Tôn giáo, luật pháp, kiến trúc và điêu khắc của văn minh lưỡng hà

Tôn giáo, luật pháp, kiến trúc điêu khắc của văn minh lưỡng

Tôn giáo, luật pháp, kiến trúc và điêu khắc của văn minh lưỡng hà
... Thần Inanna  Luật pháp Lưỡng khu vực có luật sớm Bộ luật quan trọng Lưỡng cổ đại luật Hammurabi _Nguồn gốc đời luật Hammurabi +Vào khoảng thập niên 1760 TCN Babylon cổ đ ại +Bộ luật vị vua ... tinh Ziggurat ngày Kiến trúc Babylon: -Kiến trúc Ảrập tinh hoa pha trộn sáng tạo luồng kiến trúc Địa Trung Hải văn minh sông Hằng xa xôi Thành phố Babylon bao quanh tường màu vàng dài 13km có 300 ... mặt tường kiến trúc Lưỡng cổ đại b) Điêu khắc -Gồm tượng phù điêu Những tác phẩm tiêu biểu là: Bia diều hâu Các tượng thần Atxiri Mặt nạ (2500-2400 TCN) Bia lu ật hammurabi Điêu khắc hành lễ...
 • 31
 • 354
 • 0

Ảnh hưởng của nghệ thuật tạo hình Ấn Độ đối với kiến trúc điêu khắc của các nước Đông Nam Á

Ảnh hưởng của nghệ thuật tạo hình Ấn Độ đối với kiến trúc và điêu khắc của các nước Đông Nam Á
... Nam Á Ảnh hưởng nghệ thuật tạo hình Ấn Độ kiến trúc điêu khắc nước Đông Nam Á Như biết nghệ thuật tạo hình nước Đông Nam Á đời từ sớm Các nhà khoa học tìm thấy nhiều hình khắc chạm sơ khai á, ... Đông Nam Á cổ đại tiếp thu nhiều thành tựu nghệ thuật tạo hình nước mà trước hết nghệ thuật tạo hình Ấn Độ Nền nghệ thuật đến Đông Nam Á với hai tôn giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Ảnh hưởng nghệ thuật ... Khái quát nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á Nền nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á đời từ sớm Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, bên cạnh yếu tố địa nghệ thuật tạo hình ảnh hưởng từ nhiều nghệ thuật...
 • 35
 • 1,493
 • 3

những ảnh hưởng kiến trúc điêu khắc của khu vực Đông Nam Á vừa mang tính bản địa đặc thù vừa thể hiện sự tiếp thu có tính chọn lọc cao của nghệ thuật tạo hình Ấn Độ.

những ảnh hưởng kiến trúc và điêu khắc của khu vực Đông Nam Á vừa mang tính bản địa đặc thù vừa thể hiện sự tiếp thu có tính chọn lọc cao của nghệ thuật tạo hình Ấn Độ.
... Đông Nam Á cổ đại tiếp thu trước hết nghệ thu t tạo hình quốc gia Ấn Độ Nghệ thu t du nhập đến quốc gia Đông Nam Á với hai tôn giáo Ấn Độ giáo Phật giáo, nghệ thu t nghệ thu t tạo hình Đông Nam Á ... Khái quát nghệ thu t tạo hình Đông Nam Á Nền nghệ thu t tạo hình Đông Nam Á đời từ sớm Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, bên cạnh yếu tố địa nghệ thu t tạo hình ảnh hưởng từ nhiều nghệ thu t ... nghệ thu t tạo hình Ấn Độ Nền nghệ thu t đến Đông Nam Á với hai tôn giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Ảnh hưởng nghệ thu t tạo hình phương Tây Đông Nam Á địa vốn phát triển từ thời kim khí cộng với Đông...
 • 35
 • 1,011
 • 4

ảnh hưởng tôn giáo ấn độ đến kiến trúc điêu khắc chăm

ảnh hưởng tôn giáo ấn độ đến kiến trúc và điêu khắc chăm
... nhân Chăm gửi gắm vào hướng tôn giáo, tôn giáo đặc trưng người Ấn Độ Trong phải nói đến tài tình điêu khắc vị thần: Shiva, Bratman, Visnu, hình tượng điêu khắc liên quan đến vị thần tam trụ Ấn Độ ... thờ Linga thờ thần ShiVa Cho nên tôn giáo Ấn Độ vào Chăm Pa người Chăm lấy cải biến thành Shiva giáo trở thành tôn giáo thống vua chúa Chăm Trong điêu khắc điêu khắc thần Shiva chiếm số lượng lớn, ... tôn giáo ảnh hưởng sâu rộng xã hội Chăm án độ giáo, nhân vật dược nghệ nhân Chăm điêu khắc không phần sinh động thực đất nước sản sinh tôn giáo Trong tôn giáo mà văn hóa chăm chịu tác động nói...
 • 6
 • 539
 • 2

Tiểu Luận ảnh hưởng tôn giáo ấn độ đến kiến trúc điêu khắc chăm

Tiểu Luận ảnh hưởng tôn giáo ấn độ đến kiến trúc và điêu khắc chăm
... nhân Chăm gửi gắm vào hướng tôn giáo, tôn giáo đặc trưng người Ấn Độ Trong phải nói đến tài tình điêu khắc vị thần: Shiva, Bratman, Visnu, hình tượng điêu khắc liên quan đến vị thần tam trụ Ấn Độ ... thờ Linga thờ thần ShiVa Cho nên tôn giáo Ấn Độ vào Chăm Pa người Chăm lấy cải biến thành Shiva giáo trở thành tôn giáo thống vua chúa Chăm Trong điêu khắc điêu khắc thần Shiva chiếm số lượng lớn, ... tôn giáo ảnh hưởng sâu rộng xã hội Chăm án độ giáo, nhân vật dược nghệ nhân Chăm điêu khắc không phần sinh động thực đất nước sản sinh tôn giáo Trong tôn giáo mà văn hóa chăm chịu tác động nói...
 • 12
 • 1,494
 • 5

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với kiến trúc điêu khắc Phật giáo Trung Quốc

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với kiến trúc và điêu khắc Phật giáo Trung Quốc
... nhập Phật giáo vào Trung Quốc 21 1.3 Phật giáo Ấn Độ hội nhập với văn hóa Trung Quốc 27 1.31 Ảnh hưởng Phật giáo lịch sử văn hoá Trung Quốc 31 1.3.2 Phật giáo với lịch sử triết học Trung Quốc ... Phật giáo với văn học Trung Quốc 34 1.3.4 Phật giáo với kiến trúc, hội họa điêu khắc Trung Quốc 35 1.3.5 Phật giáo với ngôn ngữ Trung Quốc 40 1.4 tiểu kết 41 CHƢƠNG 2: DẤU ẤN CỦA VĂN HOÁ ẤN ĐỘ ... riêng Trung Quốc Bổ sung, làm đầy đặn hệ thống tư liệu ảnh hưởng kiến trúc điêu khắc Phật giáo Ấn Độ vào Trung Quốc Làm rõ ảnh hưởng sáng tạo kiến trúc điêu khắc Phật giáo Trung Quốc Tiếp cận...
 • 136
 • 583
 • 0

Di sản nghệ thuật kiến trúc điêu khắc Champa docx

Di sản nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Champa docx
... Song, mặt kiến trúc điêu khắc, nghệ thuật Chăm đạt đến trình độ ngang với nghệ thuật lớn, quy mô giới quy mô vùng Đông Nam Á, vài khía cạnh : Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Java, Khơ-me, nghệ thuật roman ... Trong nghệ thuật tôn giáo người Ấn Độ, Népal, hay Tây Tạng, ta bắt gặp tượng : lồng nghệ thuật, văn hoá (có, hay tôn giáo), sống Tuy nhiên, trường hợp nghệ thuật tôn giáo, nghệ thuật Chăm nghệ thuật ... người nghệ sĩ, động khiến cho họ thực kiệt tác mặt nghệ thuật, nguồn gốc từ đức tin mãnh liệt Có lẽ lý ấy, mà Ấn Độ giáo suy tàn vương quốc Chămpa vào kỷ XIII, XIV XV, nghệ thuật điêu khắc Chăm vào...
 • 15
 • 1,611
 • 13

Đề tài: Kiến trúc điêu khắc Đông Nam Á ppt

Đề tài: Kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á ppt
... hưởng kiến trúc Phật giáo nên đền thờ ngoài tháp có số tháp phụ và tháp đều có hình múi khế Cả hai kiến trúc đều có mặt Đông Nam Á Song phổ biến là kiểu kiến trúc tháp có bình đồ là hình vuông ... cho bát và gậy khất thực Phật Ở Đông Nam Á phổ biến là kiểu kiến trúc tháp Xtupa điển hình là tổng thể kiến trúc Bôrobudua Indonesia và Thạt Luông Lào Kiểu kiến trúc hang Đông Nam Á chưa ... thuật này đến Đông Nam Á với hai tôn giáo là Ấn Độ giáo và Phật giáo Ảnh hưởng nghệ thuật tạo hình phương Tây Đông Nam Á địa vốn phát triển từ thời kim khí cộng với Đông Nam Á nhỏ, đặc biệt...
 • 37
 • 314
 • 2

Đề tài: Kiến trúc điêu khắc Đông Nam Á pdf

Đề tài: Kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á pdf
... nhật Ấn Độ Điển hình Tháp Chàm Việt Nam Ăngco Vát Campuchia - Điêu khắc Đông Nam Á phản ánh hình tượng vị Thần, Phật, cảnh sinh hoạt tôn giáo - Các công trình kiến trúc điêu khắc Ấn Độ tương đối ... Jong Grang, tháp Chăm,… - Bên cạnh công trình kiến trúc đồ sộ có hệ thống tượng vị thần Ấn Độ giáo chạm khắc tinh tế có mặt hầu hết công trình kiến trúc Việt Nam - Tháp Chăm - Các tháp cổ Chăm ... Bản đồ địa lý khu vực Đông Nam Á Tìm hiểu nghệ thuật tạo hình Khái niệm “Nghệ thuật tạo hình” Khái quát nghệ thuật tạo hình Ấn Độ Khái quát nghệ thuật tạo hình ĐNA Khái quát nghệ thuật tạo hình...
 • 27
 • 679
 • 1

Kiến trúc điêu khắc quay lưng vào nhau ppt

Kiến trúc và điêu khắc quay lưng vào nhau ppt
... ngành kiến trúc đô thị điêu khắc Tiêu chí kích thước hợp lý, có tỉ lệ tương ứng với kiến trúc cảnh quan tỉ lệ tương ứng với người tác phẩm điêu khắc trời bị “đội mũ phớt” điêu khắc gia điêu khắc ... tác phẩm tạo dấu ấn lịch sử, kết hợp tuyệt vời điêu khắc kiến trúc tượng Nữ thần Tự New York Nói riêng tượng đài, “vấn nạn” ngành điêu khắc lẫn kiến trúc đô thị nước ta nay, tiêu chí thành công ... quí hóa” không gian đô thị" Còn ý kiến họa sĩ Trịnh Cung “phối cảnh” điêu khắc tượng đài kiến trúc đô thị TP.HCM: “Vì nhu cầu lớn tượng đài mang ý nghĩa trị, điêu khắc trở nên làm ăn béo bở Mỗi...
 • 5
 • 240
 • 0

nghệ thuật kiến trúc điêu khắc thời kì hi lạp cổ đại

nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời kì hi lạp cổ đại
... kể đến tác phẩm điêu khắc kiến trúc bậc giới cổ đại Nghệ thuật Hi Lạp (kiến trúc điêu khắc) chia làm ba thời kì: - Thời cổ sơ: Từ kỉ VII (T.CN) đến kỉ VI (T.CN) - Thời cổ điển: Từ kỉ V ... mĩ thuật giới – Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc thời Hi Lạp Tượng Nữ Thần Chiến Thắng Gggggg Tượng Đorifor (440 tr.CN) 15 Lịch sử mĩ thuật giới – Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc thời Hi Lạp ... 10 Lịch sử mĩ thuật giới – Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc thời Hi Lạp Đền thờ nữ thần Artemiss.(550 tr.CN) 11 Lịch sử mĩ thuật giới – Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc thời Hi Lạp Đền nguyên...
 • 25
 • 5,184
 • 6

Cụm di tích đình - chùa Hữu Bằng (Hà Tây) kiến trúc điêu khắc

Cụm di tích đình - chùa Hữu Bằng (Hà Tây) kiến trúc và điêu khắc
... 2005 - 2008 là: Cụm di tích đình chùa Hữu Bằng (Hà Tây) - Kiến trúc điêu khắc Mục đích nghiên cứu 2.1 Phân tích cụ thể cảnh quan, môi trờng làng Hữu Bằng; Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc đình, chùa ... thuật độc đáo 42 Chơng Hai Kiến trúc đình - chùa lng hữu 2.1 Cảnh quan môi trờng cụm di tích Khu di tích đình, chùa làng Hữu Bằng nằm tổng thể kiến trúc bao gồm: Đình - Chùa - Văn Nhng văn đợc dựng ... Trong số đó, đình, chùa làng Hữu Bằng (Thạch Thất - Tây) lên nh cụm di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc Cụm di tích đình, chùa làng Hữu Bằng giữ đợc đầy đủ hạng mục kiến trúc với thành...
 • 323
 • 337
 • 2

Đình làng Hạ Hiệp (Hà Tây) - Kiến trúc điêu khắc

Đình làng Hạ Hiệp (Hà Tây) - Kiến trúc và điêu khắc
... thuật kiến trúc điêu khắc đình làng Hạ Hiệp 2.2 Đánh giá giá trị kiến trúc điêu khắc - trang trí đình làng Hạ Hiệp với phong cách kiến trúc, nghệ thuật kỷ 17 2.3 Rút định hƣớng cho việc bảo tồn đình ... quan xung quanh khu đình làng Hạ Hiệp Ảnh -5 -6 : Sân Nghi môn phía trƣớc đình làng Hạ Hiệp Ảnh 7-8 -9 : Chi tiết phần đỉnh trụ Nghi môn bên trái Đại đình Ảnh 10 - 11: Đình làng Hạ Hiệp nhìn từ hƣớng ... Hà Tây, cách đình khoảng 2km phía Nam Tây nam 35 Chƣơng Hai: KIẾN TRÚC ĐÌNH LÀNG HẠ HIỆP KHÁI QUÁT VỀ LÀNG HẠ HIỆP Làng Hạ Hiệp từ cổ xƣa có tên Nôm Kẻ Hiệp, thời Lê thuộc Tổng Hạ Hiệp, huyện...
 • 207
 • 624
 • 5

tiểu luận đai học sư phạm Lịch sử mĩ thuật thế giới – Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc thời kì Hi Lạp

tiểu luận đai học sư phạm Lịch sử mĩ thuật thế giới – Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời kì Hi Lạp
... thấy Lịch sử thuật giới Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc thời Hi Lạp nghệ thuật cổ đại Hi Lạp tư tưởng nhân văn cao nghệ thuật thực, ca ngợi giá trị vẻ đẹp người Vai trò nghệ thuật Hi Lạp ... 21 Lịch sử thuật giới Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc thời Hi Lạp Lịch sử thuật giới, tác giả: Phạm Thị Chỉnh Câu chuyện nghệ thuật, tác giả: Lê Sĩ Tuấn biên dịch Câu chuyện nghệ thuật ... tông 10 Lịch sử thuật giới Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc thời Hi Lạp Nghệ thuật kiến trúc Hi Lạp cổ đại phát triển rực rỡ, họ tìm nhiều chất liệu xây dựng khác tạo nên quần thể kiến trúc...
 • 22
 • 370
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: những ảnh hưởng kiến trúc và điêu khắc của khu vực đông nam á vừa mang tính bản địa đặc thù vừa thể hiện sự tiếp thu có tính chọn lọc cao của nghệ thuật tạo hình ấn độnghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời trầnkiến trúc và điêu khắc chămnghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời lê sơkiến trúc và điêu khắc ai cập cổ đạikiến trúc và điêu khắc ấn độkiến trúc và điêu khắc thời trầnkiến trúc và điêu khắc đông nam ánghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời lýkiến trúc và điêu khắc thời lýquan hệ giữa kiến trúc và điêu khắckiến trúc và điêu khắc lưỡng hà cổ đạinghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời kì hi lạp cổ đạikiến trúc và điêu khắc dân giannghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời lê sơ có gì nổi bậtNghiên cứu ảnh hưởng của quá trình phát triển các khu công nghiệp đến chất lượng nước trong hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng HảiCV europass CV tiếng anh cơ bảnCV template CV tiếng anh cơ bảnẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịt (LV thạc sĩ))Phương pháp kế toán bán hàng, phân bổ chi phí mua hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệpTHUYẾT MINH LUẬN văn TỔNG hợpCơ điện tử tự thiết kế lắp ráp 23 mạch điện thông minh chuyên về điều khiển tự động trần thế san, châu ngọcCơ điện tử tự thiết kế lắp ráp 49 mạch điện thông minh chuyên về năng lượng mặt trời trần thế san, trần khánh thànhKhí nén và thủy lực trần thế san, trần thị kim langĐề tài phụ gia trong nước giải khát luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpSO SÁNH BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐề Thi Dung Sai Kỹ Thuật ĐoMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔNKIỂM ĐỊNH VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT CỦA VĂN HÓA TÁC ĐỘNG ĐẾN MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA HÀNH KHÁCHQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAMSlide bài giảng lập trình C++ FPT Software, Ngày 2 Bài 1 (Object Class)Phân tích sự cố nền móng công trình dựa vào đặc điểm địa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ( LV thạc sĩ))Phân tích nguyên nhân gây sự cố sạt lở bờ sông và đê bao tỉnh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))Bai tap ve cau bi dong lop 8DE CUONG GIỮA KII ANH 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập