Câu 4, 5phân tích nội dung và giá trị của luật hiến pháp

Câu 4, 5phân tích nội dung giá trị của luật hiến pháp

Câu 4, 5phân tích nội dung và giá trị của luật hiến pháp
... định trái với Hiến pháp mà phải phù hợp với nội dung tinh thần Hiến pháp, ban hành sở Hiến pháp để thi hành Hiến pháp Tất quy định văn pháp luật mâu thuẫn với nội dung tinh thần Hiến pháp bị bãi ... đổi, chế độ giám sát, tra, xử lý văn sai trái, vi phạm pháp luật + Hiến pháp đạo luật có hiệu lực pháp lý cao nhất: - Là luật bản, Hiến pháp nguồn, cho đạo luật khác thuộc hệ thống pháp luật nhà ... biểu dạng quy phạm pháp luật + Hiến pháp điều chỉnh quan hệ tất lĩnh vực đời sống xã hội: Hiến pháp bao gồm quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội nhất, quan trọng lĩnh vực trị, kinh tế, văn...
 • 2
 • 152
 • 1

Nội dung giá trị của tư tưởng khoan dung Hồ Chí Minh

Nội dung và giá trị của tư tưởng khoan dung Hồ Chí Minh
... số nội dung tƣ tƣởng khoan dung Hồ Chí Minh 49 2.1.1 tưởng khoan dung Văn hóa Hồ Chí Minh 49 2.1.2 tưởng khoan dung lĩnh vực đạo đức Hồ Chí Minh 54 2.1.3 tưởng khoan dung tôn giáo ... nghiệp tưởng Hồ Chí Minh Công trình tưởng Hồ Chí Minh sách người sách xã hội” Lê Sỹ Thắng chủ biên, khoan dung xem mười hai nội dung lớn tưởng Hồ Chí Minh người Trong tác phẩm tưởng Hồ ... khoan dung Hồ Chí Minh 1.2.1 tưởng khoan dung truyền thống Việt Nam – Cội nguồn tưởng khoan dung Hồ Chí Minh tưởng khoan dung Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển tinh thần khoan dung dân tộc...
 • 100
 • 277
 • 2

Tìm hiểu nội dung giá trị trong di chúc của chủ tịch hồ chí minh

Tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của chủ tịch hồ chí minh
... ương Đảng Đây Di chúc hoàn chỉnh Chủ tịch Hồ Chí Minh Năm 1966, 1967 viết riêng, có hai bổ sung vào Di chúc năm 1965 Hồ Chí Minh viết thêm phần nội dung Người viết Đảng khổ văn thứ nội dung này, ... muốn Chủ tịch Hồ Chí Minh thể Di chúc thật giản dị thiêng liêng Chính vậy, Di chúc Người trở thành tác phẩm bất hủ, Người trở thành nhà tư tưởng lớn thời đại Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc Chủ tịch ... toàn quân, toàn dân với niềm tin vững vào thắng lợi cuối II- Những nội dung di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh nói kháng chiến chống Mỹ: Năm 1965 Hồ Chí Minh dự đoán “Cuộc kháng chiến chống...
 • 24
 • 1,047
 • 18

Nôi dung giá trị trong bản di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Nôi dung và giá trị trong bản di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
... thắng lợi'' Di chúc Bác Hồ dặn Di chúc Bác Hồ mãi soi sáng đường Nội dung giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất Bản Chính trị quốc gia,Hà ... NỘI DUNG I NỘI DUNG BẢN DI CHÚC CỦA HỒ CHÍ MINH: VÀI NÉT VỀ BẢN DI CHÚC: Tháng năm 1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, với hình ảnh ghi lại tình cảm toàn dân khắp bốn phương, Di chúc Bác Hồ kính ... thắng lợi” Nội dung giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Những lời dặn thiết tha, đậm chất nhân văn Di chúc chứa đựng giá trị tư tưởng, tinh thần cao quý đời Hồ Chí Minh, từ đời Hồ Chí Minh Theo...
 • 23
 • 402
 • 3

TÌM HIỂU NỘI DUNG GIÁ TRỊ TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

TÌM HIỂU NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
... ương Đảng Đây Di chúc hoàn chỉnh Chủ tịch Hồ Chí Minh Năm 1966, 1967 viết riêng, có hai bổ sung vào Di chúc năm 1965 Hồ Chí Minh viết thêm phần nội dung Người viết Đảng khổ văn thứ nội dung này, ... muốn Chủ tịch Hồ Chí Minh thể Di chúc thật giản dị thiêng liêng Chính vậy, Di chúc Người trở thành tác phẩm bất hủ, Người trở thành nhà tư tưởng lớn thời đại Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc Chủ tịch ... toàn quân, toàn dân với niềm tin vững vào thắng lợi cuối II- Những nội dung di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh nói kháng chiến chống Mỹ: Năm 1965 Hồ Chí Minh dự đoán “Cuộc kháng chiến chống...
 • 24
 • 560
 • 4

tìm hiểu nội dung giá trị trong di chúc của chủ tịch Hồ chí minh (tác phẩm di chúcđc đăng trong Hồ chí minh toàn tập tập 12)

tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của chủ tịch Hồ chí minh (tác phẩm di chúcđc đăng trong Hồ chí minh toàn tập tập 12)
... dựng đất nước thời kỳ Nội dung giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Page 12 II GIÁ TRỊ TRONG BẢN DI CHÚC CỦA HỒ CHÍ MINH Hồ Chí Minh di chúc có giá trị trường tồn lịch sử: Trong lịch sử đại số ... hay bại, chủ chốt cán có thấm nhuần đạo đức cách mạng không” Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán Nội dung giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Page 10 phải “vừa hồng vừa chuyên” “Hồng” phẩm chất ... nhân văn cao Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Trích tại: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx? co_id=28340580&cn_id=358122 Nội dung giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Page 20...
 • 21
 • 157
 • 0

Bài tiểu luận giữa kì chuyên đề văn học thời nguyễn Hãy phân tích giá trị nội dung giá trị nghệ thuật trong tập thơ chữ Hán Thanh Hiên thi tập” của Nguyễn Du.

Bài tiểu luận giữa kì chuyên đề văn học thời nguyễn Hãy phân tích giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật trong tập thơ chữ Hán Thanh Hiên thi tập” của Nguyễn Du.
... giá trị nội dung tập thơ chữ Hán Thanh Hiên thi tập chủ yếu giá trị thực Tập thơ phản ánh thực nghèo khổ, bệnh tật, buồn thương tác sống nhân dân thời loạn lạc nơi mà nhà thơ qua, đồng thời thể ... năng thi n phú mình, ông để lại cho đời tác phẩm bất hủ Thanh Hiên thi tập sáng tác chữ Hán Nguyễn Du thời gian từ ông ông Thái Bình năm đầu làm quan nhà Nguyễn Đây tập thơ chữ Hán nghiệp ... cảm xúc nhà thơ Mặc dù coi tập thơ thi n cảm xúc, suy tư, bàn trị, thời góp phần làm nên giá trị nghệ thuật tập thơ không kể đến điển tích, điển cố sử dụng linh hoạt đầy dụng ý thơ Có thể nói,...
 • 11
 • 197
 • 0

Phân tích nội dung tiền đề của công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

Phân tích nội dung và tiền đề của công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nay
... công nghiệp hoá, Hiện đạI hoa Các giai đoạn, bớc tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá 2 Công nghiệp hoá, đại hoá, loại công nghiệp hoá .3 Tính tất yếu công nghiệp hoá, đại hoá nớc ta .3 Công ... 0918.775.368 B nội dung I tính tất yếu khách quan công nghiệp hoá, Hiện đạI hoa Các giai đoạn, bớc tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá Công nghiệp hoá nhân loại mở đầu cách mạng công nghiệp nớc Anh ... tế Bởi vậy, coi công nghiệp hoá nhiệm vụ trung tâm thời kỳ lên chủ nghĩa xã hội II nội dung công nghiệp hoá, đại hoá Công nghiệp hoá bớc tất yếu mà quốc gia sớm muộn phải vợt qua Trong thời đại...
 • 18
 • 881
 • 0

đề tài một số nội dung giá trị cơ bản về quyền con người trong quốc triều hình luật

đề tài một số nội dung và giá trị cơ bản về quyền con người trong quốc triều hình luật
... MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ CƠ BẢN VỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG “QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT” NGUYỄN THANH BÌNH (*) Quốc triều hình luật (hay gọi Lê triều hình luật) xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh triều ... dung giá trị liên quan đến quyền người đề cập Luật Hồng Đức ? Trước hết, Luật Hồng Đức đưa nhiều điều luật, quy phạm cụ thể nhằm tạo môi trường, thể chế,… để quyền người tôn trọng bảo vệ Về vấn đề ... sóc, bảo vệ tất quyền khác người thực có ý nghĩa quyền sống, quyền chăm sóc, bảo vệ tôn trọng, bảo đảm thực tế thể chế hoá pháp luật, đạo luật Liên quan đến quyền sống – quyền người, Luật Hồng Đức...
 • 14
 • 649
 • 3

tiểu luận nội dung giá trị di chúc của hồ chí minh

tiểu luận nội dung và giá trị di chúc của hồ chí minh
... cứu đề tài : nội dung giá trị Di chúc Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh văn kiện lịch sử vô giá kết tinh tinh hoa đạo đức tâm hồn cao đẹp, nội dung bản, quan điểm cốt yếu tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch ... nang_trong_dem_90@yahoo.com.vn Page Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh ĐHBKHN II – NỘI DUNG Chương I : NỘI DUNG CỦA DI CHÚC Vài nét Di chúc Tháng năm 1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, với hình ảnh ghi ... tuyên truyền 40 năm thực di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/19692/9/2009) - 35 năm thực Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - 40 năm thực Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - NXB Chính trị - Hành - nang_trong_dem_90@yahoo.com.vn...
 • 24
 • 1,022
 • 6

Tiểu luận "Nội dung giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của tác phẩm Đường cách mệnh"

Tiểu luận "Nội dung và giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của tác phẩm Đường cách mệnh"
... cho hành động Ý nghĩa luận tính chiến đấu tác phẩm luận tác phẩm không sách mà vạch luận cách mạng Việt Nam thiết thực, tri thức luận cách mạng Việt Nam diện tác phẩm mácxít Việt Nam, ... để nói luận, từ Cách mạng Pháp đến Cách mạng Nga kết luận Cách mạng Nga, lấy luận soi sáng thực tiễn Việt Nam, kết luận: Chỉ có cách mạng vô sản giải phóng dân tộc Tác phẩm Đường cách mệnh ... cộng sản chủ nghĩa, lựa chọn đường cách mạng vô sản Nguyễn Ái Quốc Tác phẩm Đường cách mệnh thể thiên tài luận cách mạng Nguyễn Ái Quốc, tác phẩm giá trị thực tiễn lớn lao, tạo chuyển biến...
 • 11
 • 1,500
 • 9

GIÁ TRỊ NỘI DUNG GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT BẢN DIỄN NÔM CHINH PHỤ NGÂM CỦA ĐOÀN THỊ ĐIỂM

GIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT BẢN DIỄN NÔM CHINH PHỤ NGÂM CỦA ĐOÀN THỊ ĐIỂM
... THƠ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BỘ MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HẰNG MSSV: 6106314 GIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT BẢN DIỄN NÔM CHINH PHỤ NGÂM CỦA ĐOÀN THỊ ĐIỂM Luận văn tốt nghiệp ... sâu vào khai thác tìm hiểu diễn Nôm Chinh phụ ngâm Đoàn Thị Điểm – người diễn Nôm tác phẩm Chinh phụ ngâm Do đó, viết trình bày đôi nét đời nghiệp sáng tác Đoàn Thị Điểm 1.3.3 Tác giả Đoàn Thị Điểm ... thiếu phụ vẻ đẹp rực rỡ, học quý nữ sĩ Đoàn Thị Điểm âm thầm gởi đến độc giả thông qua tác phẩm Chinh phụ ngâm 39 CHƯƠNG GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT TRONG TÁC PHẨM CHINH PHỤ NGÂM Chinh phụ ngâm Đoàn Thị Điểm...
 • 76
 • 475
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung và giá trị trong di chúc của chủ tịch hồ chí minhphân tích nội dung và nghệ thuật của truyện kiềunội dung và giá trị tư tưởng nhân văn hcmphân tích giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóanội dung và giá trị nghệ thuật của mộng dương tậpgia tri noi dung va gia tri nghe thuat cua tac pham cho toi 1 ve di tuoi tho4 trình bày nội dung và ý nghĩa của quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuấtnêu hoàn cảnh ra đoewì giá trị nội dung va giá trị nghệ thuật của tác phẩm đại cáo bình ngô nguyễn trãiigia tri noi dung va gia tri tac pham song chet mac baytác dụng và giá trị của gỗ sưanội dung các giá trị của văn học dân giannội dung và vị trí của dịch tễ học đối với y học và ứng dụng trong chuyên ngành quản trị bệnh việngiới thiệu về nội dung chuỗi giá trị của m portercâu 4 nêu giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa nguyễn minh châuphân tích nội dung và quy luật giá trịNghiên cứu điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm dưới có sử dụng trâm protaper và máy x smartNhận xét thực trạng sâu răng sớm và mối liên quan với thói quen nuôi dưỡng ở trẻ 36 71 tháng tuổi tại trường mầm non x20, thanh xuân, hà nội năm 2014Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tổn thương đốm trắng quanh mắc cài trong điều trị nắn chỉnh răngTăng cường thu hút FID của Malaysia vào Việt NamQUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học THEO TIẾP cận QUẢN lý dựa vào NHÀ TRƯỜNGSỬ DỤNG THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA PHÁT TRIỂN vốn từ PHỔ THÔNG CHO TRẺ 5 6 TUỔI ở hà TĨNHNghiên cứu áp dụng thang điểm chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013Nghiên cứu áp dụng bảng điểm okuda, CLIP, barcelona trong phân loại bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào ganMô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân gây hồng ban nút tại khoa cơ xương khớp – bệnh viện bạch mailý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích ettinghausen trong hố lượng tửMÔ HÌNH vũ TRỤ CHUẨN LAMBDA CDMĐề thi tiếng nhật JTEST AD 109DIỄN NGÔN PHỐ TRONG TIỂU THUYẾT TRẦN dầnNHÓM TÍNH từ CHỈ đặc điểm về LƯỢNG của sự vật đặc điểm NGỮ NGHĨA và kết TRỊTÍNH LỊCH sự của lời đề NGHỊ và hồi đáp lời đề NGHỊ TRONG một số tác PHẨM văn học VIỆT NAM HIỆN đạiTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÊMINA TRONG GIẢNG dạy học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU họcXÂY DỰNG và HƯỚNG dẫn HOẠT ĐỘNG GIẢI bài tập TRONG dạy học CHƯƠNG ĐỘNG lực học CHẤT điểm vật lí 10 NHẰM bối DƯỠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄNNGũ GIớI, THậP THIệN TRONG đạo PHậT và ý NGHĩA của nó đối với GIáO dục đạo đức CHO THANH NIÊN VIệT NAM HIệN NAYCÂU hỏi TRÊN báo TIỀN PHONG (KHẢO sát từ THÁNG 1 năm 2013 đến THÁNG 12 năm 2014)
Đăng ký
Đăng nhập