quần áo, lẻ quần dễ bán Hãy lập kế hoạch đầu tư vào xí nghiệp vốn để : - Hoàn thành hơp đồng - Không khó khăn tiêu thụ - Không bị động...
 • 3
 • 147
 • 0

Bài tập quy hoạch tuyến tính chương 4

Bài tập quy hoạch tuyến tính chương 4
... {1, 2, …, m} J = {1, 2, …, n} BÀI TOÁN VẬN TẢI 4. 1 THÀNH LẬP BÀI TOÁN BÀI TOÁN VẬN TẢI 4. 1.1 Bài toán vận tải cân thu phát m Ta có n i =1 j =1 ∑ pi = ∑ tj (4. 1.1) BÀI TOÁN VẬN TẢI m n z = f ( ... BÀI TOÁN VẬN TẢI THÀNH LẬP BÀI TOÁN ĐẶC ĐIỂM CỦA BÀI TOÁN VTCĐ PHƯƠNG ÁN CỰC BIÊN CỦA BÀI TOÁN VTCĐ XÂY DỰNG PACB ĐẦU TIÊN PHƯƠNG PHÁP THẾ VỊ GIẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI ... đó,α = α = = α m = Do đó, r(A) = m + n - BÀI TOÁN VẬN TẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI 4. 3 PHƯƠNG ÁN CỰC BIÊN CỦA BÀI TOÁN VTCĐ 4. 3.1 Mô tả toán VTCĐ dạng bảng : BÀI TOÁN VẬN TẢI Thu ti phát p1 … c11 … tj...
 • 20
 • 96
 • 0

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Bài tập quy hoạch tuyến tính
...  A2 tập lồi Tương tự ta chứng minh 1 A1   A2   A3 tập lồi Từ suy 1 A1   A2    m Am tập lồi Vậy: 1 A1   A2    m Am tập lồi Chương 2: BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH CÁC TÍNH ... dụng, khoa Toán, Đại Học Sư Phạm TP HCM: Giáo trình Quy Hoạch Tuyến Tính giảng dạy lớp VB2-Toán [2] Phí Mạnh Ban: Bài Tập Quy Hoạch Tuyến Tính, NXB Đai Học Sư Phạm, 2011 [3] Hoang Tuy: Convex ... LỒI Chương 2: BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH CÁC TÍNH CHẤT CỦA NÓ Chương 3: PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH 26 Chương 4: BÀI TOÁN ĐỒI NGẪU 38 Chương 5: BÀI TOÁN VẬN TẢI ...
 • 50
 • 249
 • 0

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Bài tập quy hoạch tuyến tính
... , l p ), , (i ', l1 )} BÀI TOÁN VẬN TẢI 4.4 XÂY DỰNG PACB ĐẦU TIÊN: BÀI TOÁN VẬN TẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI XÂY DỰNG ... BÀI TOÁN VẬN TẢI THÀNH LẬP BÀI TOÁN ĐẶC ĐIỂM CỦA BÀI TOÁN VTCĐ PHƯƠNG ÁN CỰC BIÊN CỦA BÀI TOÁN VTCĐ XÂY DỰNG PACB ĐẦU TIÊN PHƯƠNG PHÁP THẾ VỊ GIẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI ... hàng BÀI TOÁN VẬN TẢI 4.4.1.1 Thí dụ: BÀI TOÁN VẬN TẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI 4.4.2 PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ NHỎ NHẤT BÀI TOÁN VẬN TẢI Chọn ô cij có giá trị nhỏ bảngchi phí vận chuyển Tính...
 • 92
 • 61
 • 0

Bài toán quy hoạch tuyến tính: Thuật toán không tính cước phí pptx

Bài toán quy hoạch tuyến tính: Thuật toán không tính cước phí pptx
... chỉnh Các ô không thuộc chu trình giữ nguyên Phương án số in đậm bảng sau (các số nhỏ cước phí) 7 35 15 60 20 12 10 40 Bước 4: Xem phương án ban đầu, ta quay lại bước 2, quy không cước phí ô chọn ... 6=3+4-1=m+n-1 Và phương án cực biên Bước 2: Quy không cước phí ô chọn Các ô chọn x x ô có đánh dấu x x x 12 x x Ta cộng vào dòng i số ri cột j số sj cho ô chọn có cước phí Khi ta có hệ phương trình x 5 ... chọn Bước 2: Quy không cước phí ô chọn Các ô chọn ô có đánh dấu x 5 12 x s2 -11 r2 =1 x r3 =9 11 x s1 -5 r1 =0 x x s3 -12 x -6 -1 x x x Chứng tỏ phương án chưa tối ưu, ô có cước phí âm x Bước...
 • 23
 • 733
 • 3

bài tập qui hoạch tuyến tính bài toán vận tải

bài tập qui hoạch tuyến tính bài toán vận tải
... 50 60 Hãy lập kế hoạch gieo trồng cho lợi nhuận cực đại ĐS : , fmax = 713 ( triệu đồng ) III 1,4 1,7 1,2 Diện tích trồng cho luá (ha) 50 70 40 7) Một công ty vận tải ký hợp đồng vận chuyển loại ... hàng Địa điểm nhận hàng Số lượng ( tấn) A1 B2 40 B4 60 B1 50 A2 B3 20 A3 B2 30 B3 20 Hãy lập kế hoạch vận chuyển tối ưu cho tổng số * km xe không nhất, biết ma trận khoảng cách địa điểm cho sau (...
 • 2
 • 1,232
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: bài tập quy hoạch tuyến tính toán kinh tếbài tập quy hoạch tuyến tính bài toán vận tải có lời giảibai tap quy hoach tuyen tinh chuong bai toan doi ngaubài tập quy hoạch tuyến tínhbai tap quy hoach tuyen tinhphương pháp giải bài tập quy hoạch tuyến tínhcách giải bài tập quy hoạch tuyến tínhbai tap quy hoach tuyen tinh co bai giaibai tap quy hoach tuyen tinh co loi giaigiai bai tap quy hoach tuyen tinhbai tap quy hoach tuyen tinh tính có đáp ánbai tap quy hoach tuyen tinh cua phi manh banbai tap quy hoach tuyen tinh cua tran tucbai tap quy hoach tuyen tinh dang chinh tacbài tập quy hoạch tuyến tính có đáp ánLate night at the zoo (very first reading)Dinosaur quiz(usborne quiz cards)(các câu đố về khủng long)ĐỀ THI học SINH GIỎI máy TÍNH CASIOreading comprehension 4Khi việc tốt không mang lại điều tốt gây ảnh hưởng tới tâm lýhai muoi lam de thi casioKhó xử khi nhân viên dưới quyền lớn tuổi hơn mìnhĐừng để sự nghiệp quản lý bạn, khi bạn có thể thay đổi chúng5 mẫu người nên kết bạn để thành công trong công việc và cuộc sốngBài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa XII của đảng viênTIẾNG ANH NGÀNH kế TOÁN tài CHÍNH2 thpt tran hung dao tphcm nam 2017 lan 1 co loi giai4 thpt tran hung dao tphcm nam 2017 lan 2 co loi giai7 thpt chuyen luong van tuy ninh binh nam 2017 lan 1 co loi giai10 thpt han thuyen bac ninh nam 2017 lan 1 co loi giaiCực trị hàm số Trắc nghiệm Toán 2017 Thầy Trần Tài13 so gddt vinh phuc nam 2017 lan 1 co loi giai14 thpt chuyen khoa hoc tu nhien hn nam 2017 lan 1 co loi giai16 thpt luong tai so 2 bac ninh nam 2017 lan 1 co loi giaiThe Anatomy Coloring Book, 4th Edition
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập