GIÁO TRÌNH ADOBE PREMIERE

Tài liệu Giáo trình Adobe Premiere Pro 2.0 pptx

Tài liệu Giáo trình Adobe Premiere Pro 2.0 pptx
... Save as: copy project, ti p t c làm vi c v i copy m i File > Save a copy: copy project, ti p t c làm vi c v i project cu (Nên t o copy c a sequence m t project) M project: File > Open Project Thi ... lý project, ta có th th c hi n công vi c nhi u sequence Các sequence nh có th l ng ghép vào sequence m i d t o sequence dài hon Các thao tác v i Project: T o Project: File > New > Project Luu project: ... h p s n Adobe Premiere 2.0 T o title: File > New > Title Ho c: Trong Project panel > (New Item) > Title Thi t k title Title Designer Ðóng luu title (.prtl) Title t d ng du c thêm vào Project...
 • 18
 • 422
 • 14

giáo trình adobe premiere cs4

giáo trình adobe premiere cs4
... video cho website … Giáo trình Adobe Premiere Trang  Một số ứng ddụng thực tế Giáo trình Adobe Premiere Trang III Khởi động Start  Programs  Adobe Master Collection CS3  Adobe Premiere Pro CS3 ... Export  Adobe Media Encoder Chọn loại file xuất Crop vùng xuất Chọn dãy xuất Giáo trình Adobe Premiere Trang 46 Ok xuất VI Bài tập thực hành 3D vào phim Giáo trình Adobe Premiere Trang 47 Giáo trình ... 3D vào phim Giáo trình Adobe Premiere Trang 47 Giáo trình Adobe Premiere Trang 48 Giáo trình Adobe Premiere Trang 49 Giáo trình Adobe Premiere Trang 50 ...
 • 53
 • 561
 • 2

Giáo trình Adobe Photoshop Tiếng Việt

Giáo trình Adobe Photoshop Tiếng Việt
... Ngh Thông Tin Giáo trình Adobe Photoshop Bài T p 1.1 33 Giáo trình Adobe Photoshop Bài T p 1.2: 34 TT Công Ngh Thông Tin Giáo trình Adobe Photoshop Bài T p 1.3: 35 Giáo trình Adobe Photoshop Bài ... Ngh Thông Tin Giáo trình Adobe Photoshop Bài T p 1.5: 37 Giáo trình Adobe Photoshop Bài T p 1.6: 38 TT Công Ngh Thông Tin Giáo trình Adobe Photoshop Ch ng2:CÁC THAO TÁC NÂNG CAO C A PHOTOSHOP Nét ... trình b ng cách chép toàn b n i dung có th m c Crack c$a )a cài t vào Giáo trình Adobe Photoshop th m c cài t Adobe Photoshop tr c th,c hi n ch y Adobe Photoshop l n u tiên II KH I NG CH NG TRÌNH...
 • 182
 • 3,957
 • 55

Giáo trình Adobe After Effects

 Giáo trình  Adobe After Effects
... Mở Đầu After Effects (AE) chương trình xử lý phim chuyên nghiệp (Edit film) dễ sử dụng hãng Adobe phát triển Cũng giống chương trình Photoshop xử lý ảnh tĩnh (still ... Nếu bạn học qua chương trình Photoshop chương trình AE dễ dàng AE Photoshop hãng Adobe phát triển nên chúng tương thích (có thể import từ files Photoshop lấy layer) Giáo trình đơn giản tài liệu ... làm việc (WorkSpace) After Effects (AE) Vùng nhìn Project: Quản lý files import Composition panel: Giống monitor, hiển thị kết sau xử lý Timeline: Điều khiển animation, effects theo thời gian...
 • 16
 • 4,258
 • 121

Giáo trình Adobe After Effects

Giáo trình Adobe After Effects
... Mở Đầu After Effects (AE) chương trình xử lý phim chuyên nghiệp (Edit film) dễ sử dụng hãng Adobe phát triển Cũng giống chương trình Photoshop xử lý ảnh tĩnh (still ... Nếu bạn học qua chương trình Photoshop chương trình AE dễ dàng AE Photoshop hãng Adobe phát triển nên chúng tương thích (có thể import từ files Photoshop lấy layer) Giáo trình đơn giản tài liệu ... làm việc (WorkSpace) After Effects (AE) Vùng nhìn Project: Quản lý files import Composition panel: Giống monitor, hiển thị kết sau xử lý Timeline: Điều khiển animation, effects theo thời gian...
 • 16
 • 1,347
 • 23

Giáo trình adobe photoshop chương 1

Giáo trình adobe photoshop  chương 1
... học thêm Clipping Mask Chương 10 - Vector Mask, Path Shape Chương 11 - Những kỹ thuật layer tiên tiến Undo nhiều thao tác Photoshop Lệnh Undo Photoshop Undo bước, tài liệu Photoshop thường có dung ... Lesson1 chọn Project nằm Khi bạn chọn thư mục Project1, Hbt nội dung thư mục xuất cửa sổ bên phải File Browser Chọn 01Start1.psd mở cách sau: • Nhấp đúp vào Hbt file 01Start1.psd • Chọn Hbt file 01Start1 ... học này, bạn đừng bận tâm Bạn học thêm layer Chương - Cơ Layer Chương 11 - Những kỹ layer tiên tiến, cách sử dụng layer để điều khiển layer khác Chương 10 - Vector Mask, Path Shapes Undo thao tác...
 • 35
 • 312
 • 4

Giáo trình adobe photoshop chương 5

Giáo trình adobe photoshop  chương 5
... • Font Style • Font Size khoảng 24 Photoshop • Nhấp chuột vào ô chọn màu để mở hộp thoại chọn màu chọn màu vàng giống màu bạn làm với Outer Glow (R= 255 , B= 255 , G=0) Sau nhấp Ok để đóng hộp thoại ... Window > 05Flat.psd Trong Layer Palette, chọn tập hợp layer Conf Info Giữ phím Shift kéo từ layer Palette sang cửa sổ tài liệu 05Start.psd 5 Đóng tài liệu 05Flate.psd lại giữ lại tài liệu 05Start.psd ... Gif động, bạn học thêm chương 18 "Hình động cho trang web bạn" © www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo |Trang chủ| |Photoshop CS| |Chương 6| © Copyright 2004-20 05 bantayden.com, All...
 • 36
 • 249
 • 3

Giáo trình adobe photoshop chương 11

Giáo trình adobe photoshop  chương 11
... lớn file Bạn khoảng nửa để hoàn tất ài học Chương thiết kế để thao tác Adobe Photoshop, thông tin cách sử dụng chức tương tự ImageReady có Bắt đầu Trong chương này, bạn làm việc với ảnh có Layer ... lại màu monitor Nhấn Close để đóng cửa sổ chào mừng Photoshop lại Nhấn vào nút File Browser , mục folder chọn Lession/Lession 11 Chọn file 11End.psd đánh dấu chọn Preview để xem trước Preview ... Diesel.psd thư mục Lession/Lession 11 Với file diesel.psd chọn, bạn kéo Diesel layer từ layer pallete sang hình 11start.psd lúc Bởi layer set Word chọn hình 11start.psd, layer Diesel thêm vào...
 • 24
 • 240
 • 3

giáo trình adobe after effect tiếng việt

giáo trình adobe after effect tiếng việt
... Composition panel quan sát Tai Lieu Adobe After Effects - Tài Liệu Adobe After Effects Tổng quan quy trình làm việc Tổng quan quy trình làm việc Cho dù bạn sử dụng Adobe After Effects để tạo tiêu đề đơn ... theo định dạng mà bạn định Tai Lieu Adobe After Effects - Tài Liệu Adobe After Effect Thông tin không gian làm việc Adobe Thông tin không gian làm việc Adobe Adobe video ứng dụng âm cung cấp mộtkhông ... thoại, làm cho dễ đọc Tai Lieu Adobe After Effects - Tài Liệu Adobe After Effects Để sử dụng không gian làm việc Adobe Để sử dụng không gian làm việc Adobe Mỗi ứng dụng Adobe video âm bao gồm số không...
 • 35
 • 8,586
 • 873

Giáo trình Adobe Photoshop - Chương 3 pdf

Giáo trình Adobe Photoshop - Chương 3 pdf
... báo chí hình ảnh thường in tần số 133 lpi, hình scan 200 ppi ( 133 x 1.5) Băt đầu Hình minh hoạ dùng học hình scan Trong chương này, bạn chuẩn bị cho hình để dùng Adobe InDesign dùng cho báo khoa ... viền tạo cảm giác tập trung cho hình © www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo |Trang chủ| |Photoshop CS| |Chương 4| © Copyright 200 4-2 005 bantayden.com, All rights reserved Ghi rõ ... chọn Lessons/Lesson3 ổ cứng bạn Trong chế độ hiển thị hình thu nhỏ, chọn 03End.psd file để xuất cửa sổ xem trước File Browser Chọn hình thu nhỏ file 03Start.psd so sánh với file 03End.psd Sau nhấp...
 • 19
 • 264
 • 1

Giáo trình Adobe Photoshop - Chương 4 ppsx

Giáo trình Adobe Photoshop - Chương 4 ppsx
... cụ Magic Wand lựa chọn nhiều tông màu © www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo |Trang chủ| |Photoshop CS| |Chương 5| © Copyright 200 4- 2 005 bantayden.com, All rights reserved Ghi rõ ... anti-aliasing Feathering Anti-aliasing: Làm mềm đường cưa vùng lựa chọn cách làm mờ khoảng màu giao px đường biên hình Bởi có Px đường biên thay đổi không ảnh hưởng đến chi tiết khác hình Anti-aliasing ... Polygonsal Lasso Magic Wand có tính tượng tự Photoshop Để tiện dụng cho người sử dụng làm việc với hình thông dụng, ImageReady bổ sung thêm công cụ lựa chọn Rounded - Rectangular Marq ( ) Lựa chọn với...
 • 23
 • 148
 • 0

Giáo trình Adobe Photoshop - Chương 6 pptx

Giáo trình Adobe Photoshop - Chương 6 pptx
... đơn sắc đối tượng có màu dựa màu mạnh © www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo |Trang chủ| |Photoshop CS| |Chương 7| © Copyright 200 4-2 005 bantayden.com, All rights reserved Ghi rõ ... sau: • Môi hình ảnh (trừ loại hình 1 6- bit) có tối đa 24 channels, bao gồm tất màu alpha Channels • Tất channel loại hình 8-bit Grayscale, có khả thể hiên 2 56 mức Gray • Bạn đặt tên, màu sắc, tuỳ ... sau: - Nhấp chuột vào công cụ Zoom hộp công cụ để chọn - Giữ phím Ctrl-Spacebar để tạm thời chọn công cụ Tool từ bàn phím Khi bạn zoom xong, thả phím để trở với công cụ mà bạn sử dụng Zoom in -...
 • 26
 • 119
 • 0

Giáo trình Adobe Photoshop - Chương 7 pps

Giáo trình Adobe Photoshop - Chương 7 pps
... snapshots để bảo quản giai đọan trước phiên làm việc bạn hầu so sánh trình tự xử lý ảnh Bài học 45 phút để hoàn thành phải thực hành Adobe Photoshop Phần lớn đặc điểm chỉnh sửa ảnh dùng học không khả ... công cụ để mở trình duyệt File Browser Trong cửa sổ phía bên trái mục File Browser, xác định chọn Lessons/Lesson 07 folder Trong cửa sổ bên phải, chọn ảnh nhỏ (thumbnail) biểu thị file 07A_End.psd ... nhiên vách đá Click nút lệnh File Browser tùy chọn công cụ để mở trình duyệt File Browser, tiếp tục tìm mở file 07B_Start.psd Đóng trình duyệt Chọn công cụ Zoom click lên ký tự khắc nguệch ngoạc...
 • 22
 • 130
 • 0

Giáo trình Adobe Photoshop - Chương 8 pot

Giáo trình Adobe Photoshop - Chương 8 pot
... mở Photoshop lần • Chọn Window > Workspace > Painting _8 Bây Palette đóng, mở, xếp lại theo vị trí mà bạn đặt bước Sau đóng Photoshop chuyển sang dự án Photoshop khác vùng làm việc Painting Photoshop ... Preset Manager” phần giúp đỡ trực tuyến PS © www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo |Trang chủ| |Photoshop CS| |Chương 9| © Copyright 200 4-2 005 bantayden.com, All rights reserved Ghi rõ ... cỡ tiêu đề mặc định 128x1 28 pixel, cỡ mẫu Dưới Preview (phía bên phải hộp thoại), đánh dấu vào Tile Boundaries Một lưới xuất mẫu, hiển thị ranh giới mẫu riêng, mẫu 128x1 28 pixel Ấn vào Title Boundaries...
 • 30
 • 136
 • 0

Giáo trình Adobe Photoshop - Chương 9 pps

Giáo trình Adobe Photoshop - Chương 9 pps
... chuyển công cụ Pen qua phân đoạn để thay đổi thành công cụ add-anchor-point Chọn công cụ delete-anchor-point ( ) ẩn đưới công cụ Add-anchor-point ( ), đặt trỏ chấm đỏ qua tâm điểm neo, nhấp vào để ... lệnh chuyển Path thành vùng lựa chọn © www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo |Trang chủ| |Photoshop CS| |Chương 10| © Copyright 200 4-2 005 bantayden.com, All rights reserved Ghi rõ ... Path, bạn chọn côgn cụ add-anchor-point ẩn công cụ Pen sau nhấp vào đường Path nơi mà bạn muốn thêm điểm neo Để xoa điểm neo từ đường Path, bạn chọn công cụ delete-anchor-point ẩn công cụ Pen sau...
 • 30
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình adobe premiere pro cs3giáo trình adobe premiere ssdggiáo trình adobe premiere pro cs3 tiếng việtgiao trình adobe premiere progiáo trình adobe premiere tiếng việtgiáo trình adobe premiere pro cs6giáo trình adobe premiere cs6giáo trình adobe premiere cs6 tiếng việtgiáo trình adobe premiere cs5giáo trình adobe premiere cs4giáo trình adobe premiere pro tiếng việtdownload giáo trình adobe premiere tiếng việtgiáo trình adobe after effectsgiáo trình adobe illustratorgiáo trình adobe illustrator tiếng việtKế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lươngKế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH KATOLEC VIỆT NAMThiết kế bộ điều khiển cho hệ truyền động tuyến tính sử dụng động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng Polysolenoid (LV thạc sĩ)Dự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên BáiNâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Giải pháp phát triển nguồn lao động nông thôn Hà Nội trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Đảng lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ trong thời kỳ 1930 -1945Đánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Đánh giá kết quả nuôi dưỡng chăm sóc người bệnh hôn mê ăn bằng ống thông dạ dàyNghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong bài toán xây dựng hệ hỗ trợ học sinh trung học phổ thôngSmart lecture room for smart campus building automation systemĐề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới chức năng của nhà nướcĐề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐề tài khoa học cấp bộ Xây dựng vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong tiến trình hình thành khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung QuốcĐề tài khoa học Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt NamPhát triển thương hiệu sản phẩm thời trang xuất khẩu của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex)Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc CampuchiaTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 7
Đăng ký
Đăng nhập