BÀI GIẢNG GIỚI THIỆU về lập TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG

GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
... trình môn Lập trình hướng đối tượng Trang Lập trình hướng đối tượng cho phép tổ chức liệu chương trình theo cách tương tự nhà sinh học tổ chức loại thực vật khác Theo cách nói lập trình đối tượng, ... hướng đối tượng làm tường minh mối quan hệ Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming - gọi tắt OOP) hay chi tiết Lập trình định hướng đối tượng, phương pháp lập trình lấy đối tượng làm ... Thuật giải Trong lập trình hướng đối tượng có: Đối tượng = Phương thức + Dữ liệu Đây quan điểm lập trình tồn phát triển giới ngày II MỘT SỐ KHÁI NIỆM MỚI TRONG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Trong phần...
 • 7
 • 214
 • 1

Tài liệu Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng pptx

Tài liệu Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng pptx
... 7) Lập trình cấu trúc (Structured Programming) Sự trừu tượng hóa (Abtraction) Lập trình hướng đối tượng Một số khái niệm Các tính chất lập trình hướng đối tượng Lịch sử Các ngôn ngữ lập trình hướng ... abstraction) Trừu tượng hóa liệu (Data abstraction) Khái niệm lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng phương pháp thiết kế phát triển phần mềm dựa kiến trúc lớp đối tượng  Object-oriented ... applications and computer programs Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming)      Tập trung vào liệu thay cho hàm Chương trình chia thành đối tượng Dữ liệu đóng gói lại, không cho...
 • 24
 • 267
 • 2

Tài liệu Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng doc

Tài liệu Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng doc
... Thuật giải Trong lập trình hướng đối tượng có: Đối tượng = Phương thức + Dữ liệu Đây quan điểm lập trình tồn phát triển giới ngày MỘT SỐ KHÁI NIỆM MỚI TRONG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Trong phần ... hướng đối tượng làm tường minh mối quan hệ Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming - gọi tắt OOP) hay chi tiết Lập trình định hướng đối tượng, phương pháp lập trình lấy đối tượng làm ... ngang đối tượng, Phương thức đối tượng qui định liệu ngược lại, liệu đối tượng đặt trưng phương thức đối tượng Chính nhờ gắn bó đó, gởi thông điệp đến đối tượng khác Điều giúp người lập trình...
 • 8
 • 213
 • 1

Chương 1: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng docx

Chương 1: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng docx
... 1.1.2 L p trình có c u trúc (l p trình h ng th t c) 1.1.2.1 ð c ñi m: • • • • • • • Chương trình ñư c chia nh thành chương trình (các th t c, hàm), m i chương trình th c hi n m t nhi ... t ng c a l p trình có c u trúc s tr u tư ng hoá d li u M t chương trình hư ng ñ i tư ng ñư c xây d ng xoay quanh d li u mà ta làm vi c ñó, theo b n thân ch c c a chương trình L p trình hư ng ñ ... t c có th thay ñ i giá tr c a bi n Chương trình bao g m m t t p chương trình Các ki u d li u ñư c dùng chung cho nhi u th t c khác Ý tư ng b n nh t c a l p trình co c u trúc ñó s tr u tư ng hóa...
 • 3
 • 68
 • 0

Chương 1: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng pps

Chương 1: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng pps
...     Chương 1: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng Chương 2: Những vấn đề C++ Chương 3: Mảng trỏ Chương 4: Đối tượng lớp Chương 5: Những kỹ thuật nâng cao lập trình hướng đối tượng Chương ... Oualline Lập trình hướng đối tượng, Phạm Văn Ất CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING IN C++) Nội dung chương    Tại phải lập trình hướng đối tượng Đặc ... Function Đặc điểm ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng quan tâm đến việc chương trình chứa đối tượng   Đối tượng thành viên lớp (class) Lớp mô tả đối tượng tương tự   Một...
 • 12
 • 181
 • 0

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG ppt

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG ppt
... thường đối tượng không phép biết làm đối tượng khác thực thi, chi tiết thi hành dấu bên đối tượng Trong C ngôn ngữ lập trình thủ tục, lập trình có khuynh hướng định hướng hành động, ý tưởng lập trình ... vào đối tượng, đối tượng nhận thông điệp phải làm việc theo thông điệp Các đối tượng độc lập với thay đổi biến thể đối tượng không ảnh hưởng biến thể đối tượng khác việc gửi thông điệp cho đối tượng ... dựa đó, thêm vào tính Lập trình hướng đối tượng cho phép tổ chức liệu chương trình theo cách tương tự nhà sinh học tổ chức loại thực vật khác Theo cách nói lập trình đối tượng, xe hơi, cối, số...
 • 351
 • 233
 • 0

slike bài giảng tính toán lưới - nguyễn hữu đức bài 3 giới thiệu về lập trình song song theo mô hình truyền thông điệp

slike bài giảng tính toán lưới - nguyễn hữu đức bài 3 giới thiệu về lập trình song song theo mô hình truyền thông điệp
... học hình truyền thông điệp Cấu trúc chương trình truyền thông điệp Các khái niệm chương trình Chuẩn bị môi trường lập trình Biên dịch, chạy chương trình song song Demo hình truyền thông điệp ... Procesor Cần chế để tiến trình truy cập nhớ hình truyền thông điệp: Chia sẻ liệu tiến trình cách truyền thông điệp Chuẩn MPI (Message Passing Interface) http://www.mpi-forum.org  Chuẩn MPI ... thư viện Fortran OpenMP Đã có thư viện song song viết MPI, thư viện toán học song song Không cần đoạn mã chạy song song Cấu trúc chương trình song song theo chuẩn MPI  Ngôn ngữ C Định nghĩa...
 • 24
 • 272
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng dùng c chương 2 tổng quan về lập trình hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng dùng c chương 2 tổng quan về lập trình hướng đối tượng
... xuất th c tế 22 PP Lập trình hướng đối tượng #23  LT hướng đối tượng xây dựng lớp đối tượng yêu c u chúng th c trách nhiệm  LT hướng đối tượng phương pháp LT dựa kiến tr c lớp (class) đối tượng ... tr c Khái niệm chung đối tượng Lớp đối tượng Kiểu liệu c u tr c C c thông tin quan tâm đối tượng Thu c tính Thành phần thu c tính kiểu c u tr c C c khả đối tượng Hành động C c phương thư c Phân ... t c/ hàm Mỗi thủ t c/ hàm dãy lệnh  Lập trình x c định xem chương trình gồm thủ t c/ hàm  Kết hệ thống c u tr c mối quan hệ hàm/ thủ t c C c PPLT c điển #8 Lập trình đơn thể  Chương trình...
 • 35
 • 52
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng dùng c + + chương 1 tổng quan về lập trình hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng dùng c + + chương 1 tổng quan về lập trình hướng đối tượng
... phần trình Phương pháp lập trình? #6 C+ + /C# /Java/v.v… NNLT để viết chương trình PPLT hệ thống hướng dẫn giai đoạn c n thiết, c u tr c chương trình PPLT c ch tiếp c n giúp cho trình c i đặt hiệu C c ... gọi lập trình đơn thể (module) (2) Lập trình c c u tr c: Đ c điểm #13 Ưu điểm Đơn giản hóa trình thiết kế c i đặt Dễ đ c chương trình, hiểu chi tiết toán C c chương trình tương đối đ c lập, ... thuô c tính của kiểu c ́u tru c Ca c khả của đối tượng Phương th c Ca c phương th c Phân c ng giữa ca c đối tượng Yêu c ̀u Biến có kiểu c ́u tru c Gọi thư c hiện phương th c Đối tượng...
 • 40
 • 55
 • 0

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng
... Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng I/ Vài nét phát triển ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ lập trình phát triển qua hai lý : ... Data Hình 1.3 Tổ chức liệu phương thức lập trình hướng- đối tượng Các đặc tính quan trọng lập trình hướng đối tượng : Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng • Tính đóng gói (Encapsulation) ... tạo đối tượng Một đối tượng gọi thể (instance) lớp Một đối tượng thể xác lớp Khi đònh nghiã lớp, xem tạo kiểu liệu từ người dùng Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng Khi khai báo đối tượng, ...
 • 15
 • 423
 • 1

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java
... trúc Java Java Platform • Java Virtual Machine (Java VM) • Java Application Programming Interface (Java API) myProgram .java Java API Java VM Hardware-Platform Mã nguồn Java Platform Kiến trúc Java ... Bài Tổng quan lập trình Java • • • • • • • • Giới thiệu ngôn ngữ Java Kiến trúc Java Nội dung chương trình Java Các kiểu liệu & toán tử Các cấu trúc điều ... Hiện nay, Java sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau: sở liệu, mạng, Internet, viễn thông Giới thiệu ngôn ngữ Java • Đặc điểm Java • • • • • • • • Đơn giản Hướng đối tượng Đa nhiệm...
 • 34
 • 359
 • 5

Tìm hiều về lập trình hướng đối tượng trong ActionScrip

Tìm hiều về lập trình hướng đối tượng trong ActionScrip
... thoả Page Tìm hiểu Action Script 2.0 1.4 Kiểu đối tượng Object : Một đối tượng tập hợp thuộc tính Mỗi thuộc tính có tên giá trị Giá trị thuộc tính kiểu liệu Flash, chí kiểu liệu đối tượng Điều ... thuộc tính kiểu liệu Flash, chí kiểu liệu đối tượng Điều cho phép bạn xếp đối tượng bên đối tượng khác để chị định đến đối tượng thuộc tính chúng cách sử dụng dấu chấm (.) Ví dụ : đoạn mã lệnh hoursWorked ... Thao tác tập tin Flash cho phép tải liệu từ tập tin Text vào đối tượng Input Text hay Dynamic text thông qua đối tượng XML Tạo đối tượng dạng XML để truy xuất nội dung tập tin Cú pháp: var...
 • 31
 • 489
 • 1

bài tập kế thừa trong lập trình hướng đối tượng

bài tập kế thừa trong lập trình hướng đối tượng
... liệu (data alignment) EE3490: Kỹ thuật lập trình – HK1 2011/2012 Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội Đa kế thừa (kế thừa nhiều lớp)  C++ cho phép lớp kế thừa từ nhiều lớp khác class Camera { ... lỗi cout ...
 • 18
 • 2,961
 • 72

Chương 02: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG doc

Chương 02: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG doc
... Biến đối tượng • POP: ADT dạng struct + functions • OOP : class = • class: Hiện thực tập đối tượng (object) loại  Cùng mô tả, hành vi • Thể – instance: Một thông tin đối tượng ... loại  Cùng mô tả, hành vi • Thể – instance: Một thông tin đối tượng có nhớ chương trình • Biến đối tượng (gọi tắt đối tượng) : Tham chiếu đến thực thể lớp 1000 S 300 “Hello” 1000 String S=“Hello”; ... đối tượng qua số hành vi • Hành vi giao tiếp (public, interface methods): Hành vi giúp đối tượng giao tiếp với môi trường • Hành vi riêng/nội (private, internal): hành vi xử lý liệu nội đối tượng) ...
 • 16
 • 255
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu về lập trình hướng đối tượng deitel chương 3 9 11các bài tập về lập trình hướng đối tượng javabài tập java về lập trình hướng đối tượngbài tập về lập trình hướng đối tượng javabài tập về lập trình hướng đối tượng trong cbài tập về lập trình hướng đối tượngPhát triển du lịch văn hóa phía nam hà nộiTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGNghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhNghiên cứu sử dụng tro bay từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải gia cố cấp phối thiên nhiên làm móng đường tại tỉnh Trà VinhNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngTNXH hoa Lop 3 bai 54 thúNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial Cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua daNghiên cứu tiềm năng vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý môi trường nền đáy tại Khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố Đà NẵngChapter 1b Predicate Logic Discrete Structure for Computing (CO1007)Chapter 2 Proving Methods Discrete Structure for Computing (CO1007)BAI DAY PHAN BIET HINH TRÒN, VUONGChapter 4 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Tổng quan về lao hệ thần kinh trung ươngbáo cáo tốt nghiệp VỀ KHÁCH SẠN KING’S FINGERPHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN KINGS FINGERđề hsg tỉnh thcs (15)đề thi hsg tỉnh gdtx (1)đề thi hsg tỉnh gdtx (2)đề thi hsg tỉnh gdtx (5)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập