Nông nghiệp Nghiên cứu xác định công nghệ muối chua cà pháo bằng chế phẩm vi khuẩn Lactic Nguyễn Văn Lợi

Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp: Nghiên cứu xác định công nghệ muối chua pháo bằng chế phẩm vi khuẩn Lactic Nguyễn Văn Lợi

Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp: Nghiên cứu xác định công nghệ muối chua cà pháo bằng chế phẩm vi khuẩn Lactic Nguyễn Văn Lợi
... Nghiên cứu xác định quy trình công ngh mu i chua c pháo b ng ch phẩm vi khu n lactic Mục đích Nghiên cứu xác định quy trình công nghệ muối chua c pháo chế phẩm vi khuẩn lactic nhằm nâng cao chất ... thích ứng chủng vi khuẩn 46 3.3 Xác định yếu tố ảnh hởng chủng Lc.3 trình muối chua c pháo 49 3.3.1 Xác định miền ảnh hởng nồng độ chế phẩm vi khuẩn lactic 49 3.3.2 Xác định miền ảnh ... 42 3.2 Xác định chủng vi khuẩn thích hợp cho trình muối chua c pháo 43 3.2.1 Phân lập chủng vi khuẩn .43 3.2.2 Xác định đặc điểm hình thái chủng vi khuẩn 43 3.2.3 Xác định khả thích...
 • 20
 • 204
 • 0

nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất tương bắc bằng chế phẩm enzyme

nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất tương bắc bằng chế phẩm enzyme
... cá, công nghệ chế biến sữa, công nghệ bánh mì, bánh kẹo, công nghiệp bia … Với amylase dùng sản xuất bánh mì, công nghiệp bánh kẹo, công nghiệp rượu, sản xuất bia, sản xuất mật, sản xuất sản phẩm ... 1.2.6 Enzyme: [8] Hiện nay, việc sản xuất chế phẩm enzyme loại phát triển mạnh mẽ quy công nghiệp Thực tế có hàng nghìn chế phẩm enzyme bán thị trường giới, chế phẩm khai thác tinh chế có ... TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM: [1, 6, 17, 18] 1.1.1 Giới thiệu tương Bắc: Tương Bắc tên gọi chung sản xuất từ miền Bắc Tương Bắc bao gồm tương Cự Đà, tương Bần tương Nam Đàn Trong bữa ăn...
 • 64
 • 420
 • 1

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC NUÔI GIỐNG THỦY SẢN NHẰM MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT BỀN VỮNG VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... lợi ích kinh tế phương án công nghệ Sử dụng công nghệ mang lại hiệu tốt vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường nước nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững cho ngành sản xuất Tài liệu tham khảo Woolard ... lý tái sử dụng nước nuôi trại nuôi giống Công nghệ nghiên cứu bắt đầu áp dụng nước xử lý nước nuôi [13,15,16] Công nghệ xử lý xây dựng sử dụng loại nguyên vật liệu có sẵn nước giá thành thấp; ... hóa môi trường nước mặn (lợ) kỹ thuật tầng vi sinh chuyển động nhằm mục đích tái sử dụng nước Sơ đồ công nghệ tái sử dụng nước nuôi nhìn chung mô tả hình Nước thải Tách cặn Vào bể nuôi Xử lý vi...
 • 6
 • 257
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIÁ THỂ PHÙ HỢP ĐỂ TRỒNG DƯA CHUỘT (Cucumis sativus L.) TRONG NHÀ LƯỚI CÓ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT RtW (Run to waste) TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ " pptx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... lượng dưa chuột trồng giá thể nhà lưới - Xác định giá thể thích hợp trồng dưa chuột giá thể xơ dừa (cocopeat) nhà lưới sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt II VẬT LIỆU, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ... thể phù hợp để trồng dưa chuột nhà lưới sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt triến hành Viện Nghiên cứu Rau -Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội Mục đích thí nghiệm nghiên cứu là: - Đánh giá khả sinh trưởng, ... dung nghiên cứu: - Nghiên cứu đánh giá khả sinh trưởng phát triển dưa chuột giá thể khác Nghiên cứu đánh giá khả cho suất dưa chuột giá thể khác Nghiên cứu đánh giá khả chống chịu sâu bệnh hại dưa...
 • 5
 • 408
 • 3

Luận án Tiến sĩ nông nghiệp: Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất chua tại Đồng bằng sông Hồng

Luận án Tiến sĩ nông nghiệp: Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại Đồng bằng sông Hồng
... trng c chua trỏi v v ng dng gc ghộp sn xut Nhng nm gn õy, vi vic ng dng cỏc ging c chua cú nng sut cao, thớch ng rng t cỏc ging c chua nhp ni, sn lng c chua ca Vit Nam ó tng lờn rừ rt v cõy c chua ... tr thnh ngnh kinh doanh i Loan, gúp phn quan trong xut khu c chua ca nc ny (AVRDC reports, 2005) [71] Chn to ging c chua lai cú nng sut qu cao rt thnh cụng M Nm 1920 cỏc ging c chua ch bin ch ... Nghiờn cu chn to ging c chua 15 1.3.1.1 Phng phỏp chn to ging c chua 15 1.3.1.2 Kt qu nghiờn cu chn to ging c chua trờn th gii 18 1.3.1.3 Kt qu nghiờn cu chn to ging c chua Vit Nam 23 1.3.2 Nghiờn...
 • 195
 • 505
 • 5

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu xác định mức protein thích hợp trên cơ sở cân bằng một số axit amin trong thức ăn cho lợn ngoại nuôi thịt

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu xác định mức protein thích hợp trên cơ sở cân bằng một số axit amin trong thức ăn cho lợn ngoại nuôi thịt
... DUNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu xác định ảnh hưởng tỷ lệ protein số axit amin thiết yếu thức ăn hỗn hợp đến kết chăn nuôi lợn thịt tổ hợp lai giống ngoại Nghiên cứu mối quan hệ tỷ lệ protein khác có cân ... công nghiệp, năm gần cho ph p nghiên cứu xác định nhu cầu không protein thô mà axít amin cho lợn thịt Kết nghiên cứu thường tập trung vào nội dung: Kết nghiên cứu v mức protein, axit amin hợp ... đối số axit amin thiết yếu thức ăn hỗn hợp với đào thải nitơ, lưu huỳnh phân nước tiểu Lựa chọn số công thức thức ăn hỗn hợp phối hợp n n thức ăn địa phương thử nghiệm chăn nuôi lợn thịt cho lợn...
 • 24
 • 239
 • 0

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất lóc fillet tẩm gia vị xong khói

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cá lóc fillet tẩm gia vị xong khói
... lóc xông khói Do vi c nghiên c u quy trình công ngh s n xu t lóc fillet t m gia v xông khói vi c c n thi t 1.2 M c tiêu c a đ tài Thi t l p hoàn hi n quy trình s n xu t s n ph m lóc ... phương pháp ph bi n 2.6 Quy trình s n xu t 12 2.6.1 Quy trình s n xu t lóc xông khói Nguyên li u lóc Cân Đánh v y Phi lê R a Cân T m gia v Đ - S y sơ b Xông khói - Xông khói - Làm chín Làm ... th i gian xông khói 27 Hình 4.5: Bi u đ th hi n s thay đ i đ m theo nhi t đ (0C) th i gian xông khói (phút) 28 Hình 5.1: Quy trình s n xu t lóc fillet t m gia v xông khói...
 • 57
 • 370
 • 0

Nghiên cứu xác định piroxicam và indomethacin trộn trái phép trong chế phẩm đông dược bằng sắc ký lớp mỏng

Nghiên cứu xác định piroxicam và indomethacin trộn trái phép trong chế phẩm đông dược bằng sắc ký lớp mỏng
... nghiên cứu xác định thuốc tân dƣợc đƣợc trộn trái phép chế phẩm đông dƣợc, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu xác định Piroxicam Indomethacin trộn trái phép chế phẩm đông dược sắc lớp mỏng với ... DƢỢC HÀ NỘI LÊ THỊ TRÂM Mã sinh viên: 1101545 NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH PIROXICAM INDOMETHACIN TRỘN TRÁI PHÉP TRONG CHẾ PHẨM ĐÔNG DƢỢC BẰNG SẮC KÝ LỚP MỎNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Người hướng ... Xây dựng phƣơng pháp xác định Piroxicam Indomethacin chế phẩm đông dƣợc sắc lớp mỏng Áp dụng phƣơng pháp xây dựng đƣợc để xác định Piroxicam Indomethacin số chế phẩm đông dƣợc (dạng rắn) thị...
 • 56
 • 231
 • 0

Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải

Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải
... móc…  Nước thải sinh hoạt ngày: Nước thải từ hoạt động sinh hoạt cán công nhân viện nhà máy Đây lượng nước thải SVTH: Đoàn Vũ Luân 10 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh thông số động học ... thông số động học CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn CHƯƠNG IV: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC TRONG CÔNG NGHỆ ... khác xử nước thải chúng chiếm từ 0.1% đến 1% tổng số vi khuẩn hỗn dòch SVTH: Đoàn Vũ Luân 46 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh thông số động học CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công...
 • 110
 • 359
 • 1

Chính sách phát triển công nghệ cơ điện trong nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Nghệ An

Chính sách phát triển công nghệ cơ điện trong nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Nghệ An
... phát triển công nghệ điện nông nghiệp: Trường hợp tỉnh Nghệ An CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn chủ ... công nghệ điện nông nghiệp sử dụng Nghệ An; - Phân tích trạng điểm mạnh, điểm yếu sách hành phát triển công nghệ điện nông nghiệp Nghệ An; - Đề xuất giải pháp sách phát triển công nghệ điện nông ... giá thực trạng công nghệ điện nông nghiệp hệ thống sách giải pháp phát triển công nghệ tỉnh Nghệ an, đề xuất số giải pháp sách phát triển công nghệ điện nông nghiệp tỉnh Nghệ An 4.2 Mục tiêu...
 • 126
 • 264
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cá rô kho tộ đóng hộpđồng thời cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ để đổi mới bao bì sản phẩm áp dụng các công nghệ tiên tiến để chống làm giả sản phẩm vinatabatài liệu nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh lý sinh hóa một số chủng vi khuẩn lactic và lựa chọn các chủng thích hợp trong chế biến cải bẹ muối chua potxđề tài nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vacxin nhược độc vô hoạt phòng bệnh cho gia súc gia cầm và ứng dụng kỹ thuật gene xác định typ vi rut lở mồm long móng lmlmnghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng luận án tiến sĩ nông nghiệp hμ néikết quả nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp trong 20 năm đổi mớitóm tắt kết quả nghiên cứu xác định tiêu chuẩn phân chia lập địa vi mô cho rừng trồng công nghiệp tại một số vùng sinh thái ở việt namnghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị để khai thác và sử dụng các loại năng lượng tái tạo trong chế biến nông lâmviện nghiên cứu phát triển công nghệ nông thônnghiên cứu xác định một số tham số về mưa góp phần hoàn thiện công thức tính lưu lượngluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng zn cu pb cd trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp von ampe hòa tan anot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại họcnghiên cứu áp dụng công nghệ phun phủ kim loại để sử lý bề mặt ngoài của trống sấy thay thế mạ crôm trên thiết bị chế biến tinh bột biến tính tiền hồ hóa quy mô công nghiệp docxnghiên cứu xác định thành phần hóa học rong tinh dầu nghệnghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ nhiệt khí để tạo bề mặt có độ chịu mài mòn và bám dính cao phục hồi các chi tiết máy có chế độ làm việc khắc nghiệtnghiên cứu triển khai công nghệ ép đùn nổ trong chế biến nông sảnHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chế biến gỗ rừng trồng, tại cục thuế tỉnh quảng trịHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP đối với CÔNG TY cổ PHẦN tại cục THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý vận tải HÀNH KHÁCH BẰNG TAXI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ ANHoàn thiện công tác thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh quảng trịNâng cao chất lượng dịch vụ của khách sạn mường thanh grand thanh hóa22 phương pháp và kỹ thuật hiện đại giải nhanh hóa họcÁP DỤNG PP BẢO TOÀN ELECTRONBÀI tập “SIÊU KINH điển CỦA HÓA HỌC vô cơ” 19 CÁCH GIẢI NHANHBÀI TOÁN sử DỤNG PHƯƠNG TRÌNH IONChuyên đề PP trung bìnhGiải nhanh hóa thầy vũ khắc ngọcGIẢI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP bảo TOÀN ELECTRON BTGIẢI TOÁN hóa học (các bài toán giải nhanh)PHÁP TRIỂN PHƯƠNG PHÁP bảo TOÀN ELECTRON GIẢI NHANH các bài TOÁN với CHẤT KHỬ là KIM LOẠI và AXIT có TÍNH OXI hóaPhương pháp bảo toàn điện tíchPhương pháp bảo toàn nguyên tốPHƯƠNG PHÁP các đại LƯỢNG ở DẠNG KHÁI QUÁTPhương pháp đồ thịPhương pháp đường chéoPhương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm bảo TOÀN MOL ELECTRON
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập