GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỔNG HỢP KHÁNG SINH TỪ STREPTOMYCES 182.15

Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 182 15

Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 182 15
... loại Streptomyces 182. 15 theo khóa phân loại ISP - Khảo sát số điều kiện nhằm tăng hiệu suất sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 182. 15 - Nghiên cứu vài đặc tính kháng sinh sinh tổng hợp ... mạnh nghiên cứu sản xuất phát triển kháng sinh tất yếu Kháng sinh tổng hợp theo ba hướng: sinh tổng hợp, bán tổng hợp tổng hợp hóa học Tuy nhiên xu hướng giới tìm kiếm kháng sinh có nguồn gốc từ ... trình chạy cột Phụ lục 6: Phổ IR chất kháng sinh sinh tổng hợp Phụ lục 7: Phổ UV chất kháng sinh sinh tổng hợp Phụ lục 8: Phổ MS chất kháng sinh sinh tổng hợp Phụ lục 9: Kết thử HTKS chọn lọc...
 • 69
 • 143
 • 0

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 166 28

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 166 28
... suất sinh tổng h p kh ng sinh thấp, hiệu suất tinh chế chƣa cao, chƣa x c định đƣ c cấu tr c chất kh ng sinh Do đó, ch ng lựa chọn đề tài Nghiên cứu nâng cao khả sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces ... VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐẶNG THỊ HẰNG NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP KHÁNG SINH TỪ STREPTOMYCES 166. 28 LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ DƢỢC PHẨM ... Streptomyces 166. 28 với ba mục tiêu sau: Nâng cao ho t tính kháng sinh ằng chọn lọc, cải t o giống Nâng cao hiệu suất chiết t ch kháng sinh Nghiên cứu cấu tr c hóa học thành phần kh ng sinh CHƯƠNG TỔNG...
 • 88
 • 109
 • 0

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 173 113

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 173 113
... Sơ đồ tổng quát sinh tổng hợp kháng sinh từ xạ khuẩn………………… 1.1.4 Những điểm lưu ý nghiên cứu chất kháng sinh từ xạ khuẩn…… 1.2 Bước đầu nghiên cứu lên men sinh tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces ... nguyên liệu kháng sinh hệ đáp ứng nhu cầu nguyên liệu để sản xuất kháng sinh nước [4] Tổng hợp hoá học, bán tổng hợp sinh tổng hợp ba hướng phát tổng hợp kháng sinh Trong sinh tổng hợp kháng sinh với ... nghiên cứu phát nhiều chủng xạ khuẩn phân lập từ đất, bùn, … có khả sinh tổng hợp kháng sinh, có chủng xạ khuẩn Streptomyces 173. 113 Bước đầu nghiên cứu cho thấy Streptomyces 173. 113 khả sinh tổng...
 • 92
 • 152
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 119.112

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 119.112
... 1.5 Lên men sinh tổng hợp kháng sinh 1.5.1 Các phương pháp lên men 1.5.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men .10 1.6 Chiết tách tinh chế kháng sinh từ dịch lên men ... gốc từ xạ khuẩn 60% số thuộc chi Streptomyces Đó sở để nhà khoa học nước ta tập trung nghiên cứu vào chi xạ khuẩn Chính vậy, em chọn đề tài: Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces ... sáng UV từ đến lần để nâng cao khả sinh tổng hợp kháng sinh chủng xạ khuẩn gốc  Đột biến hóa học 2.2.2 Lên men, chiết tách kháng sinh tối ưu  Từ MT lên men bề mặt tốt nhất, chọn MT lên men chìm...
 • 64
 • 93
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 155.16

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 155.16
... nên lựa chọn đề tài: Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 155.16 Khóa luận mong muốn đạt mục tiêu sau đây: Nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp kháng sinh thông qua chọn ... ………………………………….20 2.3.5 Lên men chìm tổng hợp kháng sinh ………………………… 21 2.3.6 Chiết kháng sinh từ dịch lên men dung môi hữu ……21 2.3.7 Tách thành phần kháng sinh sắc ký lớp mỏng…… 22 2.3.8 Thu kháng sinh thô ... THẮM GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU LÊN MEN TỔNG HỢP KHÁNG SINH TỪ Streptomyces 155.16 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn ThS Lê Thị Thu Hương TS Bùi Quang Phúc Nơi thực Bộ môn Vi sinh – Sinh...
 • 54
 • 131
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 156.11

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 156.11
... xuất kháng sinh, bên cạnh tổng hợp bán tổng hợp, phương pháp phân lập kháng sinh từ xạ khuẩn đường quan trọng để tìm chủng có khả sinh tổng hợp kháng sinh từ phát hoạt chất Trong tổng số kháng sinh ... vi sinh vật (VSV kiểm định P mirabilis) Hình P.20: Phổ UV kháng sinh Streptomyces 156.11 sinh tổng hợp Hình P.21: Phổ IR kháng sinh Streptomyces 156.11 sinh tổng hợp Hình P.22: Phổ MS kháng sinh ... 1.4 Lên men sinh tổng hợp kháng sinh 1.4.1.Các phương pháp lên men .10 1.4.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men 10 1.5.Chiết tách tinh chế kháng sinh từ dịch lên men...
 • 65
 • 170
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 168.27

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 168.27
... khả sinh tổng hợp kháng sinh, chi xạ khuẩn Streptomyces với khả tổng hợp kháng sinh đa dạng cấu trúc đặc điểm Chính lựa chọn đề tài: Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 168.27 ... tiêu sau: - Nghiên cứu cải tạo nhằm nâng cao khả sinh tổng hợp kháng sinh chủng Streptomyces 168.27 - Nghiên cứu điều kiện lên men, tách chiết, tinh chế kháng sinh từ dịch lọc, dịch lên men tối thích ... vật lý hóa học – Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh, khảo sát độ bền pH, độ bền nhiệt hoạt chất Nghiên cứu chiết xuất tinh chế kháng sinh Streptomyces 168.27 tổng hợp – Xác định phổ UV, phổ...
 • 61
 • 158
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 183.222

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 183.222
... UV từ đến lần để nâng cao khả sinh tổng hợp kháng sinh chủng xạ khuẩn gốc 18 2.2.3 Lên men, chiết tách kháng sinh - Từ MT lên men bề mặt tốt nhất, chọn MT lên men chìm tốt - Thực lên men từ ... hành nghiên cứu 3.4 Kết lên men sinh tổng hợp kháng sinh * Chọn môi trường lên men chìm tốt nhất: Từ biến chủng ĐB1.7 tiến hành lên men MT1, MT2, MT7 dịch thể Sau trình lên men loại bỏ sinh khối ... NGUYỄN THỊ NGUYỆT GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU LÊN MEN TỔNG HỢP KHÁNG SINH TỪ STREPTOMYCES 183.222 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Ngườihướngdẫn: PGS.TS Cao Văn Thu Nơithựchiện: BộmônVisinhvàSinhhọc TrườngĐạihọcDượcHàNội...
 • 60
 • 235
 • 0

Góp phần nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 21 123

Góp phần nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 21 123
... dd l mụi trng lờn men chỡm tt nht cho chng Streptomyces 21. 123 sinh tng hp khỏng sinh n-Butanol l ung mụi chit c hon ton khỏng sinh Streptomyces 21. 123 sinh tng hp ó tin hnh sc ký lp mng vúi mt ... Khỏng sinh Streptomyces 123 sinh tng hp cú mt s tớnh cht sau: + Hot tớnh khỏng sinh khỏ bn vng vi nhit + Nhit núng chy ca khỏng sinh l 83 - 87c Trong cu trỳc phõn t ca khỏng sinh Streptomyces 21. 123 ... sinh chng Streptomyces 21. 123 sinh tng hp khỏ bn vng vi nhit 2.2.6 Kt qu chit xut khỏng sinh: Tin hnh chit khỏng sinh ln bng dung mụi n-butanol pH trung tớnh vi t l ỏnh giỏ hot tớnh khỏng sinh...
 • 51
 • 92
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 21 123

Góp phần nghiên cứu lên men sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 21 123
... sinh tổng hợp kháng sinh, nghiên cứu phát triển để đưa vào ứng dụng điều trị sản xuất quy mô công nghiệp Từ sở tiến hành thực đề tài Góp phần nghiên cứu lên men sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces ... kháng sinh Streptomyces 21. 123 tạo - Sơ xác định số nhóm chức cấu trúc phân tử kháng sinh Streptomyces 21. 123 sinh tổng hợp PHẦN I TỔNG QUAN 1.1 ĐẠI CƯƠNG VỂ KHÁNG SINH 1.1.1 Định nghĩa kháng sinh ... dịch chiết có thành phần kháng sinh hoạt động - Dung môi n-butanol dung môi chiết hoàn toàn kháng sinh Streptomyces 21. 123 tổng hợp - Kháng sinh Streptomyces 21. 123 sinh tổng hợp tách tinh chế...
 • 53
 • 73
 • 0

Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 160 13

Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 160 13
... tài: Nghiên cứu lên men tổng họp kháng sinh từ Streptomyces 160. 13' ” với mục tiêu sau: - Bước đầu lựa chọn môi trường phù hợp cho trình nuôi cấy, lên men - Nâng cao hiệu suất sinh tổng họrp kháng ... dung nghiên cứu + Nghiên cứu MT nuôi cấy MT lên men tốt cho chủng xạ khuẩn Streptomyces 160. 13 + Nghiên cứu phương pháp cải tạo giống để nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp kháng sinh chủng Streptomyces ... loại theo ISP, Streptomyces 160. 13 13/ 14 đặc điểm (92,87%) giống với Streptomyces avellaneus * Khi nuôi cấy bề mặt, Streptomyces 160. 13 sinh tổng họp kháng sinh tốt MT5, lên men chìm MT5 dd...
 • 54
 • 302
 • 0

Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 184 213

Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 184 213
... phẩm bán thành phẩm) Đây hƣớng nghiên cứu tìm kháng sinh từ đƣa vào sản xuất, điều trị Do chọn đề tài “ Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 184. 213 làm khóa luận với mục tiêu ... ta tổng hợp bán tổng hợp kháng sinh tự nhiên( chloramphenicol), tổng hợp nhân tạo chất có hoạt tính kháng sinh ( sulfamid, quinolon)- nên định nghĩa kháng sinh y học đại đƣợc mở rộng Tóm lại, kháng ... suất sinh tổng hợp kháng sinh  Xác định điều kiện tối th ch để lên men, chiết tách kháng sinh  Sơ xác định số tính chất lý, hóa kháng sinh thu đƣợc 2 CHƢƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Đại cƣơng kháng sinh...
 • 56
 • 149
 • 0

Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 180 245

Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 180 245
... để nâng cao khả sinh tổng hợp kháng sinh chủng xạ khuẩn gốc 2.2.3 Lên men, chiết tách kháng sinh tối ưu - Từ MT lên men bề mặt tốt nhất, chọn MT lên men chìm tốt - Thực lên men từ dạng chủng biến ... khả lên men sinh tổng hợp kháng sinh tốt nhất: giống cấp MT2dt lên men MT tối thích cho việc sinh tổng hợp kháng sinh, sau lựa chọn chủng cho dịch lên men có HTKS tốt 2.3.8 Xác định độ bền kháng ... giống thiết bị nhân giống Bình lên men tạo kháng sinh Dịch lên men Sinh khối Dịch lọc Sinh khối thô Dịch chiết kháng sinh Hình 5: Sơ đồ tổng quát lên men sản xuất kháng sinh [13] 1.4 Tuyển chọn, cải...
 • 59
 • 101
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: góp phần nghiên cứu dân tộc học việt namgóp phần nghiên cứu văn hóa và tộc ngườigóp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng ch tnkq dùng để kiểm tra đánh giá môn hóa học 12 ban khtn trường thpt yên lạc ii tỉnh vĩnh phúcgóp phần nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản sất củ bi giống khoai tây từ củ siêu bi in vitrogóp phần nghiên cứu phương pháp chiết xuất berberin từ cây vàng đắng coscinium usitatum pierregóp phần nghiên cứu tính đa hình của nhông cát leiolepis belliana guttata cuvier ở thừa thiên huếgóp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn hoá học 12 ban khtn trường thpt yên lạc ii vĩnh phúcgóp phần nghiên cứu tác dụng dược lý cây ba gạcgóp phần nghiên cứu tổng hợp chất s reichstein từ 16 dpagóp phần nghiên cứu bán tổng hợp chất triolone triacetate từ 16 dpagóp phần nghiên cứu bán tổng hợp chất triolene triacetate từ 16 dpagóp phần nghiên cứu dạng bào chế viên artemisinin 0 25ggóp phần nghiên cứu giải phóng artemisinin qua nghiên cứu sinh dược họcgóp phần nghien cứu nguồn gốc nguyên liệu lá xoài ở miền bắc việt namgóp phần nghiên cứu bán tổng hợp tetrahydroberin từ berberin cloruaTai lieu boi duong va nang cao toan 8 cả năm1000 câu loga Giải chi tiếtĐồng hồ đếm ngược trong powerpointNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn toán full chuyên đềTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NHỮNG vấn đề cơ bản của QUÁ TRÌNH sản XUẤT tư bản, ý NGHĨA đối với VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA tư bản NGÀY NAYTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ lý LUẬN về GIÁ TRỊ TRONG bộ tư bản của các mácTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực với PHÁT TRIỂN KINH tế xã hộiTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của ĐẢNG về PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMTham luận nâng cao chất lượng học tậpTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ tập bài GIẢNG về NHỮNG vấn đề KINH tế CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAMTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn tập môn các tác PHẨM KINH điển KINH tế CHÍNH TRỊTHAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINHTÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU tóm tắt bộ tư bản của các mácĐỀ THI TIẾNG ANH công chức hồ chí minh CÓ ĐÁP ÁN 2016Tiểu thuyết anh hùng xạ điêu100 mẫu câu giao tiếp tiếng nhật thông dụngGiáo án Hóa 9 Bài 44 Rượu EtylicGiáo án dạy học theo chủ đề tích hợp TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÁC MÔN VẬT LÝ TOÁN HỌC SINH HỌC VÀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN VÀO GIẢNG DẠY BÀI RƯỢU ÊTYLIC MÔN HÓA HỌC 940 động từ thông dụng trong tiếng nhậtMIKE 11 ecoabl CLN song dong nai sai gon
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập