BÀI GIẢNG THIẾT kế và lập TRÌNH WEB BẰNG NGÔN NGỮ ASP TỔNG QUAN WEB

Bài giảng thiết kế lập trình web

Bài giảng thiết kế và lập trình web
... HTML, CSS Bài 3: Lập trình web với ngôn ngữ kịch javascript Bài 4: Nhắc lại CSDL câu lệnh truy vấn SQL Bài 5: Lập trình web động với ngôn ngữ lập trình web động PHP Bài 6: Ngôn ngữ lập trình web động ... Xây dựng Web site mạng xã hội (facebook) 15 Xây dựng Web site sàn giao dịch chứng khoán Nội dung môn học           Bài 1: Tổng quan Bài 2: Lập trình web với ngôn ngữ lập trình web tĩnh ... Xây dựng web site cá nhân 10 Xây dựng trang Web cho trường học, công ty Gợi ý danh sách đề tài 11 Xây dựng web site tuyển dụng qua mạng 12 Xây dựng web site rao vặt qua mạng 13 Xậy dựng web site...
 • 7
 • 774
 • 13

Bài giảng thiết kế lập trình web bằng ngôn ngữ ASP

Bài giảng thiết kế và lập trình web bằng ngôn ngữ ASP
... Language (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn động)  Là ngôn ngữ dùng tạo trang web dựa kết hợp nhiều kỹ thuật như: ngôn ngữ HTML tĩnh, ngôn ngữ kịch máy khách (Javascript), ngôn ngữ định dạng trình diễn ... quan Web 2/ HTML JavaScript 3/ Các đối tượng ASP. Net 4/ ADO.Net (kết nối sở liệu) 5/ Triển khai ứng dụng Web + Ôn tập PHẦN 1: Webpage – Website HTML, XHTML, DHTML Các ngôn ngữ lập trình web Web ... người dùng WEBSITE WEB PAGE Trang chủ WEB PAGE Giới thiệu WEB PAGE Tin tức WEB PAGE Liên hệ WEB PAGE Quảng cáo WEB PAGE Sản phẩm WEB PAGE Hình ảnh WEB PAGE Menu WEB PAGE Sự kiện WEB PAGE Videos...
 • 57
 • 173
 • 0

Bài giảng thiết kế lập trình

Bài giảng thiết kế và lập trình
... method) • Khái niệm chung • Trình tự thiết kế – – – – – – Thiết kế liệu Thiết kế liệu vào Thiết kế cấu trúc chương trình Thiết kế lưu đồ Thiết kế lệnh thủ tục Thiết kế đặc tả chi tiết HUT, Falt ... 2001 SE-IV.40 Trình tự thiết kế chung • Thiết kế cấu trúc liệu (Data step) • Thiết kế cấu trúc chương trình (Program step) • Thiết kế thủ tục (Operation step) • Thiết kế đặc tả chương trình (Text ... thuật lập trình hiệu HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2001 SE-IV.29 Chương 7: Kỹ thuật thiết kế chương trình 7.1 Thiết kế chương trình ? 7.2 Phương pháp thiết kế chương trình 7.3 Công cụ thiết kế HUT,...
 • 56
 • 517
 • 4

Bài 1: Thiết lập trình web với ASP.NET - GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Bài 1: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - GIỚI THIỆU MÔN HỌC
... 2009 Khoa CNTT - HKHTN © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web – Gi i thi u môn h c Thi t k & L p trình Web – Gi i thi u môn h c ánh giá k t qu môn h c h iá ô ánh giá k t qu môn h c h iá ... Thi t k & L p trình Web – Gi i thi u môn h c N id dung ch h Thi t k & L p trình Web – Gi i thi u môn h c ng t ì h trình Ph n m m s d ng t môn h c ô Môi tr ng l p trình – Microsoft Visual ... Subject: [Web2 -Lop] – [MSSV] – N i dung tiêu [Web2 Lop] – Ví d : • Web2 -0 4TN – 04TN000 – Xin phuc khao diem LT • Web2 06TN – 06TN000 – Xin phuc khao diem TH Web2 -0 6TN 13 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN...
 • 4
 • 272
 • 3

Bài 2: Thiết lập trình web với ASP.NET - Giới thiệu ASP.NET

Bài 2: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - Giới thiệu ASP.NET
... CNTT - HKHTN © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 2: Gi i thi u ASP NET Cá i m n i b t c a ASP NET Các ASP.NET L p trình Thi t k Web Bài 2: Gi i thi u ASP NET N id dung Web Service ... Khoa CNTT - HKHTN 30 L p trình Thi t k Web Bài 2: Gi i thi u ASP NET Web C Controls ho c © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 2: Gi i thi u ASP NET Server-side comments ... Behind 23 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 24 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 2: Gi i thi u ASP NET L p trình Thi t k Web Bài 2: Gi i thi u ASP NET C u trúc m t Web Form aspx Directives...
 • 10
 • 207
 • 1

Bài 3: Thiết lập trình web với ASP.NET - Sự kiện trong ASP.NET

Bài 3: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - Sự kiện trong ASP.NET
... 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 3: S ki n ASP.NET Post back P t- b k Post- © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 3: S ki n ASP.NET CrossPage P t-b k C P Post ... L p trình Thi t k Web Bài 3: S ki n ASP.NET L p trình Thi t k Web Bài 3: S ki n ASP.NET C ClientClient-based event system vs ASP.NET event system S C ClientClient-based event system vs ASP.NET ... CNTT - HKHTN 12 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 3: S ki n ASP.NET Các Event t Cá E t chu t ì h s ng c a h trình L p trình Thi t k Web Bài 3: S ki n ASP.NET ng d ng W b Web...
 • 7
 • 207
 • 2

Bài 4: Thiết lập trình web với ASP.NET - Làm việc với Control

Bài 4: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - Làm việc với Control
... CNTT - 10 HKHTN © 2009 Khoa CNTT - L p trình Thi t k Web Bài 4: Làm vi c v i Control HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 4: Làm vi c v i Control ASP NET Server Controls & HTML Controls Server control ... Khoa CNTT - 14 HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 4: Làm vi c v i Control © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 4: Làm vi c v i Control Simple control Simple control Buttons - HTML ... CNTT - … Checkbox, Radio Button HKHTN 12 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 4: Làm vi c v i Control L p trình Thi t k Web Bài 4: Làm vi c v i Control Simple control Simple control...
 • 12
 • 307
 • 2

BÀI 5: Thiết lập trình web với ASP.NET - CẤU HÌNH GIAO DIỆN WEDSITE

BÀI 5: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - CẤU HÌNH GIAO DIỆN WEDSITE
... CNTT - HKHTN © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 5: C u hình Giao di n Website L p t ì h th trình thay i M t Page Master P L p trình Thi t k Web Bài 5: C u hình Giao di n Website ... Khoa CNTT - HKHTN 20 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 5: C u hình Giao di n Website L p t ì h Th trình Thay i Th Theme L p trình Thi t k Web Bài 5: C u hình Giao di n Website ... CNTT - HKHTN 12 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 5: C u hình Giao di n Website S d ng CSS v i ASP NET Server Control ASP.NET S C t l L p trình Thi t k Web Bài 5: C u hình Giao...
 • 8
 • 314
 • 9

Bài 6: Thiết lập trình web với ASP.NET - Kết buộc dữ liệu với ASP.NET

Bài 6: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - Kết buộc dữ liệu với ASP.NET
... CNTT - 18 HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 6: K t bu c d li u (DataBinding) © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 6: K t bu c d li u (DataBinding) Data B D t Bound C t l - T d ... (DataBinding) Form View F Vi © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 16 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 6: K t bu c d li u (DataBinding) L p trình Thi t k Web Bài 6: K t bu c d li u (DataBinding) ... 2009 Khoa CNTT - HKHTN nh ngh a 14 L p trình Thi t k Web Bài 6: K t bu c d li u (DataBinding) Details View D t il Vi 15 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 6: K t bu c d li...
 • 10
 • 255
 • 2

Bài 7: Thiết lập trình web với ASP.NET - Thao tác CSDL với ADO.NET

Bài 7: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - Thao tác CSDL với ADO.NET
... Khoa CNTT - 54 HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 7: Thao tác CSDL v i ADO NET © 2009 Khoa CNTT - L p trình Thi t k Web Bài 7: Thao tác CSDL v i ADO NET Th c hi n giao tác v i ng d ng CSDL Th ... Khoa CNTT - HKHTN © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Relational Data L p trình Thi t k Web Bài 7: Thao tác CSDL v i ADO NET Ki n trúc c a ADO NET ADO.NET L p trình Thi t k Web Bài 7: Thao tác CSDL v i ... 2009 Khoa CNTT - HKHTN 28 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN L p trình Thi t k Web Bài 7: Thao tác CSDL v i ADO NET L p trình Thi t k Web Bài 7: Thao tác CSDL v i ADO NET NET Data Provider - Parameter...
 • 15
 • 205
 • 2

Bài 8: Thiết lập trình web với ASP.NET - Quản lý trạng tháng với ASP.NET

Bài 8: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - Quản lý trạng tháng với ASP.NET
... Response.Cookies["userName“].Expires=DateTime.Now.AddDays (-1 ); 17 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 18 © 2009 Khoa CNTT - Thi t k & L p trình Web – Gi i thi u môn h c HKHTN Thi t k & L p trình Web – Gi i thi u môn h c Ví d - Cookies có subkey Ví d - HttpCookie ... b Disable © 2009 Khoa CNTT - HKHTN © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web – Gi i thi u môn h c Thi t k & L p trình Web – Gi i thi u môn h c L p trình Qu n ViewState Serialization ... DateTime.Now.AddDays (-1 ); 19 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN } 20 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web – Gi i thi u môn h c Thi t k & L p trình Web – Gi i thi u môn h c N i dung ServerServer-based State...
 • 11
 • 225
 • 2

Bài 9: Thiết lập trình web với ASP.NET - Bảo mật ứng dụng web ASP.NET

Bài 9: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - Bảo mật ứng dụng web ASP.NET
... com/FAQ/16-How-to-Configure-ASP-Net-MembershipProviders-to-Use-Our-Own-Database-.aspx – Menu > Website > ASP.NET Configuration 39 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 40 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 9: ... CNTT - HKHTN 26 Thi t k & L p trình Web Bài 9: B o m t ng d ng Web ASP.NET ASP.NET Login Controls ASP NET © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 9: B o m t ng d ng Web ASP.NET ... CNTT - HKHTN 12 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 9: B o m t ng d ng Web ASP.NET IIS Certificate Authentication Thi t k & L p trình Web Bài 9: B o m t ng d ng Web ASP.NET ASP.NET...
 • 13
 • 223
 • 2

Bài 10: Thiết lập trình web với ASP.NET - Web services

Bài 10: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - Web services
... CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 10: Web Services © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 10: Web Services N i dung Ki n trúc Web Services Gi i thi u Web Services UDDI (Web ... CNTT - HKHTN 32 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 10: Web Services Thi t k & L p trình Web Bài 10: Web Services Web service State Management T ng k t Web Services ASP.NET ... t k & L p trình Web Bài 10: Web Services Web service programming - consumer side © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 10: Web Services Web Service Provider Side Web Service...
 • 9
 • 268
 • 2

Bài 11: Thiết lập trình web với ASP.NET - Web Sercurity

Bài 11: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - Web Sercurity
... CNTT - lý m t kh u 14 HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 11: Web Security Không hi n th © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 11: Web Security B o v Email Denial-ofDenial-of-Service ... Khoa CNTT - HKHTN 28 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 11: Web Security G i th c thi ch Thi t k & L p trình Web Bài 11: Web Security ng trình khác - S d ng stored-procedures ... Khoa CNTT - HKHTN 24 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 11: Web Security Thi t k & L p trình Web Bài 11: Web Security L y d li u - S d ng câu Select L y d li u - S d ng câu...
 • 14
 • 186
 • 1

Bài 12: Thiết lập trình web với ASP.NET - Web Testing

Bài 12: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - Web Testing
... n luy n © 2009 Khoa CNTT - HKHTN © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 12: Web Testing Thi t k & L p trình Web Bài 12: Web Testing Web Testing Web Testing Khái ni m Ki m th ... ng d ng Web M t s công c h tr ki m th ng d ng Web © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 10 Thi t k & L p trình Web Bài 12: Web Testing © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 12: Web Testing ... - HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 12: Web Testing Thi t k & L p trình Web Bài 12: Web Testing Queuing Workload 25 Steady State Workload © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 26 Thi t k & L p trình Web...
 • 15
 • 191
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học của viêm dạ dày ở trẻ emNghiên cứu sán lá (trematoda) ký sinh ở một số loài cá biển ven bờ từ hải phòng đến quảng bìnhNghiên cứu tạo que thử để phát hiện nhanh một số độc tố ruột của tụ cầu khuẩn trong thực phẩmNghiên cứu thực trạng nhận thức về y đức của sinh viên đại học điều dưỡng đa khoa năm 4 trường đại học kĩ thuật y tế hải dương tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứuđánh giáthựctrạng vi khuẩn helicobacterpylori ởbệnh nhân viêm dạ dày trên địa bàn tỉnh hải dương bằng kỹ thuật sinh học phân tử (tt)Phân tích đồng thời các hợp chất PCB và thuốc trừ sâu cơ CLO trong thủy vực tại một số vị trí tiêu biểu thuộc đới duyên hải miền bắc việt namThực trạng người hiến máu tình nguyện tại bệnh viện trung ương quân đội 108 năm 2013 2014Thực trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột ở bệnh nhi tại bệnh viện nhi hải dương từ tháng 4 2015 – 6 2015Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh lớp 12, địa bàn miền núi qua dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô HoàiĐánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân hẹp van hai lá bằng phương pháp siêu âm doppler mô cơ timHoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố (LA tiến sĩ)thuỷ canh trên cây khoai lang500 câu trắc nghiệm về hàm sốBÀI GIẢNG AUTOCAD TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNGBÁO CÁO THỰC TẬP THIÊN NHIÊN: Phân tích tiềm năng du lịch ở Tam ĐảoBÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎTKVThực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại Công Ty TNHH TM Tổng Hợp VHP Việt Namsan xuat giong cap I,II,III,namgiao trinh mo dun nhan giong va san xuat nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập