skkn một PHƯƠNG án dạy học TÍCH vô HƯỚNG của HAI VECTƠ TRÊN cơ sở PHÂN TÍCH KHOA học LUẬN TRI THỨC

sáng kiến kinh nghiệm một PHƯƠNG án dạy học TÍCH HƯỚNG của HAI VECTƠ TRÊN sở PHÂN TÍCH KHOA học LUẬN TRI THỨC

sáng kiến kinh nghiệm một PHƯƠNG án dạy học TÍCH vô HƯỚNG của HAI VECTƠ TRÊN cơ sở PHÂN TÍCH KHOA học LUẬN TRI THỨC
... Dạy học tích hướng hai vectơ, sở phân tích khoa học luận tri thức với yêu cầu cụ thể sau: - Phân tích lịch sử hình thành tri thức tích hướng hai vectơ; - Phân tích quan điểm sư phạm dạy ... Phân tích quan điểm sư phạm dạy học tri thức tích hướng hai vectơ; - Phân tích đặc trưng tri thức tích hướng sách giáo khoa; - Đưa phương án dạy học tích hướng hiệu 4 MỤC LỤC A LÝ DO ... Về tập tích hướng 6 Về mối liên kết tích hướng với tri thức khác Những kết luận rút từ việc phân tích SGK IV MỘT PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ V TỔNG...
 • 18
 • 58
 • 0

Sử dụng các phương án giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề Tích hướng của hai vectơ và ứng dụng ở lớp 10

Sử dụng các phương án giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng ở lớp 10
... Tình trạng dạy học chủ đề Tích hướng của hai vectơ ứng dụng .31  CHƯƠNG II PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TRONG CHỦ ĐỀ "TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG" 33  1.  Phương án giải quyết vấn đề trong các tình huống dạy học điển hình ... đặt học sinh vào các tình huống có vấn đề chứ chưa thực sự chú trọng đến giải quyết vấn đề sử dụng các phương pháp giải quyết vấn đề.    3.2 Tình trạng dạy học chủ đề Tích hướng hai vectơ ứng dụng Trong quá trình dạy học chương  Tích hướng của hai vectơ ứng dụng , các ... Dạy học phát hiện giải quyết vấn đề.   Nội dung kiến thức của chủ đề Tích hướng của hai vectơ ứng dụng .  Thực trạng dạy học chủ đề Tích hướng của hai vectơ ứng dụng trường THPT hiện nay. ...
 • 76
 • 123
 • 1

Giáo án hình học 10 :: TÍCH HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ (Tiết 1) ppsx

Giáo án hình học 10 :: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ (Tiết 1) ppsx
... chất tích hướng vào tính toán biến đổi biểu thức vectơ - Bước đầu biết vận dụng định nghĩa tích hướng tính chất vào tập mang tính tổng hợp đơn giản Về tư Từ định nghĩa tích hướng vectơ ... vuông góc tính hướng? BTVN: 4, 5, 6, 7/51, 52 (SGK) TIẾT 18 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ (T2) I Mục tiêu Về kiến thức - HS nắm tính chất hướng sử dụng tính chất vào tính toán Về kỹ - Sử dụng ... thận, xác - Xây dựng học cách tự nhiên chủ động - Toán học bắt nguồn từ thực tiễn II Chuẩn bị phương tiện dạy học - Tiết trước học sinh góc vectơ định nghĩa tích hướng vectơ - Chuẩn bị bảng...
 • 20
 • 1,125
 • 6

Giáo án hình học 10: TÍCH HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG docx

Giáo án hình học 10: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG docx
... nhận xét hai góc =180 kết luận gì? r r a b , ngược +Hai vectơ HĐ 1: Trong trường hợp góc hai hướng hướng *Ví dụ: Cho tam +Hai vectơ vuông giác góc vectơ 00 , +Hai vectơ ngược 900 C hướng ,180 ... +N3:( AC , CB );( AC , BA ) Tích hướng hai vectơ số xác định bởi: rr r r r r a.b = a b cos(a, b) uu r A  F ' OO ' cos *Ví dụ: Trong toán học gọi tích hướng hai véc tơ Tam giác ABC cạnh ... - Thiết kế giáo án - Xây dựng hình ảnh tương ứng phần mềm GSP 2/ Học sinh: - Học cũ: Giá trị lượng giác góc từ 00 đến 900 - Xem lại phép toán học vectơ- kết phép toán III-Phương pháp:...
 • 7
 • 446
 • 7

Giáo án Hình Học lớp 10: TÍCH HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ(T1) pot

Giáo án Hình Học lớp 10: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ(T1) pot
... định nghĩa tích hướng hai vectơ -Hướng dẫn học sinh làm tập AB AC  AC.CB  a.a cos1350   a V.Dặn dò:(1') -Nắm vững định nghĩa tích hướng hai vectơ -Nắm vững tính chất tích hướng -Làm ... tính chất tích hướng 2.Các tính chất tích hướng: *)Tính chất :cho ba vectơ a, b, c số k + a b  b.a + á.(b  c)  a.b  a.c (tính chất giao hoán ) (tính chất phân phối) GV :Hướng dẫn học sinh ... 2.Triển khai dạy: HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động1(20') Định nghĩa tích hướng a b0 1.Định nghĩa:Cho hai vectơ GV:Từ công thức tính công vật khác vectơ lý,giới thiệu tích hướng...
 • 4
 • 1,301
 • 6

dạy học tích hướng của hai vectơ và ứng dụng hình học 10 nâng cao trung học phổ thông theo hướng tiếp cận giải quyết vấn đề

dạy học tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng hình học 10 nâng cao trung học phổ thông theo hướng tiếp cận giải quyết vấn đề
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐỖ VĂN DŨNG DẠY HỌC “TÍCH VÔ HƢỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG” HÌNH HỌC 10 NÂNG CAO- TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƢỚNG TIẾP CẬN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LUẬN ... viên học sinh Những vấn đề nêu gợi cho ngƣời viết ý tƣởng lựa chọn nghiên cứu đề tài: Dạy học Tích hướng hai vectơ ứng dụng hình học 10 nâng cao- Trung học phổ thông theo hướng tiếp cận giải vấn ... khoa học dạy học giải vấn đề -Phân tích thực trạng dạy học Tích hƣớng hai vectơ ứng dụng, ” số trƣờng THPT -Đề xuất biện pháp dạy học theo hƣớng tiếp cận giải vấn đề Vận dụng biên pháp vào dạy...
 • 97
 • 237
 • 2

SKKN PHÂN LOẠI và PHƯƠNG PHÁP GIẢI các DẠNG bài tập về TÍCH HƯỚNG của HAI VECTƠ

SKKN PHÂN LOẠI và PHƯƠNG PHÁP GIẢI các DẠNG bài tập về TÍCH vô HƯỚNG của HAI VECTƠ
... Chuyên đề: Phân loại phương pháp giải dạng tập tích hướng hai vectơ - Các kiến thức tích hướng tổng hợp từ sách giáo khoa sách tập hình học 10 - Kĩ giải toán đòi hỏi tư duy, ... Chuyên đề: Phân loại phương pháp giải dạng tập tích hướng hai vectơ 1 2a  MC   k   3  Từ tìm tập hợp điểm M 4) Cho hai điểm cố định A B có khoảng cách a uuur uuur MA MB a) Tìm tập hợp ... Nguyễn Hữu Cảnh Chuyên đề: Phân loại phương pháp giải dạng tập tích hướng hai vectơ Bàiuuuu toán r uuu2: r Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng Biết MN= 5, MP = Tính MN MP Phân tích toán Với giả thiết...
 • 20
 • 93
 • 0

(Hình học 10 - Chương II) Bài giảng: Tích hướng của hai vecto

(Hình học 10 - Chương II) Bài giảng: Tích vô hướng của hai vecto
... Khi góc hai vectơ 00 ? Hai vectơ hư Hai vectơ ngược hướng ớng Khi góc hai vectơ 1800 ? Hai vectơ hướng Hai vectơ ngược hướng Định nghĩa tích hớng hai vectơ Định nghĩa: Tích hớng hai vectơ ... Đ2 tích hớng hai vectơ Bài học nêu định nghĩa tích hớng với tính chất Các em học sinh phải biết vận dụng kiến thức để giải số toán hình học toán thực tế giảng theo chơng trình chuẩn góc hai ... độ tích hớng Nếu a (a1; a2) b (b1; b2) a b = a1.b1 + a2.b2 Góc hai vectơ a b xác định bởi: a1 b1 + a b cos = 2 2 a + a b1 + b B phơng pháp giải toán Bài toán 1: Tính tích hớng hai...
 • 21
 • 1,587
 • 3

Một số câu hỏi trắc nghiệm trong chương tích hướng của hai véctơ docx

Một số câu hỏi trắc nghiệm trong chương tích vô hướng của hai véctơ docx
... Hương Thủy Một số câu hỏi trắc nghiệm chương tích hướng hai véctơ Câu hỏi trắc nghiệm : Câu 21 : Trong mpOxy có hai vectơ đơn vị hai trục i, j Cho v = a i +b j, v j = (a, b) cặp số sau : A ... Câu 30 : Cho hai điểm A(2, 2), B(5, - 2) Tìm M ox cho :AMB = 900 A M(0, 1) B M(6, 0) C M(1, 6) D .Một kết khác Trung học phổ thong Hương Thủy Một số câu hỏi trắc nghiệm chương tích hướng hai ... Trung học phổ thong Hương Thủy Một số câu hỏi trắc nghiệm chương tích hướng hai véctơ A) cos 75 > cos 50 B) sin 80 > sin 50 C) tan 45 < tan 60 D) cos...
 • 4
 • 746
 • 71

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN - TÍCH HƯƠNG CUA HAI VECTƠ VÀ ƯNG DỤNG potx

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN - TÍCH VÔ HƯƠNG CUA HAI VECTƠ VÀ ƯNG DỤNG potx
... góc AOB góc giũa vectơ a b Ký hiệu ( a ; b ) r r r r r r - Nếu a = b = góc ( a ; b ) tùy ý r r r r - Nếu ( a ; b ) = 900 ta ký hiệu a ⊥ b • a.b = a b cos(a, b) r r + Bình phương hướng a =  ... r c) Tìm d biết a d = b d = - Bài 3: Cho tam giác ABC có A (-2 ; 2) , B(6 ; 6) , C(2 ; -2 ) a) Chứng minh A ; B ; C không thẳng hàng b) Tìm tọa độ điểm D để ABCD hình bình hành c) Tìm điểm M ... MCH) Bài 9:.Cho hai đường thẳng ABu u u u u M chứng minh điểm A,B,C,D thuộc u urvà CD cắtr u u u u r u uu r đường tròn MA.MB = MC.MD Bài 10: Cho điểm A (-8 ,0) B(0,4), C(2,0) D (-3 ,-5 ) Chứng minh...
 • 4
 • 673
 • 5

ứng dụng tích hướng của hai vectơ để giải một số dạng toán

ứng dụng tích vô hướng của hai vectơ để giải một số dạng toán
... ta chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức, giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình toán cực trị II MỘT SỐ VÍ DỤ 1 .Ứng dụng giải phương trình, bất phương trình hệ phương trình a Giải ... 8: Chứng minh với tam giác ABC ba số thực x, y, z bất kì,luôn có x + y + z ≥ 2xycosC + 2xz cos B + 2yz cos A (8) Lời giải r r r Lại chọn vectơ v , v , v ví dụ 6, áp dụng tích hướng cho vectơ ... với (II) Vậy hệ nghiệm Ứng dụng chứng minh đẳng thức bất đẳng thức a Chứng minh bất đẳng thức Ví dụ 1: Chứng minh với a, b, c ta có abc(a + b + c) ≤ a + b + c (*) Lời giải Khairtriển vế trái:...
 • 11
 • 394
 • 0

Bài giảng Hình học 10 chương 2 bài 2 Tích hướng của hai vectơ

Bài giảng Hình học 10 chương 2 bài 2 Tích vô hướng của hai vectơ
... Ứng dụng a) Độ dài của vectơ b) Khoảng cách giữa hai điểm c) Góc giữa hai vectơ Từ định nghĩa tích hướng của hai vectơ nếu vectơ và đều khác vectơ thì ta có Ví dụ 3: ... giữa hai vectơ biết rằng Giải Do đó TaiLieu.VN và 3.Biểu thức toạ độ của tích hướng Cho hai vectơ Hai vectơ vuông góc với và chỉ Ứng dụng a) Độ dài của vectơ đều khác vectơ ... KIỂM TRA BÀI CŨ Nhắc lại định nghĩa tích hướng của hai vectơ? Cho hai vectơ và là một số, kí hiệu đều khác vectơ Tích hướng của và được xác định...
 • 11
 • 148
 • 0

SKKN Tích hướng của hai vectơ và ứng dụng

SKKN Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
... a hai vectơ Trương Ng c ð c Tích hư ng c a hai vectơ ng d ng Cho hai vectơ a b Hi u hai vectơ a b , kí hi u: a − b = a + (−b) Chú ý Cho hai ñi m A B v i m i ñi m O, ta có: AB = OB − OA Tích ... Trương Ng c ð c Tích hư ng c a hai vectơ ng d ng Ph n N i dung ñ tài TÍCH VÔ HƯ NG C A HAI VECTƠ VÀ NG D NG Chương I- Các khái ni m ñ nh nghĩa b n v vectơ I Các khái ni m ñ nh nghĩa Vectơ m t ño ... , ñó m i vectơ c ñ u có th bi u th ñư c m t cách nh t qua hai vectơ a b , nghĩa có nh t c p s m n cho c = m.a + n.b B b O III Tích hư ng c a hai vectơ Góc gi a hai vectơ a Cho hai vectơ a...
 • 23
 • 555
 • 3

SKKN SỬ DỤNG TÍCH HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ, ĐỘ DÀI VÉC TƠ

SKKN SỬ DỤNG TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ, ĐỘ DÀI VÉC TƠ
... PHẦN II NỘI DUNG I SỬ DỤNG TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ, ĐỘ DÀI VÉC TƠ VÀO CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC A Cơ sở lý thuyết        Cho hai vectơ khác : a b , ta có a.b = a b ... ; góc tam giác nên áp dụng (4) ta 2 có điều phải chứng minh Qua ta thấy phương pháp sử dụng tích hướng độ dài vectơ nhiều toán nên giải phương pháp khác tưởng phức tạp dài dòng mà phương pháp ... ……………………………………………… Phần II NỘI DUNG ……………………………………………… I SỬ DỤNG TÍCH VÔ HƯỚNG VÀ ĐỘ DÀI VECTƠ VÀO CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ ………………………………………………… II SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC VÀO CHỨNG MINH BẤT...
 • 11
 • 148
 • 0

TICH VO HUONG CUA HAI VECTO

TICH VO HUONG CUA HAI VECTO
... F AB D C M uuu uur r (SGK / 43) e) ( ON,BC ) = 900 2) T chất của tich vô hướng (SGK/ 42) 1) Định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ Kiến thức bản r r r r a) Định nghĩa: ( SGK_41 ) 1.Định ... )Ứng dụng vào vật lí A = F AB = F AB (SGK / 43) 1) Định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ 2) T chất của tich vô hướng (SGK/ 42) N D O M Xác các tích vô hướng sau? uur uur B a)AB • AB ... OK = − < A = F AB = F AB (SGK / 43) uuu uur r 2) T chất của tich vô hướng e)ON • BC = (SGK/ 42) 1) Định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ Kiến thức bản r r r r Nhận xét 1.Định nghĩa:...
 • 20
 • 2,475
 • 52

Xem thêm

Từ khóa: giao an dien tu tích vô hướng của hai vectơgiáo án tích vô hướng của hai vectơgiáo án bài tích vô hướng của hai vectơ 2 tiếtgiáo án bài tích vô hướng của hai vectơ tiết 2hình học 10 chương ii bài giảng tích vô hướng của hai vectotừ đó ta rút ra công thức tích vô hướng của hai vectơ a và b là một số kí hiệu là a b được xác định bởi công thứcmột số nội dung của chương tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụngđịnh nghĩa tích vô hướng của hai vectơtích vô hướng của hai vectơ trong khong giantích vô hướng của hai vectơ vuong goctích vô hướng của hai vectơ trong không gianbài soạn tích vô hướng của hai vectơchuyên đề tích vô hướng của hai vectơbài tập tích vô hướng của hai vectơ violetchuyên đề tích vô hướng của hai vectơ lớp 10Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ AnQuản lý thuế giá trị gia tăng tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy, thành phố Hà NộiQuản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.Quan niệm về cái đẹp trong các phim hoạt hình Việt Nam chuyển thể từ tác phẩm văn học (Giai đoạn 2000 - 2015)Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á ChâuQuy mô chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển, giai đoạn 2008-2014Thiên nhiên trong sáng tác của Nguyễn Khuyến từ góc nhìn phê bình sinh tháiSản xuất và tiêu thụ lúa trên đại bàn xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng TrịTạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hà AnThông điệp về trẻ em trên báo điện tử dưới góc nhìn văn hóaác động của nợ công và lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triểnChủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc từ năm 1975 đến năm 2001Đổi mới công nghệ trong ngành thủy lợi thông qua chính sách huy động vốn của các bên hưởng lợi từ công trìnhKinh tế nông thôn phát triển bền vững ở các huyện phía Tây của thành phố Hà NộiSự ra đời và phát triển đảng bộ tỉnh Hà Nam từ năm 1930 đến năm 1965Xã hội hóa hoạt động sân khấu kịch công lập ở Việt NamBiện pháp quản lý hoạt động dạy học nhóm ngành nghệ thuật của trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Nam Định trong giai đoạn hiện nayluận văn nghiên cứu đặc điểm bọ rùa 28 chấmKinh tế nông thôn phát triển bền vững ở các huyện phía tây của thành phố Hà NộiBản vẽ autocad một số trạm trộn bê tông (quả táo, 2 trục, thùng quay, cưỡng bức, roto)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập