TUYEN SINH 10 (2012 2013)ngo may tap 2

Đề thi &ĐA tuyển sinh 10 đại trà môn địa 2

Đề thi &ĐA tuyển sinh 10 đại trà môn địa 2
... 20 07 20 08 Mã ký hiệu Môn thi: Địa lí HD 02 -08-TS10DT2 ( Hớng dẫn chấm gồm 01 trang ) * Mỗi câu cho 0 ,2 điểm C D D C D D C B B 10 D 11 B 12 D 13 A 14 C 15 B 16 A 17 D 18 D 19 D 20 A 21 D 22 D 23 ... Thừa Thi n Huế, khoáng sản có giá trị kinh tế cao là: A Phi kim loại B Kim loại C Nhiên liệu D Cả loại Hết Hớng dẫn chấm đề thi tuyển sinh đại trà loại lớp 10 Năm học 20 07 ... 14 C 15 B 16 A 17 D 18 D 19 D 20 A 21 D 22 D 23 C 24 D 25 A 26 D 27 D 28 C 29 D 30 C 31 B 32 C 33 A 34 A 35 D 36 D 37 A 38 C 39 A 40 D 41 B 42 B 43 C 44 B 45 B 46 A 47 D 48 D 49 D 50 A ...
 • 6
 • 196
 • 0

Đề thi & ĐA tuyển sinh 10 ĐẠi trà môn địa 2

Đề thi & ĐA tuyển sinh 10 ĐẠi trà môn địa 2
... Bình quân lơng thực: 101 2, 3 kg/ngời đứng đầu nớc 3,0 điểm 0 ,25 điểm 1 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 1,0 điểm 0,5 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 2, 0 điểm 0 ,25 điểm 1,75 điểm ... Mã ký hiệu hd 02 - 08 - ts10 - dt1 Hớng dẫn chấm đề tuyển sinh 10 đại trà loại Năm học: 20 07 -20 08 Môn: Địa lí (Hớng dẫn gồm: 03 trang) Câu 1: Đặc điểm phát ... Năm 1990 20 00 NN - L - N 31,8 23 ,3 CN - XD 25 ,2 35,4 DV 43,0 41,3 Vẽ biểu đồ - Yêu cầu: + Vẽ tỉ lệ bán kính cấu + Đảm bảo tính mĩ thuật + Có tên giải - Nếu vẽ hai hình tròn trừ 0,5 điểm 2, 5 điểm...
 • 5
 • 191
 • 0

Đề thi tuyển sinh 10 Đại trà Hóa đề 2

Đề thi tuyển sinh 10 Đại trà Hóa đề 2
... B: A 10 B 15 C 16 D 17 Câu 16 Có khí sau: CO, CO2, H2, Cl2, O2 Nhóm gồm khí cháy đợc (phản ứng với oxi) là: A CO, CO2; B CO, H2; C O2, CO2 ; D Cl2, CO2 Câu 17 Có khí sau: CO, CO2, H2, Cl2, O2 Nhóm ... kiện thờng là: A H2, Cl2 ; B CO, CO2; C CO2, Cl2; D Cl2, CO Câu 18 Có khí sau: CO, CO2, H2, Cl2, O2 Nhóm khí khử đợc oxit CuO nhiệt độ cao là: A CO, H2; B Cl2, CO2; C CO, CO2; D Cl2, CO Câu 19 Có ... phơng trình phản ứng sai: t0 A 2CO + O2 t0 2CO2 B 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 C 2Ag + Mg(NO3 )2 Mg + 2AgNO3 D 2H2SO4 đặc + Cu CuSO4 + SO2 + H2O Câu 14 Ngâm bột magie d 10ml dung dịch AgNO3 1M Sau phản ứng...
 • 5
 • 237
 • 0

Đáp án Đề thi tuyển sinh 10 Đại trà Hóa đề 2

Đáp án Đề thi tuyển sinh 10 Đại trà Hóa đề 2
... 2O2  CO2 + 2H2O 2C2H2 + 5O2  4CO2 + 2H2O 2C3H6 + 9O2  6CO2 + 6H2O Cho hỗn hợp qua dung dịch Br2 C2H2 + 2Br2  C2H2Br4 C3H6 + Br2  C3H6Br2 Theo giả thi t ta có hệ phương trình: 1,0  x + 2y ... (1) glucozơ (2) rượu etilic (3) axit axetic (4) etyl axetat 0 .25 (C6H10O5)n + nH2O axit, t0 nC6H12O6 men rượu C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 0,5 0 ,25 C2H5OH +O2 men giấm CH3COOH + H2O 0,5 H2SO4 đặc, t0 ... đặc, t0 CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O IV 0,5 3,5 nX = 0, 448 = 0, 02( mol ) , nBr2 = = 0, 025 (mol ) , 22 , 160 3, 52 nCO2 = = 0, 08(mol ) 44 0 ,25 Gọi x, y, z số mol CH4, C2H2, C3H6 1,1 gam X...
 • 2
 • 247
 • 0

Đề thi & đáp án tuyển sinh 10 Đại trà Môn Sử 2

Đề thi & đáp án tuyển sinh 10 Đại trà Môn Sử 2
... Mã kí hiệu Đ02S - 08- TSL10ĐT2 đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt Năm học: 20 08 -20 09 Môn thi: Lịch sử Thời gian: 60 phút( không kể thời gian giao đề) (đề gồm câu trang) Câu1 (2 iểm) Nêu nguyên ... đẩy lùi Mã kí hiệu HD02S - 08- TSL10ĐT1 Hớng dãn chấm thi tuyển sinh lớp 10 thpt Năm học: 20 08 -20 09 Môn thi: Lịch sử Thời gian: 60 phút( không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2 điểm) - Nhật Bản, Tây ... Quá trình đời + Tháng 3-1 929 thành lập chi cộng sản +Tháng 1 929 đại hội toàn quốc lần thứ hội VN cách mạng niên +17 tháng năm 1 929 Đông Dơng cộng sản Đảng đợc thành lập +Tháng 1 929 An Nam cộng...
 • 6
 • 152
 • 0

Đề thi & đáp án tuyển sinh 10 Đại trà Môn Toán 2

Đề thi & đáp án tuyển sinh 10 Đại trà Môn Toán 2
... tuyển sinh vào 10 đại trà II Năm học : 20 07 -20 08 Môn thi : Toán ( Hớng dẫn gồm trang) Mã kí hiệu Đ 02- 08-TS10ĐT2 1) Đáp án B D D D D B B C D 10 A 11 B 12 D 13 B 14 B 15 A 16 A 17 B 18 A 19 B 20 ... x2-4x+4 = có nghiệm : a) x1 =2; x2= -2 b) x1=x2 =2 c) x1=x2= -2 d) Vô nghiệm Câu 38 : Gọi x1, x2 nghiệm phơng trình 2x -3x-5=0, ta có : a) x1 + x2 = ; x1 x2 = c) x1 + x2 = ; x1 x2 = 5 Câu 39 : Phơng trình ... bán kính : a) 3cm b) 5cm c) 8cm d) 10cm Câu 100 : Hình cầu tích 28 8 ( cm ), thể tích mặt cầu : a )28 8 cm2 b)1 92 cm2 c)144 cm2 d) 96 cm2 - Hết - Hớng dãn chấm biểu điểm đề thi tuyển...
 • 9
 • 359
 • 2

Đề thi & đáp án tuyển sinh 10 Chuyên Môn Ngữ văn 2

Đề thi & đáp án tuyển sinh 10 Chuyên Môn Ngữ văn 2
... ký hiệu HD02V- 08 - TS10CH Hớng dẫn chấm đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Năm học : 20 08 - 20 09 Môn : Ngữ văn Thời gian : 150phút (không kể thời gian giao đề ) Câu : Học sinh chép văn khổ đầu ... đạo VHDT Cho điểm : Điểm - : Đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên, văn viết rõ ràng mạch lạc, có số sai sót nhỏ Điểm - : Đáp ứng 2/ 3 số yêu cầu trên, văn viết sai sót Điểm - : Đáp ứng nửa yêu cầu, nhiều ... Nếu sơ sài, thi u nửa ý trừ nửa số điểm Câu : Yêu cầu : - Kỹ : Biết cách làm văn nghị luận, có nhìn khái quát nội dung nhân đạo VHTĐ, lập luận rõ ràng, mạch lạc - Nội dung : Học sinh nêu đợc...
 • 4
 • 210
 • 0

tuyển tập các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán tập 2

tuyển tập các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán tập 2
... đờng cao AH ta có AH2 = BH.CH = (2R - CH).CH Theo (1) AH = 2EH ta có AH = (2 R AH.CB AH.CB ) 2PB 2PB AH2.4PB2 = (4R.PB - AH.CB).AH.CB 4AH.PB2 = 4R.PB.CB - AH.CB2 AH (4PB2 +CB2) = 4R.PB.CB AH ... ; x2+x+4>0 với x Vậy bất phơng trình tơng đơng với x-5>0 =>x>5 Câu 3: Phơng trình: ( 2m-1)x2-2mx+1=0 E a)Xét 2m -10= > m 1 /2 F v , = m2-2m+1= (m-1 )2 > m1 A ta thấy pt có nghiệm p.bit với m 1 /2 ... f(5) = b) x = 10 x = 12 f ( x) = 10 x = 10 x = c) A= x2 f ( x) = x ( x 2) ( x + 2) Với x > suy x - > suy A = x +2 Với x < suy x - < suy A = x +2 Câu x( y 2) = ( x + 2) ( y 4) xy x...
 • 10
 • 34
 • 0

Đề thi tuyển sinh 10 chuyên tiếng Anh 2

Đề thi tuyển sinh 10 chuyên tiếng Anh 2
... 4 10 Question III Fill in each numbered blank with one suitable world (5 p) Rubber is one of the most useful substances…( 1) to man It can be found in many things…( 2) ….us, like ... flattened …( 8) thin sheets and special chemicals are added…( 9) ….it The sheets of rubber are later sent to other factories which manufacture rubber ( 10) 10 Question IV: ... show Falstaff in love Shakespeare did this, and called the play “ The Merry Wives of Windsor (1601)” – Nobody however has recorded whether the Queen enjoyed this play or not Presenting play at...
 • 4
 • 508
 • 10

đáp án Đề thi tuyển sinh 10 chuyên tiếng Anh 2

đáp án Đề thi tuyển sinh 10 chuyên tiếng Anh 2
... điểm/ 12 giới t giới từ 0 ,25 điểm 1- by; to 2- with 3- about (of) 5- in; up; about 6-in 4- f or 7- from; for ; at Question VIII: T 1,5 điểm /10 lỗi lỗi chữa 0 ,25 điểm 1- know have known 2- read ... 10 A new block of houses is being built down the street Question VI: Tổng 2, 0 điểm / t từ 0 ,25 điểm 1- admirable; performance 4- participant 2- pleasure 5- lengthened ... 5- don’t smoke haven’t smoked 6- excited excitedly Question IX: Tổng 2, 0 điểm / từ Từ 0,5 điểm 1- before long 3- apart from 2- own 4- take over - The end ...
 • 2
 • 462
 • 3

Đề thi & ĐA tuyển sinh 10 chuyên môn địa 2

Đề thi & ĐA tuyển sinh 10 chuyên môn địa 2
... Mã ký hiệu hd 02 - 08 - ts10 - ch Hớng dẫn chấm đề tuyển sinh lớp 10 chuyên Năm học: 20 07 -20 08 Môn: Địa lí (Hớng dẫn gồm: 03 trang) Câu 1: Nguồn lực tự nhiên ... số liệu, giải + Thi u yếu tố trừ 0 ,25 điểm c Nhận xét - Diện tích lúa tăng liên tục, nhng chậm sau 15 năm tăng 27 ,4 nghìn - Năng suất lúa tăng nhanh, sau 15 năm suất lúa tăng 22 tạ/ha Càng sau ... Mặc dù có biến động cấu công nghiệp nhng suốt thời 0,5 điểm 2, 0 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 3,0 điểm 2, 0 điểm 1,5 điểm 0,5 điểm gian tỉ trọng nhóm B lớn nhóm A...
 • 5
 • 203
 • 0

Đáp án Đề thi tuyển sinh 10 chuyên Lý đề 2

Đáp án Đề thi tuyển sinh 10 chuyên Lý đề 2
... Rtd=R7R 123 456/Rtd +R 123 456=4 Điểm 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 b I 123 =I456=U/R 123 456= 12/ 6=2A I1=I2=I3 =2/ 3A I45=I4=I5=4/3A I6 =2/ 3A I7=U/R7=1A Câu2 1,5đ a 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Mạch gồm hai mạch ... STT Câu1 2, 5đ a Tóm tắt sơ lợc cách giải _ Chập điểm M , N ; A , H với lúc mạch vẽ lại ( ( R1 //R2 //R3 ) nt ((R4 nt R5 ) //R6 ))//R7 _R 123 =6/3 =2 R456=6. 12/ 6+ 12= 4 R 123 456=4 +2= 6 Rtd=R7R 123 456/Rtd ... )-1 Rtd=1/ ( 1/4r+1/2r+1/4r )-1 0 ,25 Rtd= 4r/4=r () Nếu điểm nối với mạng điện A Và C hệ mạch có mạch cầu cân àIGCHIE cầu bị chập I tách thành I1 I2 Khi ta có hai mạch nhánh mắc song song với...
 • 2
 • 312
 • 0

Đề thi & đáp án tuyển sinh 10 Đại trà Môn Sinh 2

Đề thi & đáp án tuyển sinh 10 Đại trà Môn Sinh 2
... chấm đề tuyển sinh vào lớp 10 đại trà Năm học :20 07 - 20 08 Môn thi: sinh học Mã kí hiệu HD01SI- 08TS10DT2 Mỗi câu trả lời đúng: 0 ,2 điểm Câu B Câu 11 C Câu 21 D Câu 31 B Câu 41 C Câu B Câu 12 C ... 0,60 B 0 ,25 C 0, 52 D 0,46 32 Một gen có số lợng Nu 6800 Số lợng chukì xoắn gentheo môhình Watsơn - Cric là: A 338 B 340 C 680 D 20 0 33 Bộ NST ngời là: A 2n = B 2n = 46 C 2n = D 2n = 12 34 Bộ NST ... Câu 12 C Câu 22 A Câu 32 A Câu 42 D Câu D Câu 13 C Câu 23 A Câu 33 B Câu 43 D Câu A Câu 14 C Câu 24 D Câu 34 A Câu 44 C Câu D Câu 15 C Câu 25 C Câu 35 B Câu 45 D Câu B Câu 16 A Câu 26 D Câu 36...
 • 8
 • 232
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tuyển sinh 10 môn anh văn tphcm 2013đề thi tuyển sinh 10 môn anh văn năm 2013đề thi tuyển sinh 10 môn anh văn năm 2011đề thi tuyển sinh 10 môn toán tphcm năm 2011đề thi tuyển sinh 10 quỳnh phụ thái bình 2014đề đáp án tuyển sinh 10 chuyên hoá lâm đồng 2008de thi tuyen sinh 10 tinh ben tre nam 20132014de tuyen sinh 10 mon van 2012tuyển sinh 10 năm 2012điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2012điểm thi tuyển sinh 10 năm 2012 đà nẵngđiểm thi tuyển sinh 10 năm 2012điểm tuyển sinh 10 năm 2012 tphcmtuyển sinh 10 năm 2012 tphcmđề toán tuyển sinh 10 năm 2012Cơ chế phản ứng hóa học trong chương trình Trung học Phổ thông lớp 11, 12Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)tuyển tập đề thi vào 10 toán 9bộ đề ôn thi cuối năm lớp 3nhạc vàng đệm đàn guitarGiáo án Đan Mạch môn Mĩ thuật 1Bài tiểu luận thiết kế hình học và cảnh quan môi trường đường ô tôKỹ thuật châm cứu và các quy trình chuẩnBộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt NamĐầu tư phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầuQuản lý tài chính của DNNVV trên địa bàn Hà NộiNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với Siêu thị Big C Đà NẵngNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ MEGA VNN của VNPT trên địa bàn thành phố Kon TumNghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của các dịch chiết từ rể cây mật nhân (E.Longifolia) và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩNghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamPhân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk NônPhát triển bền vững du lịch tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đăk LăkPhát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng NamPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập