17 KÌ BÀI TẬP ÔN THI OLYMPIC

Bài tập ôn thi olympic 304

Bài tập ôn thi olympic 304
...  Mỗi tập Si ' tập khác  tập P ' Tập P ' có n – phần tử nên số tập khác rỗng tập P ' 2n1  Mỗi tập khác rỗng ( ngoại trừ tập P ' ) có phần bù P ' khác rỗng Do đó, 2n 1   số cặp tập khác ... không chia hết cho Do đó, A + B  Dễ thấy, 2C = A + B Vì 2C   C5 (!) Điều mâu thuẩn chứng tỏ điều giả sử sai, kết hợp với (*) ta có số A, B, C có số chia hết cho 15 2015 Bài tập luyện thi Olympic ... đ.p.c.m     n n n n n n n n n n n n n n n n 2015 Bài tập luyện thi Olympic 30/4 – Nguyễn Trường Thịnh 11T1 THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu Câu 16: Cho A tập tất phần tử x   x1 , x2 , , x6  với x1...
 • 18
 • 286
 • 5

bài tập ôn thi olympic 30_4 khối không chuyên

bài tập ôn thi olympic 30_4 khối không chuyên
... BÀI TẬP ÔN THI OLYMPIC 30/4 TRẦN QUỐC ĐẠI 5/ L = lim x →0 7/ L = lim x →0 9/ L = xlim →= ) x2 + x − 33 ... 2010!.1! 2009!.2! 2008!.3! 1006!.1005! -HẾT - SIÊNG NĂNG LÀM BÀI TẬP- VÌ MỤC TIÊU CHINH PHỤC ĐỈNH OLYMPIC NHÉ CÁC EM! ... x) 15 6/ Tìm hệ số x8 khai triển đa thức của: 1 + x ( − x )    n 5  2n 32 7/ Tìm số hạng không chứa x khai triển  x + ÷ Biết C4 n +1 + C4 n +1 + C4 n +1 + + C4 n +1 = − x  8/ Tính tổng...
 • 2
 • 71
 • 0

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 17

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 17
... HOCH2-CH2-OH có th thu đư c este A) CH3COO-CH2-CH2-OOCCH3 CH3COO-CH2-CH2OH B) CH3COO-CH2 -CH2-OH CH3COO-CH2-CH2-COO-CH3 C) CH3-OOC-CH2-CH2-OH CH3COO-CH2-CH2-OOC-CH3 D) CH3COO-CH2-CH2-OH CH3-OOC-CH2-CH2-COO-CH3 ... A) H-COO-C2H5 , C2H5 OH, CH3 COOH, C2 H5COOH B) C2H5COOH, CH3COOH, C2 H5OH, H-COO-C2H5 C) H-COO-C2H5, CH3COOH, C2 H5OH, C2H5COOH D) C2H5OH, CH3COOH, H-COO-C2H5, C2H5COOH 60 Axit cacboxylic không ... CH3COOH, HOOC-COOH, HO-CH2-COOH B) CH3COOH, C6H5OH, HCOOH, CH2 =CH-COOH C) HCOOH, CH3COOH, HOOC-COOH, HO-CH2-CH2-OH D) CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH2 =CH-COOH 63 A m t este đơn ch c có công th c đơn gi...
 • 22
 • 299
 • 0

BÀI TẬP ÔN THI HOC I (2010-2011) - ĐỀ 1 potx

BÀI TẬP ÔN THI HOC KÌ I (2010-2011) - ĐỀ 1 potx
... him in the field of science His father helped him a lot by supervising (giaùm saùt) his work with the deaf When he worked with the deaf and investigated the science acoustics, his studies eventually ... everyone 13 Everyone is living on beans ……… …….… the meat shortage 14 He had to cancel the appointment…… …………………his illness 15 They enjoyed living there ………… the bad condition of the house VII Gerund ... rarely eat ice-cream, but I ……… ……….it when I was a child We came to live in Manchester a few years ago We ….…….in California IV Give the correct tense of the verbs in brackets: After lunch, I often...
 • 5
 • 102
 • 0

Giải bài tập ôn thi học II- Anh 8 (HOT)

Giải bài tập ôn thi học kì II- Anh 8 (HOT)
... presented the Statue of Liberty to the United States in 187 6 (Use passive form) => The Statue of Liberty was presented to the United States in 187 9 by France Viet Nam is a country which exports a ... part that needs correction The only thing I am interesting in is why he did it.=>interested He felt worrying about what they told him.=>worried I can’t lift this box myself May you help me carry ... other stuffs The people are very (17) and helpful The food looks funny but it ( 18) quite nice I haven’t (19) anything yet But I will buy you some little (20) lanterns See you soon, Love, Jill...
 • 7
 • 177
 • 0

Bài tập ôn thi học 2 tiếng anh 11

Bài tập ôn thi học kì 2 tiếng anh 11
... the lottery 23 Do you have a calculator …………… I can borrow? 24 They seem to give the children anything …………… they want 25 What was the name of the girl………………….you phoned last night? 26 My brother ... was killed? 20 That was the reason ……………he didn’t marry her 21 What was the name of the girl………………….you phoned last night? 22 My brother Jim, …………… lives in Houseton, is a doctor 23 Brad told ... 24 My English teacher, ……… comes from Australia, loves computer very much 25 This morning I met Diane, ……………… I hadn’t met for ages 26 Amy, …………….car had broken down, was in a very bad mood 27 ...
 • 5
 • 1,972
 • 4

BÀI TẬP ÔN THI GIỮA 2 LỚP 12

BÀI TẬP ÔN THI GIỮA KÌ 2 LỚP 12
... Bài tập Toán 12 Bài 10: Giải phương trình sau : Tốt nghiệp phổ thông a) 2x +2 – 9 .2 x + > (20 06) b) Log x + Log (4 x ) ≤ ( 20 07) c) 2x+1 - 9.3 x + < (20 08) d) 25 x - 6.5x + > (20 09) 2) Đại ... trình 2 x + x − 4 .2 x − x − 2 x + =≥ ( D 20 06) f) Giải bất phương trình Log (4 x + 144) − Log < + Log (2 x =2 + 1) g) Giải bất phương trình Log (4 x − 3) + Log (2 x + 3) ≤ ( A2007) ( B 20 06) ... Log (4 x + 15 .2 x + 27 ) + Log 4 .2 x − ≥ ( D 20 07) i) Giải bất phương trình  x2 + x   < ( B 20 08) Log 0,7  Log  x+4    j) Giải bất phương trình x − 3x + log ≥0 ( D 20 08) x Bài 11: Tính...
 • 2
 • 170
 • 0

Câu hỏi và bài tập ôn thi cuối môn GIS

Câu hỏi và bài tập ôn thi cuối kì môn GIS
... Node xóa Node cho đối tượng ? 10 Trong Mapinfo tạo vùng đệm km dọc hai bên đường giao thông thuộc khu bảo tồn thi n nhiên (Sử dụng lệnh Buffe thực đơn Objects) 11 Từ file liệu Vietnam_tỉnh máy tính, ... dòng, cập nhật liệu cho bảng liệu thuộc tính 13 Tạo bảng liệu thuộc tính có mối quan hệ với liệu không gian Minh họa cách số hóa ranh giới huyện tỉnh Thái Nguyên (từ file ảnh), tạo bảng liệu thuộc...
 • 2
 • 1,222
 • 3

bai tap on thi hoc ki II

bai tap on thi hoc ki II
... 210g nước nhiệt độ 8,4 oC Người ta thả miếng kim loại có khối lượng 192g đun nóng tới nhiệt độ 100 oC vào nhiệt lượng kế Xác định nhiệt dung riêng miếng kim loại, biết nhiệt độ có cân nhiệt 21,5 ... nội chất khí biến thi n lượng ? Bài 43 Khi truyền nhiệt lượng 6.106J cho chất khí đựng xilanh hình trụ khí nở đẩy pittông lên Thể tích khí tăng thêm 0,5m3 Hỏi nội khí có biến thi n không biến ... [Bài tập ơn thi học kì mơn Vật lý 10] manhtuansp@gmail.com d Tính vận tốc vật vật có động ba năng? e Ở độ cao...
 • 3
 • 267
 • 0

BÀI TẬP ÔN THI LỚP 2 CUỐI II

BÀI TẬP ÔN THI LỚP 2 CUỐI KÌ II
... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 8: (2 iểm) Nhà bạn Lê đến trường hết km, từ nhà Mai đến trường hết km Hỏi nhà bạn Lê xa nhà bạn ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 9:    Tô màu Khoanh         Khoanh Khoanh ...
 • 2
 • 89
 • 2

185 Bài tập ôn thi đại học môn Vật Lý

185 Bài tập ôn thi đại học môn Vật Lý
... cấp? A Hạt α 164 Hrôn tên gọi hạt sơ cấp nào? A Phôtôn leptôn B Leptôn mêzôn 165 Chọn phát biểu sai nói quac: A Quac thành phần cấu tạo hrôn B Quac tồn hrôn B Hạt β − C Mêzôn barion C Hạt β + ... thành lùn 176 Điều không nói thi n hà? A Hệ thống nhiều tinh vân gọi thi n hà B Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng C Trong thi n hà, chân không D Quaza thi n thể không nằm Ngân Hà 177 ... Đặc điểm không thuộc Mặt Trăng? A Không phải hành tinh B Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm C Không có khí D Chu kì chuyển động quanh Trái Đất khác với chu kì quay quanh trục 173 Số liệu không với Trái...
 • 22
 • 984
 • 25

Câu hỏi và bài tập ôn thi kinh tế môi trường

Câu hỏi và bài tập ôn thi kinh tế môi trường
... tâm nhiều đến vấn đề môi trường Câu hỏi Xây dựng đập nước để cung cấp điện gây thi t hại cho hai dòng suối: sử dụng cho hoạt động câu cá giải trí không hỗ trợ cho hoạt động câu cá phần vùng đất ... $1.365 t = - $4 tri u BÀI 8: KINH T TÀI NGUN THI N NHIÊN CH 1: Gi i thi u v l i ích c a tài ngun thi n nhiên, quy n tài s n, tơ, giá tr c a t Câu h i 1: Gi s anh/ch d nh mua m t m vàng Chi phí hàng ... Tuy nhiên, người ta nghó thông tin dạng nhằm để kiểm tra câu trả lời có trung thực hay không trả lời không Một cách gián tiếp hỏi thu nhập họ (cách gián tiếp cho thông tin tình trạng sở hữu xe)...
 • 56
 • 14,396
 • 126

Bài tập ôn thi tốt nghiệp cao đẳng K3- Môn cơ sở dữ liệu

Bài tập ôn thi tốt nghiệp cao đẳng K3- Môn cơ sở dữ liệu
... Cho biết tổng số cán có sở liệu i Cho biết mã cán bộ, tên cán cán có số năm công tác nhất Phần II: Phụ thuộc hàm Bài Cho quan hệ R tập thuộc tính U = {A, B, C, D, E, G) tập phụ thuộc hàm F = {AB ... BC b Tính bao đóng {A}+ tập thuộc tính {A} c Tập phụ thuộc hàm F tối thi u cha? Vì sao? Nếu cha, tìm phủ tối thi u F Bài Cho quan hệ R(U): U = { A, B, C, D, E, G, H } tập phụ thuộc hàm F = {AC, ... KM e Tính bao đóng {G, H}+ tập thuộc tính {G, H} f Tập phụ thuộc hàm F tối thi u cha? Vì sao? Nếu cha, tìm phủ tối thi u F Bài Cho quan hệ R(U): U = {H, I, K, L, M, N} tập phụ thuộc hàm F = {I...
 • 2
 • 520
 • 8

Bài tập ôn thi tốt nghiệp

Bài tập ôn thi tốt nghiệp
... If we nothing to help these poor people, they will be starved a Unless we something to help these poor people, they will be starved b These poor people will be starved if we don't anything to ... other girl in this city is as pretty as Claudia a Claudia is the prettiest girl in the world b Claudia is not so pretty as the other girls in this city c Claudia is the prettier girl in this city ... calm Don't anything _ a dangerously b dangerous c endangered d danger 20/ The lion looked at his prey a hungrily b hungry c hunger d hungered 21/ What's the of this house? a...
 • 10
 • 292
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra oxikhông khí hóa học 8 bài tập ôn thi học kì 2 hóa 8bài tập ôn thi toán học kì 2bài tập ôn thi học kì 1 toán 12bài tập ôn thi môn toán học kì 2 lớp 11các bài tập ôn thi môn toán học kì 2bài tập ôn thi học kì 1 toán 11bài tập ôn thi học kì 1 vật lý 10bai tap on thi học ki 1 lop 9 mon toanbai tap on thi học ki 1 lop 9bai tap on thi học ki 1 ly 9bài tập ôn thi lý 11 học kì ibai tap on thi tieng anh lop 11 hoc ki 1bài tập ôn thi học kì 2 toán 8bài tập ôn thi học kì 2 lý 10bai tap on thi hoc ki 1 tieng anh lop 6ĐỀ THI + ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔNđề thi triet_ cao học_ đh khxhnhtphcmcong tac xa hoi voi nhomthuyết trình PCH stylisticslý thuyết , bài tập , công thức HÓA HỌC 12 mới nhấtâm vị học thực hành và âm vị học tiếng việtFerdinand de saussure PHAN THU BA NGON NGU HOC LICH DAI 1Đề kiểm tra định kì tiếng anh unit 1 lớp 10Tìm số hạng tổng quát của dãy số bằng phương pháp sai phânTổ hợp xác SUẤT lớp 11Tự học ngữ văn 11 Trịnh Quỳnh Biênhướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải phương trình bậc nhất theo SIN và COSPhương pháp giải các dạng toán phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳngThẩm quyền của tòa án cấp sơ thẩm đối với việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại (tt)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thuốc trừ bệnh tilt super trong sản xuất lúa của nông dân huyện cầu kè, tỉnh trà vinh (tt)Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giácNghiên cứu đa dạng dinh học và các giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa, tỉnh quảng trị6 CHUYÊN đề hóa hữu cơ 11Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng ở việt nam và đề xuất giải pháp ứng phóGiải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Thanh toán theo phương thức Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập