vật lý hk 2 Vật lý lớp11

đề thi HK 2 vật 10

đề thi HK 2 vật lý 10
... Câu 2: Một vật có khối lượng 800g ,trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng không ma sát, dài 20 m nghiêng góc 300 so với mặt phẳng nằm ngang.Khi tới chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp ... phần chân mặt phẳng nghiêng b.Trên mặt phẳng ngang động vật quãng đường dài bao nhiêu.Biết hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang µt = 0.1 , g=10m/s2 -Hết ...
 • 2
 • 297
 • 0

Đề thi HK 2 môn Vật năm học 0809

Đề thi HK 2 môn Vật lý năm học 0809
... i iu ho theo thi gian D) l in ỏp trung bỡnh ca in ỏp tc thi mt chu k 23 8 14) Ht nhõn 92 U cú cu to gm A) 23 8 prụtụn v 92 ntron B) 92 prụtụn v 146 ntron C) 92 prụtụn v 23 8 ntron D) 23 8 prụtụn v ... Cho hai dao ng iu ho: x1 = A1cos (t+1); x2 = A2cos (t +2) Biờn dao ng tng hp ca chỳng t cc i (vi k = 0; 1; 2; ): A) - = k B) - = (2k+1) /2 C) - = 2k D) - = (2k+1) 7) S o vch quang ph (hay o sc) l: ... 07.ưưư~ 13.ư/ưư 19.ưư=ư 02. ;ưưư 08.;ưưư 14.ưư=ư 20 .ưưư~ 03.ưư=ư 09.ư/ưư 15.ư/ưư 21 .ưưư~ 04.;ưưư 10.ư/ưư 16.ưư=ư 22 .ưưư~ 05.ưư=ư 11.ưưư~ 17.ư/ưư 23 .ưư=ư 06.;ưưư 12. ưư=ư 18.ưưư~ 24 .ưư=ư 01.ưưư~ 07.ưư=ư...
 • 5
 • 223
 • 3

Kiểm tra HK 2 - Vật 6

Kiểm tra HK 2 - Vật lý 6
... Điểm Kiểm tra học kì II Môn : Vật lí lớp 6: Đề số Họ tên : Lớp : A Trắc nghiệm khách quan : I Khoanh tròn chữ đứng trớc ... chỗ trống câu sau : (4điểm) - Chỗ tiếp nối hai đầu ray xe lửa có để Khi trời nóng, đờng ray mà không bị ngăn cản - Trong nhiệt giai Farenhai nhiệt độ 320 F, nớc sôi - Trong nhiệt kế y tế, nhiệt ... y tế, nhiệt độ thấp ghi nhiệt kế là, nhiệt độ cao ghi nhiệt kế - Các chất khí nóng lên, lạnh - Sự chất rắn có nhiều kĩ thuật - Các chất .khác nhau, giống B Tự luận:( điểm) Câu : Tại rót nớc...
 • 2
 • 174
 • 1

GIÁO ÁN VẬT 7 HK 2

GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 HK 2
... GIÁO ÁN LÝ ? HS 1:Khi ta nhận biết ánh sáng?Khi ta nhìn thấy vật? Giải thích tượng nhìn thấy vật sáng khói hương? HS lên bảng trình bày ? HS 2: Chữa 1.1 1 .2 SBT HS khác lên chữa BT 2* Tổ chức ... truyền ánh sáng không khí đường truyền thẳng HS phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng ghi định luật vào HS vẽ đường truyền ánh sáng từ điểm sáng S đến điểm M Thí nghiệm h2.3 không thực ánh sáng ... :Kim vật chắn sáng kim 2; kim vật chắn sáng kim 3.Do ánh sáng truyền theo đường thẳng nên ánh sáng từ kim kim bị chắn không tới mắt *Củng cố : -Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng -Biểu diễn...
 • 6
 • 332
 • 0

câu hỏi ôn tập HK 2 - Vật 10 - NC

câu hỏi ôn tập HK 2 - Vật lý 10 - NC
... mặt nước 72. 1 0-3 N/m A F = 22 ,6 .10 -2 N B F = 1,13 .10 -2 N C F = 9,06 .10 -2 N D F = 2, 26 .10 -2 N 94 Một thép dài m có tiết diện ngang 1,5 cm giữ chặt đầu Cho biết suất đàn hồi thép E = 2. 10 11 Pa ... A F1d2 = F2d1; F = F1+F2 B F1d2 = F2d1; F = F1-F2 C F1d1 = F2d2; F = F1+F2 D F1d1 = F2d2; F = F1-F2 o 21 Một săm xe máy bơm căng không khí nhiệt độ 20 C áp suất 2atm Khi để nắng nhiệt độ 42oC, ... lượng 100 0 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h Động ôtô có giá trò: A 25 , 92. 105 J B 105 J C 51,84 .105 J D 2. 105 J 31 Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s2 bao...
 • 6
 • 632
 • 7

GIÁO ÁN VẬT LỚP 11 HK 2

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 11 HK 2
... đồ tạo ảnh: L1 L2 AB → A1B1 → A2B2 d1 d1’ d2 d2’ a) Ta có: d1’ = d1 f1 20 .20 = =∞ d1 − f 20 20 d2 = l – d1’ = 30 - ∞ = - ∞ 1 1 1 = + ' = + ' = ' f2 d2 d2 ∞ d2 d2  d2’ = f2 = - 10 cm Vẽ ... f1 20 d1 = b) Ta có: d1’ = d1 − f d − 20 20 d1 d2 = l – d1’ = 30 d1 − 20 10d1 − 600 = d1 − 20 10d − 600 ( −10) d2 f2 d1 − 20 = d2’ = 10d1 − 600 d2 − f2 + 10 d1 − 20 600 − 10d1 = ...
 • 46
 • 299
 • 0

Bài tập vật 12 HK 2

Bài tập vật lý 12 HK 2
... đẹp đấy!) 20 You’re exactly right (Bạn hoàn toàn đúng.) 21 I couldn’t agree more! (Tôi hoàn toàn đồng ý.) 22 I’m tired to death (Tôi mệt muốn chết.) 23 Give me a break (Hãy để yên.) 24 Can I take ... học nữa, học mãi!!! Trang 23 Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 12 (Học kỳ II) Ngũn Đặng Hoàng Duy 11) It can be inferred that “the knowledge” in line 22 means A being slaves to man ... giải lao?) 25 Keep your promise (Hãy giữ lời nhé.) 26 Don’t break your promise (Đừng nuốt lời nhé.) 27 I’m all ears (Tôi chăm nghe.) 28 Don’t beat about the bush (Đừng vòng vo tam quốc.) 29 Come...
 • 37
 • 179
 • 0

KIEM TRA HK 2 - VAT LY 11 (CB)

KIEM TRA HK 2 - VAT LY 11 (CB)
... thuỷ tinh là: A n 12 = n1 – n2 C n21 = n2 – n1 B n21 = n1/n2 D n21 = n2/n1 Tổ Tốn – Lí – Tin Năm học (20 09 -2 0 10) Trang Đề cương ơn tập Vật Lí 11 CB Câu 28 : Đợ bội giác kính hiển vi ngắm chừng ... Tổ Tốn – Lí – Tin Năm học (20 09 -2 0 10) Trang Đề cương ơn tập Vật Lí 11 CB II Bài tập tự luận: Bài Vật sáng AB cao 2cm đặt vng góc với trục thấu kính phân kỳ có độ tụ -2 dp a Vật cách thấu kính 50cm ... 30 Thì lực từ có giá trị là: A 2, 5.1 0-3 N B 3.1 0-3 N C 6,5.1 0-3 N D 5.1 0-3 N Câu 33: Đợ bội giác kính lúp ngắm chừng vơ cực xác định cơng thức: A G∞ = Đ.f B G∞ = § f2 C G∞ = f § D G∞ = § f Câu...
 • 5
 • 190
 • 0

ĐỀ CUONG ÔN THI VẬT 11NC- HK 2(09-10)

ĐỀ CUONG ÔN THI VẬT LÝ 11NC- HK 2(09-10)
... chiều lớn vật 7.9 ảnh vật qua thấu kính hội tụ A nhỏ vật B lớn vật C chiều với vật D lớn nhỏ vật 7.10 ảnh vật thật qua thấu kính phân kỳ A nhỏ vật B lớn vật C ngợc chiều với vật D lớn nhỏ vật 7.11 ... tật mắt không đúng? A Mắt cận không nhìn rõ đợc vật xa, nhìn rõ đợc vật gần B Mắt viễn không nhìn rõ đợc vật gần, nhìn rõ đợc vật xa C Mắt lão không nhìn rõ vật gần mà không nhìn rõ đợc vật xa D ... lớn vật nằm giới hạn nhìn rõ mắt 7.51 Số bội giác kính lúp tỉ số G = A góc trông trực tiếp vật, góc trông ảnh vật qua kính B góc trông ảnh vật qua kính, góc trông trực tiếp vật 32 C góc trông...
 • 42
 • 240
 • 0

vat ly hk 2

vat ly hk 2
... không nên ,tràn đổ nước thật đầy ấm (1đ) 0 b /29 0C = 00C + (29 0C x 1,80F ) b/ Đổi đơn vò sau: 29 C=? F (0,5đ) = 320 F + 52, 20F = 84 ,20 F -Mùa lạnh Câu 2: Sương mù thường có vào mùa lạnh -Vì nhiệt ... (4đ) Câu 1: Để kéo cờ lên đỉnh cột cờ người ta Ròng rọc cố đònh dùng máy đơn giản nào? (0,5đ) Câu 2: a/Nêu điểm giống khác a/ * Giống: nở nóng lên, co lại lạnh nở nhiệt chất rắn, chất lỏng, * Khác: ... Sự sôi B/800C Câu 11: Băng phiến nóng chảy ở: 0 0 A 60 C B.80 C C.90 C D.100 C C/ Nước cốc Câu 12: Nước đựng cốc bay nhanh : nóng A/ Nước cốc nhiều B/ Nước cốc C/Nước cốc nóng D/Nước cốc lạnh...
 • 2
 • 57
 • 0

giáo án cơ bản vật 12 hk 2 hay

giáo án cơ bản vật lý 12 hk 2 hay
... 11D 12A 13A 14A 15B 16D 17B 18C 19C 20 C 21 D 22 A 23 D 24 C 25 B 26 B 27 B 28 C 29 A 30C  Giáo án Vật 12 – HKII  Biên soạn : Dương Văn Đổng - Trường THPT Nguyễn Văn Linh – Bình Thuận  Trang 27 ... Phương trình phân rã: 23 8 92 U → 3( He) + 2( −1 e ) + 22 6 88 Ra Sau lần phĩng xạ α lần phóng xạ β-, hạt 23 8 22 6 nhân 92 U biến thành hạt nhân 88 Ra  Giáo án Vật 12 – HKII  Biên soạn : ... 0 , 12. 10-8 F ≤ C ≤ 26 ,45.10-8 F A 2, 05.10 F ≤ C ≤ 14,36.10 F -10 -10 D 0,45.10-9 F ≤ C ≤ 78,75.10-9 F C 3,91.10 F ≤ C ≤ 60,35.10 F C©u 17 : Giao thoa ánh sáng tượng:  Giáo án Vật 12 – HKII...
 • 49
 • 447
 • 1

DE KT 1 TIET- VAT LY 6-HK 2

DE KT 1 TIET- VAT LY 6-HK 2
... 1 ) Câu (3.0 điểm): 500C = 00C + 500C Vậy 500C = 320 F + (50 .1, 80F)= 12 20 F (1. 5đ) 0 0 0 70 C = C + 70 C Vậy 70 C = 32 F + (70 .1, 8 F) = 15 8 F (1. 5đ) Đáp án – Biểu điểm Câu (3.0 điểm) Mỗi ý điểm ... ) Câu (2. 0 điểm) Khi cho bóng bàn bò bẹp vào nước nóng,không khí bóng bò nóng lên,nở làm cho bóng phồng lên cũ Câu (3.0 điểm): 600C = 00C + 600C Vậy 600C = 320 F + (60 .1, 80F)= 14 00F (1. 5đ) 0 ... 600C Vậy 600C = 320 F + (60 .1, 80F)= 14 00F (1. 5đ) 0 0 0 90 C = C + 90 C Vậy 90 C = 32 F + (90 .1, 8 F) = 19 4 F (1. 5đ) ...
 • 2
 • 136
 • 0

đề thi vật hk 2 lớp 9 -1

đề thi vật lý hk 2 lớp 9 -1
... qua tiêu điểm Ảnh vật sáng đặt khoảng tiêu cự thấu kính hội tụ ảnh đây? A Ảnh thật, chiều vật C Ảnh ảo, chiều vật B Ảnh thật, ngược chiều vật D Ảnh ảo, ngược chiều vật 10 Đặt vật sáng AB vuông ... tiêu cự f=16cm Có thể thu ảnh nhỏ vật tạo thấu kính đặt vật cách thấu kính bao nhiêu? A cm C 32 cm B 16 cm D 48 cm 11 Chọn câu nói không A Kính lúp dùng để quan sát vật nhỏ B Kính lúp thấu kính hội ... 18 Câu không đúng? A Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng (trắng, đỏ, vàng, lục, lam) B Vật có màu đen không tán xạ ánh sáng C Vật có màu xanh tán xạ hoàn toàn ánh sáng trắng D Vật có màu (trừ màu...
 • 5
 • 83
 • 0

ma trận thi hk 2 vật 12cb

ma trận thi hk 2 vật lý 12cb
... tên vùng sóng điện từ thang sóng điện từ theo bước sóng 3(1đ) 6 (2 đ) (3đ) Số câu (điểm) 10% 20 % 30% Tỉ lệ % Năm học 20 10 - 20 11 Chủ đề 3: Chương VI Lượng tử ánh sáng (7 tiết) Số câu (điểm) ... điểm 10 và làm tròn số theo qui tắc (10 nhân X chia cho Xmax ; X là số điểm đạt HS; Xmax là tổng số điểm đề) Năm học 20 10 - 20 11 ... VIII: Từ vi mô đến vĩ mô 4,6 1,4 ≈ 0,3 Tổng 100 30 10 KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Bảng mô tả tiêu chí đề kiểm tra) Môn: Vật lí lớp 12 THPT (Thời gian: 45 phút, 30 câu trắc nghiệm) Phạm vi kiểm...
 • 3
 • 53
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi hk 2 mon vat ly khoi 12đề thi hk 2 môn vật lý năm học 20132014de thi vat ly lop 10 hk 2bo de thi vat lý 8 hk 2de cuong vat ly lop 8 hk 2vat ly hk 2 khoi 11hoc tot vat ly lop11de cuong thi hoc ki mon vat ly lop11khai thác và sử dụng phần mềm crocodile physics vào dạy học phần điện học và quang hình học vật lý lớp11 nâng cao trung học phổ thôngđề kiểm tra ly 10 hk 2 co banly thuyet sinh 12 hk 2cong thuc vat li lop 8 on tap hk 2ly hk 2 lop 10de cuong on tap vat li hk 2 lop 8vat li lop 8 de cuong hk 2 on taMỘT số bài TOÁN BIÊN và bài TOÁN CAUCHY CHO các PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC và PARABOLICNghiên cứu ảnh hưởng của phóng xạ tới nhiễm sắc thể, gen p53 ở nhân viên y tế có tiếp xúc nghề nghiệpNghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng sốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngTính tương tác của diễn ngôn báo chí qua một số báo điện tử phổ biến hiện nayANKAN, ANKIN và bảo vệ môi TRƯỜNGGIÁO TRÌNH LỊCH sử các học THUYẾT CHÍNH TRỊCHƯƠNG 3 CHƯƠNG 2 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ HY lạp c ổ đạiCHƯƠNG 8 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở đức THỜI cần đạiICM “3 GIẢM 3 TĂNG” TRÊN CÂY LÚA6 1 mach tuan tu part 1XU HƯỚNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CÓ CHỨNG NHẬN TRONG CHUỖI LIÊN KẾT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ: LÚA, ĐIỀU, TIÊU, BƯỞI DA XANH VÀ TÔMĐề KS HK I KHTN 7 2016- 2017- chuẩnGiáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề một số CHÍNH SÁCH KINH tế vĩ mô CHỦ yếu TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNGTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ bài tập KINH tế vĩ mô, SAU đại họcGiải pháp duy trì nguồn nhân lực tại công ty TNHH dược mỹ phẩm innophaNâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt namTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại học
Đăng ký
Đăng nhập