EBOOK QUẢN TRỊ hệ điều HÀNH LINUX

Quản trị hệ điều hành linux

Quản trị hệ điều hành linux
... U HÀNH LINUX M CL C Gi i thi u h i u hành Linux 1.1 L ch s Linux 1.2 Cài t Linux Giao ti p môi trư ng Linux 2.1 Gi i thi u trình so n th o vi 2.2 Gi i thi u ti n ích mc 2.3 Các câu l nh b n Linux ... www.nhipsongcongnghe.net Gi i thi u h 1.1 i u hành Linux L ch s Linux h i u hành mô ph ng Unix, c xây d ng ph n nhân (kernel) gói ph n m m mã ngu n m Linux c công b dư i b n quy n c a GPL (General ... trúc file c u thành nên c u trúc h i u hành V i nh ng thành ph n ngư i dùng có th ch y chương trình, qu n lý file, tương tác v i h th ng www.nhipsongcongnghe.net 1.2 Cài t máy ch Linux Lưu ý:...
 • 113
 • 2,174
 • 9

đề tài quản trị hệ điều hành linux

đề tài quản trị hệ điều hành linux
... dùng, Linux xem hệ điều hành mạng giá trị Nếu Windows tỏ Hệ điều hành thích hợp với máy tính Desktop Linux lại hệ điều hành thống trị Server Đó Linux có nhiều ưu điểm thỏa mãn đòi hỏi hệ điều hành ... dịch vụ chạy thử nghiệm GVHD: Thầy Vũ Khánh Quý Page 11 Quản trị hệ điều hành Linux 1.3 Giới hạn đề tài - Đề tài Quản trị hệ điều hành Linux nhóm nghiên cứu việc tìm hiểu dịch vụ mạng đơn giản ... 13 Quản trị hệ điều hành Linux Các phiên Hệ điều hành Linux xác định hệ thống số dạng X.YY.ZZ Nếu YY số chẵn  phiên ổn định, YY số lẻ  phiên thử nghiệm 2.1.2 Ƣu – nhƣợc điểm hệ điều hành Linux...
 • 71
 • 494
 • 2

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 10 ppt

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 10 ppt
... o o o Xây dựng trao quyền cho nhóm đối phó với công Thi hành kiểm tra an ninh đánh giá mức độ rủi ro hệ thống Cài đặt phần mềm an toàn hệ thống phù hợp để giảm bớt rủi ro N âng cao khả an toàn ... hiệu hệ thống an ninh o o o o o o Kiểm tra hệ thống an ninh cài đặt : chắn tính đắn sách an ninh có cấu hình chuNn hệ thống Kiểm tra tự động thường xuyên : để khám phá “viếng thăm” hacker hay hành ... hạn lỗi thông báo từ nhà cung cấp phần mềm) Kiểm tra đêm file quan trọng: để đánh giá toàn vẹn file sở liệu quan trọng Kiểm tra tài khoản người dùng: để phát tài khoản không sử dụng, không tồn...
 • 4
 • 146
 • 0

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 9 pdf

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 9 pdf
... an ninh hệ điều hành khác Theo quan điểm số chuyên gia máy tính, Linux có tính an toàn cao hệ điều hành Microsoft, sản phNm Microsoft không xem xét kỹ lưỡng chặt chẽ sản phNm mã nguồn mở Linux ... cài đặt, vận hành bảo trì hệ điều hành, mạng máy tính, N ó phụ thuộc vào hoạt động hàng ngày hệ thống, người dùng người quản trị Bạn phải tảng ban đầu từ cải thiện tính an toàn hệ thống bạn ... bao gồm tất mặt việc an toàn hệ thống máy tính 9. 3 Tăng cường an ninh cho KERNEL Mặc dù thừa hưởng đặc tính hệ thống UN IX an ninh số hệ điều hành khác, hệ thống GN U /Linux tồn nhược điểm sau: Quyền...
 • 12
 • 236
 • 1

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 8 pps

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 8 pps
... server lắng nghe cổng 80 , bạn nên sử dụng cổng lớn 1024, số 1024 hay sử dụng tiến trình hệ thống N hư ví dụ sau, Apache nghe hai cổng port 80 80 and 80 81 listen 80 80 listen 80 81 Với cấu hình này, ... bạn chạy thành công hay chưa cách gõ vào địa sau trình duyệt: http://localhost :80 80 http://localhost :80 81 • DocumentRoot Thư mục tài liệu mặc định /htdocs, bạn để tài liệu html ... ngôn ngữ khác sử dụng có Linux Cài đặt quản trị WebServer 7.1 Hướng dẫn cài đặt môi trường Linux Cài đặt môi trường Linux hoàn toàn không khó nghĩ tiếp xúc với hệ điều hành Quá trình cài đặt đơn...
 • 12
 • 206
 • 0

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 7 ppt

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 7 ppt
... để tính giá trị biểu thức có điều kiện Thông thường, bạn sử dụng câu lệnh test để tính giá trị điều kiện Upload www.viet-ebook.co.cc 77 lệnh có điều kiện tính giá trị đầu vào hay điều kiện tồn ... giá trị true str1 giống với str2 str1 != str2 Trả lại giá trị true str1 không giống str2 str Trả lại giá trị true str khác rỗng -n str Trả lại giá trị true độ dài str lớn -z str Trả lại giá trị ... www.viet-ebook.co.cc 79 str1 == str2 Trả lại giá trị true str1 str2 str1 != str2 Trả lại giá trị true str1 không str2 Bảng 6.4 .7 đưa danh sách cá toán tử file mà biểu thức tcsh hỗ trợ Bảng 6.4 .7 Các toán...
 • 12
 • 216
 • 0

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 6 pps

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 6 pps
... tnminh@nefertiti ~ > traceroute 203. 162 .44.33 traceroute to 203. 162 .44.33 (203. 162 .44.33): 1-30 hops, 38 byte packets makeda.pasteur.fr (157.99 .64 .3), 1 .66 ms, 1 .66 ms, 1 .66 ms 418.ATM4-0.GW21.Defense.OLEANE.NET ... việc quản trị hệ thống Khả viết chương trình ngắn để hoàn thành công việc đòi hỏi nhiều thời gian mạnh nhiều so với công cụ quản trị Linux khác biết đến Lập trình Shell làm cho sống người quản trị ... sun.vnuhcm.edu.vn (172. 16. 1.4): 56 data bytes 64 bytes from 172. 16. 1.4: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.1 ms 64 bytes from 172. 16. 1.4: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.2 ms 64 bytes from 172. 16. 1.4: icmp_seq=2...
 • 12
 • 208
 • 0

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 5 pps

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 5 pps
... đặt diul-up Linux 5. 1 Thiết lập mạng Linux Chúng ta xem xét trình nối máy Linux vào mạng Ethernet để trao đổi thông tin giao thức TCP/IP Ethernet 5. 1.1 HĐH Linux card mạng Để nối máy Linux vào ... dạng mà hệ thống Microsoft Windows đọc N hấn Next để tiếp tục Upload www.viet-ebook.co.cc 56 Hình 8: Chọn Print Server Bước chọn kiểu máy in kết nối với hệ thống SMB xa 4.4 .5 Chọn trình điều khiển ... phải có card mạng mà Linux có chương trình driver Sau số mạng mà Linux có trợ giúp (danh sách sau không đầy đủ phiên Linux hỗ trợ nhiếu card mạng khác nhau) : 3Com 3C509 3Com 3C503/16 N ovell N E1000...
 • 12
 • 130
 • 0

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 4 pptx

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 4 pptx
... tương ứng với giá trị 44 0 044 4 Quyền đọc cho tất người N ó tương ứng với giá trị 44 4 0 644 N gười sở hữu có quyền đọc ghi, tất người có quyền đọc, tương ứng với giá trị 644 (6 tọa 4: r 2:w) 0755 Đọc ... với root 4. 2 Trở thành superuser Bạn biết tài khoản root tài khỏan superuser hệ thống Linux Thực bạn tự cài đặt hệ thống, bạn sử dụng tài khoản để đăng nhập hệ thống lần Bạn biết root tài khoản ... chương trình httpd sẵn có Bạn xác định phần tên file hay thư mục sử dụng lệnh locate locate netpr.pl Quản lý người dùng tài nguyên 4. 1 Khái niệm Linux hệ điều hành đa nhiệm đa người dùng Mỗi người...
 • 12
 • 224
 • 0

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 3 docx

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 3 docx
... chờ cho liệu ghi vào file Khi liệu thêm vào file, tail hiển thị liệu lên hình Để dừng lệnh tail giám sát file, chọn tổ hợp phím Ctrl + C lệnh tail không tự dừng 2 .3. 3 Các câu lệnh nén liệu • Lệnh ... file có phần mở rộng Z Tùy chọn –v hiển thị phần trăm dung lượng giảm file nén nói cho bạn têncủa file mới: compress –v inbox hình hiển thị Upload www.viet-ebook.co.cc 33 inbox: Compression: 37 .20% ... với nhiều hệ điều hành Các file nén với lệnh zip có phần mở rộng zip • Lệnh mount Cú pháp: mount –a [-t fstype] [-o option] device directory Lệnh mount sử dụng để gán thiết bị với hệ thống, tùy...
 • 12
 • 161
 • 0

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 2 pot

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 2 pot
... www.viet-ebook.co.cc 17 20 Tạo đĩa khởi tạo cho hệ thống (boot disk): Chọn N o tiếp tục Upload www.viet-ebook.co.cc 18 21 Hoàn thành cài đặt N hư bạn hoàn thành xong công việc cài đặt hệ điều hành RedHat ... hệ thống bạn Bạn sử dụng mật khNu để log vào hệ thống thực chức quản trị hệ thống 16 Tạo user Bạn tạo tài khoản user cho để sử dụng hàng ngày User root (superuser) có đủ quyền truy nhập vào hệ ... khởi động lại hệ thống Upload www.viet-ebook.co.cc 19 Giao tiếp môi trường Linux 2. 1 Trình soạn thảo vi Chương trình vi chương trình soạn thảo mạnh mà gần chắn tìm thấy tất hệ điều hành họ UN IX...
 • 12
 • 181
 • 0

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 1 pptx

Tài liệu quản trị hệ điều hành linux phần 1 pptx
... khảo sát hệ thống 9.7 Phát xâm nhập qua mạng 9.8 Kiểm tra khả bị xâm nhập 9.9 Đối phó hệ thống bị công Upload www.viet-ebook.co.cc Giới thiệu hệ điều hành Linux 1. 1 Lịch sử Linux hệ điều hành mô ... trúc file cấu thành nên cấu trúc hệ điều hành Với thành phần người dùng chạy chương trình, quản lý file, tương tác với hệ thống Upload www.viet-ebook.co.cc 1. 2 Cài đặt máy chủ Linux Lưu ý: trước ... phát triển linux sau: - N ăm 19 91: 10 0 người dùng - N ăm 19 97: 7.000.000 người dùng - N ăm 2000: hàng trăm triệu người dùng, 15 .000 ngưòi tham gia phát triển Linux Hàng năm thị trường cho Linux tăng...
 • 12
 • 215
 • 2

Quản trị hệ điều hành Linux

Quản trị hệ điều hành Linux
... UNIX, Linux, lên Internet Linux sử dụng giấy phép GPL nhiều tiện ích GNU nên sau gọi GNU /Linux Lịch sử - Linux & Opensource (2) • 1993: Rémy Card địn nghĩa hệ thống tệp ext2 cho Linux • 1994: Linux ... HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX Tổng quan Unix /Linux  Unix  Lịch  sử Linux  Lịch sử đời  Bản phân phối  Live CD & Knoppix  Kiến trúc ... Slackware, Knoppix, Caldera,… CD Live Linux • Distro Linux CD - Hệ ĐH GNU /Linux + tập hợp PM đầy đủ Khơng ảnh hưởng đến trạng PC, khơng cần HD ! • • Có thể thử học Linux dễ dàng với đối tượng Một số...
 • 63
 • 138
 • 0

quản trị hệ điều hành linux

quản trị hệ điều hành linux
... máy chủ Quản trị phần mềm Linux Redhat Package Manager - rpm Việc quản lý phần mềm kèm với Linux việc dễ dàng trở nên vô khó khăn phức tạp Redhat phát triển hệ thống quản lý phần mềm cho Linux ... erase mc Tiện ích kpackage Ngoài Linux có tiện ích kpackage môi trường KDE giúp ta quản lý kpackage cách hiệu với giao diện đồ hoạ dễ sử dụng Quản trị hệ thống Linux Hệ thống /proc Thư mục /proc ... Super user , cho phép quản trị hệ thống nâng cấp quyền truy xuất đến tập lệnh quản trị hệ thống cho vài users thường Với trợ giúp sudo, người dùng làm số thao tác cấu hình hệ thống mà không cần...
 • 13
 • 102
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình quản trị hệ điều hành linuxquản trị hệ điều hànhquản trị hệ điều hành máy chủ windows server 2003tổng quan về hệ điều hành linuxquản trị hệ điều hành ubuntuquản trị hệ điều hành máy chủ windows server 2008quản trị hệ điều hành solaris 10quản trị hệ điều hành máy trạmquản trị hệ điều hành máy trạm windows 7tài liệu tổng quan về hệ điều hành linux ppttổng quan hệ điều hành linuxquản lý bộ nhớ ngoài trong hệ điều hành linuxquản lý bộ nhớ trong hệ điều hành linuxquản lý tiến trình trong hệ điều hành linuxquản lý và bảo trì hệ điều hành window xpHÌNH TƯỢNG THIÊN NHIÊN TRONG THƠ NGUYỄN KHUYẾNVĂN CÔNG HÙNG – cái tôi TRỮ TÌNH đời tư THẾ sự CHẤT vấn CUỘC đờiFestival du lịch Hà NộiToán tử Hamilton và phương trình Schrodinger trong nghiên cứu hệ nhiều hạtExchange rate pass through to vietnams import and domestic prisesNhững yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng mua sách trực tuyến khu vực thành phố hồ chí minhBÀI tập đại số CHƯƠNG iebook luyện nghe ms huong bí kíp đạt 990 điểmebook đọc hiểu toeic ms huong bí kíp đạt 990 điểmSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML8Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML1HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG và KHÔNG dâyTai lieu on tap dai so lop 7 chương 1 so huu tyTÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VSATLUY THUA DAI SO LOP 7Bài giảng nhi khoa tập 2Cambridge grammar for IELTS book베트남인을 위한 종합 한국어 3권 tiếng hàn tổng hợp 3BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA HỌC 1026 Đề tiếng anh chuyên THCS phần 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập