Hình tượng đất nước trong thơ việt nam giai đoạn 1945 1975 (LV01702)

Hình tượng đất nước trong thơ việt nam giai đoạn 1945 1975 (LV01702)

Hình tượng đất nước trong thơ việt nam giai đoạn 1945  1975 (LV01702)
... triển hình tượng đất nước thơ Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 nội dung hình thức Nhiệm vụ nghiên cứu - Thứ nhất, làm rõ cảm hứng yêu nước thơ Việt Nam thơ Việt Nam kháng chiến giai đoạn 1945 - 1975 ... Viên hình tượng đất nước thơ họ, góp phần lí giải giới nghệ thuật thơ, tạo sở xác định vị trí đóng góp số nhà thơ giai đoạn 1945 - 1975 nói riêng thơ ca Việt Nam nói chung Hình tượng đất nước hình ... yêu nước thơ Việt Nam thơ kháng chiến 1945 - 1975 Chƣơng Vẻ đẹp hình tượng đất nước thơ Việt Nam kháng chiến Chƣơng Nghệ thuật biểu hình tượng đất nước PHẦN NỘI DUNG Chƣơng CẢM HỨNG YÊU NƢỚC TRONG...
 • 108
 • 496
 • 1

Hình tượng đất nước trong thơ kháng chiến chống Mỹ

Hình tượng đất nước trong thơ kháng chiến chống Mỹ
... với đất nước nghiệp cách mạng Trần Thị Thanh Tuyền 11 Hình tượng đất nước thơ kháng chiến chống Mỹ CHƯƠNG II : HÌNH TƯỢNG ĐẤT NƯỚC TRONG THƠ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ Tình yêu quê hương, đất nước ... Tuyền Hình tượng đất nước thơ kháng chiến chống Mỹ PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ DIỆN MẠO VÀ ĐẶC ĐIỂM THƠ THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ I Diện mạo thơ ca Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống ... bó nhà thơ - người chiến sĩ với nhân dân, đất nước Khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn Chương II : Hình tượng đất nước thơ kháng chiến chống Mỹ I Đất nước vốn gần gũi thân quen Đất nước chiều...
 • 58
 • 3,581
 • 13

Phương pháp tạo biểu tượng nhân vật trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1945 1975 SGK lịch sử lớp 12, THPT

Phương pháp tạo biểu tượng nhân vật trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1945  1975 SGK lịch sử lớp 12, THPT
... Những nhân vật lịch sử đợc giảng dạy nội khoá ngoại khoá dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 2.2 Phơng pháp tạo biểu tợng nhân vật dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 (SGK ... loại biểu tợng lịch sử 1.1.4 Biểu tợng nhân vật lịch sử Chơng 2: Phơng pháp tạo biểu tợng nhân vật dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 (SGK lịch sử lớp 12, THPT) ... lịch sử trờng THPT Chơng II: Phơng pháp tạo biểu tợng nhân vật dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 (SGK lớp 12, THPT) 10 B Nội dung Chơng 1: Vấn đề tạo biểu tợng nhân vật dạy học Lịch...
 • 112
 • 508
 • 4

Những hình ảnh biểu tượng trong thơ Tế Hanh giai đoạn 1945 - 1975 ( Luận văn ThS. Văn học )

Những hình ảnh biểu tượng trong thơ Tế Hanh giai đoạn 1945 - 1975 ( Luận văn ThS. Văn học )
... trưng biểu tượng 16 1.1.3 Biểu tượng văn học nghệ thuật - loại hình tượng đặc biệt 19 1.2 Hành trình sáng tác thơ Tế Hanh giai đoạn 1945 - 1975 24 1.2.1 Thơ Tế Hanh giai đoạn 1945 - 1954 ... khảo, luận văn trình bày ba chương: Chương 1: Khái lược biểu tượng hành trình sáng tác thơ Tế Hanh giai đoạn 1945 - 1975 Chương 2: Các loại hình ảnh biểu tượng thơ Tế Hanh giai đoạn 1945 - 1975 ... 1.1.2 Thơ Tế Hanh giai đoạn 1954 – 1975 27 Chƣơng 2: CÁC LOẠI HÌNH ẢNH BIỂU TƢỢNG TRONG THƠ TẾ HANH GIAI ĐOẠN 1945 - 1975 32 2.1 Biểu tƣợng thiên nhiên 32 2.1.1 Hình ảnh biểu...
 • 94
 • 380
 • 1

Chủ nghĩa yêu nước - một trong hai nguồn cảm hứng lớn nhất của văn học dân tộc trong văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975.

Chủ nghĩa yêu nước - một trong hai nguồn cảm hứng lớn nhất của văn học dân tộc trong văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975.
... nghĩ rằng: Như chia ly Chủ nghĩa yêu nước hai nguồn cảm hứng lớn văn học dân tộc, xuyên suốt năm chiến tranh Nếu chủ nghĩa yêu nước Đảng ta, nhân dân ta không làm nên hai chiến thắng kỳ vĩ: Điện ... thể gần gũi một cầu, ô cửa sổ sơn" đến trừu tượng Nhà thơ kêu gọi tình yêu nước gắn liền với bảo vệ đất nước: Hãy yêu! Hãy yêu! Hãy yêu bảo vệ Mây nước, cửa nhà, văn học, ngữ ngôn Một đảo vắng ... đứng Việi Nam) Tiêu biểu cho chủ nghĩa yêu nước giai đoạn lên hai thơ Sao chiến thắng (Chế Lan Viên) Cuộc chia ly màu đỏ (Nguyễn Mỹ) Ở Sao chiến thắng, câu thơ hay câu thơ nói tình yêu đất nước, ...
 • 5
 • 251
 • 2

cái bi trong thơ ca cách mạng việt nam giai đoạn 19451975

cái bi trong thơ ca cách mạng việt nam giai đoạn 1945 – 1975
... đời bi 1.4.1 Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam năm 1945 1975 1.4.2 Những chặng đường phát triển thơ ca cách mạng Chương 2: Cái bi thơ ca cách mạng Việt Nam đề tài chiến tranh giai đoạn 1945 1975 ... tình cảm dân tộc ta năm tháng thơ ca thể cách cao đẹp Mặt khác, thơ ca thời kì đặt móng vững cho phát triển thơ ca cách mạng Việt Nam Giai đoạn 1945 1975 giai đoạn mà nước tiến hành hai kháng ... nghiên cứu viết thơ ca giai đoạn 1945 1975 Tuy nhiên, chưa có viết hay công trình sâu đủ sức khái quát vào khía cạnh văn học viết đề tài Cái bi thơ ca cách mạng Việt Nam 1945 1975 Người viết...
 • 105
 • 178
 • 1

Khảo sát tầng nghĩa biểu trưng trên ngữ liệu thơ việt nam giai đoạn 1930 1975

Khảo sát tầng nghĩa biểu trưng trên ngữ liệu thơ việt nam giai đoạn 1930 1975
... lên Trong phạm vi nghiên cứu tầng nghĩa biểu trƣng mà trực tiếp kiểu nghĩa biểu tƣợng ngữ liệu thơ Việt Nam giai đoạn 1930 - 1975 với vai trò sở để xác lập trƣờng ngữ nghĩa từ vựng, nhận thấy lên ... Khả tạo nghĩa biểu tƣợng đất nƣớc từ “đất” Đây từ có khả tạo nghĩa biểu tƣợng đất nƣớc cao so với từ khảo sát đƣợc số thơ Việt Nam giai đoạn 1930 - 1975 Điều có nghĩa từ có khả sản sinh nghĩa cao ... luận văn vào khảo sát, tìm hiểu tầng nghĩa biểu trƣng - phận trƣờng ngữ nghĩa từ vựng ngữ liệu thơ Việt Nam giai đoạn 1930 - 1975 nhƣ thử nghiệm hƣớng tiếp cận ngôn ngữ học hƣớng tri nhận luận,...
 • 13
 • 169
 • 0

Khảo sát tầng nghĩa biểu trưng trên ngữ liệu thơ Việt Nam giai đoạn 1930 - 1975

Khảo sát tầng nghĩa biểu trưng trên ngữ liệu thơ Việt Nam giai đoạn 1930 - 1975
... đó, luận văn vào khảo sát, tìm hiểu tầng nghĩa biểu trƣng - phận trƣờng ngữ nghĩa từ vựng ngữ liệu thơ Việt Nam giai đoạn 1930 - 1975 nhƣ thử nghiệm hƣớng tiếp cận ngôn ngữ học - hƣớng tri nhận ... NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ TRANG KHẢO SÁT TẦNG NGHĨA BIỂU TRƢNG TRÊN NGỮ LIỆU THƠ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1975 LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 602201 Ngƣời hƣớng ... 18 ngôn ngữ thơ ca 1.3.1 Tầng nghĩa biểu trưng từ vựng 18 1.3.2 Sự thực hóa tầng nghĩa biểu trưng 20 ngôn ngữ thơ ca 1.4 Hiện tƣợng đồng nghĩa từ vựng việc xác lập trƣờng 24 ngữ nghĩa - từ vựng...
 • 118
 • 236
 • 0

Thơ ca việt nam giai đoạn 1945 1975

Thơ ca việt nam giai đoạn 1945  1975
... người… Thơ ca đầu TK XX – trước 1945 Thơ ca 1945 1975 I/ Khái qt lịch sử: Thơ ca Việt Nam 1945 - 1975 II/ Những giai đoạn phát triển: 1945 - 1954 1955 - 1964 1965 - 1975 I/ Khái qt lịch sử: Thơ ca ... hình ảnh Việt nam đẹp trang trọng I/ Khái qt lịch sử: II/ Những giai đoạn phát triển: 1/ Giai đọan 1945 – 1954: 1I/ Giai đọan 1954 – 1964: Thơ ca Việt Nam 1945 - 1975 1II/ Giai đọan 1965 – 1975: ... Khoa Điềm… Bài ca xuân 68 I/ Khái qt lịch sử: II/ Những giai đoạn phát triển: 1/ Giai đọan 1945 – 1954: 1I/ Giai đọan 1954 – 1964: 1II/ Giai đọan 1964 – 1975: Thơ ca Việt Nam 1945 - 1975 III/ Đánh...
 • 28
 • 3,510
 • 4

Thể tài ký sự chiến tranh trong văn học việt nam giai đoạn 1945 1975

Thể tài ký sự chiến tranh trong văn học việt nam giai đoạn 1945  1975
... tài chiến tranh văn học Việt Nam giai đoạn 1945 1975 16 Chương chiến tranh văn học Việt Nam giai đoạn 1945 1975 nhìn phương diện chức nội dung thể loại Chương chiến tranh văn học Việt ... thể chiến tranh văn học Việt Nam đại (giai đoạn 1945 1975) Cuối rút số kết luận chiến tranh văn học Việt Nam giai đoạn 1945 1975, đề xuất số vấn đề tiếp nhận nghiên cứu thể tài văn ... 1.1 Bối cảnh chiến tranh vận động, phát triển văn học Việt Nam 1945 - 1975 1.1.1 Bối cảnh chiến tranh văn học Việt Nam 1945 - 1975 Trong tiến trình văn học Việt Nam, giai đoạn 1945 - 1975 có ý nghĩa...
 • 115
 • 159
 • 0

Quan niệm tính đảng trong văn học việt nam giai đoạn 1945 1975

Quan niệm tính đảng trong văn học việt nam giai đoạn 1945 1975
... quan niệm Tính Đảng tới thực tiễn sáng tác văn học cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG QUAN NIỆM TÍNH ĐẢNG VÀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI VĂN HỌC CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1945- 1975 ... cầu tính đại chúng văn học 2.3 Yêu cầu tính Đảng đấu tranh tƣ tƣởng văn học cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 Quan niệm tính Đảng văn nghệ cách mạng tìm thấy văn tính đạo văn nghệ Đảng ... thúc đẩy cho văn học cách mạng Nga trở thành văn học lớn có ảnh hƣởng vô sâu sắc văn học Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 Văn học cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 dƣới lãnh đạo Đảng với nhiệm...
 • 112
 • 537
 • 0

Sử dụng ảnh, phim tư liệu và những ca khúc cách mạng trong giảng dạy bộ môn lịch sử lớp 9 phần lịch sử việt nam giai đoạn 1945 – 1975”

Sử dụng ảnh, phim tư liệu và những ca khúc cách mạng trong giảng dạy bộ môn lịch sử lớp 9 phần lịch sử việt nam giai đoạn 1945 – 1975”
... sử dụng nh, phim t liu v nhng ca khỳc cỏch mng góp phần nâng cao chất lợng học lịch sử Song thực tế, việc nhận thức v vai trò việc sử dng nh, phim t liu v nhng ca khỳc cỏch mng dạy học lịch sử ... việc sử dụng nh, phim t liu v nhng ca khỳc cỏch mng với việc nâng cao chất lợng môn Khi đợc hỏi "Theo thầy cô, sử dụng nh, phim t liu v nhng ca khỳc cỏch mng dạy học lịch sử Việt Nam có vai trò ... việc sử dụng nh, phim t liu v nhng ca khỳc cỏch mng v lch s Vit Nam giai on 194 5 - 197 5 tiến hành điều tra, vấn giỏo viờn với phiếu hỏi Việc điều tra đợc tiến hành i vi giáo viên dạy lịch sử nhằm...
 • 64
 • 274
 • 1

Sử dụng ảnh, phim tư liệu và những ca khúc cách mạng trong giảng dạy bộ môn lịch sử lớp 9 phần lịch sử việt nam giai đoạn 19451975

Sử dụng ảnh, phim tư liệu và những ca khúc cách mạng trong giảng dạy bộ môn lịch sử lớp 9 phần lịch sử việt nam giai đoạn 1945 – 1975
... mng góp phần nâng cao chất l-ợng học lịch sử Song thực tế, việc nhận thức v vai trò việc sử dng nh, phim t liu v nhng ca khỳc cỏch mng dạy học lịch sử Việt Nam nói chung, giai đoạn 194 5 - 197 5 nói ... lp phn lch s Vit Nam giai on 194 5 197 5 4.1 Phng ỏn th nht: i vi vic s dng phim t liu v nhng ca khỳc cỏch mng (cú hỡnh nh) dy 17 tit hc phn lch s Vit Nam lp giai on 194 5 - 197 5 iu kin nh trng ... việc sử dụng nh, phim t liu v nhng ca khỳc cỏch mng v lch s Vit Nam giai on 194 5 - 197 5 tiến hành điều tra, vấn giỏo viờn với phiếu hỏi Việc điều tra đ-ợc tiến hành i vi giáo viên dạy lịch sử nhằm...
 • 67
 • 62
 • 0

SKKN sử dụng ảnh, phim tư liệu và những ca khúc cách mạng trong giảng dạy bộ môn lịch sử lớp 9 phần lịch sử việt nam giai đoạn 19451975

SKKN sử dụng ảnh, phim tư liệu và những ca khúc cách mạng trong giảng dạy bộ môn lịch sử lớp 9 phần lịch sử việt nam giai đoạn 1945 – 1975
... trò việc sử dng nh, phim t liu v nhng ca khỳc cỏch mng dạy học lịch sử Việt Nam nói chung, giai đoạn 194 5 - 197 5 nói riêng dừng lại lý luận, nhiều giáo viên tỏ lúng túng sử dụng nh, phim t liu ... việc sử dụng nh, phim t liu v nhng ca khỳc cỏch mng với việc nâng cao chất lợng môn Khi đợc hỏi "Theo thầy cô, sử dụng nh, phim t liu v nhng ca khỳc cỏch mng dạy học lịch sử Việt Nam có vai trò ... việc sử dụng nh, phim t liu v nhng ca khỳc cỏch mng v lch s Vit Nam giai on 194 5 - 197 5 tiến hành điều tra, vấn giỏo viờn với phiếu hỏi Việc điều tra đợc tiến hành i vi giáo viên dạy lịch sử nhằm...
 • 64
 • 91
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hình tượng đất nước trong thơ kháng chiến chống mỹhinh tuong dat nuoc trong tho cahinh tuong dat nuoc trong tho khang chienhinh tuong dat nuoc trong tho ca khang chienhình tượng đất nước trong thơảnh người chiến sĩ cách mạng trong văn học việt nam giai đoạn 1945 1975văn hóa việt nam giai đoạn 1945 1975phan tich va so sanh hinh tuong dat nuoc trong doan trich dat nuoc cua nguyen khoa diem va bai tho dat nuoc cua nguyen dinh thicam nhan ve hinh tuong dat nuoc trong bai tho dat nuocđề 2 vẻ đẹp hình tượng đất nước trong bài thơ đất nước của nguyễn khoa điềmphân tích hình tượng đất nước trong 9 câu đầu đất nướchình ảnh đất nước con người việt namhình tượng đất nước trong văn họchình ảnh đất nước trong thơ nguyen dinh thi va nguyen khoa diemquan niệm về thơ trong văn học việt nam giai đoạn 1945 đến 1954Một số vấn đề về đổi mới và thi hành án dân 22 sự ở việt nam hiện nay, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpMột số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu cải tiến bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho đối tượng phi tuyến. (LA tiến sĩ)Chiến lược nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra giáo dục tại tỉnh Thanh Hóa (LA tiến sĩ)Đề tài soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tếĐề tài thực tiễn áp dụng luật thuế giá trị gia tăng ở việt nam và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện luật thuế giá trị gia tăng ở nước ta, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài tranh chấp lao động cách giải quyết tranh chấp lao động, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpBài thực hành Tin học cơ sởPython recipes handbook a problem solution approach 1st edition (2016)How to hack whats app account (2017)Đánh giá tác động của các chương trình, dự án phát triển nông thôn tới xoá đói giảm nghèo tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu phổ hấp thụ và phổ tán sắc của môi trường khí nguyên tử 85Rb khi có mặt hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ (LA tiến sĩ)Tài liệu AngularJS 2 đầy đủNghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea L.) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)Các đề thi vào lớp 10 chuyên toán tin trường phổ thông năng khiếu ĐHQG TP HCMNghiên cứu mô hình kiểm soát tăng huyết áp ở người cao tuổi thị xã Hưng Yên (LA tiến sĩ)Tìm hiểu về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc mường ở phú thọ hiện nayĐỀ CƯƠNG MÔN KIỂM TOÁN CHẤT THẢINâng cao khả năng giao tiếp cho các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Cơ sở cho các chương trình đào tạo. (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập