Cấu trúc lênh trong C

Bài giảng lập trình hướng đối tượng các cấu trúc lệnh trong java TS nguyễn mạnh hùng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng các cấu trúc lệnh trong java  TS nguyễn mạnh hùng
... Nội dung       Các lệnh lựa chọn Các cấu trúc lệnh lặp Làm việc với mảng Nhập liệu từ bàn phím Bài tập Giới thiệu tập lớn: ô số sudoku Các lệnh lựa chọn Các lệnh lựa chọn    if if ... Integer.parseInt(args[i]); } } } } Chạy chương trình: >java Test 15 19 150 >java Test 23 Nhập liệu từ bàn phím InputStreamReader InputStreamReader br = new InputStreamReader(System.in); try { String ... System.out.println("invalid day of week!"); break; } } }} Chạy chương trình: >java Test thursday >java Test 10 invalid day of week! Các lệnh lặp while public class Test{ public static void main(String...
 • 38
 • 118
 • 0

chương 2 cấu trúc bên tronglệnh của vi xử lí

chương 2 cấu trúc bên trong và lệnh của vi xử lí
... hành 18 Chương 2: Cấu trúc bên lệnh vi xử lý Hình 2- 7 Hình 2- 8 Lý thuyết & thực hành 19 Chương 2: Cấu trúc bên lệnh vi xử lý Hình 2- 9 II CÁC LỆNH CỦA VI XỬ LÝ: Tập lệnh vi xử lý: Lệnh vi xử lý ... Chương 2: Cấu trúc bên lệnh vi xử lý I CẤU TRÚC BÊN TRONG CỦA VI XỬ LÝ: Sơ đồ khối vi xử lý: Cấu trúc tất vi xử lý có khối giống ALU, ghi, khối điều khiển mạch logic Để nắm rõ nguyên lý làm vi c ... đến tập lệnh vi xử lý tức nói đến tất lệnh vi xử lý hiểu thực Nếu tập lệnh vi xử lý giống với tập lệnh vi xử lý khác cấu trúc vi xử lý giống Độ dài lệnh với độ dài từ liệu vi xử lý, vi xử lý...
 • 20
 • 217
 • 0

Cấu trúc lệnh điều khiển

Cấu trúc lệnh điều khiển
... I Cấu trúc chọn If Then Cấu trúc dòng lệnh: If Then Cấu trúc nhiều dòng lệnh: If Then End If iều kiện biểu thức ... If Loop Kiểu 2: Vòng lặp có lần thi hành khối lệnh Do Loop While Kiểu 3: Lặp điều kiện False Do Until [Exit Do ] Loop í dụ: Trong ví dụ ta dùng ... lần vào đầu cấu trúc Sau VB so sánh với Case, thực khối lệnh Case Mỗi danh sách biểu thức chứa nhiều giá trị Các giá trị cách nhờ dấu phy Mỗi khối lệnh không chứa chứa hay nhiều dòng lệnh Nếu có...
 • 21
 • 569
 • 1

Bài giảng cấu trúc lệnh điều khiển

Bài giảng cấu trúc lệnh điều khiển
... I Cấu trúc chọn If Then Cấu trúc dòng lệnh: If Then Cấu trúc nhiều dòng lệnh: If Then End If iều kiện biểu thức ... If Loop Kiểu 2: Vòng lặp có lần thi hành khối lệnh Do Loop While Kiểu 3: Lặp điều kiện False Do Until [Exit Do ] Loop í dụ: Trong ví dụ ta dùng ... lần vào đầu cấu trúc Sau VB so sánh với Case, thực khối lệnh Case Mỗi danh sách biểu thức chứa nhiều giá trị Các giá trị cách nhờ dấu phy Mỗi khối lệnh không chứa chứa hay nhiều dòng lệnh Nếu có...
 • 21
 • 506
 • 3

Cấu trúc lớp trong C++

Cấu trúc lớp trong C++
... tất phạm vi khác Đại đa số lớp C++ (kể tất ví dụ trình bày đến thời điểm này) định nghĩa phạm vi toàn cục • Ở phạm vi lớp lớp khác Điều dẫn tới lớp lồng lớp chứa đựng lớp khác • Ở phạm vi cục khối ... phần tử kiểu cụ thể (lớp) Ví dụ, Point pt1, pt2, pt3; định nghĩa tất ba đối tượng (pt1, pt2, pt3) lớp (Point) Các thao tác lớp ứng dụng đối tượng lớp không áp dụng lớp lớp khái niệm tồn cụ ... Ở phạm vi cục khối hay hàm Điều dẫn đến lớp cục lớp chứa đựng hoàn toàn khối hàm • Lớp lồng hữu dụng lớp sử dụng lớp khác Ví dụ, class Rectangle { // lớp lồng public: Rectangle (int, int, int,...
 • 26
 • 572
 • 11

Cấu trúc cây trong lập trình

Cấu trúc cây trong lập trình
... Mức FIG.2.2 Cây có gốc 19 Chương Cấu trúc Cây Đôi ta biểu diễn quan hệ bao hàm thức nhiều tập hợp cấu trúc Thí dụ Bao hàm tập hợp sau biểu diễn thành cấu trúc sau : B, C, D ⊂ A A ... Chương Cấu trúc Cây 2.1.3 CẤU TRÚC CÂY (CÂY CÓ GỐC) Là đồ thò có đònh hướng cho đỉnh có đỉnh trước trừ phần tử , gọi GỐC ... MINH Bài tập 2.2.3 ĐỊNH LÝ Mọi Cấu trúc CHỨNG MINH Bài tập Trương Mỹ Dung 21 Chương Cấu trúc Cây 2.3 CÂY NHỊ PHÂN 2.3.1 ĐỊNH NGHĨA (THEO ĐỆ QUI) 2.3.2 BIỂU DIỄN CÂY NHỊ PHÂN Một nhò phân B hoăc...
 • 15
 • 610
 • 1

Cấu trúc hay trong tiếng anh

Cấu trúc hay trong tiếng anh
... From my own perspective, ……………… I strongly support the idea that ………… After careful consideration of the above reasons, I, personally,...
 • 3
 • 6,764
 • 424

Các cấu trúc hay trong tiếng Anh

Các cấu trúc hay trong tiếng Anh
... sb: Mang ơn ngời • To be beneath contempt: Không đáng ngời ta khinh • To be bent on quarrelling: Hay sinh • To be bent on: Nhất quyết, tâm • To be bent with age: Còng lng già • To be bereaved of...
 • 6
 • 7,420
 • 790

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng trồng Tếch làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất một số biện pháp kỹ thuật trong trồng rừng

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng trồng Tếch làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất một số biện pháp kỹ thuật trong trồng rừng
... thực đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng trồng Tếch (Tectona grandis Linn.f.) làm sở khoa học cho việc đề xuất số biện pháp kỹ thuật trồng rừng tỉnh Sơn La" CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN ... hưởng số tiêu cấu trúc (A, N, q) đến số đặc điểm hình thái thân (tỷ lệ Hg/Dg; Tỷ lệ (Hdc/Hg); tỷ lệ (St/g)) (7) Đặc điểm phân hóa tỉa thưa rừng trồng Tếch (8) Đề xuất số biện pháp kỹ thuật cho rừng ... luật cấu trúc bản, mức độ phân hóa rừng Tếch, sở đề xuất số biện pháp kỹ thuật phục vụ cho kinh doanh rừng trồng Tếch địa bàn Tính mới: Luận văn tổng kết quy luật cấu trúc, mối liên hệ đặc trưng...
 • 93
 • 2,102
 • 16

Những giải pháp chủ yếu tái cấu trúc vốn trong quá trình chuyển đổi Tổng CT cao su.pdf

Những giải pháp chủ yếu tái cấu trúc vốn trong quá trình chuyển đổi Tổng CT cao su.pdf
... đề vốn cấu trúc vốn doanh nghiệp + Đánh giá thực trạng tình hình quản lý sử dụng vốn cấu trúc vốn Tổng công ty cao su Việt Nam + Đề xuất số giải pháp chủ yếu tái cấu trúc vốn trình chuyển đổi Tổng ... cấu trúc vốn tối ưu, đặc biệt trình chuyển đổi sang Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam 48 CHƢƠNG III NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TÁI CẤU TRÚC VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM 3.1 Định hƣớng tái ... lý, cấu trúc vốn để có hướng chấn chỉnh khắc phục Chương III: Những giải pháp chủ yếu tái cấu trúc vốn Tổng công ty cao su Việt nam” Đề tài đưa hệ thống giải pháp từ phía nhà nước thân nội Tổng...
 • 83
 • 336
 • 0

Đổi mới cấu trúc vốn trong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.doc

Đổi mới cấu trúc vốn trong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.doc
... cấu trúc vốn hợp lý 37 Chương Thực trạng cấu trúc vốn Ngân hàng đầu Phát triển Việt Nam 2.1 Tổng quan Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển I Thời kỳ Ngân ... Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (1990 – nay) 14/11/1990, ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Giai đoạn này, ngân hàng đạt thành tự sau: * Tự lo vốn để phục vụ đầu ... chiến lược xác định cấu trúc vốn hợp lý .34 Chương Thực trạng cấu trúc vốn Ngân hàng đầu Phát triển Việt Nam 37 2.1 Tổng quan Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 37 2.1.1...
 • 127
 • 387
 • 2

Đổi mới cấu trúc vốn trong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Đổi mới cấu trúc vốn trong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
... Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (1990 – nay) 14/11/1990, ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Giai đoạn này, ngân hàng đạt thành tự sau: * Tự lo vốn để phục vụ đầu ... định cấu trúc vốn hợp lý Nguyễn Thái Sơn- Lớp Tài Chính Doanh Nghiệp 47A 37 Chương Thực trạng cấu trúc vốn Ngân hàng đầu Phát triển Việt Nam 2.1 Tổng quan Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam ... chiến lược xác định cấu trúc vốn hợp lý .35 Chương Thực trạng cấu trúc vốn Ngân hàng đầu Phát triển Việt Nam 37 2.1 Tổng quan Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 37 2.1.1 Quá...
 • 128
 • 278
 • 0

“Đổi mới cấu trúc vốn trong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”x

“Đổi mới cấu trúc vốn trong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”x
... khách hàng ngân hàng thờng diễn theo chiều: khách hàng - ngân hàng việc huy động vốn ngân hàng với khách hàng việc sử dụng vốn Đây điểm khác biệt so với hệ thống ngân hàng liên doanh ngân hàng ... ngân hàng thơng mại, nguồn vốn chủ yếu để ngân hàng kinh doanh Nó phản ánh chất ngân hàng vay vay Chính vậy, ngời ta gọi ngân hàng thơng mại ngân hàng kí thác hay ngân hàng tiền gửi 1.2 Vốn vay Vốn ... ngân hàng thơng mại liên doanh với ngân hàng thơng mại hàng đầu Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia Thái Lan Các ngân hàng đợc thành lập vốn góp bên ngân hàng Việt Nam với bên ngân hàng nớc có trụ sở Việt...
 • 40
 • 251
 • 0

Đổi mới cấu trúc vốn trong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Namx

Đổi mới cấu trúc vốn trong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Namx
... đốc ngân hàng nhà nớc đạo Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam Ban quản lý tín dụng Triển khai việc thực đạo, điều hành Tổng giám đốc sách quản lý rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng ... đầu t dự án NHĐT&PT Việt Nam khách hàng thuộc thẩm quyền định HĐQT, Tổng giám đốc theo chế độ tín dụng; T vấn lĩnh vực có liên quan đến công tác đầu t xây dựng hệ thống Ngân hàng Đầu t Phát triển ... gồm: Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc thực quyền điều hành hoạt động Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam Tổng giám đốc ngời đứng đầu chịu trách nhiệm trớc HĐQT hoạt động quản trị điều hành Ngoi ra,...
 • 115
 • 466
 • 2

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập