skkn giảng dạy nội dung khó trong tin học 11 bằng phương pháp đặt và giải quyết vấn đề

SKKN GIẢNG dạy nội DUNG KHÓ TRONG TIN học 11 BẰNG PHƯƠNG PHÁP đặt GIẢI QUYẾT vấn đề

SKKN GIẢNG dạy nội DUNG KHÓ TRONG TIN học 11 BẰNG PHƯƠNG PHÁP đặt và GIẢI QUYẾT vấn đề
... nghiệm GIẢNG DẠY NỘI DUNG KHÓ TRONG TIN HỌC 11 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Từ năm học 2006 – 2007, Bộ Giáo dục & Đào tạo đưa môn tin học vào chương trình môn học ... pháp đề tài “GIẢNG DẠY NỘI DUNG KHÓ TRONG TIN HỌC 11 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ”, thực năm học 2014 - 2015 GV : Trịnh Văn Thịnh Trang Sáng kiến kinh nghiệm II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC ... thể hóa phương pháp giảng dạy cách vận dụng hình thức cấp độ với bước chủ yếu phương pháp dạy học đặt giải vấn đề Các giải pháp thực đề tài chủ yếu áp dụng cấp độ "Vấn đáp đặt giải vấn đề" "Thuyết...
 • 30
 • 77
 • 0

SKKN Vận dụng phương pháp nêu giải quyết vấn đề trong dạy học tác phẩm tự sự ở Trường THPT

SKKN Vận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học tác phẩm tự sự ở Trường THPT
... để vấn đề tác phẩm trở thành tình có vấn đề với học sinh Giáo sư Phan Trọng Luận giáo trình Phương pháp dạy học văn” xuất năm 1998 có nêu: Tác phẩm vấn đề vấn đề tác phẩm tự nhiên trở thành ... Giúp giáo viên có sở khoa học để vận dụng tình có vấn đề vào giảng dạy tác phẩm văn học, thực yêu cầu đổi phương pháp dạy học Phần II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Chương 1: Cơ sở lí luận Trong xã hội phát ... chất dạy học nêu vấn đề đặt câu hỏi mà tạo tình có vấn đề T.V Kudriaxep phát biểu ý tương tự: “Khái niệm tình có vấn đề biện pháp giải tạo nên sở dạy học nêu vấn đề Như vậy, hạt nhân phương pháp...
 • 29
 • 603
 • 3

SKKN Vận dụng phương pháp nêu giải quyết vấn đề trong dạy học tác phẩm tự sự ở Trường THPT Bá Thước

SKKN Vận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học tác phẩm tự sự ở Trường THPT Bá Thước
... để vấn đề tác phẩm trở thành tình có vấn đề với học sinh Giáo sư Phan Trọng Luận giáo trình Phương pháp dạy học văn” xuất năm 1998 có nêu: Tác phẩm vấn đề vấn đề tác phẩm tự nhiên trở thành ... dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề 1.1.Khái niệm dạy học nêu vấn đề: Thuật ngữ dạy học nêu vấn đề xuất phát từ thuật ngữ “Orixtic” hay gọi phương pháp phát kiến hay tìm tòi Theo V Ôkôn: Dạy ... trạng việc dạy học môn ngữ văn THPT Thước, năm qua cố gắng tìm tòi, vận dụng phương pháp vào việc dạy học tác phẩm văn học bước đầu thấy hiệu Khi dạy tác phẩm văn học, ý phát tình có vấn đề tổ...
 • 26
 • 893
 • 1

Vận dụng phương pháp nêu giải quyết vấn đề trong dạy học tác phẩm tự sự ở Trường THPT

Vận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học tác phẩm tự sự ở Trường THPT
... để vấn đề tác phẩm trở thành tình có vấn đề với học sinh Giáo sư Phan Trọng Luận giáo trình Phương pháp dạy học văn” xuất năm 1998 có nêu: Tác phẩm vấn đề vấn đề tác phẩm tự nhiên trở thành ... – Vận dụng phương pháp nêu vấn đề vào dạy học số thơ trữ tình lớp 11 trung học phổ thông - Trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 11 Phương Thảo- Tìm hiểu phương pháp dạy học nêu vấn đề, ... đề tác phẩm văn học để đưa câu hỏi nêu vấn đề học Người giáo viên nên tạo điều kiện, khuyến khích học sinh hưởng ứng câu hỏi nêu vấn đề Tuy nhiên, mức độ áp dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề...
 • 19
 • 509
 • 2

Vận dụng phương pháp nêu giải quyết vấn đề trong dạy học môn giáo dục học tại trường dại học thể dục thể thao tp hồ chí minh

Vận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học môn giáo dục học tại trường dại học thể dục thể thao tp hồ chí minh
... QUYỀN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC - 601401 Hướng dẫn khoa học: TS ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐINH THỊ QUYỀN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC TẠI TRƯỜNG ... tham gia vào trình dạy học nêu vấn đề Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lƣợng dạy học môn học nên tác giả chọn đề tài: Vận dụng phƣơng pháp dạy học nêu giải vấn đề dạy học môn Giáo dục học trƣờng...
 • 22
 • 244
 • 0

Vận dụng phương pháp nêu giải quyết vấn đề trong dạy học môn giáo dục quốc phòng, an ninh tại trường đại học cần thơ

Vận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học môn giáo dục quốc phòng, an ninh tại trường đại học cần thơ
... luận dạy học nêu giải vấn đề - Nghiên cứu thực trạng dạy học môn GDQP – ANtại Trường Đại học Cần Thơ - Tổ chức dạy học nêu giải vấn đề môn GDQP -AN tạiTrường Đại học Cần Thơ Đối tượng nghiên cứu Vận ... CAO NGỌC BÁU VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC - MÃ SỐ: 601401 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS DƯƠNG ... dục quốc phòng, an ninhvà lực giải vấn đề sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Từ khẳng định tính khả thi giảng viên lựa chọn vận dụng phương pháp nêu giải vấn đề dạy học môn Giáo dục quốc phòng, an...
 • 22
 • 127
 • 0

Vận dụng phương pháp nêu giải quyết vấn đề để nâng cao hiệu quả dạy học địa lí lớp 11 ban cơ bản

Vận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề để nâng cao hiệu quả dạy học địa lí lớp 11  ban cơ bản
... phơng pháp dạy học nêu GQVĐ nh để đạt hiệu cao câu hỏi không dễ trả lời Để góp phần giải toán mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài: Vận dụng phơng pháp nêu giải vấn đề để nâng cao hiệu dạy học Địa lớp ... pháp dạy học nêu GQVĐ dạy học Địa lớp 11 phân ban đến cha đợc tác giả quan tâm Bởi vậy, đề tài nghiên cứu để vận dụng phơng pháp dạy học nêu GQVĐ vào dạy học Địa 11 - BCB nhằm nâng cao hiệu ... pháp nêu giải vấn đề để nâng cao hiệu dạy học Địa lớp 11- BCB nhằm mục đích sau: - Vận dụng phơng pháp nêu GQVĐ để nâng cao hiệu dạy - học Địa lớp 11, qua bồi dỡng cho học sinh lực t duy,...
 • 104
 • 572
 • 3

Vận dụng phương pháp nêu giải quyết vấn đề để nâng cao hiệu quả dạy học địa lý lớp 10 ban cơ bản

Vận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề để nâng cao hiệu quả dạy học địa lý lớp 10  ban cơ bản
... đại học đề tài Vận dụng phương pháp GQVĐ dạy học Địa lớp 12 – CCGD” nghiên cứu việc vận dụng phương pháp GQVĐ dạy học Địa lớp 12 – CCGD đề tài Vận dụng phương pháp N - GQVĐ để nâng cao hiệu ... GQVĐ dạy học Địa lớp 10 BCB đến chưa thực tác giả quan tâm Bởi vậy, đề tài nghiên cứu để vận dụng phương pháp dạy học N - GQVĐ vào dạy học Địa 10 - BCB nhằm nâng cao hiệu dạy học Địa lớp ... pháp Nhận thức thực trạng hiệu việc vận dụng phương pháp N - GQVĐ chương trình Địa lớp 10 Vận dụng phương pháp “N - GQVĐ” để nâng cao hiệu dạy học Địa lớp 10 BCB” đề tài mà tâm đắc nghiên...
 • 102
 • 667
 • 8

SKKN Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8

SKKN Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8
... khoa Phương pháp thâm nhập vào phương pháp khác để Thực hiện: Nguyễn Dương Phương Tân Trang Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt giải vấn đề” giúp học sinh tích cực tìm hiểu mơn Sinh học đẩy phương pháp ... Nguyễn Dương Phương Tân Trang 15 Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt giải vấn đề” giúp học sinh tích cực tìm hiểu mơn Sinh học Dạy học theo phương pháp đặt giải vấn đề thực mức độ cao thấp khác ... Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt giải vấn đề” giúp học sinh tích cực tìm hiểu mơn Sinh học TÀI LIỆU THAM KHẢO Để hồn tất đề tài tơi đọc tìm hiểu tài liệu, sách tham khảo sau: 1 .Phương pháp dạy...
 • 34
 • 749
 • 9

Báo cáo sáng kiến VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8

Báo cáo sáng kiến VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8
... học phát hiện, giải vấn đề kiểu dạy học tiên tiến phù hợp với nhà trờng nay, chủ trơng tích cực hóa hoạt động học sinh học tập làm cho em quen với việc phát hiện, giải vấn đề nhà trờng sống Trong ... trình tìm hiểu khám phá kiến thức 1.5 Cần biết vận dụng tốt phơng pháp dạy học GDCD với dạy học phát giải vấn đề chẳng hạn nh phơng pháp vấn đáp, phơng pháp động não, phơng pháp nghiên cứu trờng ... thuộc vào lực giáo viên, giáo viên cần phải đặt đợc vấn đề cho học sinh, làm cho em có ham muốn tìm hiểu giải chắn giải đợc Vấn đề quan trọng tìm vấn đề lý thú để học sinh giải đợc vấn đề thỏa mãn,...
 • 30
 • 352
 • 0

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực đặt giải quyết vấn đề trong dạy học sinh học 11 (CTC)

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực đặt và giải quyết vấn đề trong dạy học sinh học 11 (CTC)
... ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC “ĐẶT VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ” TRONG VIỆC GIẢNG DẠY SH 11 THPT (CTC) 21 2.1 Quy trình dạy học theo phương pháp dạy học tích cực đặt giải vấn đề ... K35B - Sinh CHƯƠNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC “ĐẶT VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ” TRONG VIỆC GIẢNG DẠY SH 11 THPT (CTC) 2.1 Quy trình dạy học theo phương pháp dạy học tích cực Đặt giải vấn đề Quy ... cứu đề tài: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực Đặt giải vấn đề dạy học Sinh học 11 - CTC” Mục đích nghiên cứu Vận dụng PPDHTC “Đ & GQVĐ” dạy học SH 11 (CTC) Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng...
 • 80
 • 105
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp Vận dụng phương pháp dạy học tích cực Đặt giải quyết vấn đề trogn dạy học Sinh học 11

Khóa luận tốt nghiệp Vận dụng phương pháp dạy học tích cực Đặt và giải quyết vấn đề trogn dạy học Sinh học 11
... 1.3.1 Chương ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH cực “ĐẶT VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ” TRONG VIỆC GIẢNG DẠY SH 11 THPT (CTC) 21 2.1 Quy trình dạy - học theo phương pháp dạy học tích cực đặt giải Phụ ỉục ... việc vận dụng vào giảng dạy cấp học, môn học chưa đồng đồng Trong lí luận dạy học môn học khác dùng với thuật ngữ khác như: Nêu vấn đề, giải vấn đề, nêu giải vấn đề, đặt giải vấn đề, phát giải vấn ... quan tới Yấn đề 1.2.2.3 Phương pháp dạy học đặt giải vẩn đề *Dạy học đặt giải vẩn đề phương pháp dạy học Hiện có nhiều ý kiến khác dạy học đặt giải Yấn đề, có người cho quan điểm dạy học có người...
 • 82
 • 336
 • 0

Dạy học định lí toán học theo định hướng phát hiện giải quyết vấn đề (thể hiện qua dạy học hình học không gian) khoá luận tốt nghiệp đại học

Dạy học định lí toán học theo định hướng phát hiện và giải quyết vấn đề (thể hiện qua dạy học hình học không gian) khoá luận tốt nghiệp đại học
... học định hiệu vấn đề quan trọng dạy học chọn đề tài nghiên cứu khóa luận là: Dạy học định toán học theo định hướng phát giải vấn đề Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu dạy học định theo ... HS không hiểu nguồn gốc nảy sinh, vai trò, ý nghĩa tri thức mới.[2] 22 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH DẠY HỌC ĐỊNH LÍ TOÁN HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Vấn đề học tập hình học không ... quy trình dạy học định theo hướng phát GQVĐ vận dụng vào dạy học hình học không gian sau: 30 Tạo tình gợi vấn đề : Tình thực tiễn nội toán học HS khảo sát, phát vấn đề: Xem xét vấn đề, tìm thông...
 • 62
 • 496
 • 1

Dạy học lượng giác lớp 11 theo hướng phát hiện giải quyết vấn đề

Dạy học lượng giác lớp 11 theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề
... giỏc lp 11, thy/cụ ó s dng hỡnh thc kim tra giỏc lp 11, Theo thy/cụ nờn s dng hỡnh thc kim tra Bng 2.2 Kt qu thm dũ vic hc ch Lng giỏc lp 11 ng ý Ni dung TT % Thỏi ca em vi ch Lng giỏc lp 11 l ... Lng giỏc lp 11 nh th no? - Dy hc Phng trỡnh lng giỏc lp 11, theo hng PH&GQV cú th nõng cao hiu qu ca vic dy v hc Toỏn hay khụng? Gi thuyt khoa hc - Vic dy v hc ch Lng giỏc lp 11 hin cũn nhiu ... hi dnh cho giỏo viờn THPT ó dy ch Lng giỏc lp 11 v hc sinh THPT ó hc ch Lng giỏc lp 11 - Kt qu ca thc nghim s phm dy hc Phng trỡnh lng giỏc lp 11 theo hng PH&GQV Phng phỏp chng minh lun im 9.1...
 • 90
 • 212
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học môn giáo dục học tạivận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề trong dạy phần lý luận giáo dục môn giáo dục học đại cươngnhững nội dung khó trong tin học 8các phương pháp nghiên cứu giải quyết vấn đề bài toán trong tin họccác phương pháp nghiên cứu giải quyết vấn đề bài toán trong tin học ttdạy học đặt và giải quyết vấn đềdạy học định lí toán học theo định hướng phát hiện và giải quyết vấn đề thể hiện qua dạy học hình học không gianphát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học năng lực ghi nhớ năng lực giải quyết vấn đềvận dụng phương pháp dạy học đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung hình không gian 11 thptvận dụng phương pháp dạy học đàm thoại phát hiện và giải quyết vấn đề vào giảng dạy nội dung hình không gianđề tài vận dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào các tiết luyện tập về quan hệ vuông góc trong hình học không gian ở lớp 11 thptvận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương phương pháp toạ độ trong không gian cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằngvan dung phuong phap day hoc goi mo va giai quyet van de trong day hoc toan o truong thpttieu luan van dung phuong phap day hoc goi mo va giai quyet van de trong day hoc toan o truong thptvận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học nguyên hàm – tích phân lớp 12 trung học phổ thôngĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Tài liệu hướng dẫn làm đồ dùng dạy học Vật lýĐề tài nghiên cứu khoa học Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)Đề tài nghiên cứu khoa học đề tài Phát triển cà phê bền vững tại Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Lịch sử bậc Trung học cơ sở (THCS) phục vụ chiến lược đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nayĐề tài NCKH cấp Nhà nước Xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý đô thị Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng NaiĐề tài Nghiên cứu các giái pháp tăng cường chất lượng dịch vụ mạng sử dụng mạng Lan ảo và phát triển dịch vụ truy nhập từ xa vào mạng nội bộ thông qua internetĐánh giá kết quả phẫu thuật u nguyên bào thần kinh đệm ác tính (Glioblastoma) tại Bệnh viện Việt ĐứcĐÁNH GIÁ KHẨU PHẦN CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN - TÔNG LẠNH 1Đánh giá lượng tồn dư thuốc kích thích tăng trọng trong thịt gia súc, gia cầmĐánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo Trường SaĐánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên HuếQuản Lý Dự An vá ứng dụngKiem tra UML dap aninfinitive or gerundNovel enzyme technology for food applicationsĐề tài Các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ Trung Quốcphát triển cộng đồng vấn đề ô nhiễm môi trườngĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý Nhà nước về thương mạiĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt nam và giải pháp khắc phụcĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập