skkn ứng dụng tích phân

SKKN Ứng dụng tích phân để giải bài tập tĩnh điện

SKKN Ứng dụng tích phân để giải bài tập tĩnh điện
... A λ B X λ B X Z M B – BÀI TẬP VỀ MẶT TÍCH ĐIỆN Bài 1: Xác định cường độ điện trường điện điểm M nằm trục đĩa tròn bán kính R, tích điện với mật độ điện tích mặt σ > Bài giải: - Chia đĩa thành ... độ điện trường điện gây tâm cung tròn nếu: Cung BC nhiễm điện với mật độ điện tích dài λ > , cung AB CD nhiễm điện với mật độ điện tích dài − λ HD: Sử dụng kết phần cung tròn tích điện áp dụng ... sử phân bố lại điện tích sau ghép hai cung tròn lại với HD: Sử dụng kết phần cung tròn tích điện áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường 4kλ ⇒E= ;V = R B2: Một cung tròn mảnh bán kính R tích điện...
 • 21
 • 937
 • 6

Ứng dụng tích phân

Ứng dụng tích phân
... Quốc Nghóa Vấn đề 9: TÍNH THỂ TÍCH ① Thể tích vật thể: Thể tích V giới hạn hai mặt phẳng vuông góc với trục hành hai điểm có hành độ x = a ; x = b (a ≤ b) S(x) diện tích thiết diện V vuông góc ... quanh trục Oy y d O c x Bài 2.Tính thể tích vật thể sau: (C ) : x = g( y )  (Oy ) : x =  y = c y = d  d Vy = π ∫  g(y)  dx   c Toán 12 – Tích phân 1) Có đáy tam giác cho y = x, y = ... Toán 12 – Tích phân 1) y = 2x – x2, x + y = 2 2) y = x3 – 12x, y = x2 3) x + y = 1, x + y = –1, x – y = 1, x...
 • 5
 • 486
 • 14

UNG DUNG TICH PHAN

UNG DUNG TICH PHAN
... x2 x2 ;y = 4 33)CĐ CN HN 03: Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo hình g/h y=ex;y=1/e;y=e trục tung quay quanh 0y ...
 • 2
 • 255
 • 4

BÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

BÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN
... a)Tính thể tích vật thể tròn xoay tam giác OAB tạo thành quay quanh Ox b)Tìm k để thể tích nhỏ B//Thể tích hình tròn xoay Công thức : Thể tích hình tròn xoay hình thang cong ... thang cong giới  ( C) : y = f ( x )  hạn :  Ox  x = a; x = b  b V= π∫[f ( x )] dx a 1.Tính thể tích hình tròn xoay hình sau tạo thành quay quanh trục Ox: a)y = sinx ; y = ;x = ; x = π/2 b) y ... i)y = x , y = – x, Ox j)y = x2 ,y = – x, Oy k)y = ,y = – 2x + l)y = – x, y = – 2x – x2 2.Tính thể tích hình tròn xoay hình sau tạo thành quay quanh trục Ox: a)y = 3x – x2 ; y = b)y = x2 ; y = 3x...
 • 2
 • 1,911
 • 36

Tích phân _ ung dụng tích phân

Tích phân _ ung dụng tích phân
... 1) Khối A: Tính tích phân I = 12 Tháng 5/2007 x.dx + x VTT Hệ thống tập tích phân- ứng dụng tích phân e 2) Khối B: Tính tích phân I = + ln x ln xdx x 3) Khối D: Tính tích phân I = ln( x ... Tìm họ nguyên hàm hàm số F ( x) = 10 Bài 3: Tính tích phân bất định sau 2) tích phân Bài Tính tích phân phơng pháp phân tích Bài 1: Tính tích phân 2) A = x +1 2x + + 2x 7x x dx dx; B = x ... x Bài Tích phân hàm số vô tỉ Tổ toán : Trờng THPT Bình Giang Tháng 5/2007 VTT Hệ thống tập tích phân- ứng dụng tích phân Bài 1: (Một số tập bản) Tính tích ( x 1).dx I = 7) (ĐHXD HN 1996) phân...
 • 13
 • 319
 • 5

Ung dung tich phan - tinh dien tich (CT co ban).

Ung dung tich phan - tinh dien tich (CT co ban).
... hn bi mt ng cong v trc honh Vớ d 2.Hỡnh phng gii hn bi hai ng cong Vớ d THO LUN NHểM NHểM 1-2 Tớnh din tớch hỡnh phng gii hn bi hai ng y = x3 3x ; y = x v hai ng thng x =-2 ;x=1 NHểM 3-4 Tớnh din ... ng cong y = x3 3x ; y = x v hai ng thng x =-2 ;x=1 NHểM 1-2 Giải: S = (x y x ) x dx 2 Ta có x x = x x x = x = 2, x = 3 Do S = x dx = = x (x ) x dx + x ( x 3 x dx + x x dx ) -2 O -2 ... dx + x ( x 3 x dx + x x dx ) -2 O -2 x dx 2x -1 x4 x4 21 = 2x ữ + 2x ữ 7 15 16 = ữ + ữ = + = + = ( đvdt ) 2 -2 -2 NHểM 3-4 *S= (x ) 3x x dx = x x dx = 2 0 x x dx...
 • 20
 • 718
 • 4

Ung dung tich phan - tinh dien tich

Ung dung tich phan - tinh dien tich
... Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x3 , trục hoành đường thẳng x =-1 ; x=2 Giải : Vì x3 ≤ đoạn [-1 ;0] x3 ≥ đoạn [0;2] nên: 2 −1 −1 S = ∫ x dx = ∫ (− x )dx + ∫ x 3dx x S=− x + −1 ... : Pthđgđ : x3 – x = x – x2 ⇔ x3 + x2 – 2x = ⇔ x = -2 ; x = ; x = ∫ x + x − x dx −2 S= x– −2 ( x + x − x)dx + ∫ ( x + x − x)dx ∫ y= S= y = x3 x -x Vậy diện tích hình phẳng : x x x x 2 2 S = ... dấu trị tuyệt đối) S2 S1 S1 = ∫ f ( x)dx −1 S = ∫ [− f ( x)]dx −1 a b c a b S = ∫ [-f(x)]dx + ∫ f(x)dx + ∫ [-f(x)]dx + ∫ f(x)dx 10 y b x) = y y = f( f( x) Củng cố: Cho hai đường cong (C1): y...
 • 11
 • 1,398
 • 21

ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng

ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
... động : Các ví dụ áp dụng Hoạt động thầy trò Gv: Cho hs lớp nghiên cứu đề bài: Gọi hs ứng chỗ nêu cách tính S Hs: Cả lớp làm theo dẫn gviên Nội dung dạy Ví dụ 1: Tính S hình phẳng giới hạn  y ... trang 163 sgk + Muốn áp dụng công thức (3) hình phẳng cần tính S phải đầy đủ yếu tố : y = f(x), f(x) liên tục [a ; b] ; y = ; hai đthẳng x = a x = b + Biết dựa vào đồ thị để tính S Bài tập nhà: + ... , Bài 27, 28 sgk – 167  y = ln x  y = 0, x = e + Bài 1: Tính S hình phẳng giới hạn bởi:   x = y3 y = 1, x = + Bài 2: Tính S hình phẳng giới hạn bởi:  5/ Rút kinh nghiệm: ...
 • 3
 • 3,410
 • 52

bài 3: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng

bài 3: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
... ?1 Nhắc lại định lí mối liên hệ diện tích hình thang cong tích phân? Định lí: Cho hàm số y = f(x) liên tục, không âm đoạn [a; b] Diện tích hình thang cong giới hạn đồ thị hàm số y = ... là: b S = f ( x)dx a H1 Nhóm 1: Tính diện tích hình tròn bán kính R giới hạn đường tròn có phương trình : x2 + y2 = R2 Thực tập sau: Nhóm 2: + Tính diện tích hình thang cong giới hạn đồ thị hàm ... thị hàm số y = - x2 từ so sánh diện tích hình thang cong giới hạn đồ thị hàm số y = - x2 trục hoành hai đư ờng thẳng x = 1, x = vi kt qu trờn Nhóm 3: Tính diện tích hình thang cong giới hạn đồ...
 • 14
 • 2,246
 • 29

LUYEN TAP UNG DUNG TICH PHAN

LUYEN TAP UNG DUNG TICH PHAN
... hai đường thẳng hai đồ thị để tìm cận tích phân x = a, x = b quanh trục Ox x =1  GV ghi nội dung tập lên bảng hướng Ta có: − x = ⇔   x = −1 dẫn cho HS tính Thể tích cần tìm là: / y = − x2 ... Hoạt Động 4: Giải toán vận dụng .Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS  GV yêu cầu HS xem hình vẽ nội dung  HS thực hiện nhiệm vụ GV nêu tập SGK, gợi ý cho HS thực toán - HS quan sát hình vẽ tưởng...
 • 3
 • 900
 • 11

Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể

Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
... khối tròn xoay tích là: d V = π ∫ g ( y )dy (3) c - HS nhận nhiệm vụ Ta tích cần tìm là: 4 V = π ∫ ydy = (πy ) = 12π 2 VD4: (thể tích khối nón cụt) (sgk/172) VD5: Tính thể tích vật thể sinh hình ... quay xung quanh trục tung - Gọi HS lên áp dụng công thức để giải - GV nhận xét KL> 3.HĐ3: Củng cố: Các công thức tính thể tích vật thể tròn xoay cách áp dụng * BTVN: 29, , 40 (sgk) * Rút kinh nghiệm ... ( x) Vậy thể tích vật thể tròn xoay là: b b a a V = ∫ S ( x ) dx = π ∫ f ( x ) dx H2: Thiết diện khối tròn xoay cắt mp vuông góc với trục Ox điểm x hình 3.12 hình gì? H3: tính diện tích thiết...
 • 3
 • 2,579
 • 35

Luyện tập: Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng

Luyện tập: Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng
... góp ý - GV nhận xét KL 4.HĐ4: Củng cố: dạng thường gặp tìm diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị số hàm số * BTVN: Tìm diện tích hình phẳng giới hạn bởi: a) đồ thị hàm số y = sinx đoạn [−π; π] ... 3.HĐ3: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường: y= 10 x − x  − x, ( x ≤ 1) y=  x − 2, ( x > 1) Hoạt động HS Hoạt động GV - HS nhận nhiệm vụ - Giao toán cho HS - HS vẽ đồ thị, xđ phần hình phẳng, ... vẽ đồ thị, xđ phần hình phẳng, chia - Yêu cầu HS vẽ đồ thị, xác định phần hình phẳng thành phần hình phẳng cần tìm diện tích, từ tìm Giải PT: cách giải 10 x − x = −x ⇔ x = 10 x − x2 = x − ⇔ x =...
 • 2
 • 3,767
 • 30

Ung dung tich phan de tinh dien tich hinh phang

Ung dung tich phan de tinh dien tich hinh phang
... x) dx a Quay li y Mt s vớ d Vớ d 1: Tớnh din tớch hỡnh phng gii hn bi th hm s y = x3 1, trc tung, trc honh v ng thng x = y Li gii: t f(x) = x3 y = x3 - Ta cú: f(x) trờn [0;1] v f(x) trờn ... hin H1 v H1: Tỡm din tớch hỡnh phng gii hn bi thtrongs: y = x2, H2 hm sỏch ng thng x = 3, trc tung v trc honh giỏo khoa! H2 :Tớnh din tớch hỡnh phng gii hn bi ng thng y = x + v Parabol y = x2...
 • 14
 • 864
 • 2

Ung dung Tich phan tinh the tich khoi tron xoay

Ung dung Tich phan tinh the tich khoi tron xoay
... tròn xoay cho hình phẳng giới hạn bởi: x = g(y); x = y = a; y = b quay xung quanh trục Oy *Phơng pháp giải: b áp dụng công thức: V = x dy a *Bài tập áp dụng: VD 1: Tính thể tích vật thể tròn xoay ... b Tớnh th tớch trũn xoay to nờn quay (D) quanh trc Ox Bi Cho hỡnh trũn tõm I(3;0) bỏn kớnh R = quay quanh trc Oy Tớnh th tớch vt th trũn xoay c to nờn Bi Tớnh th tớch trũn xoay c to thnh quay ... y) 1 VD 2: Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh elip (E): x + (đvtt) y2 = quay quanh trục Oy Giải: Hình elip nhận Oy làm trục đối xứng nên vật thể tròn xoay đợc sinh nửa bên phải trục Oy elip...
 • 12
 • 14,252
 • 152

Xem thêm

Từ khóa: Tìm hiểu một số giao thức thỏa thuận khóa và cài đặt chương trình minh họa (LV tốt nghiệp)CHƯƠNG1 PHÉP BIẾN HÌNHPhân tích khác biệt với SPSS và ứng dụng (LV tốt nghiệp)Quản lý chi Ngân sách Nhà nước huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý thu BHXH tại Bảo hiểm xã hội thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp mô phỏng trong quá trình dạy học ở trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc (LV thạc sĩ)Hôn nhân và gia đình của người Khơ Mú ở huyện Phương, tỉnh Viêng Chăn (CHDCND Lào) từ năm 1975 2015 (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của một số chất bổ sung đến khả năng sinh trưởng của cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.) trong ống nghiệm (LV thạc sĩ)Dạy học giải toán cực trị hình học cho học sinh trung học phổ thông (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHThiết kế mạch slave trong giao thức modbusBiểu tượng về đất nước trong thơ Nguyễn Khoa ĐiềmPhân tích phương sai với SPSS và ứng dụngỨng dụng Excel giải từng bước bài toán vận tảiỨng dụng thi thử lý thuyết A2 trên androidDiễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và vấn đề đặt ra đối với hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng của nước ta hiện nayChuyên đề khử ASEAN trong nước ngầmĐánh giá chất lượng dịch vụ của khách sạn á châuHuong dan ansys (full)Bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác lê xuân nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập