BÀI GIẢNG lập TRÌNH MẠNG CAN

Bài giảng lập trình mạng CAN

Bài giảng lập trình mạng CAN
... NộI DUNG Khái quát mạng CAN Ứng dụng Giới thiệu mạch PICDEM CAN LIN Định hướng nghiên cứu KHÁI QUÁT  CAN (Control Area Network) : mạng điều khiển khu vực  Là mạng ghép nối (a serial network  ... khi có thời gian phản ứng ngắn   Ưu điểm CAN là giảm dây nối (kết  nối kênh hai dây CAN H và CAN L),  dể dàng bảo trì khi gặp sự cố , dể ghép  nối tới hệ thống khác KHÁI QUÁT(TT)  Ý tưởng của mạng CAN được nhóm  kỷ sư của hãng xe BOSCH phát  ... kênh LIN PICDEM CAN LIN(TT) PICDEM CAN LIN(TT)  Xác định tần số dao động, băng thông và cổng  giao tiếp mạch với máy tính : PICDEM CAN LIN(TT)  Khi kết nối mạch với máy tính : PICDEM CAN LIN(TT)...
 • 15
 • 113
 • 0

Bài giảng lập trình java căn bản - Giới thiệu

Bài giảng lập trình java căn bản - Giới thiệu
... Chương 1- Tổng quan ngôn ngữ Java Chương 2- Giới thiệu ngôn ngữ Java Chương 3- Đối tượng lớp Chương 4- Quản lý lỗi gom rác Chương 5- Lập trình I/O Chương 6- Tạo giao diện người dùng Chương 7- Mô ... hình biến cố với AWT Chương 8- Lập trình đồ họa với Java Chương 9- Tạo Applet Chương 1 0- Lập trình đa luồng Chuẩn bị môi trường lập trình Download Java Software: Java Standard Edition Documentation ... trường Java - Download JDK 1.6 dạng file zip - Unzip run file install Xả nén Chạy Jcreator 4.0 - Môi trường lập trình Cấu hình JCreator-slide JCreator môi trường cho ta xây dựng ứng dụng Java Do...
 • 17
 • 1,066
 • 18

Bài giảng lập trình mạng

Bài giảng lập trình mạng
... Trang Bài giảng Lập trình Mạng PHẦN 3: LẬP TRÌNH SOCKET 102 CHƯƠNG 1: LậP TRÌNH TCP SOCKET 102 I Xây dựng chương trình EchoServer 102 II Xây dựng chương trình ... Trang 13 Bài giảng Lập trình Mạng System.out.println (line); } }catch (Exception e) { // Quá trình mở kết nối với trang web bị lỗi System.out.println (e) ; } Trang 14 Bài giảng Lập trình Mạng Phần ... .116 TÀI LIỆU THAM KHẢO .119 Trang Bài giảng Lập trình Mạng Phần 1: Tổng quan lập trình mạng I.Các giao thức mạng I.1.Họ giao thức TCP/IP Để hai hay nhiều máy giao tiếp...
 • 120
 • 272
 • 3

Tài liệu BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH C CĂN BẢN (CHƯƠNG 4) - Th.S: Dương Thị Thùy Vân doc

Tài liệu BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH C CĂN BẢN (CHƯƠNG 4) - Th.S: Dương Thị Thùy Vân doc
... b, c cạnh tam gi c ? Tổng chiều dài hai c nh lớn chiều dài c nh lại int a, b, c; couta>>b> >c; if ( a+b >c && a +c> b && c+ b>a ) couta>>b; c= a>b; / /c= or - Giá trị biểu th c ≠ ⇒ KQ ứng true - Giá trị biểu th c = ⇒ KQ ứng false if (b) cout...
 • 38
 • 239
 • 1

Giáo án - Bài giảng: BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH MẠNG VỚI C SHARP

Giáo án - Bài giảng: BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH MẠNG VỚI C SHARP
... nghe c c k t n i ủ n t i ủ a ch IP v c ng ch ủ nh + C c phng th c kh c Name Description AcceptSocket Ch p nh n m t yờu c u k t n i ủang ch AcceptTcpClient Ch p nh n m t yờu c u k t n i ủang ch ... 9050); sock.Bind(iep); sock.Listen(5); sock.BeginAccept(new AsyncCallback(CallAccept), sock); Trong ủú phng th c CallAccept th ng ủ c vi t nh sau: private static void CallAccept(IAsyncResult iar) ... c c c host, ủ c bi t ủ n nh c c nhúm multicast, c c m ng kh c M t s ủ a ch Multicast a ch multicast Ch c nng 224.0.0.0 a ch c s 224.0.0.1 T t c c c h th ng trờn m ng ny 224.0.0.2 T t c c c Router...
 • 117
 • 300
 • 0

Giáo án - Bài giảng: LẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢN trên môi trường Visual

Giáo án - Bài giảng: LẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢN trên môi trường Visual
... www.tamga.tk 12 *** Bài 7: update load sau *** Bài 8: Điểm hai chiều không gian Tính : - In Tọa Độ - Tính Khoảng Cách - Tính Tổng Điểm AB , ABC - Tìm vecto AB=(xB-xA,yB-yA) - Xác định vecto có ... Cách 13 - Tính Tổng Điểm AB , ABC 13 - Tìm vecto AB=(xB-xA,yB-yA) 13 - Xác định vecto có vuông góc hay không (a1a2 + b1b2 = ) 13 - Ba điểm có tạo thành ... - Tổng, hiệu, tích, thương số phức *** Bài : Giải Phương Trình Bậc Bậc 11 *** Bài 8: Điểm hai chiều không gian Tính : 13 - In Tọa Độ 13 - Tính...
 • 58
 • 605
 • 2

Đề cương bài giảng Lập trình mạng ppt

Đề cương bài giảng Lập trình mạng ppt
... v thiết lập với trạm từ xa mặc định PUBLIC Method Name Description BeginReceive Nhận liệu Không đồng từ máy xa BeginSend Gửi không đồng liệu tới máy xa Close Đóng kết nối Connect Thiết lập Default ... bên gửi liệu cho bên m không cần biết l bên đ sẵn s ng hay cha ? (Nói cách khác l không cần thiết lập kết nối hai bên tiến h nh trao đổi thông tin) Giao thức n y không tin cậy giao thức TCP nhng...
 • 117
 • 154
 • 0

Bài giảng Lập trình mạng Thread trong Java

Bài giảng Lập trình mạng Thread trong Java
... (updateTotal != null) { updateTotal.close(); } conn.setAutoCommit(true); } } 18 Ví dụ: Bài toán quản lí đặt phòng khách sạn Bài toán       Một khách sạn (id, tên, địa chỉ, số sao, mô tả) có nhiều ... dung      Kết nối với DB JDBC Chuẩn bị câu lệnh QSL Lấy kết xử lí Làm việc với transaction Bài tập Kết nối DB JDBC Kết nối JDBC (1) public Connection getConnection(String dbClass, String ... rs.getString(3), rs.getString(4)); count++; } } catch (SQLException e ) { throw e; } return result; } 35 Bài tập   Cài đặt tầng giao diện cho toán Tích hợp phương thức định nghĩa vào để ứng dụng hoàn...
 • 37
 • 199
 • 0

bài giảng lập trình mạng chapter 1 introduction

bài giảng lập trình mạng chapter 1 introduction
... 45 Giới thiệu  Học lập trình mạng để làm gì? ◦ Có hiểu biết để quản trị dịch vụ có sẵn mạng tốt ◦ Có kiến thức để lập tiện ích khai thác tài nguyên mạng internet ◦ Bước đầu lập ứng dụng server ... mềm mạng  Các protocol  Các hệ điều hành mạng  Các tài nguyên: file, thư mục  Các ứng dụng mạng 11 Java Simplified / Session 22 / 11 of 45 Kiến trúc mạng Xuất phát từ ý tưởng Kiến trúc phân ... thiết kế cài đặt mạng Hệ thống A Tầng n Giao diện tầng i Hệ thống B Tầng n Tầng i +1 Giao thức tầng i Tầng i +1 Tầng i Tầng i Tầng i -1 Tầng i -1 Tầng Tầng tầng i -1 Liên kết vật lý 12 Java Simplified...
 • 59
 • 142
 • 0

slike bài giảng lập trình mạng - lương ánh hoàng

slike bài giảng lập trình mạng - lương ánh hoàng
... hình lập trình mạng Lương Ánh Ho{ng hoangla@soict.hut.edu.vn Chương Giới thiệu c|c mô hình lập trình mạng • 1.1 Tổng quan lập trình mạng • 1.2 Giao thức Internet 1.1 Tổng quan lập trình mạng ... mạng • Khái niệm – Lập trình mạng kỹ thuật lập trình nhằm xây dựng ứng dụng, phần mềm khai thác hiệu tài nguyên mạng máy tính 10 1.1 Tổng quan lập trình mạng • Ngôn ngữ lập trình mạng – C/C++: Mạnh ... máy tính nhánh mạng nhánh mạng • Đơn vị liệu gói tin (packet) • Các giao thức tầng này: IPv4, IPv6 • Việc lập trình ứng dụng mạng can thiệp vào tầng này, trừ phát triển giao thức liên mạng 24 2.1...
 • 165
 • 149
 • 0

bài giảng lập trình mạng lập trình mạng - lương ánh hoàng

bài giảng lập trình mạng lập trình mạng - lương ánh hoàng
... hình lập trình mạng Bài giảng số  Thời lượng: tiết  Tóm tắt nội dung :      Định nghĩa lập trình mạng Ứng dụng lập trình mạng Các ngôn ngữ lập trình Các thư viện môi trường hỗ trợ lập trình ... nhiên việc lập trình mạng phụ thuộc v{o c|c thư viện v{ môi trường lập trình có hỗ trợ hay không Có thể liệt kê ngôn ngữ lập trình sử dụng để lập trình mạng sau:  C/C++: Ngôn ngữ lập trình mạnh ... lập trình mạng Giao thức IP 1.1 Tổng quan lập trình mạng 1.1.1 Khái niệm Lập trình mạng kỹ thuật lập trình nhằm xây dựng ứng dụng, phần mềm khai thác hiệu tài nguyên mạng máy tính Mạng m|y tính...
 • 81
 • 287
 • 0

Bài giảng Lập trình mạng Entity Bean - GV. Nguyễn Xuân Vinh

Bài giảng Lập trình mạng Entity Bean - GV. Nguyễn Xuân Vinh
... persistence Define entity beans List the features offered by entity beans Compare entity and session beans Explain Message-Driven Beans /XX 28/05/15 MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ... signatures Entity Bean 12 /XX 28/05/15 MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM ACCP2005/EJB 2.0/ Session / 12 of 33 13 /XX 28/05/15 MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH ... 28/05/15 MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ways to Persist Entity Beans Bean- managed Persistence Entity Bean Entity Beans map themselves...
 • 34
 • 79
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 2014Phát triển mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn harprofood của tổng công ty thương mại hà nộiQuản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp bắc giangBiện pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măngcác chuyên đề thường gặp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 môn toánThuyết minh cầu thang (đồ án tốt nghiệp KSXD)Đồ án Quy hoạch giao thông tĩnh khu đô thị Nhân Chínhbồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpt chuyên đề assessment and testing in EFL class at high school levelCác hình thức kiếm tiền trên 123docTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề nguyễn du và truyện kiều trong trang phê bình văn học của xuân diệuTìm hiểu chi tiết nghệ thuật qua các truyện ngắn việt nam hiện đại trong chương trình THPTTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm tự sự50 bài tập TRẮC NGHIỆM đạo hàm và vi phân cấp caoHoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty cổ phần simco Sông ĐàCông nghệ sản xuất dược phẩm kỹ thuật chiết xuất Quinidin từ Cinchona CondamineaĐồ án mạng điện CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆNLuận văn Biệt thự Đông DươngĐề toánBài tập elipĐồ án Cung cấp điện cho một chung cư cao tầng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập