BÀI GIẢNG hệ mật ELGAMAL

Bài giảng bảo mật hệ thống thông tin

Bài giảng bảo mật hệ thống thông tin
... TRƯNG CỦA MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN BẢO MẬT Một hệ thống thông tin bảo mật (Secure Information System) hệ thống thông tin xử lý phải đảm bảo đặc trưng sau đây: -Tính bí mật thông tin (Confidentiality) ... -Chương 1:Tổng quan bảo mật hệ thống thông tin, trình bày vấn đề chung bảo mật an toàn hệ thống, nguy phương thức công vào hệ thống thông tin, ứng dụng bảo vệ hệ thống thông tin sử dụng Firewall ... lý thông tin, đặc biệt từ thông tin xem phận tư liệu sản xuất, nhu cầu bảo vệ thông tin trở nên thiết Bảo vệ thông tin bảo vệ tính bí mật thông tin tính toàn vẹn thông tin Một số loại thông tin...
 • 137
 • 210
 • 0

bài giảng bảo mật hệ thống thông tin dành cho hệ đào tạo từ xa

bài giảng bảo mật hệ thống thông tin dành cho hệ đào tạo từ xa
... giúp sinh viên hệ đào tạo từ xa nghiên cứu vấn đề bảo mật hệ thống thông tin Bảo mật hệ thống thông tin tập kỹ thuật, dịch vụ, chế ứng dụng phụ trợ giúp triển khai hệ thống thông tin với độ an ... TRƯNG CỦA MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN BẢO MẬT Một hệ thống thông tin bảo mật (Secure Information System) hệ thống thông tin xử lý phải đảm bảo đặc trưng sau đây: -Tính bí mật thông tin (Confidentiality) ... lý thông tin, đặc biệt từ thông tin xem phận tư liệu sản xuất, nhu cầu bảo vệ thông tin trở nên thiết Bảo vệ thông tin bảo vệ tính bí mật thông tin tính toàn vẹn thông tin Một số loại thông tin...
 • 137
 • 298
 • 0

bài giảng hệ điều hành mạng nâng cao chương vii an toàn và bảo mật

bài giảng hệ điều hành mạng nâng cao chương vii an toàn và bảo mật
... đề an toàn bảo mật mạng • Các vấn đề đảm bảo an toàn hệ thống thông tin • Các yếu tố gây an toàn liệu, hệ thống mạng • Các giải pháp đảm bảo an toàn liệu, hệ thống mạng HĐH mạng nâng cao mạ VII ... HĐH mạng nâng cao mạ VII An toàn & bảo mật bả mậ 41 Packet -filtering router/firewall HĐH mạng nâng cao mạ VII An toàn & bảo mật bả mậ 42 Application -level gateway HĐH mạng nâng cao mạ VII An toàn ... địa cầu • Tấn công mạng ngày phổ biến tăng nhanh chóng qua năm HĐH mạng nâng cao mạ VII An toàn & bảo mật bả mậ Thiệt hại dạng công HĐH mạng nâng cao mạ VII An toàn & bảo mật bả mậ Virus Related...
 • 60
 • 311
 • 1

bài giảng hệ điều hành mạng nâng cao chương viii bảo mật dựa trên mã hóa có

bài giảng hệ điều hành mạng nâng cao chương viii bảo mật dựa trên mã hóa có
... dụng 256 HĐH mạng nâng cao mạ VIII Bảo mật dựa hoá Bả mậ dự hoá 16 DES HĐH mạng nâng cao mạ VIII Bảo mật dựa hoá Bả mậ dự hoá 17 Triple DES HĐH mạng nâng cao mạ VIII Bảo mật dựa hoá Bả ... mạng nâng cao mạ VIII Bảo mật dựa hoá Bả mậ dự hoá 28 Tạo chữ ký số HĐH mạng nâng cao mạ VIII Bảo mật dựa hoá Bả mậ dự hoá 29 Kiểm tra ch ữ ký số HĐH mạng nâng cao mạ VIII Bảo mật dựa ... mạng nâng cao mạ VIII Bảo mật dựa hoá Bả mậ dự hoá 32 SSL/TLS giao th ức TCP/IP HĐH mạng nâng cao mạ VIII Bảo mật dựa hoá Bả mậ dự hoá 33 Các giao th ức c SSL/TLS HĐH mạng nâng cao mạ VIII...
 • 40
 • 148
 • 0

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu ppt

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu ppt
...  Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật Do người dùng nên sử dụng khả để định kì thay đổi mật khẩu, tăng cường khả bảo vệ mật Mã hóa thông tin nén liệu: Đặt vấn đề: Các thông tin ... ôn tập (10’)  Tại phải bảo mật thông tin hệ sở liệu Các giải pháp bảo mật chủ yếu  Cần lưu ý: Hiện giải pháp phần cứng phần mềm chưa đảm bảo hệ thống an toàn cách tuyệt đối  Trả lời câu ... ta tổ chức lưu biên hệ thống Tác dụng lưu phiên hệ thống Có nhiều yếu tố hệ thống bảo vệ thay đổi trình khai thác hệ CSDL (các tham số bảo vệ) Thuyết trình: Thông thường biên hệ thống thường cho...
 • 7
 • 1,198
 • 3

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu pot

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu pot
...  Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật Do người dùng nên sử dụng khả để định kì thay đổi mật khẩu, tăng cường khả bảo vệ mật Mã hóa thông tin nén liệu: Đặt vấn đề: Các thông tin ... ôn tập (10’)  Tại phải bảo mật thông tin hệ sở liệu Các giải pháp bảo mật chủ yếu  Cần lưu ý: Hiện giải pháp phần cứng phần mềm chưa đảm bảo hệ thống an toàn cách tuyệt đối  Trả lời câu ... lượng,lưu trữ, nén liệu góp phần tăng cường bảo mật địng bảng chữ cái.xét thêm cách khác nén giảm d liệu để giảm liệu nhớ lưu trữ nhớ liệu Khi có liệu dạng nén có liệu gốc Chú ý: liệu thường mã hóa...
 • 8
 • 848
 • 1

bài giảng hệ điều hành chương 10bảo mật và an toàn thông tin

bài giảng hệ điều hành chương 10bảo mật và an toàn thông tin
... www.citibanc.com, lập trang web giống trang chủ Citibank Sue gõ nhầm URL, vào trang web Bob Bob ăn cắp password Sue, gửi (redirect) Sue tới trang web Citibank TT QTM 13 2.4 Các hiểm họa chương ... vào đoạn chương trình bình thường Khi thực hiện, copy đến chương trình khác, và/ hoặc gây hư hại (lựa chọn thường phụ thuộc vào thời gian thực hiện, vào ngày định, vd virus Michelangelo) Các chương ... username password chương trình Bob Bob cất thông tin đó, chương trình thực việc log out, Sue thấy hình đăng nhập thật Windows Sue nghĩ gõ sai mật khẩu, thử lại vào được… Internet Trojan horse:  ...
 • 23
 • 106
 • 0

Bài giảng bảo mật cho hệ thống (chương 4)

Bài giảng bảo mật cho hệ thống (chương 4)
... ATHENA Bảo mật cho hệ thống ATHENA Chương 4: Bảo mật cho hệ thống  Topologies Management         ATHENA Mạng cục bộ? Mạng diện rộng? Mô hình mạng bảo mật? Bảo vệ cho Hệ điều hành? Bảo vệ hệ ... cho Hệ điều hành? Bảo vệ hệ thống mạng? Bảo vệ ứng dụng? Bảo vệ Web server? Bảo vệ E-mail Server? Chương 4: Bảo mật cho hệ thống  Devices and Media Management  Bảo mật trang thiết bị mạng – Tường ... không bị suy yếu trình truyền Công nghệ không dây (Wireless) Hệ thống bên trong bảo mật Internet Corporate Firewall ATHENA Hệ thống bên bảo mật Công nghệ không dây (Wireless) Kẻ công vượt qua...
 • 38
 • 224
 • 0

Bài giảng bảo mật hệ thống thông tin chương 2 mã đối xứng (cổ điển)

Bài giảng bảo mật hệ thống thông tin  chương 2 mã đối xứng (cổ điển)
... Trong hoá cổ điển có hai phương pháp bật là: hoá thay hoá hoán vị Mọi cổ điển đối xứng NN BMHTTT II.1 đối xứng II.1.1 Các khái niệm Mật đối xứng sử dụng khóa cho việc hóa ... kẻ thám người phát triển tìm hiểu nghiên cứu Lý thuyết bao gồm mật thám để đánh giá mạnh hay không NN BMHTTT Mô hình đối xứng NN BMHTTT II.1 .2 Các yêu cầu Một đối xứng ... Hiện đối xứng công khai tiếp tục phát triển hoàn thiện công khai đời hỗ trợ đối xứng không thay nó, đối xứng đến sử dụng rộng rãi NN BMHTTT Thuật ngữ hóa Bản rõ X gọi là tin gốc...
 • 52
 • 144
 • 0

Bài giảng bảo mật hệ thống thông tin chương 3 quản lý khóa mã công khai

Bài giảng bảo mật hệ thống thông tin  chương 3 quản lý khóa mã công khai
... phối khóa Dùng hóa khóa công khai Phân phối khoá công khai Sử dụng khoá công khai để phân phối khoá mật (còn khoá mật dùng để hoá thông tin) Phân phối khoá công khai: Thông báo công khai ... khai: YA =39 7 mod 35 3 = 40 YB =32 33 mod 35 3 = 248 (A) (B) Tính khoá phiên chung: KAB= YBxA mod 35 3 = 24897 = 160 KAB =YAxB mod 35 3 = 40 233 = 160 (A) (B) NN BMHTTT 31 Tấn công q = 35 3; a = 3; YA = ... nhận chứa: Khóa công khai, nhận dạng chủ khóa, thời gian hiệu lực NN BMHTTT 22 Sử dụng khoá công khai để phân phối khoá mật Các thuật toán khoá công khai chậm, nên giá để bảo mật thông tin đắt...
 • 40
 • 187
 • 2

Bài giảng bảo mật hệ thống thông tin chương 1 tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin

Bài giảng bảo mật hệ thống thông tin  chương 1 tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin
... I .1 Giới thiệu chung I .1. 1 Mở đầu bảo mật hệ thống thông tin Gồm ba hướng Bảo đảm an toàn thông tin máy chủ Bảo đảm an toàn cho phía máy trạm Bảo mật thông tin đường truyền Có ... toàn thông tin Nhiều yêu cầu liên quan tới bảo mật hệ thống thông tin mạng Ngoài phương pháp vật lý cần kỹ thuật bảo mật, sách bảo mật giải pháp bảo mật Phải có công cụ hỗ trợ bảo đảm an toàn thông ... BMHTTT 24 Một số lưu ý bảo mật Những đe dọa thường mở rộng kênh thông tin Xem xét hệ thống mối quan hệ với môi trường Kỹ thuật bảo mật phải chứng tỏ khả bảo vệ tốt hệ thống (logic authentication)...
 • 82
 • 253
 • 0

Bài giảng hệ thống điều khiển số - Động cơ không đồng bộ 3 pha.pdf

Bài giảng hệ thống điều khiển số - Động cơ không đồng bộ 3 pha.pdf
... Deg S3 S5 UAN UBN UCN UAB UBC UCA 0 0 0 0 U0 U000 0 2 /3 -1 /3 -1 /3 -1 U1 0o 1 /3 1 /3 -2 /3 -1 U2 60 o -1 /3 2 /3 -1 /3 -1 U3 120 o 1 -2 /3 1 /3 1 /3 -1 U4 180 o -1 /3 -1 /3 2 /3 -1 U5 240 o 1 /3 -2 /3 1 /3 -1 ... tiếp) Điều khiển khơng dùng cảm biến (sensorless) (3T) Chương 8: Bộ điều khiển động khơng đồng ba pha Cấu trúc hệ thống điều khiển động Cảm biến đo lường Một số ưu điểm sử dụng điều khiển tốc độ động ... tốc độ động Hệ thống điều khiển số động khơng đồng ba pha Bộ biến tần (6T) (21 tiết) (42 tiết) 2/7/2007 Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) T©B Chương 1: VECTOR KHƠNG GIAN VÀ BỘ NGHỊCH LƯU...
 • 19
 • 1,571
 • 9

Bài giảng hệ quản trị dữ liệu ACCESS

Bài giảng hệ quản trị dữ liệu ACCESS
... Truy vấn Query Trong hệ quản trị CSDL Access truy vấn công cụ mạnh để thực hầu hết công việc như: Truy cập liệu từ bảng để hiển thị ghi thoả mãn điều kiện Tính toán trường liệu bảng Thêm xoá ... Hien Du Slide: Access chia truy vấn thành loại sau: Select Query: dùng để lựa chọn liệu từ bảng Update Query: dùng để cập nhật cho trường bảng liệu nguồn Make Table: tạo bảng liệu CrossTab Query: ... chọn (Select Query) 1.Chức Select query: Truy cập liệu từ nhiều bảng, nhằm thể bảng liệu có đầy đủ thông tin thoả mãn điều kiền đề Thông kê liệu từ bảng CSDL nguồn hàm thống kê Tạo truy vấn hỏi...
 • 16
 • 379
 • 0

Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
... bảng B Quan hệ - N: quan hệ ghi bảng A quan hệ với nhiều bảng ghi bảng B Quan hệ N - 1: quan hệ nhiều ghi bảng A quan hệ bảng ghi bảng B Quan hệ N - N: quan hệ nhiều ghi bảng A quan hệ với nhiều ... Microsoft Access 2000 Access 2000 hệ quản trị sở liệu trực quan, nằm Microsoft Office Có khả tạo hệ thống thông tin có quan hệ với nhau, đồng thời xử lý quản lý chúng theo yêu cầu đặt cách ... có quan hệ với theo trường Một CSDL có bảng quan hệ với gọi CSDL quan hệ 09/04/12 31 Design: Nguyen Hien Du Hai bảng có quan hệ với theo kiểu sau: Quan hệ - 1: quan hệ ghi bảng A quan hệ với bảng...
 • 48
 • 1,049
 • 3

Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu ĐH QT và KD

Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu ĐH QT và KD
... N Y ear(): hàm lấy năm kiểu liệu Date/ time M onth(): hàm lấy tháng kiểu liệu Date/ time Day(): hàm lấy ngày kiểu liệu Date/ time I F( ĐK, Giá trị đúng, Giá trị sai): hàm IF Excel I hay hàm ... Filter By Selection: Dùng để lọc ghi thỏa mãn giá trị lựa chọn bảng liệu Cách lọc: Mở bảng chế độ DataSheet View (Open) Chọn giá trị cần lọc bảng liệu C1: Records/ Filter/ Filter By Selection ... giá trị từ đâu đến đâu VD: B etwen and 10 nằm khoảng từ đến 10 >= and ...
 • 11
 • 789
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng hệ thống bôi trơn làm mátbai giang he thong lam mat boi tronbài giảng bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu pptbài giảng hệ điều hànhbài giảng hệ thống thông tin quản lýbài giảng hệ thống thông tin kế toánbài giảng hệ thống nhiên liệubài giảng bảo mật mạngbài giảng hệ thống tài chínhbài giảng bảo mật thông tinbài giảng hệ số co giãnbài giảng hệ thống filebài giảng hệ thống phần mềmbài giảng về mắtbài giảng hệ quả của định lý taletĐề tài XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN THÁP MƯỜI NĂM 2011Lập trình gia công nâng cao Siemens NX9Giáo trình cơ bản NX11Đề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CADBÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG Mẫu giáoGiáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhấtHƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NONBáo mạng điện tử và sự cạnh tranh của báo mạng điện tử với báo in TIỂU LUẬN CAO HỌC“sự cần thiết của việc giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh”Minh Viet HR profileĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiNghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa lai mới tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên BáiKiến thức, thái độ, thực hành dinh dưỡng và tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường trung cấp y tế bắc giang năm 2016Luan van giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển đô thị từ liêmBÁO CÁO THAM LUẬN VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC PHỐI HỢP VỚI CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUAbộ câu hỏi ôn thi công chức môn anh văn ( đọc hiểu, trắc nghiệm, điền từ, đề môn tiếng pháp, tiếng trung năm 2017Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ có ống chảy chuyền để phân tách hỗn hợpAmazon Simple Storage Service Developer GuideBÁO CÁO THAM LUẬN SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ CÁCH BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CẤP trung học cơ sở
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập