BÀI GIẢNG lập TRÌNH MẠNG CAN

Bài giảng lập trình mạng CAN

Bài giảng lập trình mạng CAN
... NộI DUNG Khái quát mạng CAN Ứng dụng Giới thiệu mạch PICDEM CAN LIN Định hướng nghiên cứu KHÁI QUÁT  CAN (Control Area Network) : mạng điều khiển khu vực  Là mạng ghép nối (a serial network  ... khi có thời gian phản ứng ngắn   Ưu điểm CAN là giảm dây nối (kết  nối kênh hai dây CAN H và CAN L),  dể dàng bảo trì khi gặp sự cố , dể ghép  nối tới hệ thống khác KHÁI QUÁT(TT)  Ý tưởng của mạng CAN được nhóm  kỷ sư của hãng xe BOSCH phát  ... kênh LIN PICDEM CAN LIN(TT) PICDEM CAN LIN(TT)  Xác định tần số dao động, băng thông và cổng  giao tiếp mạch với máy tính : PICDEM CAN LIN(TT)  Khi kết nối mạch với máy tính : PICDEM CAN LIN(TT)...
 • 15
 • 101
 • 0

Bài giảng lập trình java căn bản - Giới thiệu

Bài giảng lập trình java căn bản - Giới thiệu
... Chương 1- Tổng quan ngôn ngữ Java Chương 2- Giới thiệu ngôn ngữ Java Chương 3- Đối tượng lớp Chương 4- Quản lý lỗi gom rác Chương 5- Lập trình I/O Chương 6- Tạo giao diện người dùng Chương 7- Mô ... hình biến cố với AWT Chương 8- Lập trình đồ họa với Java Chương 9- Tạo Applet Chương 1 0- Lập trình đa luồng Chuẩn bị môi trường lập trình Download Java Software: Java Standard Edition Documentation ... trường Java - Download JDK 1.6 dạng file zip - Unzip run file install Xả nén Chạy Jcreator 4.0 - Môi trường lập trình Cấu hình JCreator-slide JCreator môi trường cho ta xây dựng ứng dụng Java Do...
 • 17
 • 1,020
 • 18

Bài giảng lập trình mạng

Bài giảng lập trình mạng
... Trang Bài giảng Lập trình Mạng PHẦN 3: LẬP TRÌNH SOCKET 102 CHƯƠNG 1: LậP TRÌNH TCP SOCKET 102 I Xây dựng chương trình EchoServer 102 II Xây dựng chương trình ... Trang 13 Bài giảng Lập trình Mạng System.out.println (line); } }catch (Exception e) { // Quá trình mở kết nối với trang web bị lỗi System.out.println (e) ; } Trang 14 Bài giảng Lập trình Mạng Phần ... .116 TÀI LIỆU THAM KHẢO .119 Trang Bài giảng Lập trình Mạng Phần 1: Tổng quan lập trình mạng I.Các giao thức mạng I.1.Họ giao thức TCP/IP Để hai hay nhiều máy giao tiếp...
 • 120
 • 254
 • 3

Tài liệu BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH C CĂN BẢN (CHƯƠNG 4) - Th.S: Dương Thị Thùy Vân doc

Tài liệu BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH C CĂN BẢN (CHƯƠNG 4) - Th.S: Dương Thị Thùy Vân doc
... b, c cạnh tam gi c ? Tổng chiều dài hai c nh lớn chiều dài c nh lại int a, b, c; couta>>b> >c; if ( a+b >c && a +c> b && c+ b>a ) couta>>b; c= a>b; / /c= or - Giá trị biểu th c ≠ ⇒ KQ ứng true - Giá trị biểu th c = ⇒ KQ ứng false if (b) cout...
 • 38
 • 227
 • 1

Giáo án - Bài giảng: BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH MẠNG VỚI C SHARP

Giáo án - Bài giảng: BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH MẠNG VỚI C SHARP
... nghe c c k t n i ủ n t i ủ a ch IP v c ng ch ủ nh + C c phng th c kh c Name Description AcceptSocket Ch p nh n m t yờu c u k t n i ủang ch AcceptTcpClient Ch p nh n m t yờu c u k t n i ủang ch ... 9050); sock.Bind(iep); sock.Listen(5); sock.BeginAccept(new AsyncCallback(CallAccept), sock); Trong ủú phng th c CallAccept th ng ủ c vi t nh sau: private static void CallAccept(IAsyncResult iar) ... c c c host, ủ c bi t ủ n nh c c nhúm multicast, c c m ng kh c M t s ủ a ch Multicast a ch multicast Ch c nng 224.0.0.0 a ch c s 224.0.0.1 T t c c c h th ng trờn m ng ny 224.0.0.2 T t c c c Router...
 • 117
 • 291
 • 0

Giáo án - Bài giảng: LẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢN trên môi trường Visual

Giáo án - Bài giảng: LẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢN trên môi trường Visual
... www.tamga.tk 12 *** Bài 7: update load sau *** Bài 8: Điểm hai chiều không gian Tính : - In Tọa Độ - Tính Khoảng Cách - Tính Tổng Điểm AB , ABC - Tìm vecto AB=(xB-xA,yB-yA) - Xác định vecto có ... Cách 13 - Tính Tổng Điểm AB , ABC 13 - Tìm vecto AB=(xB-xA,yB-yA) 13 - Xác định vecto có vuông góc hay không (a1a2 + b1b2 = ) 13 - Ba điểm có tạo thành ... - Tổng, hiệu, tích, thương số phức *** Bài : Giải Phương Trình Bậc Bậc 11 *** Bài 8: Điểm hai chiều không gian Tính : 13 - In Tọa Độ 13 - Tính...
 • 58
 • 568
 • 2

Đề cương bài giảng Lập trình mạng ppt

Đề cương bài giảng Lập trình mạng ppt
... v thiết lập với trạm từ xa mặc định PUBLIC Method Name Description BeginReceive Nhận liệu Không đồng từ máy xa BeginSend Gửi không đồng liệu tới máy xa Close Đóng kết nối Connect Thiết lập Default ... bên gửi liệu cho bên m không cần biết l bên đ sẵn s ng hay cha ? (Nói cách khác l không cần thiết lập kết nối hai bên tiến h nh trao đổi thông tin) Giao thức n y không tin cậy giao thức TCP nhng...
 • 117
 • 150
 • 0

Bài giảng Lập trình mạng Thread trong Java

Bài giảng Lập trình mạng Thread trong Java
... (updateTotal != null) { updateTotal.close(); } conn.setAutoCommit(true); } } 18 Ví dụ: Bài toán quản lí đặt phòng khách sạn Bài toán       Một khách sạn (id, tên, địa chỉ, số sao, mô tả) có nhiều ... dung      Kết nối với DB JDBC Chuẩn bị câu lệnh QSL Lấy kết xử lí Làm việc với transaction Bài tập Kết nối DB JDBC Kết nối JDBC (1) public Connection getConnection(String dbClass, String ... rs.getString(3), rs.getString(4)); count++; } } catch (SQLException e ) { throw e; } return result; } 35 Bài tập   Cài đặt tầng giao diện cho toán Tích hợp phương thức định nghĩa vào để ứng dụng hoàn...
 • 37
 • 157
 • 0

bài giảng lập trình mạng chapter 1 introduction

bài giảng lập trình mạng chapter 1 introduction
... 45 Giới thiệu  Học lập trình mạng để làm gì? ◦ Có hiểu biết để quản trị dịch vụ có sẵn mạng tốt ◦ Có kiến thức để lập tiện ích khai thác tài nguyên mạng internet ◦ Bước đầu lập ứng dụng server ... mềm mạng  Các protocol  Các hệ điều hành mạng  Các tài nguyên: file, thư mục  Các ứng dụng mạng 11 Java Simplified / Session 22 / 11 of 45 Kiến trúc mạng Xuất phát từ ý tưởng Kiến trúc phân ... thiết kế cài đặt mạng Hệ thống A Tầng n Giao diện tầng i Hệ thống B Tầng n Tầng i +1 Giao thức tầng i Tầng i +1 Tầng i Tầng i Tầng i -1 Tầng i -1 Tầng Tầng tầng i -1 Liên kết vật lý 12 Java Simplified...
 • 59
 • 78
 • 0

slike bài giảng lập trình mạng - lương ánh hoàng

slike bài giảng lập trình mạng - lương ánh hoàng
... hình lập trình mạng Lương Ánh Ho{ng hoangla@soict.hut.edu.vn Chương Giới thiệu c|c mô hình lập trình mạng • 1.1 Tổng quan lập trình mạng • 1.2 Giao thức Internet 1.1 Tổng quan lập trình mạng ... mạng • Khái niệm – Lập trình mạng kỹ thuật lập trình nhằm xây dựng ứng dụng, phần mềm khai thác hiệu tài nguyên mạng máy tính 10 1.1 Tổng quan lập trình mạng • Ngôn ngữ lập trình mạng – C/C++: Mạnh ... máy tính nhánh mạng nhánh mạng • Đơn vị liệu gói tin (packet) • Các giao thức tầng này: IPv4, IPv6 • Việc lập trình ứng dụng mạng can thiệp vào tầng này, trừ phát triển giao thức liên mạng 24 2.1...
 • 165
 • 146
 • 0

bài giảng lập trình mạng lập trình mạng - lương ánh hoàng

bài giảng lập trình mạng lập trình mạng - lương ánh hoàng
... hình lập trình mạng Bài giảng số  Thời lượng: tiết  Tóm tắt nội dung :      Định nghĩa lập trình mạng Ứng dụng lập trình mạng Các ngôn ngữ lập trình Các thư viện môi trường hỗ trợ lập trình ... nhiên việc lập trình mạng phụ thuộc v{o c|c thư viện v{ môi trường lập trình có hỗ trợ hay không Có thể liệt kê ngôn ngữ lập trình sử dụng để lập trình mạng sau:  C/C++: Ngôn ngữ lập trình mạnh ... lập trình mạng Giao thức IP 1.1 Tổng quan lập trình mạng 1.1.1 Khái niệm Lập trình mạng kỹ thuật lập trình nhằm xây dựng ứng dụng, phần mềm khai thác hiệu tài nguyên mạng máy tính Mạng m|y tính...
 • 81
 • 240
 • 0

Bài giảng Lập trình mạng Entity Bean - GV. Nguyễn Xuân Vinh

Bài giảng Lập trình mạng Entity Bean - GV. Nguyễn Xuân Vinh
... persistence Define entity beans List the features offered by entity beans Compare entity and session beans Explain Message-Driven Beans /XX 28/05/15 MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ... signatures Entity Bean 12 /XX 28/05/15 MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM ACCP2005/EJB 2.0/ Session / 12 of 33 13 /XX 28/05/15 MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH ... 28/05/15 MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG GV: NGUYỄN XUÂN VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ways to Persist Entity Beans Bean- managed Persistence Entity Bean Entity Beans map themselves...
 • 34
 • 76
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tổng quan về internet of thingsKE TOAN TIEN LUONGKH tiến độ thực tập (khoa QTKD)LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIA TĂNG KHÁCH HÀNG TRÊN ITNERNET - NGHIÊM VĂN HÙNGCÁC BAI cơ bản bắt đầu KIẾM TIỀN YOUTUBEPhân tích HĐKD của vinamilk 2014 2015Phân tích dao động của kết cấu nhịp cầu dưới tác động của hoạt tải khai thác có xét đến độ mấp mô mặt cầu (TT)Nghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắcNghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắc (tt)Gói câu hỏi 1 Đố vui nguyên lý kế toánĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 2016Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 2017Văn mẫu lớp 6: Hãy nhập vai vào anh đội viên để kể lại bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”54 thuc trang quan ly chat thai ran sinh hoat cua cac do thi o VNDạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của ElearningNghiên cứu sự thay đổi nồng độ của một số cytokin và tiểu quần thể tế bào lympho trước, sau điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống (FULL TEXT)Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ của một số cytokin và tiểu quần thể tế bào lympho trước, sau điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống (TT)Tự thiết kế hình ảnh nội dung Marketing, Truyền thông PRKỹ năng phỏng vấn Kiếm việc không khóBồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh Tiểu học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập