300 câu hỏi TRẮC NGHIỆM cơ sở dữ LIỆU

300 cau hoi trac nghiem Co so du lieu

300 cau hoi trac nghiem Co so du lieu
... vẹn liệu 22 - Mô hình là? [a] Nội dung thông tin toàn CSDL [b] Nội dung thông tin toàn CSDL cách nhìn người sử dụng [c] Nội dung thông tin phần sở liệu [d] Nội dung thông tin phần liệu cách nhìn ... - Mô hình là: [a] Nội dung thông tin toàn CSDL [b] Nội dung thông tin phần liệu cách nhìn người sử dụng [c] Nội dung thông tin toàn CSDL cách nhìn người sử dụng [d] Nội dung thông tin phần sở ... giảm 16 - Trong phần mềm sau đây, phần mềm hệ quản trị CSDL quan hệ? [a] Microsoft Excel [b] Microsoft Access [c] Microsoft SQL server [d] Oracle 17 - Đâu bước xây dựng sở liệu? [a] Thiết kế [b]...
 • 52
 • 2,081
 • 22

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sở dữ liệu

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cơ sở dữ liệu
... OpenDatabase( ) E Dim Db as Dao.Database Set Db = CurrentDatabase( ) *********************************************************** Câu 41 : Giả sử có hệ thống sở liệu đợc mở ... Update E Cả hai câu C, D Câu 37 Chức Make- Table query gì? A Cập nhật liệu cho cột bảng B Nối liệu hai bảng có cấu trúc lại với C Tạo bảng từ sở liệu thời D Tất sai Form Câu1 Để thực đuợc kết sử ... có lựa chọn đứng câu 30: Access a hệ quản trị sở liệu( database management system- DBMS) b chơng trình quản lí dl c phần mềm tính toán d phần mềm xử lí liệu Câu 31: Trong kiểu liệu sau, kiểu cho...
 • 62
 • 105
 • 1

câu hỏi trắc nghiệm sở dữ liệu

câu hỏi trắc nghiệm cơ sở dữ liệu
... 0056: Trong MS Access, liệu dùng để hiển thị Report lấy từ đâu sở liệu? A Một bảng truy vấn B Chỉ lấy từ bảng C Chỉ lấy từ truy vấn D Chỉ lấy từ biểu mẫu 0057: Trong MS Access, liệu ghi hiển thị Report ... khóa C Số trường D Không phải câu 0022: Để tạo mối quan hệ – nhiều cho hai bảng MS Access ta cần điều kiện gì? A Một bảng chứa khóa bảng có trường liên kết với kiểu liệu B Hai trường liên kết hai ... trúc bảng có D Liệt kê ghi thỏa mãn điều kiện 0027: Truy vấn công cụ: A Tìm kiếm hiển thị liệu B In vấn liệu C Thiết kế cấu trúc cho bảng D Tìm kiếm tập tin 0028: Trong MS Access, cần lọc số ghi...
 • 4
 • 111
 • 0

300 câu hỏi trắc nghiệm đáp án

300 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án
... hai câu 27, 28 Muốn pha 300g dung dịch NaCl 20% thì: Câu 27: Khối lợng NaCl cần là: A 40g B 50g C 60g D 70g Câu 28: Khối lợng H2O cần là: A 480g B 506g C 360g D 240g Câu 29: Muốn pha 300ml ... Bếp điện D Tất dụng cụ Câu 22: Để diều chế oxi từ KClO3 dùng dụng cụ sau phòng thí nghiệm? A ống nghiệm B Bình kíp C Bình cầu nhánh D Chậu thuỷ tinh Câu 23: Khi làm thí nghiệm, nên sử dụng hóa ... vôi C Dung dịch màu xanh D Không tợng Câu 27: Trong số chất công thức hoá học dới đây, chất làm quì tím hoá đỏ: A H2O B HCl C NaOH D Cu Câu 28: Trong phòng thí nghiệm kim loại Zn Mg,...
 • 29
 • 1,278
 • 2

300 câu hỏi trắc nghiệm ( đáp án )

300 câu hỏi trắc nghiệm ( có đáp án )
... 56 D 64 Câu 35: Hãy chọn công thức hoá học số công thức hóa học sau đây: A CaPO4 B Ca2(PO 4)2 C Ca3(PO 4)2 D Ca3(PO 4)3 Câu 36: Hợp chất Alx(NO 3)3 phân tử khối 213 Giá trị x : A B C D Câu 37:Công ... biết đợc Câu 4: Dấu hiệu giúp ta khẳng định phản ứng hoá học xảy ra? A chất kết tủa( chất không tan) B chất khí thoát ra( sủi bọt) C thay đổi màu sắc D Một số dấu hiệu Câu 5: Trong ... 3H2 Câu 16: Cho nhôm (Al tác dụng với axit sunfuaric(H2SO 4) thu đợc muối nhôm sunfat ( Al2(SO 4)3 ) khí H2 Phơng trình phản ứng sau viết đúng? A Al + H2SO4 -> Al2(SO 4)3 + H2 B 2Al + H2SO4 -> Al2(SO 4)3 ...
 • 29
 • 1,260
 • 0

Trắc nghiệm sở dữ liệu

Trắc nghiệm cơ sở dữ liệu
... lúng túng dùng kĩ thuật Chuẩn hoá Hãy đưa lời khuyên? a Chuẩn hoá liệu nhiều phân mảnh b Chuẩn hoá liệu phức tạp c Chuẩn hoá có nhóm liệu d Chuẩn hoá bước để xây dựng nên ứng dụng CSDL 17 Đâu công ... CCL 47 Tệp CSDL tồn CSDL? 12 a Các tệp liệu sơ cấp (Primary data files) b Các tệp liệu thứ cấp (Secondary data files) c Các tệp nhật kí (Log files) d Các tệp liệu lệnh (Command data files) 48 Câu ... giá trị khoá bảng d Ta không xoá ghi khỏi bảng ghi tham chiếu tới bảng phụ e Tất quy tắc Hãy kiểu liệu tương ứng với cột sau: a Patient_Name Autonumber b Patient_ID Memo c Patient_Adm_Date Text...
 • 13
 • 2,072
 • 45

Bài tập trắc nghiệm sở dữ liệu đáp án

Bài tập trắc nghiệm cơ sở dữ liệu có đáp án
... ngữ thao tác liệu là: Một tập ký hiệu biểu diễn liệu Một tập phép toán dùng để cập nhật, bổ sung hệ sở liệu Một tập quy tắc biểu diễn liệu Một tập phép toán dùng để thao tác hệ sở liệu 24/ Kết ... biểu thức toán học Các phép so sánh Các phép toán quan hệ 8/ Mô hình CSDL phân cấp mô hình: Dữ liệu biểu diễn trỏ Dữ liệu biểu diễn mối quan hệ thực thể Dữ liệu biểu diễn bảng Dữ liệu biểu diễn ... hình liệu Sử dụng ngôn ngữ bậc cao để biểu diễn phép toán sở liệu Phải kiểm tra tính dư thừa tính ổn định thiết kế, đơn giản, dễ thao tác tính đối xứng sở lý thuyết vững Mô hình cấu...
 • 12
 • 8,646
 • 44

đề cương trắc nghiệm sở dữ liệu

đề cương trắc nghiệm cơ sở dữ liệu
... tính quán liệu - Khẳng định sau CSDL quan hệ đúng? [a] Tập hợp bảng liệu [b] sở liệu tạo từ hệ QTCSDL Access [c] sở liệu liệu có quan hệ với [d] sở liệu xây dựng mô hình liệu quan ... Kết phép thao tác liệu là? [a] Chuỗi liệu [b] Tệp liệu [c] Quan hệ [d] sở liệu 41 - Ưu điểm sở liệu là? [a] Giảm dư thừa, quán toàn vẹn liệu [b] Các thuộc tính mô tả nhiều tệp liệu khác [c] Khả ... hình liệu [b] Mô hình liệu hướng đối tượng [c] Mô hình sở liệu phân cấp [d] Mô hình sỏ liệu phân tán 120 - Mô hình liệu không chấp nhận mối quan hệ nhiều - nhiều [a] Mô hình liệu mạng [b] sở liệu...
 • 52
 • 697
 • 3

câu hỏi quản trị sở dữ liệu

câu hỏi quản trị cơ sở dữ liệu
... hôm qua làm Sơ đồ xử lý câu truy vấn Vẽ đồ thị liên quan đến câu hỏi Dựa vào đồ thị để nhận biết câu hỏi rỗng, không chỉnh Dựa vào đồ thị để tách câu hỏi nửa nối Từ câu hỏi vẽ đại số quan hệ dựa ... thích chế câu lệnh Set Relation to… Into Foxpro hoạt động nào? Lưu ý mô tả cho sản phẩm bước thiết kế vật lý: mô tả cho trường, ghi, file sở liệu Các kỹ thuật mã hóa để viết tắt giá trị liệu Các ... ngôn ngữ lập trình chỗ ? 11 Phân chia câu lệnh SQL theo chức năgg hệ QTCSDL Dịnh nghĩa mô tả liệu Thao tác lieju Truy vấn liệu Diều hkieern truy cập 12 Thực tập câu ssos tập truy vấn Access hay Foxpro...
 • 7
 • 207
 • 0

bài tập trắc nghiệm sở dữ liệu đáp án

bài tập trắc nghiệm cơ sở dữ liệu có đáp án
... ngữ thao tác liệu là: Một tập ký hiệu biểu diễn liệu Một tập phép toán dùng để cập nhật, bổ sung hệ sở liệu Một tập quy tắc biểu diễn liệu Một tập phép toán dùng để thao tác hệ sở liệu 24/ Kết ... biểu thức toán học Các phép so sánh Các phép toán quan hệ 8/ Mô hình CSDL phân cấp mô hình: Dữ liệu biểu diễn trỏ Dữ liệu biểu diễn mối quan hệ thực thể Dữ liệu biểu diễn bảng Dữ liệu biểu diễn ... ngữ liệu quan hệ thao tác liệu dạng quan hệ Dữ liệu biểu diễn cách Ngôn ngữ mô tả thực thể mối liên kết thực thể Tập phép toán cấu trúc quan hệ Tập phép toán số học Ngôn ngữ biểu diễn liệu...
 • 12
 • 837
 • 0

Trắc nghiệm cở sở dữ liệu Oracle hot ppsx

Trắc nghiệm cở sở dữ liệu Oracle hot ppsx
... „/oradata03/PROD01/redo0202.log) SIZE 5M REUSE A Oracle adjusts the size of all the redo log files to 10MB B Oracle creates all the redo log files as 5MB C Oracle creates all the redo log files as 5MB ... ANALYZE TABLE EMPLOYEE LIST CHAINED ROWS; A Oracle creates the CHAINED_ROWS table B Oracle updates the dictionary with the number of chained rows in the table C Oracle creates the CHAINED_ROWS table ... 1CSDL, Oracle tìm thông tin control file mà cần khởi tạo đâu? A Từ file tham số khởi tạo B From the CREATE DATABASE command line C From the environment variable D Files created under $ORACLE_ HOME...
 • 17
 • 660
 • 6

Đề thi trắc nghiệm sở dữ liệu trường Cao Thắng - phần 7 doc

Đề thi trắc nghiệm cơ sở dữ liệu trường Cao Thắng - phần 7 doc
... functional dependencies within the keys Giáo Trình Sở Dữ Liệu Trang 105 Biên soạn : Phan Tấn Quốc- Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng The highest normal form whose requirements this relation satisfies ... d) Y 47 Table TT {A , N , H , K , J , O , X } and a set of functional dependencies A, N → O, X Giáo Trình Sở Dữ Liệu Trang 106 Biên soạn : Phan Tấn Quốc- Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng ... AE → H DF → BC E→ C H→ E List all keys (not superkeys): 49 (Đề 48) Consider the decomposition into relations: (AD) (EC) (ABEFH) Is this decomposition in (a) BCNF (b) 3NF (c) 1NF (d) None of the...
 • 5
 • 360
 • 2

Đề thi trắc nghiệm sở dữ liệu trường Cao Thắng - phần 6 ppt

Đề thi trắc nghiệm cơ sở dữ liệu trường Cao Thắng - phần 6 ppt
... J → D,C,G The closure of {D } is: Giáo Trình Sở Dữ Liệu Trang 102 Biên soạn : Phan Tấn Quốc- Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng a) J D C V N G b) J D C V G c) J C V G d) D C V N ... perform a join, which criteria must be true? Giáo Trình Sở Dữ Liệu Trang 103 Biên soạn : Phan Tấn Quốc- Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng (a) The two tables must have the exact same columns ... feature of Oracle Server 36 A type of query that is placed within a WHERE or HAVING clause of another query is called a: (a) master query (b) subquery (c) superquery (d) multi-query 37 In order to...
 • 6
 • 178
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm cơ sở dữ liệu365 câu hỏi trắc nghiệm cơ sở dữ liệungân hàng câu hỏi trắc nghiệm cơ sở dữ liệucấu trúc đề trắc nghiệm cơ sở dữ liệu356 câu trắc nghiệm cơ sở dữ liệucâu hỏi trắc nghiệm cơ sở văn hóa việt namcau hoi trac nghiem co so do luongđề thi trắc nghiệm cơ sở dữ liệuđề trắc nghiệm cơ sở dữ liệutrắc nghiệm cơ sở dữ liệu quan hệtrắc nghiệm cơ sở dữ liệu onlinetrắc nghiệm cơ sở dữ liệu có đáp ánngân hàng đề thi trắc nghiệm cơ sở dữ liệubài tập trắc nghiệm cơ sở dữ liệutrac nghiem co so du lieuNghiên cứu ảnh hưởng của nacl đến sinh trưởng và hàm lượng prolin ở mầm một số giống đậu cô veNghiên cứu nhân giống in vitro lan phi điệp từ hạtNhân giống chuối tiêu hồng bằng kĩ thuật in vitroNâng cao chất lượng dạy học kiến thức hóa sinh học ở chương trình THPTNghiên cứu quy trình nhân giống cây thanh long bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtQuản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở các trường mầm non huyện hoài đức, thành phố hà nộiQuản lý dạy học tại trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai, thành phố hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục tiểu họcQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở liên việt, huyện xín mần, hà giang trong bối cảnh hiện nayrobot dò đường mobile robotTạo động lực lao động tại Khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân đội (LV thạc sĩ)Đào tạo nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bioseed Việt Nam(LV thạc sĩ)Luận văn tốt nghiệp: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp của loài mèo nhàQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở tứ hiệp, huyện thanh trì, thành phố hà nội trong giai đoạn hiện nayXÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI LIỆU CỦA CÁN BỘ VĂN THƯ TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞTích hợp các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong dạy học môn Lịch sử lớp 7, lớp 9 ở Trường THCSSử dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy phần văn bản nhật dụng trong Ngữ văn 8 ở Trường THCSMột số giải pháp đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn trường THCS Nga ThủyPHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ CỦA MÔN TOÁN 7 Ở TRƯỜNG THCSnghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hydrotanxit trên cơ sở các thành phần oxyt kim loại và ứng dụng cho quá trình decacboxyl hóa dầu dừa tạo hydrocacbon xanh“Nghiên cứu quá trình deoxy hóa dầu ăn thải trên xúc tác hydrotalcite nhằm thu nhiên liệu xanh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập