giao án tiếng anh và tự chọn lớp 10

Giáo án Tiếng Anh 11 tự chọn - HKII

Giáo án Tiếng Anh 11 tự chọn - HKII
... man His car was stolen yesterday → The police - Asks some of them come to bb and write down - Check with class - Give feedback Consolidation and Homework Tuần : C C Sts work ... collective C collect D collector B 10 C 11 D 12 D 13 D 14 A Write on bb Check with class II Make each pair of these sent into one with Relpronouns or without Rel- pronouns The baby put marmalade ... what ( happen ) to her ice-cream he (teach ) in this school before he (leave ) for England 10 She (win ) the gold medal in 1960 - Sts the ex Write on bb Check with...
 • 18
 • 948
 • 22

giáo án tiếng anh 7 tự chọn

giáo án tiếng anh 7 tự chọn
... a country in a week GV: NGUYỄN thÞ hoµi PHƯƠNG- N¨m häc: 2014-2015 27 Trêng THCS PHƯƠNG TRUng - Gi¸o ¸n: TỰ CHỌN TIẾNG ANH (Anh khơng thể biết nhiều nước vòng tuần đâu.) I won’t pass the exam ... Gi¸o ¸n: TỰ CHỌN TIẾNG ANH - Ask Ss to re-tell adv of frequency: sometimes, never, always, usually, often, .=> How often .? Thì tương lai đơn Thì đơn Thì tiếp diễn Exercise 1: Chọn đáp án câu ... (John khoẻ anh cậu ấy.) - This athlete runs faster than that one GV: NGUYỄN thÞ hoµi PHƯƠNG- N¨m häc: 2014-2015 46 Trêng THCS PHƯƠNG TRUng - Gi¸o ¸n: TỰ CHỌN TIẾNG ANH (Vận động viên chạy nhanh vận...
 • 96
 • 202
 • 0

Giáo án dạy thêm tự chọn vật lí lớp 10, 11, 12

Giáo án dạy thêm và tự chọn vật lí lớp 10, 11, 12
... soạn: 12/ 02/2010 Tiết BÀI TẬP VỀ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Ơn lại nội dung kiến thức tượng khúc xạ ánh sáng 2.Kỹ năng:Vận dụng kiến thức để tập liên quan đến tượng khúc xạ ánh sáng ... CHUẨN BỊ: Giáo viên: Các câu hỏi tập khúc xạ ánh sáng 2.Học sinh: Xem lại kiến thức phản xạ ,khúc xạ as III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định lớp: kiểm tra Nội dung dạy: Hoạt động : Nhắc lại thuyết, ... khúc xạ ánh sáng, phản xạ tồn phần 2.Kỹ năng:Vận dụng kiến thức để tập liên quan đến tượng khúc xạ ánh sáng, phản xạ tồn phần II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Các câu hỏi tập khúc xạ, phản xạ ánh sáng 2.Học...
 • 50
 • 163
 • 1

Giáo án tiếng anh ôn tập hè lớp 7

Giáo án tiếng anh ôn tập hè lớp 7
... I NEED ") HATE = ghét APPEAR = trông LOVE = yêu SEEM = LIKE = thích OWN = sở hữu SOUND = nghe Modal verbs (Động từ khuyết thiếu) Các động từ khuyết thiếu tiếng Anh CAN, COULD, MAY, MIGHT, SHALL, ... liền sau THAN, ta không lập lại vị ngữ có vế trước THAN, Nếu muốn rõ nghĩa, ta cần dùng TRỢ ĐỘNG TỪ tương ứng Với động từ TO BE, vế sau THAN lập lại TO BE tương ứng, điều không bắt buộc School ... Khi diễn tả hành động xảy nói - Khi diễn tả hành động xảy tại, không thiết lúc nói - Khi diễn ta hành động mà bình thường không xảy ra, xảy tạm thời, lý - Khi diễn tả hành động xảy tương lai...
 • 12
 • 1,108
 • 17

Giáo án Tiếng Anh của cả năm lớp 9 năm học 2014-2015

Giáo án Tiếng Anh của cả năm lớp 9 năm học 2014-2015
... - Correct and give the right answer : 18th century …… Jeans cloth 196 0s ……… students 197 0s ……… cheaper 198 0s …… fashion 199 0s …… sale - Tell Ss to read the text again and answer the questions ... campus: trường học +persuade (v): thuyết phục +Reputation ( n) : = Fame : danh tiếng + Western culture(n):Translation: văn hoá phương tây + Beautiful scenery (n) : Picture: quang cảnh đẹp + native ... was made in Europe The 199 0s, fashions were embroidered jeans , painted jeans and so on Because jeans became cheaper Jeans at last became high fashion clothing in the 198 0s - Match the new words...
 • 140
 • 638
 • 3

Vận dụng dạy học dự án vào các tiết tự chọn lớp 10 cận chuyên nhằm củng cố kiến thức chương “Động lực học chất điểm” phát triển năng lực làm việc tích cực, sángtạo của học sinh

Vận dụng dạy học dự án vào các tiết tự chọn lớp 10 cận chuyên nhằm củng cố kiến thức chương “Động lực học chất điểm” và phát triển năng lực làm việc tích cực, sángtạo của học sinh
... chương “Động lực học chất điểm” phát triển lực làm việc tích cực, sáng tạo học sinh Mục đích nghiên cứu: Vận dụng dạy học dự án nhằm củng cố, ôn tập kiến thức chương “Động lực học chất điểm” ... lí luận dạy học dự án dựa việc phân tích nội dung kiến thức cần dạy, tổ chức dạy học dự án thông qua tiết học tự chọn để củng cố kiến thức chương “Động lực học chất điểm” SGK Vật lí 10 nâng cao, ... chất điểm” lớp 10 ban nâng cao Trang - Soạn thảo tiến trình dạy học dự án tiết tự chọn để củng cố kiến thức chương “Động lực học chất điểm” lớp 10 ban nâng cao nhằm phát huy tính sáng tạo, tự lực, ...
 • 21
 • 222
 • 0

Giáo Án Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 1 (ABC English)

Giáo Án Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 1 (ABC English)
... Hồng Email: age_ofa1@yahoo.com Mobile: 0948 .11 9. 013 Trang Class English Lesson Plan Nghĩa Lâm Primary School Teacher: Đặng Minh Hồng Email: age_ofa1@yahoo.com Mobile: 0948 .11 9. 013 Trang ... Student’s activities -1 to student answer -Read -Repeat Teacher: Đặng Minh Hồng Email: age_ofa1@yahoo.com Mobile: 0948 .11 9. 013 Trang Class English Lesson Plan Nghĩa Lâm Primary School repeat after ... Email: age_ofa1@yahoo.com Mobile: 0948 .11 9. 013 Trang Class English Lesson Plan 03: Practice Nghĩa Lâm Primary School -Asking one some students to talk -Teacher correct them *Let’s play 1. Complete...
 • 9
 • 570
 • 21

Giáo án toán 9 tự chọn toán 9 đã giảm tải

Giáo án toán 9 và tự chọn toán 9 đã giảm tải
... phng trỡnh: 14 x + y = 1 89 5 14x + 9y = 94 5 (2) T (1) v (2) ta cú HPT: x y = 13 x = 36 (tho món) 14x + 9y = 94 5 y = 49 Vy, tc ca xe ti l 36 km/h, tc ca xe khỏch l 49 km/h IV Cng c Nờu cỏch ... (1) Vỡ im s TB l 8, 69 nờn ta cú PT: Giáo viên : Nguyễn Mạnh Tuấn Trờng THCS Cẩm Hoàng 89 Giáo án Đại số Năm học 2011 - 2012 10 25 + 42 + 8x + 15 + 6y - Gi HS lờn bng lm = 8, 69 100 4x + 3y = 68 ... 124 y = 294 Vy hai s cn tỡm l 721 v 294 V Hng dn hc nh Xem li cỏc VD v BT ó lm Lm cỏc BT: 29, 30 (SGK tr 22) + 35, 36 (SBT tr 9) c trc Đ6 Gii bi toỏn bng cỏch lp h phng trỡnh (tip) Giáo viên...
 • 14
 • 65
 • 0

giáo án tiếng anh family and friends lớp 5 đầy đủ

giáo án tiếng anh family and friends lớp 5 đầy đủ
... board draw a write I like horses and hens and I don’t like cats or dogs I can … and … Ask a child to come to the board and circle and, and underline or I have got … and … Writing: The children exercise ... the words and the children repeat nose - CD track 63- 65 Recording 63: The children look at the pictures in exercise on page 45. The stone - Flashcards 51 56 Clothes children listen and point ... Flashcards 57 -60 Time Development quarter past - Flashcards 51 -56 Clothes Show the children the flashcards of the times 57 - 60 and elicit the vocabulary Show the flashcards one by one again and say...
 • 100
 • 367
 • 0

Giáo án tiếng anh chương trình mới lớp 7

Giáo án tiếng anh chương trình mới lớp 7
... ######j############################################################### \ #####8R######ẻQ## ###`#5$ẹãẽ#########ổ(######## #7# #VT #h###########êd #\M# #7 #0###g #####ắT #L###Q #####ế##*###Q #é### \ #####################################################################...
 • 35
 • 183
 • 0

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 7 TỪ BÀI 13 ĐẾN BÀI 16 CHUẨN

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 7 TỪ BÀI 13 ĐẾN BÀI 16 CHUẨN
... form meaning… -have a look -listen & takenote S + V + adv -ADJ : bổ nghĩa cho danh từ -ADV : bổ nghĩa cho động từ LESSON 18’ III/ Practice : pictures drill Ex Exchange: -run through the -listen ... -follow the T -a battle : trận đánh for presenting -a General : vị tướng Voc -(to) lead : lãnh đạo -(to) defeat : đánh bại -a forces : lực lượng -(to) be famous for : tiếng về… Checking : bingo 2.Pre-Qs ... He plays well 7. Let’s see a detective film What about………………… ? 8.You ought not to watch T.V too late You shouldn’t……………………………… 3.Rearrange the given words to make meaningful sents 16 -gives the...
 • 39
 • 189
 • 0

giáo án tiếng anh bài 12 14 lớp 11

giáo án tiếng anh bài 12 14 lớp 11
... Unit 14 THE CORRECTING 45–MINUTE-TEST Lesson: 12- 14 Class: 11A1, 2, 3; 11C3, Date: 28 /04/ 07 Period: 94 I Aim: By the end of the lesson, ... B 21 B • Correct the mistakes which they made 10 B 22 B • Take notes from T (if necessary) 11 D 23 A 12 D 29 a T b F c T 30 a F b T c T 31 a T b F c F 32 - 35 (Writing) Writing Passage should ... student a sheet of paper & the Test A 13 B 24 C • T gives Ss the answers and explains how to D 14 B 25 C / A them correctly A 15 D 26 A • T answers any questions of Ss (If so) B 16 D 27 B • T...
 • 3
 • 629
 • 2

Đề thi Đáp án Tiếng Anh thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP Hồ Chí Minh năm 2014 2015

Đề thi Đáp án Tiếng Anh thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP Hồ Chí Minh năm 2014 2015
... early 17th century, Vietnamese clothing designers made changes to the design of the traditional Chinese costume, creating the primitive forms of the present ao dai This creativity showed Vietnam’s ... despite the coming of western clothing for more convenience in daily activities of modern life, the ao dai has been there to stay Therefore, Vietnamese women go on wearing this unique dress, which is ... years back 22 Although a little inconvenient in modern life, the ao dai is uniquely fashionable Thí sinh viết đầy đủ từ True False vào ô trả lời Mọi cách viết khác không chấm điểm Answers: 19 True...
 • 3
 • 1,230
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tiếng anh điện tửgiao an tieng anh hay chi tiet lop 6 ca namgiáo án tiếng anh cho học sinh lớp 1giao an tieng anh unit 14 a3 lop 7đề thi đáp án tiếng anh thi tuyển sinh lớp 10 thpt tp hồ chí minh năm 2013 2014đề thi đáp án tiếng anh thi tuyển sinh lớp 10 thpt tp hồ chí minhđề thi đáp án tiếng anh thi tuyển sinh lớp 10 thpt tp hồ chí minh 20112012giao an tieng anh tu chon lop 11bộ giáo án tiếng anh lóp 2 go go love english từ bài 5 đến bài 11giáo án tiếng anh tự chọngiáo án tiếng anh lớp 5 chọn bộgiao an tieng anh lop 9 tu bai 9 den bai 10giao an tieng anh lop 9 tu bai 9giao an tieng anh tu chon 11giáo án tiếng anh lớp 7Hiện tại hoàn thànhGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 31Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 33Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 34Báo cáo thực tập Nhà máy nước Thủ ĐứcNghệ thuật sân khấu múa rối nướcKhảo sát nhu cầu của khách du lịch nội địa về loại hình du lịch bụi tại tỉnh thừa thiên huếTHAM LUẬN CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆNBỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉMMau bien ban tham dinh gt 2017Phân tích chương trình marketing cho sản phẩm xe máy air blade 125cc và wave alpha 100cc của công ty honda việt namBản nhận xét Cán bộ quản lý trường Mẫu giáo năm 2016 2017ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ THẠNH LỢI HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁPĐỀ TÀI Thực trạng trẻ em vị thành niên vi phạm pháp luật ở xã Thạnh LợiKẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo viên mầm non Năm học 2014 2015NỘI DUNG TRIỂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NONTIỂU LUẬN tâm lý học một số mô HÌNH NHÂN CÁCH và các PHƯƠNG PHÁP PHÓNG NGOẠI TRONG NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA TRONG NGHIÊN cứu NHÂN CÁCH HIỆN NAYTIỂU LUẬN tâm lý học NHỮNG ĐÓNG góp của l x VƯGỐTXKI đối với sự HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN tâm lý học mác xítcông việc của phóng viên thường trú tại singapore Tiểu luận môn lao động nhà báoMột số vấn đề cơ bản về khiếu nại, tố cáo và tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố l ào cai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập