Giao an HDNGLL 9 rat hay

giáo án lớp 9 rất hay

giáo án lớp 9 rất hay
... hãy: a-Điền vào bảng sau: Năm 195 4 196 0 196 5 197 0 197 6 Số dân (Tr.người) Tỉ lệ gia tăng tự nhiên (%) Tuần Tiết Ngày soạn:10 /9/ 2005 Ngày dạy :13 /9/ 2005 197 9 198 9 199 9 2003 Bài:3 PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ ... nghiệp Công nghiệp,xây dựng Dòch vụ Tổng cộng 199 1 40.5 23.8 35.7 100.0 199 3 29. 9 28 .9 41.2 100.0 199 5 27.2 28.8 44.0 100.0 199 7 25.8 32.1 42.1 100.0 199 9 25.4 34.5 40.1 100.0 2001 23.3 38.1 38.6 ... soạn:16 /9/ 2005 Ngày dạy : 19/ 9/2005 Bài : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 198 9 VÀ NĂM 199 9 I-MỤC TIÊU Sau học,HS cần: _Biết cách phân tích, so sánh tháp dân só _Tìm sư thay đổi...
 • 109
 • 283
 • 1

GIAO AN ANH 9 (RAT HAY)

GIAO AN ANH 9 (RAT HAY)
... that was made in Africa Many students wore jeans in the 199 0 Jeans became cheaper so many , many people began wearing jeans in 197 0s - Correct mistakes and give correct answers ( part a) V / Home ... answers loudly - Correct and give the right answer : 18th century Jeans cloth 196 0s students 197 0s cheaper 198 0s fashion 199 0s sale - Tell Ss to read the text again and answer the questions ... - Remark and correct Then give the right answers : The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe The 199 0s, fashions were embroidered jeans , painted jeans and so on...
 • 158
 • 154
 • 0

Giáo án HĐNGLL 9 hay mới ( trọn bộ)

Giáo án HĐNGLL 9 hay mới ( trọn bộ)
... thưởng - Ban cán lớp cảm ơn giúp đỡ, tham gia thầy, cô giáo 11 Ngày tháng 11 năm 20 09 Tiết -6: CHỦ ĐIỂM THÁNG 11 TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO Các hoạt động chủ điểm: Lễ đăng kí “Tuần học tốt, tháng học tốt” ... thầy, cô giáo cũ Câu 4: Bạn nghĩ trước so sánh “HS thiếu thầy giáo xanh thiếu ánh mặt trời”? Câu 5: Bạn đọc thơ thầy, cô giáo Câu 6: Bạn hát hát thầy, cô giáo Câu 7: Bạn có biết thầy giáo đặt ... trọng đạo” dân tộc Việt nam - Trân trọng, tự hào với truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - Kính trọng, biết ơn thầy giáo, giáo Phát huy truyền thống”Tôn sư trọng đạo” dân tộc B Nội dung hình thức...
 • 41
 • 2,161
 • 8

Giáo án hình 7 rất hay

Giáo án hình 7 rất hay
... ?Ngoài tính chất nêu sách giáo tổng góc phía = 1800 khoa em rút kết luận ( hay góc phía bù ) góc phía 3 Hoạt động 4: Hớng dẫn nhà - Làm 23 (SGK), 16, 17, 18, 19, 20 (T75, 76 , 77 , SBT) - Đọc trớc hai ... Gv: gọi hs lên bảng vẽ hình 47 - vẽ tia đối 0x tia 0x - vẽ tia đối 0y tia oy đợc đờng thẳng xx cắt yy taị có góc = 47 Hs: lên vẽ hình Gv: dựa vào hình vẽ đề em tóm tắt toán dới dạng cho tìm HS: ... ?2 Hs: Gv: Gọi học sinh đọc hình vẽ Hs: Đọc hình Gv: Yêu cầu học sinh làm toán dới dạng cho tìm A1 3 B1 Tóm tắt: Cho Tìm ca = {A} cb = {B} a) ; ; so sánh b) ; So sánh c) Viết tên cặp góc đồng...
 • 124
 • 287
 • 3

giáo án TD6 CN rất hay

giáo án TD6 CN rất hay
... dẫn tập nhà GV - GV gọi học sinh nhận xét sau giáo viên nhận xét ngắn gọn ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * 5m Rút kinh nghiệm sau dạy: GV Giáo án: Số 05 Ngày thực hiện: / /200 Tiết chơng ... GV gọi học sinh nhận xét sau giáo viên nhận xét ngắn gọn - Học sinh vừa vừa thở thực số động tác thả lỏng tay, chân, thân ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * (X) Giáo án: Số 06 Ngày thực hiện: ... (6 tiết) - Môn tự chọn (6 tiết) - Ôn tập kiểm tra (8 tiết) - Kiểm tra tự chọn, RLTT (4 tiết) Giáo án: Số 03 Ngày thực hiện: / /200 Tiết chơng trình: 03 Tên bài: Đội hình đội ngũ- thể dục phát...
 • 92
 • 207
 • 0

giáo án TD CN rất hay

giáo án TD CN rất hay
... chỗ đánh tay - Chạy chỗ - Nâng cao đùi chỗ 30' Phần Giáo án thể dục khối học 2007 - 2008 Năm a Ôn ĐHĐN - Tập hợp hàng ngang, dọc, dóng hàng 2L Giáo án thể dục khối học 2007 - 2008 Năm Giáo án thể ... sinh tự ôn - Giáo viên quan sát sửa sai - Giáo viên làm mẫu - phân tích - Giáo viên làm mẫu - Tập theo nhóm, giáo viên hô lệnh, học sinh thực 17 Giáo án thể dục khối học 2007 - 2008 Năm lần chỗ ... tay tích cực Giáo viện nhận xét kết học Giao tập nhà * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Rút kinh nghiệm sau dạy 41 * * * * * * * * Giáo án thể dục khối học 2007 - 2008 Năm 42 Giáo án thể dục...
 • 87
 • 192
 • 0

giáo án TD8 CN rất hay

giáo án TD8 CN rất hay
... trung lớp thành Rút kinh nghiệm sau dạy hàng ngang để giáo viên nhận xét học - Học sinh chúc giáo viên Giáo án: Tiết 18, 19 31 * * Giáo án thể dục khối Tên bài: Chạy - Bài thể dục Ngày soạn: ... thả lỏng tích cực - Học sinh chúc giáo viên Đội hình nhận xét lớp * * * * * * * * * * * * 5m GV 27 * * * * * * * * Giáo án thể dục khối Năm học 2007 - 2008 Giáo án: Tiết 16 Tên bài: Chạy - thể ... Rút kinh nghiệm sau dạy - Yêu cầu thả lỏng tích cực - Cán lớp tập trung để GV nhận xét học 21 Giáo án thể dục khối Năm học 2007 - 2008 Giáo án: Tiết 13 Tên bài: Chạy - Bài thể dục Ngày soạn: 26/9/2007...
 • 95
 • 206
 • 0

giáo án TD9 CN rất hay

giáo án TD9 CN rất hay
... tích cực - Cán lớp tập trung lớp thành hàng ngang để GV nhận xét học - Học sinh chúc giáo viên * * * * * * * * * * * * * * * Giáo án thể dục khối 2007 - 2008 N ăm học * * * * * (X) Giáo án: Tiết ... thành hàng ngang để giáo viên nhận xét học - Học sinh chúc giáo viên - Nhận xét kết học - Giao tập nhà Rút kinh nghiệm sau dạy 31 Giáo án thể dục khối 2007 - 2008 N ăm học Giáo án: Tiết 16 Tên bài: ... vòng tròn, giáo viên phổ biến luật chơi cách chơi - Yêu cầu học sinh thả lỏng tích cực * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (X) 27 Giáo án thể dục khối 2007 - 2008 N ăm học Giáo án: Tiết 14...
 • 111
 • 223
 • 0

giáo án lý8 CN rất hay

giáo án lý8 CN rất hay
... 4/10/2007 Tiết 5: cân lực _ quán tính I.Mục tiêu: Nêu đợc số thí dụ hai lực cân Nhậ biết đặc điểm lực cân biểu thị véc tơ lực -Từ dự đoán làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán để khẳng định vật chịu ... : + Lực làm thay đổi vận tốc + Hai lực cân tác dụng lên vật đứng yên làm cho vật đứng yên ( không làm thay đổi vận tốc) => Khi vật chuyển động mà chịu tác dụng lực cân => không thay đổi V vật ... *HĐ3 : Tìm hiểu quán tính : - GV đua số tợng trình mà HS thờng gặp VD : Ôtô, tàu hoả chuyển động dừng lại đợc mà phải trợt thêm đoạn ( thay đổi vận tốc đột ngột) => Vì vật có quán tính - HS quan...
 • 48
 • 194
 • 0

giao an anh 6 rat hay

giao an anh 6 rat hay
... taking the vegetables? Where is he eating? III, Post- reading Look at these pictures and retell the story about Mr Quang -Learn vocabulary & exercises -Prepare B2-4 for the next lesson ... d.going to a farm e.loading the vegetables f.unloading the vegetables II,While-reading Reading and checking a.going to Ha Noi b.meeting the farmer oing to a farm meeting the farmer c.having breakfast ... f.unloading the vegetables unloading the vegetables having breakfast Lucky numbers What does Mr Quang ? Where is he going at five in the morning? Who is waiting for him? What is he doing at seven...
 • 28
 • 246
 • 1

giao an Hoa 9 cuc hay

giao an Hoa 9 cuc hay
... nCuO d = 0.08 0,02 = 0,06 mol (1 đ) m CuO d = 0,06.80 = 4,8 gam Nhng CuO Fe2O3 tan đồng thời nên chất rắn không tan có khối lợng biến thiên khoảng: 3,2 m 4,8 ( 0,5 đ) Câu 4: nCu = 13,44 = 0,21(mol ... Theo đề ta có: n = CuO ; n n Fe2O3= = 0,1 mol = 0,32.2 = 0,64 mol HCl (0,5 đ) PTHH: CuO + 2HCl CuCl2 + H2O Fe2O3 +6 HCl (1) 2FeCl3 + 3H2O (2) Theo đề lại chất rắn sau kết thúc phản ứng HCl hết, ... mol n Fe2O3phản ứng = nHCl = Do ta có: n Fe2O3 d (1 đ) = 0,1 0,08 = 0,02 mol chất rắn không tan có khối lợng m = mFe O d = 0,02 160 = 3,2 gam *Nếu Fe2O3 hết chất rắn sau phản ứng CuO Theo (2)...
 • 6
 • 326
 • 2

Giáo án HĐNGLL 9

Giáo án HĐNGLL 9
... chuẩn bị Kết thúc hoạt động Ngày soạn : Lớp 96 , 97 Chủ điểm tháng hoà bình hữu nghị hoạt động 1: tổ chức diễn đàn niên chủ đề "hoà bình hữu nghị" yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh: - Nâng cao hiểu ... không trả lời ngời điều khiển chơng trình (hoặc cố vấn) đa đáp án Kết thúc hoạt động Ngày soạn : Lớp 96 Hoạt động Hội vui học tập yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh: - Nắm vững kiến thức môn học - Hứng ... dẫn tiết mục chơi Kết thúc hoạt động Ngày soạn : Lớp 96 Chủ điểm tháng tiến bớc lên đoàn hoạt động 1: toạ đàm vai trò đoàn lí tởng niên yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh: - Nhận thức đợc vai trò nhệim...
 • 27
 • 602
 • 5

giáo án thao giảng rất hay

giáo án thao giảng rất hay
... Kiểm tra cũ: Hóy in ỳng hay sai nhng phỏt biu v ng dng ca Internet Ni dung Trao i thụng tin qua th in t in thoi trờn mng ... của: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video có liên kết đến siêu văn khác) Trang web: Là siêu văn gán địa truy cập http://www.Lequydonbp.net Tìm kiếm trang web, tài nguyên Internet sử dụng hệ thống ... Netscape Navigator 2 Dịch vụ Internet a Dịch vụ tìm kiếm thông tin Cách1: Tìm kiếm theo danh mục địa hay liên kết đặt trang web Cách 2: Tìm kiếm nhờ máy tìm kiếm (Search Engine) Gõ cụm từ cần tìm...
 • 16
 • 229
 • 0

Giao an Anh 9 cuc hay day

Giao an Anh 9 cuc hay day
... jeans come from a kind of material that was made in Africa Many students wore jeans in the 199 0 Jeans became cheaper so many , many people began wearing jeans in 197 0s - Correct mistakes and ... to read the answers loudly - Read the answers loudly - Correct and give the right answer : 18th century Jeans cloth - Copy down 196 0s students 197 0s cheaper 198 0s fashion 199 0s sale - ... Europe The 199 0s, fashions were embroidered jeans , painted jeans and so on Because jeans became cheaper Jeans at last became high fashion clothing in the 198 0s The sale of jeans stopped growing...
 • 68
 • 205
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án địa 9 kì1 haygiao an hdngll 9giáo án điện tử rất haygiáo án hđngll 9giáo án anh 9 haygiáo án lớp 9 hay nhấtBài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaBài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaBài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân PhápBài 18. Thực hành: Nhận biết đặt điểm môi trường đới ôn hòaBài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIXBài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIXBài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIXBài 18. Thực hành: Nhận biết đặt điểm môi trường đới ôn hòaBài 18. Thực hành: Nhận biết đặt điểm môi trường đới ôn hòaBài 18. Thực hành: Nhận biết đặt điểm môi trường đới ôn hòaBài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân PhápBài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaBài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaBài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)Bài 16. Đô thị hóa ở đới ôn hòakhóa luậnBài 15. Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòaĐỀ TÀI BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH BÁCH KHOAchuyên đề liên môn sử - địa châu phi - mỹ latinhBài 15. Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập