skkn tin học CHƯƠNG TRÌNH CON

Tin học CHƯƠNG TRÌNH CON và PHÂN LOẠI

Tin học CHƯƠNG TRÌNH CON và PHÂN LOẠI
... lại chương trình - Có hai loại chương trình - Cấu trúc chương trình vị trí nó chương trình chính: Chương trình viết ở phần khai báo Chương trình có phần đầu, phần khai báo phần thân - Chương ... chương trình ích lợi việc sử dụng chương trình lập trình loại chương trình HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Tìm hiểu ý nghĩa khái niệm chương trình Bài toán: Lập chương trình tính tổng HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC ... thông qua chương trình viết - Theo dõi bổ sung giải thích bằng chương trình ở (vì giáo viên HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH em mơ hồ chương trình con) Phân loại chương trình -...
 • 8
 • 54
 • 0

skkn tin học CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý xét DUYỆT TN THCS và TUYỂN SINH vào lớp 10 (module sử dụng cho phòng giáo dục và đào tạo )

skkn tin học CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý xét DUYỆT TN THCS và TUYỂN SINH vào lớp 10 (module sử dụng cho phòng giáo dục và đào tạo )
... chỉnh sửa thông tin, thêm, bớt thí sinh phải lập hồ sơ gửi lên Sở Giáo dục Đào tạo giải B/ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: Tải chương trình: - Sở chuyển trực tiếp chương tình vào ... dùng chung chương trình Như:  Thẻ Môn Thi : môn thi tuyển sinh vào lớp 10  Thẻ Đơn vị dự thi : tất đơn vị trường THCS, trung tâm GDTX … có học sinh lớp Xét TN THCS, tuyển sinh vào lớp 10  Thẻ ... Trần Tấn Tài- Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai THCS, địa điểm thi gần địa điểm trường THCS học nguyện vọng vào lớp 10 THPT địa bàn khác, huyện khác) Giúp cho đơn vị trường, cán quản vất vã nhiều...
 • 11
 • 72
 • 0

SKKN Kích thích hứng thú học tập bộ môn Tin học THPT thông qua dạy học chương trình con

SKKN Kích thích hứng thú học tập bộ môn Tin học THPT thông qua dạy học chương trình con
... có nhớ lúc học, lúc cần vận dụng quên Môn Tin học môn học mẻ học sinh THPT, học sinh chưa có khái niệm công nghệ thông tin, khái niệm thuật toán ngôn ngữ lập trình, khó cho việc dạy học Vậy cần ... kiểm tra xấp xỉ trung bình Môn Tin học môn học mẻ học sinh THPT, học sinh chưa có khái niệm công nghệ thông tin, khái niệm thuật toán ngôn ngữ lập trình, khó cho việc dạy học Cần phải có thời gian ... gian để dạy hết điều kiến thức nhanh chóng trở nên lạc hậu, Do người thầy cần phải tìm phương pháp dạy học tích cực để tăng hiệu dạy học Dạy học sinh cách chủ động, phương pháp học, cách học điều...
 • 14
 • 240
 • 0

skkn gợi động cơ cho học sinh trong việc dạy học chương trình con

skkn gợi động cơ cho học sinh trong việc dạy học chương trình con
... Tin học môn học mẻ học sinh THPT, học sinh chưa có khái niệm công nghệ thông tin, khái niệm thuật toán ngôn ngữ lập trình, khó cho việc dạy học Vậy cần phải có phương pháp dạy học cho môn học ... pháp dạy học tích cực để tăng hiệu dạy học Dạy học sinh cách chủ động, phương pháp học, cách học điều mà thực tế đòi hỏi thay chuyển tải lượng kiến thức nhiều đến mức chúng nhớ có nhớ lúc học, ... số học sinh chưa đạt yêu điểm kiểm tra xấp xỉ trung bình Môn Tin học môn học mẻ học sinh THPT, học sinh chưa có khái niệm công nghệ thông tin, khái niệm thuật toán ngôn ngữ lập trình, khó cho việc...
 • 9
 • 489
 • 5

Kích thích hứng thú học tập bộ môn tin học thông qua dạy học chương trình con

Kích thích hứng thú học tập bộ môn tin học thông qua dạy học chương trình con
... có nhớ lúc học, lúc cần vận dụng quên Môn Tin học môn học mẻ học sinh THPT, học sinh chưa có khái niệm công nghệ thông tin, khái niệm thuật toán ngôn ngữ lập trình, khó cho việc dạy học Vậy cần ... kiểm tra xấp xỉ trung bình Môn Tin học môn học mẻ học sinh THPT, học sinh chưa có khái niệm công nghệ thông tin, khái niệm thuật toán ngôn ngữ lập trình, khó cho việc dạy học Cần phải có thời gian ... gian để dạy hết điều kiến thức nhanh chóng trở nên lạc hậu, Do người thầy cần phải tìm phương pháp dạy học tích cực để tăng hiệu dạy học Dạy học sinh cách chủ động, phương pháp học, cách học điều...
 • 11
 • 267
 • 0

SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học chương trình con

SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học chương trình con
... – 2012 lớp 11A3 11A6 Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu dạy học chương trình o Giai đoạn 2: Năm học 2012 – 2013 lớp 11B3 11B1 Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu dạy học chương trình B PHẦN NỘI DUNG ... thành chương trình lớn vượt toán bình thường chương trình chương trình tổng hợp kiến thức em học năm học lớp 11 Đó vấn đề để nêu số kinh nghiệm đề tài: Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu dạy học chương ... Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu dạy học chương trình Qua năm dạy học, áp dụng phương pháp dạy học nhận thấy có hiệu chưa thật cao tư gắn kết suốt trình học năm lớp 11 Các em ý học kỳ...
 • 41
 • 380
 • 1

Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học chương trình con

Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học chương trình con
... 10 Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu dạy học chương trình d) Xây dựng hệ thống chi tiết chương trình con: Để giúp học sinh nắm bắt kiến thức chương trình cách có hệ thống Sau học xong chương trình ... lớp 11 Đó vấn đề để nêu số kinh nghiệm đề tài: Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu dạy học chương trình con , phần chương trình – SGK lớp 11 Nhằm giúp em học sinh noi chung học sinh trường THPT Nông ... Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu dạy học chương trình thời, chương trình giúp cho người lập trình dễ sửa chữa, dễ kiểm tra Đặc biệt, học chương trình con, học sinh hiểu cách...
 • 30
 • 293
 • 2

GỢI ĐỘNG CƠ CHO HỌC SINH TRONG VIỆC DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH CON

GỢI ĐỘNG CƠ CHO HỌC SINH TRONG VIỆC DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH CON
... Tin học môn học mẻ học sinh THPT, học sinh chưa có khái niệm công nghệ thông tin, khái niệm thuật toán ngôn ngữ lập trình, khó cho việc dạy học Vậy cần phải có phương pháp dạy học cho môn học ... pháp dạy học tích cực để tăng hiệu dạy học Dạy học sinh cách chủ động, phương pháp học, cách học điều mà thực tế đòi hỏi thay chuyển tải lượng kiến thức nhiều đến mức chúng nhớ có nhớ lúc học, ... số học sinh chưa đạt yêu điểm kiểm tra xấp xỉ trung bình Môn Tin học môn học mẻ học sinh THPT, học sinh chưa có khái niệm công nghệ thông tin, khái niệm thuật toán ngôn ngữ lập trình, khó cho việc...
 • 10
 • 107
 • 0

Goi dong co hoat dong trong day hoc chuong trinh con

Goi dong co hoat dong trong day hoc chuong trinh con
... Writeln('Phuong trinh co vo so nghiem!') Else Writeln('Phuong trinh vo nghiem!') Else Writeln('Phuong trinh co mot nghiem: x = ',-n / m:0:1) End; Procedure denta_am; Begin Writeln('Phuong trinh vo nghiem!'); ... If d < Then Writeln('Phuong trinh vo nghiem!') Else If d = Then Writeln('Phuong trinh co nghiem kep: x1 = x2 = ',-b / (2 * a):0:1) Else Begin Writeln('Phuong trinh co hai nghiem phan biet:'); ... ptb1(m,n:Real); Begin If m = Then If n = Then Writeln('Phuong trinh co vo so nghiem!') Else Writeln('Phuong trinh vo nghiem!') Else Writeln('Phuong trinh co mot nghiem: x = ',-n/m:0:1) End; Procedure ptb2(x,...
 • 50
 • 102
 • 0

skkn gợi ĐỘNG cơ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG dạy CHƯƠNG TRÌNH CON môn TIN học lớp 11 ở TRƯỜNG THPT

skkn gợi ĐỘNG cơ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG dạy CHƯƠNG TRÌNH CON môn TIN học lớp 11 ở TRƯỜNG THPT
... Tâm Trường THPT Trần Phú GỢI ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON TIN HỌC 11 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ - Một chương trình có chứa chương trình có Phần : + Phần khai báo + Phần chương ... báo đầu chương trình con, sử dụng bên thân chương trình Người viết: Thái Huy Tâm Trường THPT Trần Phú GỢI ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON TIN HỌC 11 TRƯỜNG THPT TRẦN ... phối chương trình thời gian Người viết: Thái Huy Tâm 23 Trường THPT Trần Phú GỢI ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON TIN HỌC 11 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ giảng dạy ít, học sinh...
 • 25
 • 58
 • 0

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh khi dạy chương chương trình con và lập trình có cấu trúc TIn học lớp 11 THPT

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh khi dạy chương chương trình con và lập trình có cấu trúc TIn học lớp 11 THPT
... Nhận thức rõ u việt CNTT dạy học nên lựa chọn đề tài: ứng dụng CNTT nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh dạy chơng Chơng trình lập trình cấu trúc Tin học lớp 11 THPT Phạm Trà My Công ... Khoá luận tốt nghiệp đại học Trờng đại học vinh Khoa công nghệ thông tin ê - ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh dạy chơng Chơng trình lập trình ... muốn tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh (HS), ngời dạy nhiệm vụ tổ chức, điều khi n đa học sinh vào trạng thái tích cực, chủ động hoạt động học tập Làm cho HS nhận thức đắn nhiệm vụ học...
 • 87
 • 275
 • 0

skkn xây dựng một số chương trình con để bồi dưỡng học sinh khá, giỏi

skkn xây dựng một số chương trình con để bồi dưỡng học sinh khá, giỏi
... Nông Cống II SKKN: Xây dựng số chương trình để bồi dưỡng học sinh khá, giỏi Do việc lựa chọn học sinh giỏi khó khăn học sinh giỏi thường học tốt môn tự nhiên * Học sinh: Học sinh đa số chưa tiếp ... 21 SKKN: Xây dựng số chương trình để bồi dưỡng học sinh khá, giỏi SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG II SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH CON ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC ... Nông Cống II 18 SKKN: Xây dựng số chương trình để bồi dưỡng học sinh khá, giỏi PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT I/ KẾT LUẬN * Thông qua việc sử dụng chương trình để lập trình: - Đa số học sinh lớp nắm...
 • 22
 • 325
 • 0

Giáo án tin học 9 - CHƯƠNG TRÌNH CON (Sub program docx

Giáo án tin học 9 - CHƯƠNG TRÌNH CON (Sub program docx
... cho chương trình dạng tham trị tham biến  Biết viết chương trình hai dạng thủ tục hàm  Biết khái niệm đệ quy tính đệ quy chương trình I/ Khái niệm chương trình Khái niệm Chương trình đoạn chương ... chưa khai báo chương trình Ghi chú: Tầm vực biến phạm vi khối (chương trình hay chương trình khai báo nó) 2 Chuyển tham số cho chương trình Tham trị - tham biến Các tham số gọi chương trình gọi ... toàn cha (tại vị trí cha gọi chương trình nó) Tính đệ quy chương trình Đệ quy khái niệm toán học khoa học máy tính Định nghĩa đơn giản chương trình đệ quy chương trình mà gọi đến (và hàm đệ quy...
 • 28
 • 174
 • 0

Giáo án tin học lớp 11 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN ppt

Giáo án tin học lớp 11 THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN ppt
... Readln; End Thuyết trình: Có nhiều thư viện để sử dụng cho chương trình, thư viện phút có chức riêng Câu hỏi: Em cho biết thư viện thư viện thư ng gặp, có chức gì? Sử dụng thư viện : Muốn sử dụng ... báo chương trình ) Ví dụ : Để sử dụng hàm thủ tục chuẩn thư viện Crt, Dos, Graph, ta cần khai báo : Uses Crt, Dos, Graph; D CỦNG CỐ BÀI HỌC: (4 phút) Hôm vừa tìm hiểu “ thư viện chương trình chuẩn ’ ... biết, chương trình Pascal thư ng có câu lệnh đầu : “Uses Crt” Vậy “ crt ” gì, lai viết vậy, có cần thiết chương trình không Để giải thắc mắc đó, hôm tìm hiểu bài: Thư Viện Chương Trình Con NỘI...
 • 8
 • 472
 • 0

bài giảng tin học 11 bài 17 chương trình con và phân loại

bài giảng tin học 11 bài 17 chương trình con và phân loại
... thước khác Để viết chương trình ta dùng chương trình nào? Dùng chương trình có thủ tục Ve_HCN(dai,rong) để vẽ hình chữ nhật Trong chương trình ta dùng lời gọi nào? Trong chương trình chính, dùng ... mauso, A, sodu Các biến khai báo chỗ chương trình? Các biến tuso, mauso, A khai báo chương trình Biến sodu khai báo chương trình VÍ DỤ VỀ HÀM Lập chương trình cho biết giá trị nhỏ ba số nhập ... thức> VÍ DỤ VỀ HÀM Lập chương trình thực việc rút gọn phân số, có sử dụng hàm tính ước số chung lớn (ƯCLN) hai số nguyên Quan sát chương trình Có biến sử dụng chương trình? Các biến: tuso, mauso,...
 • 8
 • 1,723
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học chương trình contin học 11 chương trình con và phân loạigiáo án tin học 11 chương trình conchương trình công nghệ sinh học trong nông nghiệptải chương trình công thức toán họcchương trình công thức toán họchọc bổng chương trình công nghệ sinh học bộ nông nghiệpchương trình công tác đoàn trường học năm 2012chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp thủy sảnchương trình công nghệ sinh học thủy sảnchương trình công tác đoàn trường học năm 2013chương trình công tác học sinh sinh viênchương trình công nghệ sinh họcchương trình công nghệ sinh học nông nghiệphọc bổng chương trình công nghệ sinh học nông nghiệpTIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo, tự lực, tự CƯỜNG, tìm RA CON ĐƯỜNG THÍCH hợp THỰC HIỆN mục TIÊU cụ THỂ PHÙ hợp với điều KIỆN VIỆT NAM ý NGHĨA CÔNG CUỘC đổi mớiHướng dẫn về an toàn giao thông cho thanh thiếu niênTIỂU LUẬN CON NGƯỜI, yếu tố hợp THÀNH hệ THỐNG xã hội TRONG tác PHẨM CON NGƯỜI TRONG QUẢN lý xã hội của a g AFANAXEP ý NGHĨA THỰC TIỄN của vấn đềCác phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhânCơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức thương mại thế giới WTODi chúc chung của vợ chồngHoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật việt namPháp luật về bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực lao độngPháp luật về doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểmPháp luật việt nam về vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoàiQuản lý nhà nước đối với luật sư và nghề luật sư ở việt namTình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trại đặng đức khang hướng đạo tam dương vĩnh phúc và thử nghiệm một số phác đồ điều trịTình hình bệnh viêm khớp do vi khuẩn streptococcus suis gây ra ở lợn nuôi tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên và thử nghiệm phác đồ điều trịTIỂU LUẬN - CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHTình hình mắc bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn đặng đức khang xã hướng đạo huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc và so sánh hiệu lực của hai thuốc amoxinject và amcoli37 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toánKhóa luận tốt nghiệp Phát triển hoạt động quảng cáo Google cho công ty VMMSHệ thống nhân vật trong sử thi m’nông và vấn đề thể loạiHỗ trợ tìm việc làm cho thanh niên hiện nay (nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội)TRẮC NGHIỆM DƯỢC LÝ 1 CÓ ĐÁP ÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập