GIÁO TRÌNH lý THUYẾT TRUYỀN THÔNG

Giáo trình thuyết viễn thông 1 potx

Giáo trình lý thuyết viễn thông 1 potx
... công việc đặt học thuyết thông tin dùng để xác định lượng thông tin tối đa mà hệ thống viễn thông xử vào thời điểm định Học thuyết phát triển thành học thuyết truyền thông số Đồng thời, ra-đa ... tiến hành thông qua giao diện người với máy, máy với máy, trường hợp phương pháp thông thường, trở nên ngày thông dụng Hình 1. 2 Truyền, nhận thông tin Xu phát triển mạng lưới viễn thông mô tả ... thích việc đa dạng hoá dịch vụ viễn thông phương tiện Cùng với dịch vụ viễn thông điện tử thông dụng dựa sở hệ thống điện thoại điện tín hoạt động cách độc lập thông qua việc sử dụng mạng lưới...
 • 9
 • 358
 • 2

Giáo trình thuyết viễn thông 2 pps

Giáo trình lý thuyết viễn thông 2 pps
... dụng chuyển mạch này, mạng lưới truyền thông thiết lập dễ dàng thông qua việc dùng loại chuyển mạch Như trình bày, phương pháp sử dụng rộng rãi tương lai 2. 2 .2 Chuyển mạch PCM Chuyển mạch PCM loại ... chia không gian Như trình bày hình 2. 3 2. 4, loại chuyển mạch kiểu chuyển động truyền loại chuyển mạch thực việc vận hành tương tự chuyển mạch xoay Chuyển mạch lựa chọn dây rỗi trình dẫn truyền tiến ... gian luồng số liệu cụ thể đến khe thời gian luồng số liệu khác Quá trình gọi trình trao đổi khe thời gian hình 2. 6 mô tả qui trình chuyển mạch khe thời gian Khe thời gian đưa vào ghi lại tạm thời...
 • 9
 • 191
 • 0

Giáo trình thuyết viễn thông 3 potx

Giáo trình lý thuyết viễn thông 3 potx
... dụng phương pháp này: việc xử thông tin điều khiển ngǎn khó khǎn, số lớn thiết bị trung kế đưa vào thông qua khoảng trống mạch gọi tách riêng, dung lượng xử đường thông bị giảm đáng kể toàn ... dùng hệ đánh dấu thông thường A Hệ đánh dấu thông thường Như trình bày phần trước đây, hệ đánh dấu thông thường phương pháp điều khiển toàn vận hành việc đấu nối chọn lọc mạng thông qua việc sử ... chúng Vì này, hầu hết hệ tổng dài sử dụng phương pháp điều khiển chung điều khiển theo chương trình lưu giữ dùng phương pháp điều khiển gián tiếp loại trừ số trường hợp thời kỳ ban đầu cuả trình...
 • 9
 • 190
 • 0

Giáo trình thuyết viễn thông 4 pptx

Giáo trình lý thuyết viễn thông 4 pptx
... chương trình lưu trữ điều khiển linh hoạt Trước đây, hệ thống truyền thông chủ yếu sử dụng truyền tiếng nói 1:1 Tuy nhên ngày hệ thống chuyển mạch phải có khả nǎng xử dịch vụ truyền thông truyền ... dây xác định thông qua việc thực nối dây Quá trình tương tự việc vận hành công nhân lành nghề.Nghĩa là, mạch xử công việc thường lệ đơn giản liên quan tới trạng thái dòng điện thông tin đưa ... nhớ lệnh đọc tiếp Phần lớn thông tin địa ghi lại nhập lệnh Mạch xử số học logic qua đánh giá địa phần thông tin đàu vào thời điểm để xác định địa đầy đủ mệnh lệnh xử Khi hoàn tất loạt thao...
 • 9
 • 198
 • 0

Giáo trình thuyết viễn thông 5 pptx

Giáo trình lý thuyết viễn thông 5 pptx
... Đổi cực Xử cảnh báo Khôi phục lại đồng hồ Tìm định lại khung Báo hiệu tổng đài 2 .5 Mạng lưới truyền thông công cộng 2 .5. 1 Mạng lưới truyền thông điều kiện kết cấu Mạng lưới truyền thông định ... khả nǎng xử tích hợp loại thông tin Về khía cạnh loại gọi dịch vụ, mạng lưới truyền thông phân chia thành mạng truyền thông công cộng, mạng truyền thông chuyên dụng mạng truyền thông di động ... vi dịch vụ truyền thông đưa vào hoạt động, mạng truyền thông phân loại tiếp thành mạng truyền thông nội bộ, mạng truyền thông nội hạt, mạng truyền thông liên tỉnh, mạng truyền thông quốc tế Nếu...
 • 9
 • 214
 • 0

Giáo trình thuyết viễn thông 6 pps

Giáo trình lý thuyết viễn thông 6 pps
... Beranek and Newman) nǎm 1 969 , công ty sáng chế thành công mạng ARPA (Các công trình nghiên cứu tiên tiến) Để truyền tin, mạng ARPA gắn với hệ thống chuyển mạch IMP (bộ xử thông báo giao tiếp) nối ... thống xử trung tâm điều khiển tín hiệu cao tốc Hệ thống xử trung tâm điều khiển thiết bị điều khiển báo hiệu cao tốc thiết bị vào/ra thông qua việc sử dụng phương pháp điều khiển chương trình ... 2.22 Dữ liệu người sử dụng gửi chia thành đơn vị gói sau chuyển theo trình tự mạng gói Do đó, thông tin ngắn đưa vào gói, thông tin dài gửi sau bị chia thành nhiều gói Trong gói có địa trạm đầu...
 • 9
 • 180
 • 0

Giáo trình thuyết viễn thông 7 pps

Giáo trình lý thuyết viễn thông 7 pps
... kênh gói Hình 2. 27 Ghép kênh gói (D) Điều khiển trình tự Do gói liệu chuyển qua kênh logic chuyển theo nhiều đường khác nhau, trình tự gói liệu thay đổi Việc điều khiển trình tự trình sửa chữa ... gói đó, tiến trình gọi WABT, phương pháp gửi tín hiệu không sẵn sàng nhận thiếu đệm để hạn chế đầu vào, tiến trình gọi phương pháp trung tâm quản mạng, điều khiển trạng thái đường thông mạng ... pháp đặc biệt cólợi chuyển nhận thông báo ngắn (C) Ghép kênh gói Nói chung, thuê bao có nhiều số kênh logic đường dây nối vật với mạng gói Nếu thiết bị đầu cuối xử liệu từ nhiều nguồn lúc,...
 • 9
 • 155
 • 0

Giáo trình thuyết viễn thông 8 ppt

Giáo trình lý thuyết viễn thông 8 ppt
... khiển chương trình lưu trữ (SPC) Có thể đáp ứng nhu cầu tương lai chuyển thông tin cho liên xử biến động với mạng thông tin số để điều khiển gọi, điều khiển từ xa, sử dụng quản mạng liệu ... Quản mạng báo hiệu (Signaling Network Management): Được thiết lập lĩnh vực kỹ thuật: - Quản lưu lượng báo hiệu - Quản liên kết báo hiệu - Quản định tuyến báo hiệu Các chức nǎng quản ... dụng nội địa hay quốc tế phần người sử dụng Thông tin báo hiệu tin chứa đựng thông tin người sử dụng, số liệu tín hiệu điều khiển gọi, thông tin quản bảo dưỡng, dạng kích cỡ tin Nó bao gồm "nhãn"...
 • 9
 • 155
 • 0

Giáo trình thuyết viễn thông 9 docx

Giáo trình lý thuyết viễn thông 9 docx
... rộng có độ rộng MHz dùng cho chương trình tivi thương mại thông tin hình ảnh xác Hãy xem bảng 2.8 Phân loại Thông tin dải bǎng hẹp Thông tin dải Thông tin dải Thông tin dải bǎng trung bǎng rộng ... hình thức khác hệ thống thông tin đựợc thực thi nhằm tạo hiệu cao chi phí Nói chung, mục tiêu truyền thông coi trình gửi nhận thông tin cần thiết qua loại phương tiện truyền thông khác Đồng thời, ... 1) dùng liên lạc viễn thông công cộng sử dụng phương pháp PCM Chicago (Mỹ) nǎm 196 2, phương pháp PCM-24 áp dụng Nhật nǎm 196 5, phương pháp Châu Âu (CEPT) phát triển sử dụng nǎm 197 0 Lúc ITU-T kiến...
 • 9
 • 172
 • 0

Giáo trình thuyết viễn thông 10 docx

Giáo trình lý thuyết viễn thông 10 docx
... BER mức độ Nói chung, truyền tiếng nói tình trạng tốt BER nhỏ 10- 5 cho phép tới 10- 4 có cảnh báo khẩn cấp thông tin gián đoạn BER 10- 3 Dữ liệu hay tiếng nói cho phát thanh, truyền hình phải ưu ... hợp tỷ lệ lớn (LSI) thiết kế đặc biệt cho chức nǎng thông tin viễn thông lập/giải mã mật mã tiếng nói, ghép kênh, ma trận chuyển mạch, xử tín hiệu số mục đích đặc biệt mục đích chung (DSPs) ... mẫu thông tin rời rạc mã hoá dạng nhị phân Nếu có số lượng nhỏ tạp âm, nhiễu biến dạng ảnh hưởng đến tín hiệu trình truyền tin, số liệu nhị phân máy thu đồng với dãy nhị phân sinh số hoá trình...
 • 9
 • 164
 • 0

Giáo trình thuyết viễn thông 11 pptx

Giáo trình lý thuyết viễn thông 11 pptx
... mã trình khôi phục tín hiệu mã hoá thành tín hiệu PAM lượng tử hoá Quá trình tiến hành theo thứ tự đảo trình mã hoá Mặt khác trình lượng tử hoá, nén, mã hoá tín hiệu PAM gọi trình mã hoá trình ... hoá trình biến đổi giá trị rời rạc thành mã tương ứng Nhìn chung, việc lấy mẫu liên quan tới trình biến đổi tín hiệu liên tục thành tín hiệu rời rạc trường thời gian gọi PAM Việc mã hoá trình ... dẫn Hình 3.8 Cấu hình phương pháp thông tin PCM Thiết bị đầu cuối mã hoá chuyển đổi tín hiệu thông tin tiếng nói, video số liệu thành tín hiệu số PCM Khi tín hiệu thông tin tín hiệu tương tự, việc...
 • 9
 • 142
 • 0

Giáo trình thuyết viễn thông 12 ppt

Giáo trình lý thuyết viễn thông 12 ppt
... lọc thông thấp Trong hình 3.17, trình tạo tín hiệu tiếng nói từ tín hiệu PAM sử dụng phổ để minh hoạ Như thấy, trình thực thứ tự ngược lại xác với trình lấy mẫu mô tả hình 3.10 Hình 3.16 Quá trình ... kênh PCM khung thứ thứ 12 đa khung 12 khung sử dụng để báo hiệu Nói cách khác, tiếng nói lấy mẫu trì 125 m s mã hoá, bit B8 giá trị mẫu thứ sáu (báo hiệu A) giá trị mẫu thứ 12 (báo hiệu B) sử dụng ... 11wxy z Bảng 3.5 m =255 Mã hoá Giải mã 3.3.5 Mã hoá Giải mã Mã hoá trình so giá trị rời rạc nhận trình lượng tử hoá với xung mã Thông thường mã nhị phân sử dụng cho việc mã hoá mã nhị phân tự nhiên,...
 • 9
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình lý thuyết hệ thống và điều khiển họcgiáo trình lý thuyết truyền tingiáo trình lý thuyết tín hiệu và truyền tingiáo trình lý thuyết về hệ thống thông tingiáo trình lý thuyết thống kê trường đh ktqdgiáo trình lý thuyết thống kê đại học thương mạigiáo trình lý thuyết xác suất thống kêgiáo trình lý thuyết thống kê kinh tế quốc dângiáo trình lý thuyết thống kê hà văn sơngiáo trình lý thuyết thống kê của trần ngọc phácgiáo trình lý thuyết thống kê trần ngọc phácgiáo trình lý thuyết thống kê kinh tếgiáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toángiáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán nguyễn cao văngiáo trình lý thuyết mã hóa thông tinĐề cương quản lí nghànhRelationship between corporation social responsibility, brand equity, company reputation and customer company identification in ho chi minh city hotel industryAdvanced Grammar TestLASER NEODYMIUM PHÁT XUNG NGẮNBài 1 Dao Động Điều HòaPPT Bài 3 Con Lắc ĐơnEnglish roots and affixesKỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 2001 (viện pasteur nha trang)Kỷ yếu tóm tắt báo cáo khoa học hội nghị khoa học tim mạch toàn quốc lần thứ XI 20 21 22112006Ôn tập toán 7 lên lớp 8bai tap quang hocTÀI LIỆU ôn THI môn bào CHẾ NGÀNH y dượcTÀI LIỆU ôn THI môn dược LIỆU NGÀNH y dượcTÀI LIỆU ôn THI môn dược lý CHUYÊN NGÀNH NGÀNH y dượctổng quan cây dừa cạnEnglish worksheet for kidsTÀI LIỆU ôn THI PHÁP CHẾ NGÀNH y dượcTÀI LIỆU THI SINH lý DINH DƯỠNG NGÀNH CHẾ BIẾN món ăn TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ THƯƠNG mại DU LỊCH THANH hóaÔn tập Toán lớp 7BÀI tập bổ TRỢ và NÂNG CAO TIẾNG ANH 6 NGUYỄN THỊ CHI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập