BÀI GIẢNG đồ họa máy TÍNH (HCMUT)

Bài giảng đồ họa máy tính biến đổi 3d

Bài giảng đồ họa máy tính biến đổi 3d
... trình sở Đồ hoạ Máy tính, NXB Giáo dục, 2000 [3] Lê Tấn Hùng, Huỳnh Quyết Thắng Kỹ thuật đồ hoạ máy tính, NXB khoa học kỹ thuật, 2002 [4] Học viện công nghệ bưu viễn thông Kỹ thuật đồ họa (lưu ...   Biến đổi làm thay đổi trục y giữ nguyên trục x, z Ma trận: 46 4.2.4 Phép lấy đối xứng  Đối xứng qua gốc tọa độ (0,0,0)   Biến đổi làm thay đổi trục x, y, z Ma trận: 47 4.2.5 Phép biến ... 4.2 CÁC PHÉP BiẾN ĐỔI CƠ SỞ 11 4.2.1 Các phép biến đổi sở  Phép tịnh tiến  Cho P1(x,y,z) Oxyz Tịnh tiến P1 theo véc tơ [Tx,Ty,Tz]  P2(x’,y’,z’)  Ta có: 12 4.2.1 Các phép biến đổi sở  Phép...
 • 49
 • 1,852
 • 7

Bài giảng đồ họa máy tính

Bài giảng đồ họa máy tính
... niệm Đồ họa máy tính Đồ họa máy tính tất liên quan đến việc sử dụng máy tính để phát sinh hình ảnh Gồm : tạo, lưu trữ, thao tác mô hình (các mô tả hình học đối tượng) ảnh 1.1 Khái niệm Đồ họa máy ... ứng dụng tạo ảnh máy tính 1.1 Khái niệm Đồ họa máy tính Đồ họa máy cách tự nhiên cho việc truyền đạt thông tin với máy tính  Khó xử lý lượng liệu khổng lồ phát sinh từ siêu máy tính mà liệu không ... diễn đồ họa khác  1.1 Khái niệm Đồ họa máy tính Đồ họa máy tính tương tác mang lại nhiều thuận lợi cho người dùng việc phát sinh hình ảnh từ có phát minh máy ảnh truyền hình  Với máy tính, ...
 • 75
 • 2,181
 • 11

Bài giảng đồ họa maý tính về biến đổi 3d

Bài giảng đồ họa maý tính về biến đổi 3d
...   Biến đổi làm thay đổi trục y giữ nguyên trục x, z Ma trận: 46 4.2.4 Phép lấy đối xứng  Đối xứng qua gốc tọa độ (0,0,0)   Biến đổi làm thay đổi trục x, y, z Ma trận: 47 4.2.5 Phép biến ... 4.2 CÁC PHÉP BiẾN ĐỔI CƠ SỞ 11 4.2.1 Các phép biến đổi sở  Phép tịnh tiến  Cho P1(x,y,z) Oxyz Tịnh tiến P1 theo véc tơ [Tx,Ty,Tz]  P2(x’,y’,z’)  Ta có: 12 4.2.1 Các phép biến đổi sở  Phép ... Các phép biến đổi sở  Phép quay  Quay quanh trục z x’ = xcosθ - ysinθ y’ = xsinθ + ycosθ z’ = z 16 4.2.1 Các phép biến đổi sở  Phép quay  Quay quanh trục x 17 4.2.1 Các phép biến đổi sở ...
 • 49
 • 1,097
 • 1

Bài giảng, đồ họa máy tính, đường cong

Bài giảng, đồ họa máy tính, đường cong
... Inc, 1990 5.1 Biểu diễn đường cong Qua hai điểm vẽ đường thẳng  Qua ba điểm vẽ đường cong mặt phẳng  Qua bốn điểm vẽ đường cong không gian  Dùng phương trình đường cong Hypebol, parabol tính ... [0 1] 5.1 Biểu diễn đường cong  Hạn chế:   Hệ đồ hoạ ứng dụng mô tả bó hẹp đoạn Chúng ta cần biểu diễn đường cong mềm (chỉ biểu diễn đường cong gẫy”) 5.1 Biểu diễn đường cong  Cho n+1 điểm ... trình sở Đồ hoạ Máy tính, NXB Giáo dục, 2000 [3] Lê Tấn Hùng, Huỳnh Quyết Thắng Kỹ thuật đồ hoạ máy tính, NXB khoa học kỹ thuật, 2002 [4] Học viện công nghệ bưu viễn thông Kỹ thuật đồ họa (lưu...
 • 17
 • 744
 • 9

Bài giảng đồ họa máy tính cô Lê Na ĐH Vinh

Bài giảng đồ họa máy tính cô Lê Na ĐH Vinh
... Anh Đức, Đình Duy, Vũ Hải Quân, Giáo trình Cơ sở Đồ hoạ Máy tính , NXB Giáo dục, 2000 Tấn Hùng, Huỳnh Quyết Thắng, Kỹ thuật đồ hoạ, NXB KH-KT 2003 Phan Hữu Phúc, Cơ sở đồ họa máy tính, NXB ... đồ họa máy tính Màn hình đồ hoạ Thủ tục vẽ điểm Khởi tạo đồ hoạ Thủ tục vẽ đường thẳng Hàm xử lý chế độ đồ hoạ Thủ tục vẽ đường tròn Khai báo unit đồ hoạ Thủ tục vẽ hình chữ nhật Đóng đồ ... hình đồ hoạ ATT.BGI Dùng cho máy AAT&T 6300 CGA.BGI Dùng cho máy IBM CGA,MCGA máy tương thích EGAVGA.BGI Dùng cho máy IBM EGA,VGA máy tương thích HERC.BGI Dùng cho hình Hercules monochrome máy...
 • 198
 • 867
 • 7

BÀI GIẢNG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH ( NGÔ QUỐC VIỆT ) - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN doc

BÀI GIẢNG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH ( NGÔ QUỐC VIỆT ) - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN doc
... Đồ hoạ máy tính- Ngô Quốc Việt 16 Humans có sắc tố cảm nhận ánh sáng gọi L, M, and S  Mỗi có phổ khác  L   L( )E( )d  M( )E( )d S   S( )E( )d M Đồ hoạ máy tính- Ngô Quốc Việt 17 ...  CRT Đồ hoạ máy tính- Ngô Quốc Việt  LCD (Liquid Crystal Displays) Đồ hoạ máy tính- Ngô Quốc Việt  Plasma: nguyên lý giống CRT tác động gas thay súng phóng tia Đồ hoạ máy tính- Ngô Quốc Việt  ... thị Các đối tượng đồ họa Không gian màu Nhắc lại đại số tuyến tính Hệ toạ độ Cách sử dụng OpenGL Đồ hoạ máy tính- Ngô Quốc Việt   Vector: plotter Raster: hình, máy in Đồ hoạ máy tính- Ngô Quốc Việt...
 • 37
 • 569
 • 1

Bài giảng - Đồ họa máy tính pptx

Bài giảng - Đồ họa máy tính pptx
... mặt người khoa học hình Trang Đại học Hải Phòng Giảng viên: Lê Đắc Nhường Giáo trình Đồ họa máy tính 1.2 KHÁI NIỆM VỀ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Đồ họa máy tính ngành khoa học Tin học chuyên nghiên cứu phương ... thống người lập trình ứng dụng đồ họa, chương trình ứng dụng tạo ảnh máy tính Đồ họa máy tính cung cấp phương cách tự nhiên cho việc truyền đạt thông tin với máy tính Ngày nay, nhiều trình thiết ... nó, chương trình đồ họa thường thu hút người sử dụng tính thân thiện, dể dùng, kích thích khả sáng tạo nâng cao suất làm việc Đồ họa máy tính tất liên quan đến việc sử dụng máy tính để phát sinh...
 • 29
 • 484
 • 0

slike bài giảng đồ họa máy tính các thuật toán vẽ đường bặc hai

slike bài giảng đồ họa máy tính các thuật toán vẽ đường bặc hai
... Phân vùng đường cong Đường cong giảm chậm Đường cong giảm nhanh Trang Bước Xây dựng thuật toán MidPoint Thuậtt toán Thuậ toán Thuậtt toán Thuậ toán Trang Ví dụ Xây dựng thuật toán vẽ đường ellipse ... Thuật toán vẽ đường bậc hai Bước Rút gọn đường cong cần vẽ (Dựa tính đối xứng đường cong) Bước Phân vùng đường cong cần vẽ Dựa kết việc khảo sát hàm số đường cong cụ thể biến ... thể biến thiên đạo hàm để phân đường cong thành vùng khác Bước Xây dựng thuật toán MidPoint vẽ cho vùng Ví dụ Trang Bước Rút gọn đường cong Trang Bước Phân vùng đường cong Tăng chậm Tăng nhanh...
 • 14
 • 220
 • 0

slike bài giảng đồ họa máy tính các thuật toán vẽ đường tròn

slike bài giảng đồ họa máy tính các thuật toán vẽ đường tròn
... Phân loại đường tròn Đường tròn tâm O O Đường tròn tâm O Trang Ứng dụng phép tònh tiến Nếu (x, y) thuộc đường tròn tâm O Thì (x + xc, y + yc) thuộc đường tròn tâm (xc, yc) (xc, yc) ... 11 Thuật toán MidPoint - Khái niệm bên / bên đường tròn - Hàm kiểm tra điểm bên / bên đường tròn F(x, y) = x2 + y2 – r2 - Cách kiểm tra P(x, y) 0 Trang 12 Thuật ... Thuật toán MidPoint Thuật toán Bước Xác đònh điểm x1 = y1 = r Bước Xác đònh điểm Lặp xi < yi fi = … fi < xi+1 = xi + yi+1 = yi fi ≥ xi+1 = xi + yi+1 = yi – Trang 16 Thuật toán MidPoint Cách tính...
 • 17
 • 296
 • 0

slike bài giảng đồ họa máy tính đồ họa 2d các phép biến đổi

slike bài giảng đồ họa máy tính đồ họa 2d các phép biến đổi
... lý kết hợp phép biến đổi Nếu T1, T2 phép biến đổi affine Thì - T = T1 + T2 phép biến đổi affine - M = M1 x M2 T1, M1 T2, M2 T, M Trang 34 Nguyên lý phân rã phép biến đổi Mọi phép biến đổi affine ...  P' Biến đổi dạng hàm P' = T(P) hay ' Px = Tx (Px ,Py )  ' Py = Ty (Px ,Py ) Trang Đònh nghóa biến đổi affine Phép biến đổi affine phép biến đổi mà hàm biến đổi Tx, Ty có dạng tuyến tính ... Phép biến đổi ? Phép biến đổi ánh xạ từ không gian R2 vào R2 : -Biến điểm P thành điểm P’ -Biến đối tượng S thành đối tượng S’ T P’ Ảnh P S’ S Trang Công thức phép biến đổi Biến đổi dạng...
 • 46
 • 298
 • 0

slike bài giảng đồ họa máy tính đồ họa 2d các thuật toán xén hình

slike bài giảng đồ họa máy tính đồ họa 2d các thuật toán xén hình
... Xén hình (Clipping) ? Là thao tác loại bỏ phần hình ảnh giới thực nằm bên cửa sổ quan sát Trang Các loại xén hình - Xén điểm Xén đoạn thẳng Xén đa giác Xén đối tượng Trang Xén điểm Cách xén ... phẳng cạnh cửa sổ quan sát Trang 33 Thuật toán Dùng cạnh cửa sổ xén đa giác bước : Xén trái bước : Xén phải bước : Xén bước : Xén Trang 34 Thuật toán Trang 35 Xén đa giác cạnh trái Input Đa giác ... ) t  Q2y = P1y + (P2y − P1y ) t P2 Q2 P1 Q1 Trang 28 Tóm tắt Trang 29 Xén đa giác Thuật toán Sutherland-Hodegman Bài toán Input Đa giác P Output P∩W P P Trang 31 Nửa mặt phẳng trong/ngoài Mỗi...
 • 48
 • 958
 • 0

slike bài giảng đồ họa máy tính đồ họa 2d đường cong

slike bài giảng đồ họa máy tính đồ họa 2d đường cong
... nhiêu đường cong? đường cong? Trang 44 ĐƯỜNG CONG PHỨC Đònh nghóa đường cong phức Đường cong phức kết hợp đường cong sở C = {C1, C2, … , Cn} C2 C3 C4 C1 Trang 46 Yêu cầu thiết kế đường cong phức ... 0,8π] Trang 23 ĐƯỜNG CONG CAD ĐƯỜNG CONG BEZIER Đònh nghóa đường cong Input n +1 điểm điều khiển {p0, p1, , pn} Output p1 p0 pn Trang 26 Công thức xác đònh đường cong Ptts đường cong Bezier bậc ... điểm toán học - Đường cong biểu diễn hàm số - Đường cong biểu diễn phương trình tham số Quan điểm thiết kế - Đường cong CAD (Computer Aided Design) Trang Đường cong biểu diễn hàm số Bài toán Input...
 • 76
 • 386
 • 0

slike bài giảng đồ họa máy tính đồ họa 2d quy trình hiển thị

slike bài giảng đồ họa máy tính đồ họa 2d quy trình hiển thị
... TWindow2D { double l, r, b, t; }; // Lưu thơng tin cửa sổ hiển thị struct TViewport2D { int l, r, b, t; }; // Khai báo cửa sổ TWindow2D W; TViewport2D V; Trang 26 Cài đặt void SetWindow2D(double ... điểm struct TPoint2D { double x, y; }; // Lưu thơng tin đa giác struct TPolygon2D { int n; TPoint2D point[100]; }; Trang 15 Cài đặt đọc đọc biến đổii biến đổ xén xén void Read_Draw _2D( CDC *pDC, char ... chuyển tọa độ chuyển tọa độ vẽ vẽ == 0) >> P2.x >> P2.y >> r >> g >> b; P1.y); P2.y); Trang 16 ĐỒ HỌA 2D BIẾN ĐỔI TỌA ĐỘ Dẫn nhập Trang 18 Biến đổi tọa độ window – viewport ? Là phép chuyển đổi...
 • 29
 • 208
 • 0

slike bài giảng đồ họa máy tính đồ họa 3d các phép biển đổi 3d

slike bài giảng đồ họa máy tính đồ họa 3d các phép biển đổi 3d
... Trang Cài đặt // Lưu thơng tin phép biến đổi struct TAffine3D { double M[4][4]; }; Trang Tính chất Phép biến đổi affine 3D chiều -Bảo toàn tính thẳng -Bảo toàn tính song song -Bảo toàn tỉ lệ ... kết hợp phân rã Nếu T1, T2 phép biến đổi affine Thì - T = T1 + T2 phép biến đổi affine - M = M x M2 Mọi phép biến đổi affine phân rã thành chuỗi phép biến đổi Trang Phép tònh tiến Tham số : độ ... Công thức biến đổi Biến đổi dạng ánh xạ T : R3 → R3 P  P' Biến đổi dạng hàm P' = T(P) hay ' Px = Tx (Px ,Py ,Pz ) ' Py = Ty (Px ,Py ,Pz...
 • 32
 • 381
 • 0

slike bài giảng đồ họa máy tính đồ họa 3d tổng quan

slike bài giảng đồ họa máy tính đồ họa 3d tổng quan
... x z Trang 27 Cài đặt // Lưu tọa độ điểm struct TVertex3D { double x, y, z; }; // Lưu thơng tin đa giác struct TPolygon3D { int n; TVertex3D vertex[100]; }; Trang 28 Cài đặt Trang 29 ... Trang 12 Chiếu sáng Trang 13 Chiếu sáng Trang 14 Xén + Chiếu vùng quan sát Trang 15 Vẽ vùng hiển thò Hệ tọa độ hình Trang 16 Mô Hình 3D Đối tượng biểu diễn ? Các đối tượng sở Điểm Đoạn thẳng Mặt ... đa giác Mặt cong Các đối tượng phức tạp tạo thành từ đối tượng sở Trang 18 Một số loại mô hình 3D chọ n Mô hình đa giác Trang 19 Đa giác hóa π  x( u, v) = r cos πu −  cos( 2πv) 2  π ...
 • 29
 • 478
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng đồ họa máy tínhhướng dẫn làm bài tập đồ họa máy tínhbài tập đồ họa máy tínhbài tập đồ họa máy tính có lời giảigiải bài tập đồ họa máy tínhcode bài tập đồ họa máy tínhbài tập và bài giải đồ họa máy tínhbài giảng môn đồ họa máy tínhbài tập kỹ thuật đồ họa máy tínhbài tập lý thuyết đồ họa máy tínhbài tập thực hành đồ họa máy tínhbáo cáo bài tập lớn đồ họa máy tínhbáo cáo bài tập lớn môn đồ họa máy tínhcode bài tập lớn đồ họa máy tínhcác bài tập về đồ họa máy tínhBi mat clickbank Bi mat clickbankNHẬT KÝ CỦA DZUebook Giải pháp đột phángay cua 1 000 000 ngay cua 1 000 000CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂNĐề cương sơ bộ đề tài phương pháp ncbài tập hóa hữu cơ dành cho các sinh viênThiết bị turbine trong nhà máy điện 3ĐỀ CƯƠNG GIỮA kỳ II anh 7Hoạt động nhận dạng và thể hiện khái niệm trong tin học lớp 10 (LV tốt nghiệp)Tài liệu Di truyền học quần thể̃ (Tiếng Anh)BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN NGHỀ LUẬT SƯ DÂN SỰ 01 HS 13CHƯƠNG1 PHÉP BIẾN HÌNHMột số kiểm định phi tham số và ứng dụng với SPSS (LV tốt nghiệp)Ứng dụng khai triển kì dị trong nén ảnh (LV tốt nghiệp)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thành phố Sông Công (LV thạc sĩ)Nghiên cứu nhân giống cây quýt Bắc Kạn bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật (LV thạc sĩ)Quản lý chi Ngân sách Nhà nước huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng công tác kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập