Điều khiển động cơ DC

Ứng dụng lý thuyết hiện đại thiết kế Modul điều khiển động DC

Ứng dụng lý thuyết hiện đại thiết kế Modul điều khiển động cơ DC
... thức bản: thuyết điều khiển kinh điển ,lý thuyết điều khiển đại, điện tử bản, điện tử công suất, cấu trúc vi điều khiển, giải thuật lập trình ngôn ngữ C Trang I.1 (II) Thuật toán điều khiển chương ... vấn đề áp dụng thuyết điều khiển vào thực tế Đề tài phân tích kĩ lưỡng vấn đề thiết kế chọn thông số khâu điều khiển kinh điển PID thuật toán GA, cách chọn tần số điều xung, xử ngắt lấy ... Thuật toán điều khiển chương trình: II.1: Điều khiển kinh điển: Sử dụng khâu vi tích phân tỉ lệ (PID) để làm điều khiển hệ thống II.2: Mạng neural: nhận dạng đặc tính động DC Điều khiển theo...
 • 37
 • 365
 • 1

THIếT kế bộ điều KHIểN LUậT PID điều KHIểN động dc

THIếT kế bộ điều KHIểN LUậT PID điều KHIểN động cơ dc
... e(t) u(t) x(t) e(t) PID u(t) uD a) Đối t-ợng điều khiển y(t) b) Hình 3.1 Điều khiển với điều khiển PID 3.1 B iu khin PID liờn tc Bộ điều khiển PID đ-ợc sử dụng rộng rãi để điều khiển hệ thống SISO ... PID s Hình 3.8 biểu diễn hệ thống điều khiển có sử dụng điều khiển PID số, tức điều khiển PID có tín hiệu vào dạng số (không liên tục rời rạc) Tín hiệu đầu PID số dãy {uk} đ-ợc đ-a đến điều khiển ... tr-ớc (giảm sai lệch bám) hệ kín độ điều chỉnh hmax a Bộ điều khiển P: Chọn kp = 3b/(10ak) b Bộ điều khiển PI: Chọn kp = 7b/(10ak) TI = 6a/5 c Bộ điều khiển PID: Chọn kp = 3b/(5ak), TI = b TD...
 • 94
 • 669
 • 3

Xây dựng mô hình điều khiển động DC servo bằng vi điều khiển

Xây dựng mô hình điều khiển động cơ DC servo bằng vi điều khiển
... GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ SERVO 1.1 PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ SERVO 1.1.1 Động Servo DC - Điều khiển động chiều: Dẫn động chạy dao máy công cụ điều khiển số NC/CNC đòi hỏi hệ điều khiển phải có khả điều khiển đồng ... chạy dao máy động NC/CNC sử dụng động DC điều khiển Servo Động Servo DC có loại: động chiều có chổi than động chiều chổi than 1.1.1.1 Động Servo DC có chổi than Động servo dòng chiều DC chổi than ... công nghệ điều khiển điện, chuyển động chạy dao máy công cụ điều khiển số dùng phổ biến động AC Servo Hình -11 hình dạng động AC Servo Nhưng nhược điểm động AC Servo hệ điều chỉnh tốc độ động phức...
 • 84
 • 948
 • 2

Thiết kế và xây dựng mạch điều khiển động DC 12v với yêu cầu quay thuận, quay ngược, tăng, giảm và đảo chiều quay

Thiết kế và xây dựng mạch điều khiển động cơ DC 12v với yêu cầu quay thuận, quay ngược, tăng, giảm và đảo chiều quay
... trình điều khiểu động phương pháp sử dụng Vi điều khiển họ 8051 1.2 Yêu cầu toán o Thiết kế xây dựng mạch điều khiển động DC 12v với yêu cầu quay thuận, quay ngược, tăng, giảm đảo chiều quay o ... Khối điều khiển tốc đặt, khối vi điều khiển, khối hiển thị, điều chình động cơ, cảm biến +Khối hiển thị Làm nhiệm vụ hiển thị tốc động động chiều quay +Khối vi điều khiển Điều khiển hoạt động ... Cẩm Nhung, nhóm chúng em hoàn thành đề tài Thiết kế xây dưng mạch điều khiển động 12v “ hiển thị Led Động điều khiển: quay thuận ,quay ngược, tăng tốc giảm tốc phím ấn Tốc độ thực tế cập nhật qua...
 • 38
 • 2,416
 • 7

Thiết kế hệ thống điều khiển động DC bằng nhiệt độ

Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ DC bằng nhiệt độ
... Chƣơng THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC BẰNG NHIỆT ĐỘ 2.1 Sơ đồ khối Với yêu cầu đề tài thiết kế hệ thống điều khiển động DC theo nhiệt độ, tức từ nhiệt độ đo đƣợc từ môi trƣờng, hệ thống điều ... điều khiển tốc độ động DC quay nhanh hay chậm, ta có sơ đồ khối hệ thống hình 2.1 Hình 2.1 Sơ đồ khối hệ thống điều khiển động DC nhiệt độ Với sơ đồ ta sử dụng cảm biến nhiệt độ Sensor đo nhiệt độ ... bị vừa đo nhiệt độ phòng thời điểm xác định vừa điều khiển thiết bị (động cơ) Với giá trị nhiệt độ khác mà hệ thống điều khiển tắt hay bật thay đổi tốc độ động Đồng thời ngƣời dùng thiết lập...
 • 59
 • 552
 • 2

[Khóa luận]thiết kế bộ điều khiển luật PID điều khiển động DC

[Khóa luận]thiết kế bộ điều khiển luật PID điều khiển động cơ DC
... e(t) u(t) x(t) e(t) PID u(t) uD a) Đối t-ợng điều khiển y(t) b) Hình 3.1 Điều khiển với điều khiển PID 3.1 B iu khin PID liờn tc Bộ điều khiển PID đợc sử dụng rộng rãi để điều khiển hệ thống SISO ... trớc (giảm sai lệch bám) hệ kín độ điều chỉnh hmax a Bộ điều khiển P: Chọn kp = 3b/(10ak) b Bộ điều khiển PI: Chọn kp = 7b/(10ak) TI = 6a/5 c Bộ điều khiển PID: Chọn kp = 3b/(5ak), TI = b TD ... lệch bám) hệ kín độ điều chỉnh hmax không vợt 20% so với h = lim = h(t ) t a Bộ điều khiển P: Chọn kp = 7b/(10ak) b Bộ điều khiển PI: Chọn kp = 6b/(10ak) TI = b c Bộ điều khiển PID: Chọn kp = 19b/(20ak),...
 • 95
 • 441
 • 1

Tài liệu CHƯƠNG 3: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG DC pptx

Tài liệu CHƯƠNG 3: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC pptx
... điện cuộn lại, lúc tiếp điểm K3(13-14) trì nguồn cho cuộn K3 III.Đổi chiều quay động 1)Mạch động lực 2)Mạch điều khiển 3)Nguyên lý Nhấn ON1 cuộn K1 có điện đóng tiếp điểm K1(1-2), K(3-4) đóng ... RT2, tiếp điểm RT2(67-68) đóng điện làm cuộn K3 có điện nối tắt điện trở thứ hai.Lúc động khởi động hoạt động theo đặc tính tự nhiên.Khi cuộn K3 có điện làm hở tiếp điểm thường đóng K3(31-32)...
 • 4
 • 239
 • 1

Tài liệu Điều khiển động DC ppt

Tài liệu Điều khiển động cơ DC ppt
... Trong robot mẫu điều khiển tay, NE555 tạo thành phần cứng để điều khiển độ rộng xung hình vẽ Tín hiệu điều biến MOD truyền từ biến trở điều khiển tốc độ bàn điều khiển VR1 VR2 điều chỉnh để thay ... Trong robot mẫu điều khiển tay, dùng L298 để điều khiển motor dòng lớn (2A) Mạch vẽ hình 1.5 Điều khiển tốc độ DC Motor dùng chỉnh độ rộng xung (Pulse Width Modulation -PWM) Điều khiển độ rộng ... L293B để điều khiển motor rẽ trái phải Mạch vẽ hình Trong sơ đồ P1.1 P1.3 tín hiệu điều khiển chiều motor từ vi sử lý 87C552 Những tín hiệu điều khiển hướng tổ hợp AND với tín hiệu điều biến...
 • 10
 • 322
 • 1

Luận văn: Xây dựng mô hình điều khiển động DC servo bằng vi điều khiển pptx

Luận văn: Xây dựng mô hình điều khiển động cơ DC servo bằng vi điều khiển pptx
... dùng vi điều khiển là: Xây dựng hình điều khiển động DC servo vi điều khiển Động DC servo xuất nhiều công nghiệp sản xuất Hầu dây chuyền sản xuất hay xưởng, nhà máy, xí nghiệp…đều sử dụng động ... GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ SERVO 1.1 PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ SERVO 1.1.1 Động Servo DC - Điều khiển động chiều: Dẫn động chạy dao máy công cụ điều khiển số NC/CNC đòi hỏi hệ điều khiển phải có khả điều khiển đồng ... chạy dao máy động NC/CNC sử dụng động DC điều khiển Servo Động Servo DC có loại: động chiều có chổi than động chiều chổi than 1.1.1.1 Động Servo DC có chổi than Động servo dòng chiều DC chổi than...
 • 85
 • 803
 • 6

Đồ án:Thiết kế bộ điều khiển luật PID điều khiển động DC pptx

Đồ án:Thiết kế bộ điều khiển luật PID điều khiển động cơ DC pptx
... e(t) u(t) x(t) e(t) PID u(t) uD a) Đối t-ợng điều khiển y(t) b) Hình 3.1 Điều khiển với điều khiển PID 3.1 B iu khin PID liờn tc Bộ điều khiển PID đ-ợc sử dụng rộng rãi để điều khiển hệ thống SISO ... PID s Hình 3.8 biểu diễn hệ thống điều khiển có sử dụng điều khiển PID số, tức điều khiển PID có tín hiệu vào dạng số (không liên tục rời rạc) Tín hiệu đầu PID số dãy {uk} đ-ợc đ-a đến điều khiển ... tr-ớc (giảm sai lệch bám) hệ kín độ điều chỉnh hmax a Bộ điều khiển P: Chọn kp = 3b/(10ak) b Bộ điều khiển PI: Chọn kp = 7b/(10ak) TI = 6a/5 c Bộ điều khiển PID: Chọn kp = 3b/(5ak), TI = b TD...
 • 94
 • 1,045
 • 3

Ứng dụng LabView điều khiển động DC ghép nối với máy tính

Ứng dụng LabView điều khiển động cơ DC ghép nối với máy tính
... cho điều khiển phù hợp .Với kết cấu phần cứng đặc tính điều khiển điều khiển tốc độ 33 điều khiển PI số thích hợp cả, ta dùng thêm khâu vi phân liên quan tới điều khiển vị trí Do ứng dụng vi điều ... Thuật toán điều khiển 34 CHƢƠNG 4: CARD GIAO TIẾP MÁY TÍNH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIÊU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC SERVO TRÊN MÁY TÍNH 36 4.1 Card giao tiếp máy tính 36 4.2 Thiết kế hệ thống điều khiển LABVIEW ... Chƣơng : ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC SERVO 19 2.1 Cấu tạo động DC SERVO 19 2.2 Nguyên lý điều khiển động DC SERVO 21 2.3 Nguyên lý điêu xung 28 Chƣơng : THUẬT TOÁN PID 30 3.1 Khái quát điều khiển PID...
 • 51
 • 1,064
 • 6

Điều khiển Động DC servo (PID) potx

Điều khiển Động cơ DC servo (PID) potx
... www.hocavr.com/index.php/vi/app/dcservo Điều khiển Động DC servo (PID) 11/13 04/06/2013 Điều khiển Động DC servo (PID) Các dòng từ 14 đến 17 định nghĩa chân điều khiển DC Motor, chân DIR điều khiển hướng EN kích ... www.hocavr.com/index.php/vi/app/dcservo 6/13 04/06/2013 Điều khiển Động DC servo (PID) Hình Ví dụ điều khiển vị trí xe đường thẳng Gọi F lực động tạo điều khiển xe Ban đầu xe vị trí A, nhiệm vụ đặt điều khiển lực ... www.hocavr.com/index.php/vi/app/dcservo 7/13 04/06/2013 Điều khiển Động DC servo (PID) (chú ý: ∫edt tích phân biến e theo t) Như vậy, chức thành phần điều khiển PID rõ Tùy vào mục đích đối tượng điều khiển điều khiển...
 • 13
 • 735
 • 18

Điều khiển động DC dùng thuật toán PID

Điều khiển động cơ DC dùng thuật toán PID
... Kd sau: 14 Điều khiển động DC dùng PID 15 Điều khiển động DC dùng PID Phương pháp C – C với tín hiệu vào (SP) nhảy từ 1500 lên 2490: 16 Điều khiển động DC dùng PID ... pháp Z – N C – C CƠ SỞ LÝ THUYẾT Giới thiệu chung thuật toán điều khiển vòng kín PID Bộ điều khiển PID điều khiển vòng kín sử dụng rộng rãi công nghiệp Sử dụng điều khiển PID để điều chỉnh sai ... Điều khiển động DC dùng PID YÊU CẦU GIỚI HẠN ĐỀ TÀI - Thiết kế mạch cầu H điều khiển tốc độ động DC theo phương pháp điều chỉnh độ rộng xung (PWM) - Tìm hiểu thuật toán điều khiển...
 • 19
 • 1,906
 • 26

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG DC GIAO TIẾP QUA MÁY TÍNH

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC GIAO TIẾP QUA MÁY TÍNH
... giá Công việc Người thực Thiết kế ,chế tạo mạch phần cứng Hoàng Văn Tài Nguyễn Văn Thảo Thi công mạch Hoàng Văn Tài Lê Sỹ Duy Nguyễn Đức Vinh Thiết kế giao diện điều khiển Nguyễn Đức Vinh Nguyễn ... Dung Ưu điểm giao diện nối tiếp RS232 + Khả chống nhiễu cổng nối tiếp cao + Thiết bị ngoại vi tháo lắp máy tính cấp điện + Các mạch điện đơn giản nhận điện áp nguồn nuôi qua công nối tiếp Những ... Chương 1: Mạch nguyên lý Chương 2: Giao diện kết nối Chương 3: Chương trình điều khiển Chương 4: Tổng kết, đánh giá Phần 1: LÝ THUYẾT 1.Giới thiệu Giao tiếp cổng nối tiếp Cổng nối tiếp sử dụng...
 • 15
 • 307
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều khiển động cơ dcđiều khiển đông cơ dchệ thống điều khiển động cơ dc bằng nhiệt độthiết kế và xây dựng mạch điều khiển động cơ dc 12v với yêu cầu quay thuận quay ngược tăng giảm và đảo chiều quaymach dieu khien dong co dcđiều khiển động cơ dc qua vi điều khiển pic16f887adieu khien dong co dcmach dieu khien dong co dc dung picmach dieu khien dong co dc dung pwmmach dieu khien dong co dc dung pic 16f877amach cau dieu khien dong co dcmach dieu khien dong co dc dung scrmach dieu khien dong co dc dung 89c51mach dieu khien dong co dc 12vmach dieu khien dong co dc servoNhững lợi thế và bất cập trong đào tạo tín chỉCHƯƠNG 2. NƯỚC VÀ XỬ LÍ NƯỚC Ô NHIỄMTính tương tác của diễn ngôn báo chí qua một số báo điện tử phổ biến hiện nayĐánh giá nguồn vật liệu bố mẹ và chọn tạo giống lúa lai thơm hệ hai dòngTăng cường huy động vốn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn sinh họcMột số phương pháp nghiên cứu sự hội tụ của chuỗi số dươngNoi dung toan bo đề tài NCKH SV đinh duy NgọcCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng may mặc thương hiệu việt của người dân thành phố trà vinh (tt)Giải pháp nâng cao chất lượng công trình tại ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố trà vinh (tt)Tác động của tín dụng vi mô đến thu nhập và chi tiêu của người nghèo tại tỉnh trà vinh (tt)MỘT số bài TOÁN BIÊN và bài TOÁN CAUCHY CHO các PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC và PARABOLICNghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng sốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngCHƯƠNG 11 tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAMCHƯƠNG 4tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ LA mã cổ đạiCHƯƠNG 6 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở ANH THỜI cần đạiCHƯƠNG 7 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở PHÁP THỜI cần đạiNGHIÊN cứu sơ bộ về DỊCH tễ học tại 3 TĨNH THÀNH PHÍA NAM TP hồ CHÍ MINH, TIỀN GIANG, KIÊN GIANGQuy trình kỹ thuật sản xuất rau an toànHướng dẫn sản xuất cà chua an toàn theo Vietgap
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập