GIÁO TRÌNH mật mã hóa

Giáo trình mật học phần 1– Học viện bưu chính viễn thông

Giáo trình mật mã học phần 1– Học viện bưu chính viễn thông
... s n Phần II Các thuật toán mật mật cổ điển Có ba phơng pháp mật cổ điển (mật khóa riêng hay mật khóa bí mật) : - Hoán vị; - Thay thế; - Xử lý bit (chủ yếu nằm ngôn ngữ lập trình) ... Nhóm ny l nhóm xyclic v có phần tử sinh l = Các nhóm * Z19 v phần tử sinh chúng đợc liệt kê bảng sau: 38 Giáo trình Mật học Bảng 2.1: Các nhóm * Z19 Nhóm Các phần tử sinh Cấp {1} 1 {1,18} ... (x ) h(x ) , h(x ) r(x ) (2) Return (g(x)) 46 Giáo trình Mật học 2.4.9 Số học đa thức Biểu diễn đa thức l cách biểu diễn thông dụng cho phần tử trờng hữu hạn Fp với q = pm v p l số nguyên...
 • 157
 • 91
 • 1

Giáo trình mật học phần 2 – Học viện bưu chính viễn thông

Giáo trình mật mã học phần 2 – Học viện bưu chính viễn thông
... x2 J x2 + K x2 + L x2 + x M x2 + x + N x2 + x + O x + 2x P x + 2x + Q x + 2x + R 2x S 2x + T 2x + U 2x + x V 2x + x + W 2x + x + X 2x + 2x Y 2x2 + 2x + Z 2x + 2x + 174 Giáo trình ... 632a Camilla Dạng 632a Andrew Dạng 632a Betty (3) Dạng 632a Camilla (2) Dạng 632a Betty Andrew Dạng 632a Betty Betty (1) (4) Bob Ann Hình 5.6: Bob chuyển khóa cho Ann 198 Giáo trình Mật học ... ông giám đốc công ty 20 2 Giáo trình Mật học Đợc khóa riêng Delwyn Đợc khóa riêng Diana Tên: Betty Chức vụ: Trởng nhóm Khóa công khai: 20 6A6CD Giá trị băm 000 02 Tên: Camilla Chức vụ:...
 • 168
 • 72
 • 0

Giáo trình mật và ứng dụng chương 5

Giáo trình mật mã và ứng dụng chương 5
... (26 052 ,2 054 5) (8794,17 358 ) (1777,8737) (14130,22010) (24139, 958 0) (21600, 255 05) (28 250 ,21321) (2 659 2, 254 57) (58 39,24179) (1777,8737) (26664,2 757 2) (8 951 ,294 35) (58 65, 2 952 6) (2209,6107) (14884,14280) ( 153 13,28649) ... (14130,22010) (26004, 250 56) (2 953 8 ,54 08) (1777,8737) (23 258 ,3468) (8836, 258 98) (10422 ,55 52) ( 251 15, 10840) (23418,22 058 ) (19886,22344) (2 156 3,7891) (24271,8480) (30499,14423) (248 75, 17641) ( 357 6,4630) (3149,7400) ... (27214, 154 42) (277 65, 29284) ( 158 98,30844) (24689,7776) (13 659 ,50 15) (2320,29174) (1 955 7,101 45) ( 952 6,3019) (9396,3 058 ) (7129,181 95) (21 958 ,57 13) (1777,8737) (3780,16360) (16081,16414) (173,170 75) ...
 • 42
 • 167
 • 0

Giáo trình mật và ứng dụng chương 4

Giáo trình mật mã và ứng dụng chương 4
... 4. 14) Giả sử b = {2,3,5,7,11,13} Xét ba đồng thức sau: 8 340 9 341 562 ì (mod n) 12 044 942 944 2 ì ì 13 (mod n) 27737000112 =2 ì ì 13 (mod n) Nếu lấy tích ba đồng d thức trên: (8 340 9 341 56 ì 2 044 942 944 ì2773700011)2 ... bốn giõi l : 10- 43 mod 77 =44 67- 43 mod 77= 24 32- 43 mod 77=66 45 - 43 mod 77= Có thể kiểm tra lại rằng, rõ n y đợc m hoá th nh m 22 Bây xẽ thảo luận độ mật hệ Rabin Ta xẽ chứng minh thuật toán ... nh Không khó khăn chứng tỏ rằng, cần thực nhiều l 741 1 9283 = 9283 741 1 = = = = = = 1872 741 1 117 741 1 741 1 117 741 1 741 1 117 40 177 ...
 • 58
 • 137
 • 0

Giáo trình mật và ứng dụng chương 10

Giáo trình mật mã và ứng dụng chương 10
... hoán vị =(1, 3, 5) vòng cho phép chứng minh Khi cô ta tính : C1 = C2 = C3 = C4 = C5 = hoá phép tô mầu dạnh nhị phân 10: 011 1101 110 sau tính ràng buộc cho 10 bít Giả sử cô làm nh sau: b 1 1 ... với đầu vào Hj ta thu đợc yêu cầu I, If ij = Ij then ghép (Hj, ij, j) vào đuôi T Else Thiết lập lại V* cách xác định trạng thái (V*) = trạng thái cũ 10 Until ij=ij Để chứng minh hệ thống chứng minh ... vòng j phụ phuộc theo kiểu phức tạp vào yêu cầu vòng trớc vào cách Peggy đáp ứng yêu cầu Cách khắc phục khó khăn phải xem xét phân bố xác xuất phận có trình mô chứng minh tơng hỗ sau tiếp tục phơng...
 • 30
 • 113
 • 0

Giáo trình mật và ứng dụng chương 7

Giáo trình mật mã và ứng dụng chương 7
... 2n +2 m= t+2 |x|=n 7. 6 hàm hash dựa hệ mật Cho đến nay, phơng pháp mô tả để đa đến nhứng hàm hash hầu nh chậm ứng dụng thực tiễn Một biện pháp khác dùng hệ thống hoá bí mật có để xây dừng ... +g(A,B,C) + X[6] + 5A8 279 99) ...
 • 24
 • 109
 • 0

Giáo trình mật và ứng dụng chương 6

Giáo trình mật mã và ứng dụng chương 6
... minh hoạ cách Bob tạo chứng giả mạo Trang 26 Vietebooks Nguyn Hong Cng Vi dụ 6. 7 Cho p=4 367 =2.1733+1 Phần tử =4 có bậc 1733 Z3 467 * Giả sử ao =1 567 , ta có: = 41 567 mod 3 46= 514 (Bob biết song ... 299132197 mod 467 = 117 =-117 ì151 mod 466 = 51 x = 99 ì 41 mod 466 = 331 Khi (117, 41) chữ kí hợp lệ điện 331 h xác minh qua phép kiểm tra sau: 132117 11741 303 (mod 467 ) 2331 303 (mod 467 ) Vì chữ ... cho p = 467 , =2,a = 127; đó: = a mod p = 2127 mod 467 = 132 Nếu Bob muốn kí lên điện x = 100 chọn số ngẫu nhiên k =213 -1 (chú ý UCLN(213, 466 ) =1 213 mod 466 = 431 Khi 213 =2 mod 467 = 29 ...
 • 53
 • 112
 • 0

Giáo trình mật học an toàn thông tin TS thái thanh tùng

Giáo trình mật mã học an toàn thông tin  TS thái thanh tùng
... phần trình bày hỗ trợ tốt nguồn tư liệu cho người muốn sâu nghiên cứu Giáo trình Mật học Hệ thống thông tin an toàn tác giả Thái Thanh Tùng Ban Công nghệ Viện Nghiên cứu phát triển Tin học ... tin an toàn 1.4 MẬT MÃ HỌC 1.4.1 Mật học (cryptography) gì? Người ta gọi mật học khoa học nghiên cứu nghệ thuật nhằm che giấu thông tin, cách hóa (encryption) tức biến đổi thông tin ... nghệ thông tin cần trang bị kiến thức tối thiểu Mật học Nhằm mục đích đó, tác giả sử dụng tư liệu, giáo trình giảng dạy mật học cho bậc đại học, cao học ngành công nghệ thông tin, toán tin...
 • 220
 • 170
 • 2

Quá trình hình thành giáo trình mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt trong hệ thống thanh toán p1 pps

Quá trình hình thành giáo trình mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt trong hệ thống thanh toán p1 pps
... Kế toán vốn tiền 2.2 Chi tiền mặt 2.3 Thu tiền gửi Bản quyền MISA JSC 55 Kế toán vốn tiền 2.4 Chi tiền gửi 56 Bản quyền MISA JSC Kế toán vốn tiền Sơ đồ hạch toán kế toán vốn tiền 3.1 Tiền mặt ... 515, 711 Thanh toán khoản nợ phải trả Doanh thu thu nhập khác tiền mặt 33311 Thu GTGT 1381 Tiền mặt phát thiếu chưa xác định nguyên nhân Bản quyền MISA JSC 57 Kế toán vốn tiền 3.2 Tiền gửi ngân ... Rút tiền gửi NH quỹ tiền mặt 635 121, 221, 515 Lỗ 112 Gửi tiền mặt vào NH 152, 153, 156 Mua vật tư, dụng cụ, hàng hóa 133 Thu hồi khoản đầu tư tài 515 Lãi 131, 135, 141 Thu hồi khoản nợ Thu ...
 • 5
 • 318
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt trong hệ thống thanh toán p2 ppt

Quá trình hình thành giáo trình mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt trong hệ thống thanh toán p2 ppt
... ghi Hóa đơn GTGT - Đơn giá: Là đơn giá bán cho vật tư, hàng hóa - Thành tiền = Số lượng x Đơn giá - Tài khoản thu : Là tài khoản hạch toán thu (TK 1331) - Thu suất: Là thu suất thu GTGT mặt ... Kế toán bán hàng công nợ phải thu - Tài khoản phải thu: Là tài khoản đối ứng hạch toán nghiệp bán hàng (có thể 111, 112, 131…) - Tài khoản doanh thu: Là tài khoản hạch toán ghi nhận doanh thu ... lập Hóa đơn bán hàng Các thông tin Hóa đơn bán hàng lấy từ Đơn đặt hàng 150 Bản quyền MISA.JSC Kế toán bán hàng công nợ phải thu Lập hóa đơn bán hàng Lập chứng từ hàng trả lại, giảm giá Trong trình...
 • 5
 • 190
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt trong hệ thống thanh toán p3 pptx

Quá trình hình thành giáo trình mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt trong hệ thống thanh toán p3 pptx
... đến kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ? Hãy nêu khoản giảm trừ doanh thu? Trình bày nguyên tắc hạch toán? Bản quyền MISA JSC 155 Kế toán bán hàng công nợ phải thu Nêu quy trình ... sinh nghiệp vụ kế toán liên quan đến hoạt động bán hàng sau: Ngày 05/01/2009, bán hàng cho Công ty TNHH Tiến Đạt (VAT: 10%; chưa thu tiền) Tivi LG 21inches SL: 05 ĐG: 4.000.000 (đ /chi c) Tivi LG ... thu tiền gửi ngân hàng BIDV, VAT 10% 156 Bản quyền MISA.JSC Kế toán bán hàng công nợ phải thu Điện thoại NOKIA N7 SL: 05 ĐG: 6.500.000 (đ /chi c) Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 24000BTU SL: 02 (đ /chi c)...
 • 5
 • 233
 • 2

Quá trình hình thành giáo trình mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt trong hệ thống thanh toán p4 ppt

Quá trình hình thành giáo trình mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt trong hệ thống thanh toán p4 ppt
... Kế toán thu C H Ư Ơ N G KẾ TOÁN THU Sau hoàn thành chương này, bạn nắm được: Nguyên tắc hạch toán hình hóa hoạt động thu Sơ đồ hạch toán kế toán thu Kỹ thực hành phần mềm kế toán Bản ... đồng thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh thu c đối tượng chịu thu không chịu thu • Số thu GTGT cộng vào giá trị vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua vào vật tư, hàng hóa dùng cho hoạt động sản xuất, ... ghi sổ kế toán (nếu ghi sổ Đồng Việt Nam) hình hóa hoạt động thu Xem lại bảng quy ước ký hiệu sử dụng sơ đồ trang Sơ đồ hạch toán kế toán thu 3.1 Thu GTGT đầu vào Theo phương pháp khấu trừ...
 • 5
 • 186
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt trong hệ thống thanh toán p5 pps

Quá trình hình thành giáo trình mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt trong hệ thống thanh toán p5 pps
... hàng bao gồm: hóa đơn GTGT, hóa đơn thông thường,… 4.4 Nhập chứng từ đầu vào liên quan Trong phần mềm kế toán, nghiệp vụ thu thường hạch toán hóa đơn GTGT đầu vào hóa đơn GTGT đầu Các hóa đơn GTGT ... MISA.JSC Kế toán thu Các hóa đơn GTGT đầu Bản quyền MISA JSC 167 Kế toán thu 4.5 Xem in báo cáo liên quan đến hoạt động quản lý thu Sau cập nhật chứng từ mua hàng, bán hàng có phát sinh thu GTGT, ... 165 Kế toán thu 4.3 Các chứng từ đầu vào liên quan Các chứng từ dùng cho việc hạch toán thu bao gồm: - Hóa đơn mua hàng nhà cung cấp lập bao gồm: hóa đơn GTGT, hóa đơn thông thường,… - Hóa đơn...
 • 5
 • 250
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt trong hệ thống thanh toán p6 pptx

Quá trình hình thành giáo trình mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt trong hệ thống thanh toán p6 pptx
... (bút toán tự động) • In Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra; Tờ khai thu GTGT,… Báo cáo: 172 Bản quyền MISA.JSC Kế toán thu ... Kế toán thu Tờ khai thu GTGT - Chọn tham số báo cáo như: khoảng thời gian in - Xem báo cáo 170 Bản quyền MISA.JSC Kế toán thu Bản quyền MISA JSC 171 Kế toán thu Người sử dụng ... việc hạch toán nghiệp vụ liên quan đến hoạt động bán hàng? Bài tập thực hành Yêu cầu: • Hạch toán nghiệp vụ kế toán phát sinh kỳ vào phần mềm • Hàng tháng, vào chứng từ nhập, thực khấu trừ thu GTGT...
 • 5
 • 150
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đà NẵnHệ thống lại một số kết quả đã biết về Metric Kobayashi, tính hyperbolic của đa phức, một số chú ý về Metric KobayashiHoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Mía Đường ĐăkNôngHoàn thiện công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng NaHoàn thiện hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà NẵnHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An NgãiHuy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà NẵngKhai thác hợp lý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền Trung Việt NamMarketing trực tiếp đối với dịch vụ tiện ích tại Công ty Thông tin Di động Khu vực IMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Á Châu Đăk LăkNghiên cứu các giải pháp chiếu sáng tự nhiên áp dụng nguyên lý thiết kế thụ động cho nhà liên kế tại Đà NẵnNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành nhựa bao bì niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua xe máy trường hợp tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các tính chất phi cổ điển, dò tìm đan rối và viễn chuyển lượng tử của trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai modNghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua iphone của người tiêu dùng tại Đà NẵngNghiên cứu diễn biến nội lực của cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình có kể đến ảnh hưởng của điều chỉnh nội lực và quá trình thi côngNghiên cứu hình ảnh điểm đến Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành SơNghiên cứu nhân tố tác động tới hành vi mua sắm trực tuyến của nữ giới tại thị trường Đà NẵnNghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công về lĩnh vực nhà đất tại UBND quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập