GIÁO TRÌNH THIẾT kế mẫu ADOBE ILLUSTRATOR CS4

Giáo trình thực hành thiết kế mẫu ADOBE ILLUSTRATOR CS4

Giáo trình thực hành thiết kế mẫu ADOBE ILLUSTRATOR CS4
... thuật C húc c c bạn thực hành thành còng khai thác có hiệu q u ả chương trình Adobe lliu slra to r C S V ẽ ve cto r T h iế t kế mẫu filÁ O TRÌNH THỰC KÀNH - ADOBE ILLUSTRATOR CS4 DÀNH CHO NGƯỪI ... BIÂO TRÌNH THựC HÀNH - ADOBE ilLUSTRATOR CS4 DÀNH CHO N6ƯỬI T ự HỌC B À I TẬP Trên bảng G radient, di chuyển ba nút G radient S lider từ trái sang ứng vớ i vị tri Location: 87, 57.14, 87 Kết hình ... phím V) chuyển chữ đến logo 27 BAI TẬP GIÂO TRÌNH THựC HÀNH - ADOBE ILLUSTRATOR CS4 DÀNH CKO NGƠỪI T ự HỌC Bao chọn cảc đối tượng m ặt đồng hổ T rên trình đon, chọn O bject > G roup (hoặc nhấn...
 • 152
 • 304
 • 0

Giáo trình thực hành thiết kế mẫu adobe illustrator CS4 dành cho người tự học phần 2 nxb giao thông vận tải

Giáo trình thực hành thiết kế mẫu adobe illustrator CS4 dành cho người tự học phần 2  nxb giao thông vận tải
... R: 81, G: 81, B: 107 - R: 22 2 G: 22 2, B: 25 2 - R: 22 0, G 22 0, B: 24 9 - R: 103, G: 103, B: 145, 1 92 GtÂO ĨR ÌN H THựC HÀNH - ADOBE ILLUSTRATOR CS4 DÀNH CHO NGƯỞt T ự HỌC B ÀI TẬP Trên n g cụ, ... Locảkiopi: I 2^ .2 n % Tương tự, o bảng m àu C o lo r chọn màu cho năm thùng lại ứng với thơng số: R: 25 3, G: 25 4, B: 25 5 - R; 81 G; 81, B: 107 - R :22 2, G: 22 2, B; 25 2 ■ R :22 2, G: 22 2, B: - R;103, ... Tương tụ, chọn màu cho thùng m àu lại từ trái sang ứng với thơng sơ: R: 25 5, G; 25 5, B; 25 5 - R: 0, G: 0, B: - R: 24 2, G: 24 2, B: 24 2 ■ R: 20 2, G: 20 2 B: 20 2 157 BÀI TẬP GIÂD TBÌtyH THựC HÀMH - AŨ08E...
 • 136
 • 97
 • 0

Giáo trình THIẾT KẾ MẪU VỚI ADOBE ILLUSTRATOR ppt

Giáo trình THIẾT KẾ MẪU VỚI ADOBE ILLUSTRATOR ppt
... áp dụng từ mẫu thiết kế nhỏ dự án lớn phức tạp Ngồi Adobe Illustrator phối hợp tốt với phần mềm khác Adobe Adobe Photoshop Adobe PageMaker II Khởi Động Illustrator CS Để khởi động Illustrator, ... CƠ BẢN I Khái niệm Illustrator Adobe Illustrator phần mềm dạng trang trí, minh họa ứng dụng phổ biến áp dụng cơng nghệ thiết kế quảng cáo, tạo mẫu thiết kế ảnh cho Web Adobe Illustrator có độ ... chun mơn cách hữu hiệu Adobe Illustrator phần mềm chun dụng mạnh lãnh vực thiết kế tạo mẫu Hiện phần mềm CorelDraw với cơng cụ mạnh mẽ hiệu ứng phong phú việc thiết kế tạo mẫu người ưa chuộng Trong...
 • 105
 • 402
 • 2

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I
... III.3 Các chế độ hiển thị vẽ .III.3.1 Chế độ Preview Chọn View > Preview (Ctrl + Y) để hiển thị hình ảnh v i đầy đủ thuộc tính fill (màu tơ) stroke (đường viền) III.3.2 Chế độ Outline Chọn View ... nghệ thiết kế quảng cáo, tạo mẫu thiết kế ảnh cho Web Adobe Illustrator có độ xác uyển chuyển cao, dễ dàng áp dụng từ mẫu thiết kế nhỏ dự án lớn phức tạp Ng i Adobe Illustrator ph i hợp tốt v i ... màu giống kết n i (unite) l i v i Trang 39 Chương : Đường cong (PATH) III.5.4 Crop Thực Divide chia đ i tượng vẽ thành thành phần tơ màu bên trong, sau lo i bỏ phần vẽ nằm bên ng i phạm vi đ i tượng...
 • 107
 • 485
 • 10

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - CÁC CÔNG CỤ VẼ

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - CÁC CÔNG CỤ VẼ
... Chương : Các cơng cụ vẽ Rotation ngẫu nhiên khoảng Minimum Maximum  Size: kích thước đ i tượng (10% - 1000%) so v i mẫu brush ban đầu  Spacing: khoảng cách đ i tượng (khi spacing= 100% đ i tượng ... cụ vẽ n i theo i m cu i đường cong Trang 75 Chương : Các cơng cụ vẽ  Để vẽ đường cong kín, ta vẽ đường cong sau nhấn giữ phím Alt thả chuột AI tự động vẽ đường thẳng n i i m đầu cu i l i v i ... extras\ Brush Libraries\ Brushes.gif III Các cơng cụ vẽ III.1 Cơng cụ Painbrush (B)  Vẽ tự do, viết chữ đẹp (sử dụng Calligraphic brush Brushes palette)  Phân bổ đ i tượng dọc theo đường path (sử...
 • 11
 • 286
 • 0

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - CÁC DẠNG HÌNH HỌC CƠ BẢN

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - CÁC DẠNG HÌNH HỌC CƠ BẢN
... đa giác ng tròng ngoạ i tiếp số đỉnh đa giác Trang 12 Chương : Các dạng hình học VII Cơng cụ Star Cơng cụ dùng để vẽ hình ng i Trong vẽ:  Nhấn giữ phím Shift để ng i đứng thẳng  Nhấn giữ khoảng ... n i tiếp số đỉnh Trang 13 Chương : Các dạng hình học VIIICơng cụ Flare Cơng cụ dùng để tạo đốm sáng bao gồm: tâm (center), quầng sáng (halo), tia (rays) vòng (rings) Sử dụng cơng cụ để tạo hiệu ... đ i tho i sau: Trang 18 Chương : Các dạng hình học đườn ốtừ i mn xoắ c cù tâm Khoảg g cánh cng củến vòn bán kính độ giảmg xoắn qua số đọan ngượ c chiề u kim đồ ng hồ chiều kim đồng hồ XII Cơng...
 • 14
 • 271
 • 0

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH HỌC

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH HỌC
... : Các phép biến đ i hình học II Phép tịnh tiến II.1 D i đ i tượng cách tự • Dùng cơng cụ để chọn đ i tượng cần d i   Để d i đ i tượng theo chiều dọc, ta kéo chuột theo phương dọc, nhấn giữ ... đ i tượng cũ Trang 49 Chương : Các phép biến đ i hình học • Lưu ý:  Để lập l i phép biến đ i hình học vừa sử dụng, ta chọn Object > Transfrom > Transfrom Again (Crtl+D)  Để thực phép biến đ i ... chiều ngan g độ dòch chuyển chiều dọ c giữ l i đ i tượng khỏang h góc xem trước kết q uả d i đố i tượng d i mẫu tô Trang 41 Chương : Các phép biến đ i hình học • Lưu ý:  Để hiển thị hộp đối...
 • 12
 • 327
 • 0

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - FILTER

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - FILTER
... hình chữ nhật III Nhóm Distort III.1 Free Distort Dùng để biến dạng tự đ i tượng hình học III.2 Pucket and Bloat Trang 79 Chương : FILTER Puck 20% Bloar 20% pucker 60% Bloat 60% III.3 Roughen Làm ... dòc ch uyể n tiếp tuyế n “ra” III.5 Twist Dùng để vặn xoắn đ i tượng Gó c xoắn Xoắn 1600 Xoắn 3200 Trang 81 Chương : FILTER III.6 ZigZag Có tác dụng gần giống lệnh Roughen, làm cho i m neo dịch ... FILTER I. 3 Blend Horizontally: Các tác dụng giống lệnh Blend front to back, dùng để chuyển màu đ i tượng trung gian đ i tượng: tận bên tr i (leftmost) tận bên ph i (rightmost) I. 4 Blend Vertically:...
 • 9
 • 183
 • 0

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - GIỚI THIỆU - KHỞI ĐỘNG -Các thao tác cơ bản

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - GIỚI THIỆU - KHỞI ĐỘNG -Các thao tác cơ bản
... Chương : Gi i thiệu - Kh i động – Các thao tác III Các thao tác .III.1 Tạo vẽ Trong Illustrator bạn có hai cách để tạo t i liệu m i, tạo t i liệu tạo t i liệu từ template Thao tác sau: • Chọn File ... View > Outline ( Ctrl + Y) để hiển thị hình ảnh dạng đường viền (outline) Chế độ hiển thị Preview Chế độ hiển thị Outline Trang Chương : Gi i thiệu - Kh i động – Các thao tác III.3.3 Hiện thị tồn ... lư i  Chọn Edit / Prefernces / Guides & Grid Trang Chương : Gi i thiệu - Kh i động – Các thao tác Mà u đườ ng g uide Dạng hiể n thò: Dots, line mắ t thướ Kíchlư i c củ a Màu lư i So mắt lưới...
 • 8
 • 410
 • 2

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - MÀU SẮC

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - MÀU SẮC
... xố i m lư i đường lư i ngang, dọc qua i m lư i Để hiệu chỉnh i m lư i ta có thể:  Dùng cơng cụ Gradient MeshĠ Direct SelectionĠ để chọn i m lư i i u chỉnh tiếp tuyến i m lư i cần thiết ... xiên (bevel join) Miter limit = cho i m n i xiên (bevel join) Trang 54 Chương : Màu sắc • Có lo i cap: Butt cap Round cap Projecting cap • Có lo i join ( i m n i) • Chọn Dashed Line để tạo đường ... Màu sắc   Nhấn giữ phím Shift bấm chuột vào vị trí đ i tượng để tạo i m lư i mà khơng làm thay đ i màu hành đ i tượng  • Bấm chuột vào vị trí đ i tượng để tạo i m lư i (mesh point) v i màu...
 • 13
 • 196
 • 0

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - THAO TÁC VỚI VĂN BẢN (TEXT)

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - THAO TÁC VỚI VĂN BẢN (TEXT)
... Topicaframe subtopic, click subtopics Thedisplay links linksrelatedthe the frame wresponding linksto in itsfr ame frame.Chapter ith theavigationrelated N avigation ain titleNtopic appear inin ... title avigation subtopics Chapter ith w ith all appears To cortitle subtopic, click subtopics Topicafr amelinks th topic appear in Thedisplay ainlinks linksto in itsfr am fr ame.wrespondinglink srelated ... Topicafrtitle links linksto inthe ame Thedisplay ain ith theavigationrelated fr ame wrespondinglinksrelatedthein the Name.Chapter titleNtopic appear link Click Contentsthetoappearappears in the ame title...
 • 6
 • 166
 • 0

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - THAO TÁC VỚI ĐỐI TƯỢNG

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - THAO TÁC VỚI ĐỐI TƯỢNG
... Thao tác v i đ i tượng  Ta dùng cơng cụ để d i đ i tượng đến vị trí khác bảng vẽ Trong d i, nhấn giữ phím Alt để giữ l i đ i tượng cũ sinh thêm đ i tượng  Cơng cụ dùng để co dãn (scale) đ i ... (Crtl+Shift +]): đưa đ i tượng xuống Bring To Front Bring Forward Trang 27 Chương : Thao tác v i đ i tượng VI Sắp xếp vị trí đ i tượng  Chọn đ i tượng cần xếp vị trí  Chọn Window > Align (Shift+F7) ... tách nhóm thành phần tử riêng lẽ, ta chọn nhóm cần tách, chọn Object > Ungroup (Ctrl+Shift+G) Trang 25 Chương : Thao tác v i đ i tượng IV Khố (lock) dấu (hide) đ i tượng Việc khố đ i tượng giúp...
 • 10
 • 172
 • 0

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - ĐƯỜNG CONG (PATH)

Giáo trình thiết kế mẫu với Adobe Illustator I - ĐƯỜNG CONG (PATH)
... đ i tượng trùng lấp số lẻ phần trùng lấp tơ màu Trang 38 Chương : Đường cong (PATH) III.5 Pathfinder Buttons: kết nhóm (group) paths Divide trim merge outline back minus crop III.5.1 Divide Chia ... đường viền (stroke) bị III.5.3 Merge Cũng dùng để lo i bỏ phần bị che khuất đ i tượng (giống Trim), nhiên sau phần trùng lấp có màu giống kết n i (unite) l i v i Trang 39 Chương : Đường cong (PATH) ... Đường cong (PATH) (con trol point) i m i u khiển (anchor point) i m neo (direction line Tiếp tuyế n ) tiếp tuyến thẳng hà ng i m neo trơn (smooth point): • Một số quy tắc vẽ Bézier  Khi...
 • 15
 • 204
 • 0

Giáo trình thiết kế khuôn mẫu trong gia công cơ khí

Giáo trình thiết kế khuôn mẫu trong gia công cơ khí
... separated from the molded part (degated) The type of the gate and its size and location in the mold strongly affect the molding property and the quality of the molded part The factors which determine ... weak when diameter ( &flow length ) is increased Spoke gating will produce four weld lines with stronger weld strength due to shorter flow lengths Sprue gating at the cup bottom will eliminate ... scheme is adopted, although four weld lines will be formed, however, each weld line is likely to be stronger (compared to the part with a single edge gate) due to the reduction in melt flow length...
 • 43
 • 952
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình thiết kế web bằng dreamweaver cs4giáo trình thiết kế mẫu cơ sở quần áogiáo trình thiết kế đồ họa adobe illustratorgiáo trình thiết kế adobe flash cs3 toàn tậpgiáo trình thiết kế khuôn mẫugiao trinh thiet ke khuan maugiáo trình thiết kế điệngiáo trình thiết kế xây dựnggiáo trình thiết kếgiáo trình thiết kế mạch điện tửgiáo trình thiết kế chi tiết máygiáo trình thiết kế luận lýgiáo trình thiết kế vườn ươmgiáo trình thiết kế websitegiáo trình thiết kế ngọai viNGHIÊN cứu GIÁ TRỊ xét NGHIỆM THYROGLOBULIN và ANTI THYROGLOBULIN TRONG THEO dõi BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT hóa được điều TRỊ 131i SAU PHẪU THUẬT tại BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN độKinh tế học vĩ mô cân bằng vĩ mô tổng cung và cầuBuilding and developing brand name the case of eastern interational universityKẾ HOẠCH BÀI HỌC SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮAGIÁO ÁN TẬP ĐỌC CHUYỆN QUẢ BẦUKẾ HOẠCH CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊNchinh sach va phap lenh du lichGiáo án Tiếng Việt Bài CÁI BỐNGTổng hợp kiến thức xác xuất thống kê ftuGIÁO ÁN Tập đọc CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀGiáo án Tập đọc Bài QUẢ TIM KHỈGIÁO ÁN MÔN TẬP ĐỌC TIẾT 4 GỌI BẠNCâu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 ôn thi học kì và tốt nghiệp THPT quốc giaÔn tập luật hành chínhôn tập môn nghề luật sư và hoạt động tư vấn pháp luậtNGHIÊN CỨU KHAI THÁC, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC VẬT LÝ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGGIÁO ÁN MÔN TOÁN BÀI TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP CHIAPD 3002:2002 Guide to BS 7799 risk assessmentGiáo án Môn Toán Bài 1 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Bài TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập