GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH và THIẾT kế hệ THỐNG THÔNG TIN

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống

Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống
... Các đặc điểm hệ thống Hình 1.2 Bảy đặc điểm hệ thống Chương Giới thiệu Phân tích Thiết kế Hệ thống 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Bản chất phân tích thiết kế Phân tích thiết kế hệ thống cách ... thiệu Phân tích Thiết kế Hệ thống 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 20 Các loại hệ thống thông tin Hệ thống thông tin gồm loại: Hệ thống xử lý giao dịch Hệ thống tự động văn phòng Hệ thống làm ... Người phân tích hệ thống Người lập trình Người quản lý CNTT Chương Giới thiệu Phân tích Thiết kế Hệ thống 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 18 Hệ thống thông tin nghiệp vụ Phân loại công ty Dựa vào...
 • 69
 • 289
 • 0

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý pptx

Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý pptx
... trình diễn hệ thông tin quản sau: Thông tin nội - Thông Thông Thông Thông tin tin tin tin Thông tin ngoại viết nói hình ảnh dạng khác HTTQL thu nhận - Thông Thông Thông Thông tin tin tin tin viết ... quản Hệ thông tin quản sử dụng thiết bị tin học, phần mềm, CSDL, thủ tục thủ công, mô hình để phân tích, lập kế hoạch quản định I Cấu trúc hệ thông tin quản lý: Cấu trúc tổng quát hệ thông ... Xử liệu thô (lọc cấu trúc hoá) Thông tin cấu trúc Xử (Áp dụng quy tắc quản lý) Thông tin kết NSD Phân phát NSD Hình 4.1 Toàn trình diễn hệ thông tin quản a Thu thập thông tin: Hệ thông...
 • 28
 • 109
 • 0

giáo trình phân tích thiết kế hệ thống

giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống
... tính tích cực đầu vào I.4 Phân loại hệ thống Lý thuyết hệ thống chia nhiều loại hệ thống sau : Hệ thống hay phân hệ (hệ thống thứ yếu) Hệ thống lớn Hệ thống đóng hệ thống mở Hệ thống tĩnh hệ thống ... lập Hệ thống Kế toán Hệ thống khách hàng Hệ thống nhân Hệ thống tích hợp Hệ thống nhân Hệ thống Kế toán Hệ thống khách hàng Hệ thống tổ chức Hình 1.20 Tích hợp phương tiện xử lý 21 Các hệ thống ... thuật ngữ hệ thống Ví dụ : Hệ thống nước sinh hoạt thành phố, hệ thống điện lưới, hệ thống dịch vụ mua bán hàng, hệ thống điện thoại, hệ thống nhà Hệ thống xã hội, hệ thống tổ chức, hệ thống tư...
 • 170
 • 242
 • 0

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
... Chương Thiết kế kiến trúc hệ thống P Chương Thiết kế chi tiết T Trình bày bước thiết kế hệ thống, chọn topo hệ thống mạng cho thiết kế, số chủ đề công nghệ, thiết kế đồng thời an toàn hệ thống ... triển hệ phần mềm Giáo trình xây dựng theo chương trình đào tạo theo tín Ngành Công nghệ Thông tin Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Nội dung tập trung trình bày số vấn đề phân tích thiết kế theo ... tự học để thiết kế hệ thông thông tin thông dụng Nội dung tài liệu bao gồm: Chương 1: Cơ sở phát triển phần mềm hướng đối tượng Giới thiệu kiểu hệ thống thông tin mô hình hệ thống dựa vào cách...
 • 235
 • 123
 • 2

giáo trình phân tích thiết kế hệ thống

giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống
... ng 20 Hoá đơn Hệ đặt hàng làm nhiệm vụ mua hàng Yêu cầu mua hàng Dự trù từ phân xưởng Đơn hàng Ghi nhận hàng Tồn kho Hệ phát hàng: - Quản lý dự trù - Quản lý kho Giao hàng cho phân xưởng - Nhận ... Hình ảnh cấu trúc nội Các kiện tiến hoá quan Các xử lý : Các tham số Các quy tắc xử lý Kết Các thủ tục quy trình Lưu đồ chu chuyển Hình ảnh hoạt động kinh doanh quan Các kiện hành động Hỡnh 1.1 ... thụng tin vo v ca h thng VD: Mụ hỡnh d liu mc khung cnh ca h cung ng vt t Dự trù Đơn hàng Phân xưởng Nhà CC Hệ cung ứng vật tư Hoá đơn + Phiếu giao hàng Phiếu phát hàng Hỡnh 3.8 Mụ hỡnh d liu mc...
 • 124
 • 117
 • 0

GIÁO TRÌNH-PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG UML

GIÁO TRÌNH-PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG UML
... , Phân tích & ThiӃt kӃ hӋ thӕng hưӟng đӕi tưӧng Xác đӏnh tác nhân hӋ thӕng đӏ hӋ thӕ Xác đӏnh tác nhân (actor) Tác nhân đưӧc hiӇu mӝt vai trò tham gia vào hӋ thӕng không giӕng ... Phân tích & ThiӃt kӃ hӋ thӕng hưӟng đӕi tưӧng 11 Tinh chӃ nâng cҩp sơ đӗ use case chӃ cҩ sơ Bә sung use case mô tҧ chӭc đһc trưng phҫn mӅm: Các use case quҧn trӏ hӋ thӕng: Quҧn trӏ ngưӡi dùng ... thư Quҧn trӏ hӋ thӕng Đăng ký thành viên Mua sách Tra cӭu sách Quҧn trӏ ngưӡi dùng Đӝc giҧ Quҧn trӏ nhà cung cҩp Phân tích & ThiӃt kӃ hӋ thӕng hưӟng đӕi tưӧng 13 Tinh chӃ nâng cҩp sơ đӗ use case...
 • 29
 • 84
 • 0

quá trình phân tích thiết kế hệ thông tin “Quản lý văn bản”.

quá trình phân tích và thiết kế hệ thông tin “Quản lý văn bản”.
... Văn đến” từ CQ vào quản văn + Văn đi” từ quản văn đến CQ + Văn đến” từ quản văn đơn vị nội + Văn đi” từ đơn vị nội vào quản văn + “Yêu cấu thống kê” từ đơn vị nội vào quản văn ... lời” từ quản văn đơn vị nội + “Yêu cầu báo cáo”, thông tin hệ thống” từ ban lãnh đạo vào quản văn + “Kết quả” từ quản văn ban lãnh đạo Cơ quan Văn Văn đến Văn Quản Văn đến văn Yêu cầu ... vị khảo sát phục vụ cho trình phân tích thiết kế hệ thông tin “Quản văn bản” I.2 Phương pháp thực đề tài: Để thực đề tài này, sử dụng phương pháp phân tích thiết kế hệ thống có cấu trúc – bao...
 • 39
 • 529
 • 1

Giáo trình môn Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống

Giáo trình môn Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống
... I: GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG I Vì phải phân tích triển khai áp dụng tin học: Vai trò phân tích thiết kế hệ thống: Mọi người ... tác vụ thực tự động -~  ~ - CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG I Vòng đời hệ thông tin: Hệ thông tin tương tự sống người: Sinh ra, trưởng ... pháp phân tích thiết kế hệ thống: Có nhiều phương pháp phân tích thiết kế hệ thống như: - Phương pháp SADT (Structured Analysis and Design Technique): Kỹ thuật phân tích cấu trúc thiết kế, phương...
 • 30
 • 434
 • 2

Giáo trình phân tích thiết kế một hệ thống thông tin doc

Giáo trình phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin doc
... VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN Chương mở đầu trình bày cách khái quát khái niệm hệ thống, số hệ thống (hệ thống kinh doanh/ dịch vụ, hệ thống tin học), tiếp đề cập đến cấu trúc, vai trò hệ thống thông tin, ... CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN a Định nghĩa Hệ thống thông tin (Information System) hệ thống mà mục tiêu tồn cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động người tổ chức Ta hiểu Hệ thống thông tin hệ thống ... thống mà mối liên hệ thành phần mối liên hệ với hệ thống khác trao đổi thông tin Ví dụ: Hệ thống quản lý nhân sự, hệ thống quản lý điểm, b Vai trò hệ thống thông tin Hệ thống thông tin đóng vai trò...
 • 148
 • 246
 • 1

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH - 1 potx

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ - PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH - 1 potx
... thống sau : Hệ thống hay phân hệ (hệ thống thứ yếu) Hệ thống lớn Hệ thống đóng hệ thống mở Hệ thống tĩnh hệ thống động Hệ thống trừu tượng hệ thống cụ thể Hệ thống bảo trì trạng thái Hệ thống có ... Phân cấp phân hệ - dự XÍ áp dụng Hình THỐNG THÔNG TIN CỦAán -NGHIỆP Phân hệ Phân hệ Ví dụ : Phân hệ Dự án 1. 1 Dự án 2 .1 Dự án Quản lý tài kế toán phân chia thành dự án : Kế toánAp dụng 1. 1 .1 tổng ... thuật ngữ hệ thống Ví dụ : Hệ thống nước sinh hoạt thành phố, hệ thống điện lưới, hệ thống dịch vụ mua bán hàng, hệ thống điện thoại, hệ thống nhà Hệ thống xã hội, hệ thống tổ chức, hệ thống tư...
 • 22
 • 143
 • 1

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH - 2 docx

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ - PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH - 2 docx
... 32 STT Nội dung công việc Lập kế hoạch phân tích trạng Lựa chọn kiến trúc HTTT Đặc tả bên hệ thống Phân tích tổng quan xử lý Đặc tả bên hệ thống Phân tích chi tiết xử lý, thiết kế CSDL Lập trình, ... khác 20 100% Phân tích chi phí Bảo trì 54 Phát triển 46 100% Phân tích phân bổ hoạt động Lập trình 15 Thử nghiệm 50 Cài đặt 35 100% 24 I .2 Bản chất yêu cầu phân tích hệ thống Phân tích trình triển ... hàng, sản phẩm 23 CHƯƠNG Các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống I Thế phân tích hệ thống ? I.1 Khái niệm Theo từ điển Compuer Dictionary, Microsoft Press®, phân tích hệ thống (systems analysis)...
 • 22
 • 121
 • 1

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH - 3 potx

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ - PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH - 3 potx
... cỏc phộp bin i v kho d liu khụng quỏ 56 a S ton cnh (Mc 0) c b a e 31 33 c d b 32 Mc 32 2 e b 32 1 32 3 d 32 5 d 32 4 Mc Hỡnh 3. 27 S nhiu mc ca DFD T mi phộp bin i, xột xem nú ó l nguyờn t cha, ... sau : i vi mi h s : - H s ny dựng lm gỡ ? - Ngun gc (xut x) ca h s ? - " H s ny s giao cho ?, v.v i vi mi cụng vic : - Cỏi gỡ ó ng cụng vic ny ? - Cụng vic ny to kt qu gỡ ? - Cụng vic ny c lm ... trỡnh cỏc thi im khỏc DFD khụng ging s v cỏch th hin cỏc cu trỳc vũng lp (do-while) v cu trỳc la chn (if-then-else) II .3. 3.Vớ d : DFD mụ t quỏ trỡnh khỏch hng t hng, toỏn tin v nhn : Khỏch hng n...
 • 22
 • 140
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập