skkn một vài KINH NGHIỆM về CÁCH TIẾP cận một THI PHẨM mới

skkn một vài kinh nghiệm về cách tiếp cận một thi phẩm mới

skkn một vài kinh nghiệm về cách tiếp cận một thi phẩm mới
... ước mong người viết thể cách kín đáo, ý vị tác phẩm - Có thể nói, làm để tiếp nhận thơ ca cách sâu sắc, đắn nỗi day dứt, niềm trăn trở người yêu thơ Và sáng kiến kinh nghiệm xuất phát từ điều ... thơ - Viết sáng kiến này, có mong muốn thật giản dị chia sẻ với đồng nghiệp cách hiểu, cách cảm, cách tiếp cận tác phẩm không mục đích nâng cao chất lượng việc dạy học văn nhà trường THPT II ... L.Aragông… - Về thi pháp: “lối viết tự động”, thoát li liên hệ với thực tại… - Về cấu trúc , phong cách: thoát khỏi qui cách, lề lối gò bó, câu thơ không vần, không dấu chấm câu - Về cảm xúc:...
 • 13
 • 192
 • 0

skkn một vài kinh nghiệm về cách tiếp cận một thi phẩm mới thpt đoàn kết

skkn một vài kinh nghiệm về cách tiếp cận một thi phẩm mới thpt đoàn kết
... muốn thật giản dị chia sẻ với đồng nghiệp cách hiểu, cách cảm, cách tiếp cận tác phẩm không mục đích nâng cao chất lượng việc dạy học văn nhà trường THPT II Tổ chức thực đề tài: Cơ sở lí luận: ... L.Aragông… - Về thi pháp: “lối viết tự động”, thoát li liên hệ với thực tại… - Về cấu trúc , phong cách: thoát khỏi qui cách, lề lối gò bó, câu thơ không vần, không dấu chấm câu - Về cảm xúc: ... ảnh thơ tượng trưng kì diệu thi phẩm Hãy để lại hình ảnh để tự cảm nhận xúc cảm tưởng tượng riêng Theo nên 2. 2Thi t kế giáo án: Trên sở tiếp nhận thơ thế, mạo muội giới thi u soạn tôi, mong nhận...
 • 18
 • 95
 • 0

skkn một vài KINH NGHIỆM về CÁCH TIẾP cận một THI PHẨM mới

skkn một vài KINH NGHIỆM về CÁCH TIẾP cận một THI PHẨM mới
... thơ - Viết sáng kiến này, có mong muốn thật giản dị chia sẻ với đồng nghiệp cách hiểu, cách cảm, cách tiếp cận tác phẩm không mục đích nâng cao chất lượng việc dạy học văn nhà trường THPT II ... L.Aragông… - Về thi pháp: “lối viết tự động”, thoát li liên hệ với thực tại… - Về cấu trúc , phong cách: thoát khỏi qui cách, lề lối gò bó, câu thơ không vần, không dấu chấm câu 3 - Về cảm xúc: ... ảnh thơ tượng trưng kì diệu thi phẩm Hãy để lại hình ảnh để tự cảm nhận xúc cảm tưởng tượng riêng Theo nên 2. 2Thi t kế giáo án: Trên sở tiếp nhận thơ thế, mạo muội giới thi u soạn tôi, mong nhận...
 • 13
 • 27
 • 0

skkn một vài kinh ngiệm về hướng tiếp cận và dạy học tác phẩm của nhà văn nguyễn tuân trong chương trình thpt theo đặc chưng thể loại và dựa trên cái nhìn có hệ thống về cái tôi của nhà văn

skkn một vài kinh ngiệm về hướng tiếp cận và dạy học tác phẩm của nhà văn nguyễn tuân trong chương trình thpt theo đặc chưng thể loại và dựa trên cái nhìn có hệ thống về cái tôi của nhà văn
... dạy học tác phẩm nhà văn Nguyễn Tuân chương trình THPT theo đặc trưng loại thể dựa nhìn hệ thống Tôi nhà văn III/ Cơ sở nghiên cứu - Cơ sở lí luận: tiếp nhận lí thuyết dạy học tác phẩm văn học ... trình THPT Đó hướng tiếp cận tác phẩm nhà văn sở áp dụng biện pháp đặc trưng loại thể dựa nhìn hệ thống chất Tôi cá nhân nhà văn II/ Nhiệm vụ đề tài Chia sẻ kinh nghiệm về: Hướng tiếp cận dạy ... I/ Tác giả Nguyễn Tuân II/ Thể loại truyện ngắn tùy bút III/ Tình hình dạy học tác phẩm nhà văn Nguyễn Tuân IV/ Tiếp cận tác phẩm nhà văn Nguyễn Tuân B PHẦN NỘI DUNG I/ TÁC GIẢ NGUYỄN TUÂN Nguyễn...
 • 23
 • 318
 • 0

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ CÁCH CHỮA LỖI VÀ RÈN KỸ NĂNGĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP BỐN

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ CÁCH CHỮA LỖI VÀ RÈN KỸ NĂNGĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP BỐN
... Như tùy thuộc vào văn cụ thể mà hướng dẫn học sinh thể cao độ * Biện pháp kỹ đọc diễn cảm cho học sinh: Xuất phát từ thực trạng mắc lỗi học sinh, muốn rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh người giáo ... chức cho học sinh luyện đọc cá nhân tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm để em có cảm hứng đọc diễn cảm 9 - Cho lớp bình chọn bạn đọc diễn cảm để khích lệ học sinh lời khen ngợi, động viên học ... giao tiếp học tập đọc công cụ để học tập tất môn học Đọc tạo hứng thú động học tập Đọc tạo điều kiện để học sinh có khả tự học tinh thần học tập đời việc rèn cho học sinh biết đọc diễn cảm văn...
 • 9
 • 114
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ CÁCH CHỮA LỖI VÀ RÈN KỸ NĂNG ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP BỐN

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ CÁCH CHỮA LỖI VÀ RÈN KỸ NĂNG ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP BỐN
... vào văn cụ thể mà hướng dẫn học sinh thể cao độ * Biện pháp kỹ đọc diễn cảm cho học sinh: Xuất phát từ thực trạng mắc lỗi học sinh, muốn rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh người giáo viên cần thực ... dạy học tập đọc Giáo viên chưa ý chữa lỗi phát âm cho học sinh, biện pháp luyện cho học sinh đọc to, đọc nhanh, đọc diễn cảm đọc diễn cảm mục đích cuối muốn có học sinh sau học Những kỹ trước ... học tập đời việc rèn cho học sinh biết đọc diễn cảm văn điều quan trọng dạy tập đọc cho học sinh lớp Học sinh biết cách đọc diễn cảm văn có tác dụng giúp em hiểu sâu sắc nội dung đọc tức góp...
 • 9
 • 264
 • 0

skkn một vài kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy kỹ thuật và nội dung môn đá cầu nhằm tạo tính tích cực chủ động cho học sinh

skkn một vài kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy kỹ thuật và nội dung môn đá cầu nhằm tạo tính tích cực chủ động cho học sinh
... năm giảng dạy môn giáo dục thể chất trường THPT Sông Ray nói chung năm năm thực chương trình đổi nội dung giảng dạy, thực đề tài: MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ THUẬT VÀ NỘI DUNG ... DUNG MÔN ĐÁ CẦU NHẰM TẠO TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG CHO HỌC SINH không mục đích tạo cho học sinh hưng phấn học tập hiểu biết bản, có nhìn đắn môn thể thao II.THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ... cao kỹ thực kỹ thuật động tác học sinh - Cũng liên quan đến việc thực nội dung: Nội dung Tấn công cầu móc sau Nội dung kỹ thuật khó thực cho đối tượng học sinh phổ thông Hơn tiếp thu kỹ thuật...
 • 17
 • 410
 • 1

skkn một vài kinh nghiệm về chỉ đạo tổ chức hoạt động gd ngoài giờ lên lớp tại trường thpt số 1 bắc hà

skkn một vài kinh nghiệm về chỉ đạo tổ chức hoạt động gd ngoài giờ lên lớp tại trường thpt số 1 bắc hà
... ng THPT s I B c PH N II: K T LU N TÀI LI U THAM KH O 13 7 k ni m ngày Nhà giáo Vi t Nam (20 /11 ) ng GDNGLL c a tr 3 ng GDNGLL Vài nét v tình tình tr C m b o nguyên t c ng GDNGLL 3 11 12 SKKN ... ph thông –H GDNGLL, B GD& T, NXB 2006 Tài li u B i d H ng trình c a B GD& T ng giáo viên-H GDNGLL, NXB 2006 ng d n nhi m v n m h c SGD& T Lào Cai n m h c 2 010 -2 011 14 SKKN 2 010 -2 011 Nguy n Th ... n ng ó C M T S KINH NGHI M QUA VI C T CH C CH O HO T NG GDNGLL C A TR NG THPT S B C HÀ 10 SKKN 2 010 -2 011 Nguy n Th Tâm - Phó HT tr ng THPT s B c Quá trình t ch c ch o ho t ng GDNGLL mu n có...
 • 15
 • 527
 • 6

SKKN một vài kinh nghiệm về sử dụng bản đồ- bảng số liệu trong dạy học môn địa lý lớp 5

SKKN một vài kinh nghiệm về sử dụng bản đồ- bảng số liệu trong dạy học môn địa lý lớp 5
... kiến thức học D/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Qua sử dụng thiết bị dạy học đồ -bảng số liệu dạy học môn Địa lớp 5, để dạy đạt hiệu cao, rút học kinh nghiệm: - Bản thân giáo viên phải có tâm huyết với ... vận dụng kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ đồ -bảng số liệu dạy học môn Địa lớp Tôi thấy sau thời gian học tập, học sinh có tiến rõ rệt Kết học tập môn Địa lớp phụ trách ... kiến thức học, nhằm đạt kết cao dạy TỪ THỊ CẨM NHUNG – TH LÊ QUÝ ĐÔN, PLEIKU Ngoài việc dạy tốt tất môn học, trình dạy học rút kinh nghiệm việc sử dụng thiết bị dạy học ( đồ -bảng số liệu) để hướng...
 • 24
 • 1,089
 • 8

skkn một vài kinh nghiệm về kỹ năng chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ ở môn ngữ văn 6

skkn một vài kinh nghiệm về kỹ năng chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ ở môn ngữ văn 6
... Một vài kinh nghiệm kỹ chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ môn Ngữ văn 6 Như kỹ chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ học sinh nhiều hạn chế Từ thực trạng tụi nhõn thấy : * Về phớa giỏo viờn Giáo viên cần chủ động ... yêu cầu Một vài kinh nghiệm kỹ chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ môn Ngữ văn 6 - Nhận xét đánh giá kết nhóm khác * Kết cụ thể hoạt động Cũng hoạt động chữa lỗi chủ ngữ trình thực chữa lỗi vị ngữ học ... việc chữa lỗi học sinh trình bày kết vào phiếu học tập cách chữa lỗi miễn phù hợp với yêu cầu Câu Xác định chủ ngữ, vị ngữ Lỗi sai Nguyên Cách chữa Một vài kinh nghiệm kỹ chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ...
 • 10
 • 434
 • 3

skkn một vài kinh nghiệm về tích hợp tư tưởng hồ chí minh vào một số bài dạy học lịch sử

skkn một vài kinh nghiệm về tích hợp tư tưởng hồ chí minh vào một số bài dạy học lịch sử
... học Trang 22 Trường THPT KiệmTân Một vài kinh nghiệm tích hợp tưởng Hồ Chí Minh vào số dạy học lịch sử lớp 12 trường THPT MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO MỘT SỐ BÀI ... đức Hồ Chí Minh Trường THPT KiệmTân Một vài kinh nghiệm tích hợp tưởng Hồ Chí Minh vào số dạy học lịch sử lớp 12 trường THPT - Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí ... KiệmTân 13 Một vài kinh nghiệm tích hợp tưởng Hồ Chí Minh vào số dạy học lịch sử lớp 12 trường THPT khéo mềm dẻo Hồ Chí Minh việc đối phó với thù giặc ngoài, nội dung tích hợp cho học sinh,...
 • 23
 • 405
 • 0

skkn một vài kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy kỹ thuật và nội dung môn đá cầu nhằm tạo tính thpt sông ray

skkn một vài kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy kỹ thuật và nội dung môn đá cầu nhằm tạo tính thpt sông ray
... soạn giáo án, đổi phương giảng dạy phương pháp dạy học đóng vai trò chủ đạo -Trang - Đề tài: Một vài kinh nghiệm phương pháp giảng dạy kỹ thuật nội dung môn đá cầu nhằm tạo tính tích cực chủ ... luyện đá cầu -Trang - Đề tài: Một vài kinh nghiệm phương pháp giảng dạy kỹ thuật nội dung môn đá cầu nhằm tạo tính tích cực chủ động cho học sinh Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Bê – Trường THPT Sông ... tài: Một vài kinh nghiệm phương pháp giảng dạy kỹ thuật nội dung môn đá cầu nhằm tạo tính tích cực chủ động cho học sinh Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Bê – Trường THPT Sông Ray “Tấn công cầu...
 • 15
 • 261
 • 0

SKKN Một vài kinh nghiệm về rèn luyện quan sát kênh hình trong chương trình sinh học lớp 6.

SKKN Một vài kinh nghiệm về rèn luyện quan sát kênh hình trong chương trình sinh học lớp 6.
... phương pháp dạy học môn sinh học Đó "Rèn quan sát cho học sinh tìm tòi kiến thức kênh hình sinh học 6" Các bước tiến hành - Khảo sát tìm hiểu chất lượng, học lực đầu năm môn sinh học (tháng 2010) ... pháp quan sát đơn thuần, gò bó, gượng ép, chưa tạo điều kiện cho học sinh tự học, tự tìm tòi kiến thức Trên sở áp dụng vào sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: Một vài kinh nghiệm rèn luyện quan sát ... công cho tiết học Học sinh chủ động việc lĩnh hội tri thức, ghi nhớ sâu, có khả vận dụng thực tiễn Sử dụng phương pháp quan sát dạy học sinh học nên cho học sinh quan sát cá nhân - học sinh tư tự...
 • 14
 • 371
 • 1

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG
... Đội đúc rút số kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt III/ Kinh nghiệm cách thức tiến hành buổi sinh hoạt Sao nhi đồng Sinh hoạt đem đến hiệu giáo dục, hình thành phát triển tình cảm, thói quen hành vi tốt, ... nhi đồng đợc quy định Chơng trình dự bị đội viên TNTP Hồ Chí Minh, nghiên cứu, tìm tòi rút số kinh nghiệm nhỏ Cách thức tiến hành sinh hoạt Sao nhi đồng II/ Giải vấn đề Sao nhi đồng hình thức ... phải đợc trang bị tâm lý nhi đồng - Phụ trách Sao phải nắm vững qui định Sao nhi đồng Sao nhi đồng: qui mô, tổ chức - Phụ trách Sao phải nắm vững bớc tiến hành sinh hoạt Sao theo chủ điểm - Nắm...
 • 8
 • 313
 • 0

SKKN MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY CHƯƠNG PHÂN SỐ TRONG MÔN TOÁN LỚP 4

SKKN MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY CHƯƠNG PHÂN SỐ TRONG MÔN TOÁN LỚP 4
... Nhận xét mẫu số phân số ( phân số có mẫu số khác nhau) - Muốn thực phép cộng phân số ta phải làm gì? ( Quy đồng mẫu số) Sau học sinh tự quy đồng mẫu số lại đưa phép cộng phân số mẫu số tiết trước ... BÀI HỌC KINH NGHIỆM Kết áp dụng Từ kinh nghiệm thân rút áp dụng vào thực tiễn giảng dạy lớp thu kết sau + Trước dạy theo phương pháp - Tổng số học sinh lớp : 26 em Trước áp dụng phương pháp Tôi ... qua điểm số Cha mẹ học sinh yên tâm, tin tưởng vào nhà trường, tích cực ủng hộ việc dạy học nhà trường Bài học kinh nghiệm Trên trao đổi phương pháp dạy số chương phân số chương trình toán mới,...
 • 7
 • 276
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tương tác thuốc, bài giảng tổng quanPrescribing in Pregnancy, Fourth editionĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửBài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương Lớp 8Kinh tế học cac nuocpractical process research and developmentỨng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và học lịch sử lớp 12PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ CỦA CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ HỌCNâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giai đoạn 20162020ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ ĐAU TRONG CHĂM SÓC GIẢM NHẸNâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020GIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN để KIỂM TRA học kì 1 Có cột phát triển năng lựcNâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực đấu thầu các dự án xây dựng cơ bản của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai giai đoạn 2017 2020Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quanBìa sáng kiến kinh nghiệmbai tap ly thuyet xac suat va thong ke toanGiáo án Địa lí 8 Phát triển năng lực học sinhChuyên đề cực trị số phức thầy Phạm Minh Tuấn ôn thi THPT Quốc giaCâu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 11bài giảng luật cạnh tranh 4 chương (tệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập