BÀI GIẢNG môn hệ điều HÀNH PTIT

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 1: Giới thiệu chung về hệ điều hành

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 1: Giới thiệu chung về hệ điều hành
... CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang NỘI DUNG Các thành phần hệ thống máy tính Khái niệm hệ điều hành Các ... 2008 Hà Quang Thụy Nguyên lý hệ điều hành Nxb KHKT 2009 Nguyễn Thanh Tùng Giáo trình hệ điều hành ĐHBK HN 1999 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA ... MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Hệ điều hành Phần cứng Trang II KHÁI NIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH  Đƣợc định nghĩa thông qua mục đích, vai trò, chức hệ thống máy tính  Hệ thống phần mềm đóng vai trò trung...
 • 24
 • 617
 • 4

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 2: Hệ thống các File trong máy tính

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 2: Hệ thống các File trong máy tính
... cho file Quản lý không gian trống đĩa Độ tin cậy hệ thống file Bảo mật cho hệ thống file Cấu trúc hệ thống file Hệ thống file FAT www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: ... file1 .txt file2 .c Thuộc tính file2 .c file3 .pas Thuộc tính file3 .pas file4 .doc Thuộc tính file4 .doc thuộc tính thuộc tính thuộc tính (a) www.ptit.edu.vn (b) GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: ... www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 44 VII ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG FILE Kiểm tra tính toàn vẹn hệ thống file Hệ thống file chứa nhiều...
 • 66
 • 366
 • 0

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 3: Quản lý bộ nhớ máy tính

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 3: Quản lý bộ nhớ máy tính
... BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 13 III CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ BỘ NHỚ Cấu trúc logic & cấu trúc vật  Cấu trúc vật lý:  mức:  Bộ nhớ chính: nhanh; chi phí cao, dung lƣợng  Bộ nhớ ... (*.dll) Chương trình tải động (hệ điều hành) Chương trình tải (hệ điều hành) Tiến trình nhớ www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang II MỘT ... chƣơng trình Các yêu cầu quản nhớ Phân chƣơng nhớ Phân trang nhớ Phân đoạn nhớ Bộ nhớ ảo www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang I...
 • 80
 • 424
 • 0

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 4: Quản lý tiến trình phần mềm

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 4: Quản lý tiến trình phần mềm
... QUAN ĐẾN TIẾN TRÌNH Tiến trình gì?  Tiến trình chương trình trình thực Chương trình Tiến trình Thực thể tĩnh Thực thể động Không sở hữu tài nguyên cụ thể Được cấp số tài để chứa tiến trình thực ... trỏ tới bảng tiến trình PCB Sẵn sàng Bảng tiến trình PCB PCB PCB Tiến trình Tiến trình Tiến trình PCB … Tiến trình n www.ptit.edu.vn PCB n GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC ... TIẾN TRÌNH Các thao tác với tiến trình Tạo tiến trình:  Gán số định danh cho tiến trình đƣợc tạo tạo ô bảng tiến trình  Tạo không gian nhớ cho tiến trình PCB  Khởi tạo PCB  Liên kết PCB tiến...
 • 93
 • 421
 • 0

Bài giảng môn Hệ Điều Hành pot

Bài giảng môn Hệ Điều Hành pot
... lý hệ điều hành Nxb KHKT 2009 Nguyễn Thanh Tùng Giáo trình hệ điều hành ĐHBK HN 1999 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang ĐIỂM THÀNH ... MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Hệ điều hành Phần cứng Trang II KHÁI NIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH  Đƣợc định nghĩa thông qua mục đích, vai trò, chức hệ thống máy tính  Hệ thống phần mềm đóng vai trò trung ... tiện ích Các trình quản lý hệ thống thư viện hệ thống nhân môđun tải Hình 1.4: Cấu trúc hệ điều hành Linux www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA...
 • 26
 • 122
 • 0

bài giảng môn hệ điều hành về quản lý process và thread

bài giảng môn hệ điều hành về quản lý process và thread
... Computer Process Thread Program counter thread Môn : Hệ điều hành Chương : Quản process & thread Slide 13 Khác biệt gọi hàm tạo thread Process mono -thread (chỉ chứa luồng màu đỏ) Process multi -thread ... : Hệ điều hành Chương : Quản process & thread Slide 23 Phương pháp dùng nhiều hàng chờ Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Hệ điều hành Chương : Quản process & thread ... nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Hệ điều hành Chương : Quản process & thread Slide Trạng thái vi mô process Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Hệ điều hành...
 • 14
 • 331
 • 0

Bài giảng Môn Hệ Điều Hành

Bài giảng Môn Hệ Điều Hành
... trống đĩa Tổ chức bên thƣ mục Độ tin cậy hệ thống file Bảo mật cho hệ thống file Hệ thống file FAT www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang ... Trong hệ thống file nhƣ FAT DOS, thƣ mục đƣợc xây cho đĩa Hệ thống thƣ mục đƣợc coi rừng, đĩa  Linux: toàn hệ thống gồm thƣ mục www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA ... ngày www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 46 VII ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG FILE Kiểm tra tính toàn vẹn hệ thống file  Hệ thống file chứa...
 • 69
 • 99
 • 0

slide bài giảng môn tin học 6 bài giảng về hệ điều hành làm những việc gi

slide bài giảng môn tin học 6 bài giảng về hệ điều hành làm những việc gi
... máy tính có thể khởi động không? Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? * UNIX: Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? * LINUX: Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? * WINDOWS XP: WINDOWS 98: ... - Hệ điều hành chương trình máy tính Hệ điều hành có phải thiết bị lắp ráp sẵn máy tính không? Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? Hệ điều hành gì? - Hệ điều hành chương trình máy tính - Hệ ... gi i có nhiều hệ điều hành khác Hiện nay, hệ điều hành sử dụng phổ biến máy tính cá nhân hệ điều hành Windows hãng Microsoft => Tất hệ điều hành có chức chung Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC...
 • 21
 • 3,223
 • 0

Bài tập môn Hệ Điều Hành

Bài tập môn Hệ Điều Hành
... HDTH môn H ñi u hành • 0 Ôn l i thao tác t p tin o int a = 123, b = 15; o printf(“%-4d%5d”, a, b); o K t qu ... nh exec… hay spawn… thư vi n PROCESS.H Khoa Công Ngh Thông Tin – Trư ng ðH KHTN Tp.HCM HDTH môn H ñi u hành Ôn l i thao tác t p tin Lưu ý: ñ g i th c thi m t t p tin EXE chương trình ph i có m ... Mã ASCII c a ký t ñã mã hóa = (Mã ASCII c a ký t c n mã hóa + n) % 256 n > : tăng, n < 0: gi m Bài 2: S d ng m t cách hàm sau ñ g i th c hi n m t l nh DOS: - int system(const char *command) thư...
 • 3
 • 1,327
 • 11

Bài tập môn hệ điều hành ppsx

Bài tập môn hệ điều hành ppsx
... memory 15 15 + Hình 4: Backstore 16 16 Một hệ thống có Bộ nhớ chia thành khung trang với Khung dành cho Hệ điều hành khung lại dành cho tiến trình vận hành P0 (gồm trang C, D, E, F) P1 (gồm trang ... (1 điểm) Trên hệ tập tin FAT32, tập tin DeThi1.pdf có nội dung liên cung 5, DapAn1.pdf cần liên cung 8, 6, Hãy thể hình vẽ cấu trúc bảng FAT Directory Entry Giải: 12 12 RAG Một hệ thống có máy ... P4, P1} Suy ra, hệ thống thời điểm T0 trạng thái an tồn b Ta thấy, u cầu thêm (0, 4, 3, 0) P1 thoả điều kiện Request1 ≤ Need1, khơng thoả điều kiện: Request1 ≤ Available tài ngun C hệ thống mà u...
 • 22
 • 878
 • 16

Bài tập môn hệ điều hành doc

Bài tập môn hệ điều hành doc
... Tài liệu hướng dẫn thực hành Hệ điều hành Tìm hiểu cách tạo trình UNIX: hàm fork( ) Tìm hiểu cách đồng trình UNIX: semaphore, lock file Ngôn ngữ lập trình sử dụng: C UNIX Bài 4.1 : (Semaphore) ... xếp thành dãy kết Bài 5.5 : Cho người dùng nhập vào số nguyên dương a b, sau dùng n thread để tìm kiếm số nguyên tố nằm khoảng số nhập Mỗi lần tìm số tăng biến chung number (khởi động 0) lên Bài ... xếp chúng theo thứ tự tăng dần ghi vào file khác tên sorted Bài 4.2 : (Semaphore) Viết chương trình producer-consumer với bounded buffer Bài 4.3 : (Semaphore) Viết chương trình giải toán triết gia...
 • 3
 • 874
 • 3

bài tập môn hệ điều hành

bài tập môn hệ điều hành
... sản xuất phần cứng driver hỗ trợ Linux Tìm hiểu ưu, khuyết điểm hệ điều hành điện thoại di động: Android, windows phone, iOS Hệ điều hành Android Windows Phone iOS Ƣu điểm -Hỗ trợ đa nhiệm chuẩn, ... bị - Android có nhiều lỗ hổng bảo mật dù tảng Linux, HĐH đƣợc đánh giá có tính bảo mật cao -Hệ điều hành chƣa thực "mở", Google thời điểm chƣa cho phép nhà phát triển can -Bị đánh giá cũ kĩ, hấp ... dụng Windows Phone chƣa thật đa dạng giá ứng dụng cao -Không cho chuyển tập tin qua bluetooth -Không quản lý tập tin toàn hệ thống -Không hỗ trợ flash thay Silverlight trình duyệt web -Giao diện...
 • 4
 • 192
 • 0

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
... đĩa cứng, sau in từ đĩa vào thời điểm thích hợp 1.5 Trình bày cấu trúc khái quát hệ thống máy tính liên hệ với cấu trúc thực tế Giải: 1.6 Bốn hệ phát triển hệ điều hành hệ nào? Nền tảng Phần cứng ... (Multiprogramming Systems), Hệ chia thời gian (Time-Sharing Systems)  Thế hệ (1980 - đến nay): Mạch LSI (Large Scale Integration) Các hệ điều hành đại 1.7 Lịch sử tình hình sử dụng hệ điều hành Việt Nam ... Job i Bộ nhớ Operating System 1.9 Nguyên lý hoạt động Hệ điều hành Đa chương Giải: Hệ điều hành đa chương (Multiprogramming System): Đây hệ cho phép nhiều công việc chạy lúc Cùng chia sẻ quyền...
 • 46
 • 224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn hệ điều hànhbài giảng về hệ điều hành windowscác dạng bài tập môn hệ điều hànhcác bài tập môn hệ điều hànhbài tập môn hệ điều hành có lời giảigiải bài tập môn hệ điều hànhbài giảng hệ điều hành ptitbài tập trắc nghiệm môn hệ điều hànhbài tập lớn môn hệ điều hànhbài tập về môn hệ điều hànhbài tập thực hành môn hệ điều hànhnhập môn hệ điều hànhôn tập môn hệ điều hànhnhập môn hệ điều hành unixbài giảng môn mạch điều khiểnChuyen de 2 bo luat to tung dan su 2015900 tranh tô màu nhân vật hoạt hình cho béTranh tô màu bông hoa dành cho bé học mẫu giáode thi hoc ky 1 mon toan lop 4 2016 5Các trò chơi vận động cho trẻ mầm non hay nhấtTuyển tập thơ về chủ đề gia đình cho bé mầm nonNghiên cứu đặc điểm bệnh lý và kết quả phẫu thuật glenn hai hướng trong điều trị các bệnh tim bẩm sinh dạng một tâm thất tại trung tâm tim mạch bệnh viện eQuá trình sinh học trong xử lý môi trườnghdpusersmanual 2 lơ đánh bóng sắt kẽm inoxCác đề thi địa HSG cấp thành phố lớp 9Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu cty cổ phần xây dựng và thương mại đại dươngOxford Grammar for Schools 5family and friends grade 1 special edition - student bookLUẬN văn THẠC sĩ QUẢN lý HOẠT ĐỘNG đội ở các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở QUẬN NAM từ LIÊM, THÀNH PHỐ hà nộiĐặc trung của thể loại truyện ngắn vận dụngTiểu luận: Hệ hình giao tiếp và các phương diện của hệ hình giao tiếpTiểu luận: Sáng tác Nguyễn Minh Châu sau những năm đổi mớiLUẬN văn THẠC sĩ QUẢN lý HOẠT ĐỘNG GIÁO dục bồi DƯỠNG đạo đức CHO học SINH TRUNG học cơ sở HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ hà nội HIỆN NAYMC HỌC SINH THANH LỊCHĐề thi và Đáp án chính thức THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập