BÀI GIẢNG hệ QUẢN TRỊ cơ sở dữ LIỆU

Bài giảng hệ quản trị sở dữ liệu

Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
... bảng B Quan hệ - N: quan hệ ghi bảng A quan hệ với nhiều bảng ghi bảng B Quan hệ N - 1: quan hệ nhiều ghi bảng A quan hệ bảng ghi bảng B Quan hệ N - N: quan hệ nhiều ghi bảng A quan hệ với nhiều ... Microsoft Access 2000 Access 2000 hệ quản trị sở liệu trực quan, nằm Microsoft Office Có khả tạo hệ thống thông tin có quan hệ với nhau, đồng thời xử lý quản lý chúng theo yêu cầu đặt cách ... có quan hệ với theo trường Một CSDL có bảng quan hệ với gọi CSDL quan hệ 09/04/12 31 Design: Nguyen Hien Du Hai bảng có quan hệ với theo kiểu sau: Quan hệ - 1: quan hệ ghi bảng A quan hệ với bảng...
 • 48
 • 1,011
 • 3

Bài giảng hệ quản trị sở dữ liệu ĐH QT và KD

Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu ĐH QT và KD
... N Y ear(): hàm lấy năm kiểu liệu Date/ time M onth(): hàm lấy tháng kiểu liệu Date/ time Day(): hàm lấy ngày kiểu liệu Date/ time I F( ĐK, Giá trị đúng, Giá trị sai): hàm IF Excel I hay hàm ... Filter By Selection: Dùng để lọc ghi thỏa mãn giá trị lựa chọn bảng liệu Cách lọc: Mở bảng chế độ DataSheet View (Open) Chọn giá trị cần lọc bảng liệu C1: Records/ Filter/ Filter By Selection ... giá trị từ đâu đến đâu VD: B etwen and 10 nằm khoảng từ đến 10 >= and ...
 • 11
 • 756
 • 0

Bài giảng hệ quản trị sở dữ liệu

Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
... viên khái niệm hệ quản trị sở liệu, vai trò chức hệ quản trị sở liệu trình tương tác hệ quản trị sở liệu với phần mềm ứng dụng sở liệu Giúp sinh viên tiếp cận với tảng hệ quản trị sở liệu Microsoft ... 37 QUẢN TRỊ CÁC CLIENT 38 QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 45 CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU 45 QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU 50 BẢNG DỮ LIỆU – TABLE ... 44 QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Trong chương ta xem xét cấu trúc vật lý, tạo, xóa, sửa tham số sở liệu CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU Chắc hẳn nghiên cứu đến hệ quản trị CSDL SQL Server bạn xem xét đến hệ quản...
 • 241
 • 379
 • 0

bài giảng hệ quản trị sở dữ liệu

bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
... đổi giá trị liệu 9 Hình 5: Tương tác với hệ quản trị sở liệu B Hoạt động hệ quản trị sở liệu Hình 6: Hoạt động hệ quản trị sở liệu Các yêu cầu chương trình ứng dụng chuyển tới hệ quản trị CSDL ... kiến thức hệ quản trị sở liệu; Các chức công cụ cần thiết để quản trị sở liệu cho người phát triển hệ thống Nội dung chủ yếu: Giới thiệu hệ quản trị sở liệu; Tạo quản sở liệu; Tạo quản lý bảng; ... Thao tác sở liêu trình truy vấn sở liệu để lấy liệu cụ thể, cập nhật sở liệu, tạo báo cáo từ liệu 8 Hình 4: Mô hình Hệ quản trị sở liệu Mỗi hệ quản trị sở liệu có ngôn ngữ định nghĩa liệu riêng...
 • 82
 • 314
 • 0

BÀI GIẢNG: HỆ QUẢN TRỊ SỞ DỮ LIỆU pdf

BÀI GIẢNG: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU pdf
... 98 Bài t p 105 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Bài gi ng tóm t t H qu n tr s d li u Chương T NG QUAN V H QU N TR CƠ S D LI U I ... (operator evaluator) Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Bài gi ng tóm t t H qu n tr s d li u Chương XÂY D NG, QU N LÝ VÀ KHAI THÁC CƠ S I D LI U Khái ni m s ... nhiên ch m c c a b ng • s ch n cài CSDL t ch m c: d a vào nhu c u truy v n th c hi n thư ng xuyên Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 15 Bài gi ng tóm t t H...
 • 115
 • 383
 • 0

Bài giảng Hệ quản trị sở dữ liệu - Chu Thị Hường ppt

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chu Thị Hường ppt
... Biên soạn: Chu Thị Hường Bộ môn: Các hệ thống thông tin Khoa Công nghệ Thông tin Bài giảng Hệ quản trị CSDL 24 Chương 3: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 3.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ SQL SERVER ... nghệ Thông tin Bài giảng Hệ quản trị CSDL hệ quản trị sở liệu quan hệ, siêu liệu bao gồm tên quan hệ, tên thuộc tính quan hệ, kiểu liệu thuộc tính - Bộ quản lý lưu trữ: Nhiệm vụ quản lý lưu trữ ... tin Khoa Công nghệ Thông tin Bài giảng Hệ quản trị CSDL Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL 1.1 Ðịnh nghĩa: - Hệ quản trị sở liệu (Database Management System - DBMS): Là hệ thống phần mềm...
 • 265
 • 353
 • 1

Bài giảng hệ quản trị sở dữ liệu

Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
... : Những khái niệm sở liệu I sở liệu gì? sở liệu kho chứa thông tin Có nhiều loại sở liệu, ta đề cập đến sở liệu quan hệ, kiểu sở liệu phổ biến Một sở liệu quan hệ: Chứa liệu bảng, cấu tạo ... lập sở liệu điều khiển truy nhập sở liệu Trên thị trường phần mềm Việt Nam xuất nhiều phần mềm hệ quản trị sở liệu như: Microsoft Access, Foxpro, DB2, SQL Server, Oracle,.v.v… - Hệ quản trị sở liệu ... máy sở liệu trì liệu sở liệu nhiều bảng luôn quán Khi tính toàn vẹn tham chiếu tồn sở liệu, máy sở liệu ngăn cản ta xoá ghi có ghi khác tham chiếu đến sở liệu Sau định nghĩa mối quan hệ sở liệu, ...
 • 122
 • 297
 • 0

bài giảng hệ quản trị sở dữ liệu - ths. nguyễn minh vi

bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu - ths. nguyễn minh vi
... hình thức lưu trữ liệu mẫu tin lưu không theo thứ tự logic cả, mà thứ tự thêm liệu  Thường liệu quan hệ lưu file   Tìm: duyệt  Thêm: nhanh  Cách thức lưu trữ thao tác liệu dễ, thích hợp ... duyệt qua n-1 mẫu tin trước Hashing file Một hàm băm thiết lập thuộc tính search key quan hệ  Chia tập tin thành lô (bucket) tùy giá trị search key Mỗi lô có số block, liên kết trỏ Dữ liệu block ... chỉnh (dồn liệu khối) để giảm số lượng khối lô Clustering file Clustering file Một cluster hình thành từ vi c lưu liệu một/nhiều bảng chung vài block  Intra-clustering: gom nhóm liệu bảng ...
 • 61
 • 316
 • 0

bài giảng hệ quản trị sở dữ liệu - ths. nguyễn minh vi

bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu - ths. nguyễn minh vi
... TENNV FROM NHANVIEN WHERE NGSINH BETWEEN ‘195 5-1 2-0 8’ AND ‘196 6-0 7-1 9’ ‘195 5-1 2-0 8’ YYYY-MM-DD ’17:30:00’ ’12/08/1955’ MM/DD/YYYY ’05:30 PM’ HH:MI:SS ‘December 8, 1955’ ‘195 5-1 2-0 8 17:30:00’ 41 ... thiệu  Định nghĩa liệu  Truy vấn liệu  Cập nhật liệu  Khung nhìn (view)  Chỉ mục (index) Nội dung  Giới thiệu  Định nghĩa liệu  Truy vấn liệu  Cập nhật liệu  Khung nhìn (view)  Chỉ mục ... Giới thiệu  Định nghĩa liệu  Truy vấn liệu  Cập nhật liệu  Khung nhìn (view)  Chỉ mục (index) Định nghĩa liệu DDL  Là ngôn ngữ mô tả  Lược đồ cho quan hệ  Miền giá trị tương ứng thuộc tính...
 • 107
 • 312
 • 0

bài giảng hệ quản trị sở dữ liệu - ths. nguyễn minh vi

bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu - ths. nguyễn minh vi
... muốn đọc /vi t lên đơn vị liệu phải phát yêu cầu xin khóa (lock) đơn vị liệu  Lock(A) hay l(A)  Yêu cầu phận quản l{ khóa xử l{  Nếu yêu cầu chấp thuận giao tác phép đọc/ghi lên đơn vị liệu T1: ... phải giải phóng khóa đơn vi liệu A  ULock(A) Kỹ thuật khóa đọc vi t  Qui tắc  (1) Giao tác đắn Ti : … rl(A) … r(A) … u(A) … Ti : … wl(A) … w(A) … u(A) … Kỹ thuật khóa đọc vi t  Vấn đề: Các giao ... vấn đề truy xuất đồng thời  Mất liệu cập nhật (lost updated)  Không thể đọc lại (unrepeatable read)  Bóng ma (phantom)  Đọc liệu chưa xác (dirty read) Mất liệu cập nhật (lost updated)  Xét...
 • 113
 • 373
 • 0

bài giảng hệ quản trị sở dữ liệu - ths. nguyễn minh vi

bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu - ths. nguyễn minh vi
... khả phục hồi Deadlock      Định nghĩa Phát Giải pháp khắc phục Phòng chống Ví dụ  Một hệ quản trị CSDL phải đảm bảo tính chất sau (ACID):  Atomicity  Consistency  Isolation  Durability ... tác trước thời điểm xảy cố cần phục hồi lại hệ thống khởi động lại  Hệ QTCSDL cần có chế quản lý giao tác để phục hồi lại liệu trường hợp Quay lui dây chuyền lịch chống quay lui dây chuyền  ...  Nguyên lý: Trước hệ thống chấp nhận yêu cầu(thao tác) từ giao tác lên CSDL, hệ thống kiểm tra xem CSDL có bị tranh chấp không đồng thời dự báo xem chấp nhận yêu cầu đưa hệ thống vào tình trạng...
 • 28
 • 276
 • 0

bài giảng hệ quản trị sở dữ liệu: KHÔI PHỤC DỮ LIỆU - ths. nguyễn minh vi

bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu: KHÔI PHỤC DỮ LIỆU - ths. nguyễn minh vi
... Undo-Logging Phương pháp Undo-Logging Phương pháp Undo-Logging Phương pháp Undo-Logging Phương pháp Undo-Logging Undo-Logging Checkpoint Undo-Logging Checkpoint Undo-Logging Checkpoint Undo-Logging ... Checkpoint Undo-Logging Checkpoint Phương pháp Redo-Logging Phương pháp Redo-Logging Phương pháp Redo-Logging Phương pháp Redo-Logging Phương pháp Redo-Logging Redo-Logging Checkpoint Redo-Logging ... Redo-Logging Checkpoint Redo-Logging Checkpoint Redo-Logging Checkpoint Nhận xét Phương pháp Undo/Redo-Logging Phương pháp Undo/Redo-Logging Phương pháp Undo/Redo-Logging Phương pháp Undo/Redo-Logging...
 • 50
 • 349
 • 1

bài giảng hệ quản trị sở dữ liệu- chương 9: views và lập trình trong SQL - ths. nguyễn minh vi

bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu- chương 9: views và lập trình trong SQL - ths. nguyễn minh vi
... view Views (virtual tables) SQL • DELETE VIEW: DROP VIEW view_name • RENAME Views: sp_rename old_viewname, new_viewname • CHECK VIEW: sp_helptext viewname • MODIFY VIEW : ALTER VIEW view_name (column_list) ... Views (virtual tables) SQL • View: bảng đơn tạo từ bảng sở từ view tạo trước – View không tồn vật lý view gọi bảng ảo – Đơn giản hoá vi c truy cập liệu – Chọn liệu ... view_name (column_list) AS select_statement Lập trình SQL Lập trình CSDL: Giao tiếp với chương trình ứng dụng – Chương trình bao gồm: Biến (variable), câu lệnh SQL cấu trúc điều khiển • Các khái niệm...
 • 97
 • 374
 • 1

Bài giảng Hệ quản trị sở dữ liệu hướng đối tượng

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
... Phạm Thị Ngọc Diễm OODB Giới thiệu Các kiểu liệu ODL Định nghĩa đối tượng Module Ví dụ Các kiểu liệu ODL ODL phân biệt hai kiểu liệu : literal đối tượng (object) Kiểu Literal Kiểu nguyên thủy ... giá trị => L1 L2 giá trị chúng Đối tượng Do người dùng định nghĩa cách sử dụng INTERFACE (hoặc) CLASS o1 o2 định danh chúng Phạm Thị Ngọc Diễm OODB Giới thiệu Các kiểu liệu ODL Định nghĩa đối tượng ... Giới thiệu Các kiểu liệu ODL Định nghĩa đối tượng Module Ví dụ Nội dung Giới thiệu Các kiểu liệu ODL Định nghĩa đối tượng Định nghĩa Interface Bản số ODL Kế thừa Khóa...
 • 29
 • 418
 • 1

Bài giảng hệ quản trị sở dữ LIỆU đại học cần thơ

Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ LIỆU đại học cần thơ
... trúc ứng dụng sở liệu Database Instance Cấu trúc lưu trữ sở liệu Oracle Schema schema objects Data dictionary Oracle Net Mở/tắt sở liệu thể (startup/shutdown) 30 Kiến trúc ứng dụng sở liệu Mô hình ... dùng hệ điều hành bên 7 Chủ sở hữu quyền Chủ sở hữu (ownership) đối tượng CSDL người tạo đối tượng Các đối tượng có sẵn HQTCSDL thuộc thân HQTCSDL mà đại diện nhà quản trị CSDL (DBA) Chủ sở hữu ... hai có quyền DBA Sys chủ sở hữu CSDL sở hữu bảng tự điển liệu (TĐDL), có quyền SYSDBA, mở, tắt CSDL, System người quản trị có quyền, không sở hữu TĐDL mà sở hữu bảng tạo Oracle không thuộc TĐDL...
 • 203
 • 242
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu accessbài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu sqlbài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệubài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu accessgiải bài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệucác bài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệubài tập bài 2 hệ quản trị cơ sở dữ liệubài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu sqlbài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu foxprobài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu sql có lời giảiluận văn thiết kế bài giảng tích hợp mô đun hệ quản trị cơ sở dữ liêu sql serverbài giảng môn học hệ quản trị cơ sở dữ liệubài tập lớn môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu đề tài quản lí nhân viên nhà trườngbài tập về hệ quản trị cơ sở dữ liệubài tập lớn hệ quản trị cơ sở dữ liệuNghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở bê, nghé nuôi tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu sự đa dạng của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong Vàng (Hymenoptera Vespidae) ở các đai độ cao khác nhau của khu vực Đông Bắc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh Nam Định (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Lữ trọng hòa d9 QLNL1 (1)Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn Đa Lộc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núi (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập