XÁC ĐỊNH RÀNG BUỘC TOÀN vẹn cơ sở dữ LIỆU

Ràng buộc toàn vẹn sở dữ liệu

Ràng buộc toàn vẹn cơ sở dữ liệu
... giam sat”); Ràng bu c toàn v n 14 Cài t RBTV SQL Server ̇ SQL Server 2000 • Không h tr Assertion • H tr Check Trigger ̇ Trigger SQL 2000 • Xem Help Book Online - Transact SQL Ràng bu c toàn v n ... NHANVIEN (t.MaGSat t.MaNV) RB-8 Xóa S a NHANVIEN Ràng bu c toàn v n Thêm + - + RBTV liên b ̇ S t n t i c a b ph thu c vào b khác • Tr ng h p c bi t ràng bu c khóa ̇ RB-1 RB-3 RBTV tham chi u (1) ... a NHANVIEN + - + PHONGBAN - + - RB-3 THAMGIA RB-4 Thêm Xóa S a + - - Thêm Xóa S a NHANVIEN Ràng bu c toàn v n - - + PHONGBAN + - - B ng t m nh h ̇ B ng t m nh h ng c a RBTV (2) ng t ng h p • Xây...
 • 15
 • 71
 • 0

XÁC ĐỊNH RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

XÁC ĐỊNH RÀNG BUỘC TOÀN VẸN
... LIỆU XÁC ĐỊNH CÁC RÀNG BUỘC TOÀN VẸN • Qui tắc xác định loại ràng buộc Xác định ràng buộc có bối cảnh quan hệ • Xác định ràng buộc có bối cảnh nhiều quan hệ BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU XÁC ... XÁC ĐỊNH RÀNG BUỘC TOÀN VẸN Phân loại ràng buộc Ràng buộc có bối cảnh quan hệ Ràng buộc miền giá trị Ràng buộc liên Ràng buộc liên thuộc tính • Ràng buộc có bối cảnh nhiều quan hệ Ràng buộc ... Khoa Toán – Tin Học CƠ SỞ DỮ LIỆU XÁC ĐỊNH CÁC RÀNG BUỘC TOÀN VẸN • Qui tắc xác định loại ràng buộc Xác định ràng buộc có bối cảnh quan hệ • Xác định ràng buộc có bối cảnh nhiều quan hệ Đại...
 • 34
 • 89
 • 0

TÌM HIỂU MỘT SỐ LỚP TOÁN TỬ KÉO THEO VÀ ỨNG DỤNG MỘT VÀI BÀI TOÁN CỦA SỞ DỮ LIỆU MỜ

TÌM HIỂU MỘT SỐ LỚP TOÁN TỬ KÉO THEO VÀ ỨNG DỤNG MỘT VÀI BÀI TOÁN CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU MỜ
... diễn mờ sử dụng t-chuẩn có ngưỡng 36 2.2 Phép kéo theo có ngưỡng 38 CHƯƠNG 40 CƠ SỞ DỮ LIỆU MỜ VÀ LUẬT KẾT HỢP MỜ 40 3.1 .Cơ sở liệu mờ 40 3.1.1 Đại số gia tử ... 1.2.2 Các loại phép kéo theo mờ Lý thuyết tập mờ logic mờ suy rộng từ lý thuyết tập hợp cổ điển logic cổ điển Vì số phép kéo theo mờ tuân theo phép kéo theo cổ điển, phép kéo theo hiểu phép hội, trường ... lớp phép kéo theo mờ Trong phần trước giới thiệu loại phép kéo theo mờ khác (phân loại theo Dobois Prade (1991)[18]) Trong phần giới thiệu phân lớp phép kéo theo mờ cách tổng quát Việc phân lớp...
 • 88
 • 152
 • 0

Đánh giá tài nguyên nước hệ thống sông Cái Phan Rang và xây dựng sở dữ liệu phục vụ quản lý lưu vực

Đánh giá tài nguyên nước hệ thống sông Cái Phan Rang và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý lưu vực
... Đề tài Đánh giá tài nguyên nước hệ thống sông Phan Rang xây dựng sở liệu phục vụ quản lưu vực xây dựng dựa số liệu thống kê, tài liệu, báo cáo từ sở, ban ngành tỉnh Ninh Thuận Công ty Nước ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN BẢO TRIỀU ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC HỆ THỐNG SÔNG CÁI PHAN RANG VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ QUẢN ... cứu đánh giá tài nguyên nước lưu vực hộ dùng nước phục vụ công tác quản tổng hợp sử dụng hợp tài nguyên nước lưu vực vấn đề thời cần thiết 11 CHƯƠNG 1: MÔ TẢ LƯU VỰC SÔNG CÁI PHAN RANG...
 • 130
 • 253
 • 0

CryptDB - Đảm bảo an toàn cho sở dữ liệu trong điện toán đám mây

CryptDB - Đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu trong điện toán đám mây
... CryptDB: mô hình kẻ công yếu – a weaker attacker model CryptDB [10] triển khai cho phép xử lý truy vấn sở liệu mã hóa sở liệu quản lý nhà cung cấp đám mây, mục sở liệu mã hóa với ... người quản trị sở liệu tò mò dòm ngó tới nội dung bảng sở liệu [27] Vì lý này, cần làm cho toàn liệu trở nên vô nghĩa Điều tạo bảng để giữ vài liệu bên sở liệu DBMS Server Trong CryptDB, bảng ... nữa, thuật toán có mức độ an toàn khác với lớp bên onion bảo mật lớp bên Hơn nữa, giá trị có lớp onion Một sở liệu tạo ra, tất onion lớp an toàn Các truy vấn xử lý cột sở liệu, đó, CryptDB hướng...
 • 15
 • 250
 • 0

Ràng buộc toàn vẹn trong sở dữ liệu

Ràng buộc toàn vẹn trong cơ sở dữ liệu
... ràng buộc bị vi phạm  Đó quan hệ vi phạm ràng buộc toàn vẹn thực thao tác thêm, xoá, sửa Khoa HTTT-Đại học CNTT 2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (1)  Nhằm xác định tiến hành kiểm tra ràng buộc toàn vẹn ... thao tác thực làm vi phạm ràng buộc hay không CSDL phải thoả ràng buộc toàn vẹn trước Khoa HTTT-Đại học CNTT 2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (3)  Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc Ràng buộc Ri Thêm Xóa Sửa Quan ... Nội dung Giới thiệu ràng buộc toàn vẹn (RBTV) Các đặc trưng RBTV Phân loại RBTV Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp Khoa HTTT-Đại học CNTT Giới thiệu  Ràng buộc toàn vẹn quy định, điều kiện từ...
 • 34
 • 3,487
 • 17

Bài giảng sở dữ liệu chương 6 ràng buộc toàn vẹn

Bài giảng cơ sở dữ liệu  chương 6 ràng buộc toàn vẹn
... (−) Không vi phạm RBTV sở liệu - Khoa CNTT - CĐ KTCN ĐN 12 Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp Ràng buộc Ràng buộc T X S T X S Quan hệ + - + + - + Quan hệ - + - Quan hệ - - + R buộc m … … … T X S + ... R7 THIDAU Thêm + sở liệu - Khoa CNTT - CĐ KTCN ĐN Xóa + Sửa + (NGAY, GIO, DOI) 21 RBTV - Liên thuộc tính ‰Là ràng buộc thuộc tính quan hệ R A B C D α α β β β 12 α β β sở liệu - Khoa CNTT ... ảnh hưởng R2 NHANVIEN sở liệu - Khoa CNTT - CĐ KTCN ĐN Thêm + Xóa + Sửa + (MANV, MA_NVIEN) 27 RBTV - Liên bộ, liên quan hệ ‰Là ràng buộc xảy nhiều quan hệ khác R sở liệu - Khoa CNTT - CĐ...
 • 56
 • 25
 • 0

Ràng buộc toàn vẹn và trích yếu thời gian trong sở dữ liệu hướng thời gian và ứng dụng

Ràng buộc toàn vẹn và trích yếu thời gian trong cơ sở dữ liệu hướng thời gian và ứng dụng
... sở lý thuyết nó, sở phát triển ứng dụng Chúng chọn đề tài “RÀNG BUỘC TOÀN VẸN VÀ TRÍCH YẾU THỜI GIAN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG THỜI GIAN ỨNG DỤNG” Chọn ứng dụng bệnh ung thư, loại bệnh này, ... 1.1.3 Tính toàn vẹn liệu ràng buộc theo thời gian Tính toàn vẹn liệu ràng buộc theo thời gian, gọi tắt ràng buộc toàn vẹn thời gian (RBTVTG) phải đặt có thao tác cập nhật liệu thời gian Có số ... văn Chung RÀNG BUỘC TOÀN VẸN VÀ TRÍCH YẾU THỜI GIAN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG THỜI GIAN ỨNG DỤNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN...
 • 204
 • 57
 • 1

Bài giảng sở dữ liệu chương 4 ràng buộc toàn vẹn

Bài giảng cơ sở dữ liệu  chương 4 ràng buộc toàn vẹn
... bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) 70 4. 5 Bài tập bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) 71 4. 5 Bài tập (tt) bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) 72 4. 5 Bài ... 72 4. 5 Bài tập (tt) bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) 73 4. 5 Bài tập (tt) bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) 74 ... bangtqh@utc2.edu.vn Siêu khóa Si AB AC ABC Chương - Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) Khóa AB AC 68 bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) 69 Tổng kết chương Hệ luật dẫn Amstrong hệ Thuật toán...
 • 37
 • 68
 • 0

ràng buộc toàn vẹn và trích yếu thời gian trong sở dữ liệu hướng thời gian và ứng dụng

ràng buộc toàn vẹn và trích yếu thời gian trong cơ sở dữ liệu hướng thời gian và ứng dụng
... sở lý thuyết nó, sở phát triển ứng dụng Chúng chọn đề tài “RÀNG BUỘC TOÀN VẸN VÀ TRÍCH YẾU THỜI GIAN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG THỜI GIAN ỨNG DỤNG” Chọn ứng dụng bệnh ung thư, loại bệnh này, ... 1.1.3 Tính toàn vẹn liệu ràng buộc theo thời gian Tính toàn vẹn liệu ràng buộc theo thời gian, gọi tắt ràng buộc toàn vẹn thời gian (RBTVTG) phải đặt có thao tác cập nhật liệu thời gian Có số ... văn Chung RÀNG BUỘC TOÀN VẸN VÀ TRÍCH YẾU THỜI GIAN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG THỜI GIAN ỨNG DỤNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN...
 • 320
 • 21
 • 0

xác thực sự toàn vẹn của sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân số dựa vào hệ mật mã khóa công khai

xác thực sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân số dựa vào hệ mật mã khóa công khai
... thực toàn vẹn sở liệu quan hệ kỹ thuật thủy vân dựa vào hệ mật khóa công khai Trình bày chi tiết kỹ thuật thủy vân số Đó kỹ thuật thủy vân số với chế xác thực công khai Kỹ thuật bao gồm hai giai ... chế xác thực công khai, nội dung phần trình bày chi tiết kỹ thuật 2.2 Kỹ thuật thủy vân số với chế xác thực công khai Kỹ thuật thủy vân số với chế xác thực công khai kỹ thuật kết hợp thủy vân số ... đổi liệu sở liệu quan hệ việc phát liệu giả mạo Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 32 CHƢƠNG II XÁC THỰC SỰ TOÀN VẸN CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ BẰNG KĨ THUẬT THỦY VÂN DỰA VÀO HỆ...
 • 71
 • 196
 • 2

Bài giảng ràng buộc toàn vẹn

Bài giảng ràng buộc toàn vẹn
... ràng buộc bị vi phạm  Đó quan hệ vi phạm ràng buộc toàn vẹn thực thao tác thêm, xoá, sửa Khoa HTTT-Đại học CNTT 2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (1)  Nhằm xác định tiến hành kiểm tra ràng buộc toàn vẹn ... thao tác thực làm vi phạm ràng buộc hay không CSDL phải thoả ràng buộc toàn vẹn trước Khoa HTTT-Đại học CNTT 2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (3)  Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc Ràng buộc Ri Thêm Xóa Sửa Quan ... định tiến hành kiểm tra ràng buộc toàn vẹn Thao tác thực làm vi phạm ràng buộc toàn vẹn  Phạm vi ảnh hưởng ràng buộc toàn vẹn biểu diễn bảng chiều gọi bảng tầm ảnh hưởng Khoa HTTT-Đại học CNTT...
 • 34
 • 721
 • 10

Xác định độ tin cậy trên sở mòn của chày dưới khuôn ép gạch ceramics

 Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn của chày dưới khuôn ép gạch ceramics
... mũn khuụn ộp gch ceramics 34 1.3.5 Vn v tin cy ca chy di khuụn ộp gch ceramics 36 1.4 Kt lun chng .37 Chng 2.XC NH TIN CY TRấN C S MềN CA CHY DI KHUễN ẫP GCH CERAMICS TI C S ... bc xỏc nh tin cy trờn c s mũn ca Chy di khuụn ộp gch ceramics - ti ó xỏc nh c hm s tin cy theo thi gian ca Chy di khuụn ộp gch ceramics õy l kt qu khoa hc ht sc to ln b) í ngha thc tin - Xỏc ... chuyn sn xut gch ceramics Mc ớch nghiờn cu ca ti - Xỏc nh tin cy trờn c s mũn ca Chy di khuụn ộp gch ceramics ca nh mỏy gch Mikado - Xỏc nh chu k thay th ca Chy di theo yờu cu tin cy t trc ca...
 • 69
 • 288
 • 0

Xác định độ tin cậy trên sở mòn của chày dưới khuôn ép gạch ceramics.pdf

Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn của chày dưới khuôn ép gạch ceramics.pdf
... nhiờn i lng ny cú phõn phi l f(t) Mật độ p.p tuổi thọ f(t) P(Tt1) với U=Ugh f(t) t U f(U) với t = t1 U Lựơng mòn Ugh P(UUgh) 0 t t1 f(U) Mật độ phân phối mòn Thời gian làm việc Hỡnh 1.2- Quỏ trỡnh ... mi mũn 16 1.2.2- Xỏc nh cỏc ch tiờu tin cy theo thi gian hng mũn 18 1.2.3- Xỏc nh ch tiờu tin cy theo cỏc th hin mũn 19 1.2.4- Quan h gia tin cy v tc mũn 20 S húa bi Trung tõm ... bc xỏc nh tin cy trờn c s mũn ca Chy di khuụn ộp gch ceramics - ti ó xỏc nh c hm s tin cy theo thi gian ca Chy di khuụn ộp gch ceramics õy l kt qu khoa hc ht sc to ln b) í ngha thc tin - Xỏc...
 • 69
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các biện pháp duy trì tính toàn vẹn cơ sở dữ liệuràng buộc toàn vẹn có bối cảnh một quan hệcác bước xây dựng cơ sở dữ liệucác bước thiết kế cơ sở dữ liệucác bước tạo lập cơ sở dữ liệucác bước tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệcác phép toán trong cơ sở dữ liệucác bước xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàngcác bước thiết lập cơ sở dữ liệucác phép toán trên cơ sở dữ liệu quan hệcác bước xây dựng cơ sở dữ liệu trong gisví dụ các bước xây dựng cơ sở dữ liệunêu các bước xây dựng cơ sở dữ liệucác bước xây dựng cơ sở dữ liệu trong accesscác bài toán về cơ sở dữ liệuGiáo án thể dục khối 5 tuần 25 – tuần 32Bài Giảng Đại Số Hệ 30A Trường Đại Học Nông LâmMột số phương pháp giúp dạy học nhóm VNEN có hiệu quảGiáo Án Thể Dục Lớp 11 HKIIGiáo Án Không Gian Vector Và Các Phép Toán Trên Vector; Hệ Vector hệ vector độc lập tuyến tính và hệ vector phụ thuộc tuyến tínhSáng Kiến Kinh Nghiệm Rèn Luyện Kỹ Năng Phát Hiện Các Mối Liên Hệ Địa Lí Trên Bản Đồ Cho Học Sinh Trung Học Phổ ThôngTài Liệu Bồi Dưỡng Ngạch Chuyên Viên ChínhGiáo Án Tập Đọc Những Con Sếu Bằng GiấyMột số biện pháp khai thác và ứng dụng CNTT vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non Kim SơnGiáo Án Tin Học 6 HK1hướng dẫn sử dụng MAP120 usermanual500cautracnghiemtinhoc 3515Đề thi cao học kỹ thuật nhiệt 2009, 2010 ĐHBKHNĐề cương kéo cáp DUL - kich 250-ingiao an lop 2 tuan 1giao an lop 2 tuan 1giao an lop 2 tuan 2LỚP 6 KHII năm học 2016 2017 mẫu mới tỉnh gia laiDe cuongluan van giai phap tang cuong xa hoi hoa gdbáo cáo kiến tập phòng tài chính kế toán công ty cổ phần LILAMA 3 3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập