skkn xây dựng chuyên đề các cuộc cách mạng tư sản điển hình thời cận đại

SKKN xây dựng chuyên đề các cuộc cách mạng sản điển hình thời cận đại

SKKN xây dựng chuyên đề các cuộc cách mạng tư sản điển hình thời cận đại
... nô c) Cách mạng sản pháp cuối kỉ XIII [Type text] Xây dựng chuyên đề cách mạng sản điển hình thời cận đại - Là cách mạng sản diễn hình thức chiến tranh cách mạng nội chiến + Cách mạng ... gia xây dựng lớp để làm tập lực mà giáo viên hoạch định [Type text] Xây dựng chuyên đề cách mạng sản điển hình thời cận đại V/ NỘI DUNG ĐỀ TÀI CHUYÊN ĐỀ CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐIỂN HÌNH THỜI ... NỔ CÁC CUỘC CÁCH MẠNG Chiến tranh giành Cách mạng Các Cách mạng độc lập 13 thuộc sản Anh sản Pháp cách địa Anh Bắc Mỹ mạng Nguyên nhân [Type text] Xây dựng chuyên đề cách mạng sản điển...
 • 37
 • 87
 • 1

skkn xây DỰNG LIỆU học tập các CUỘC CÁCH MẠNG sản đầu THỜI cận đại THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực của học SINH

skkn xây DỰNG tư LIỆU học tập các CUỘC CÁCH MẠNG tư sản đầu THỜI cận đại THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực của học SINH
... Trung học sở THPT : Trung học phổ thông XÂY DỰNG TƯ LIỆU HỌC TẬP CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU THỜI CẬN ĐẠI THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tầm quan trọng tính ... LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG TƯ LIỆU HỌC TẬP CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU THỜI CẬN ĐẠI THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH (Dành cho học sinh trường THPT) Họ tên:……………………………………………… ... đạo Kết Tính chất Ý nghĩa 28 28 3.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG HỒ SƠ TƯ LIỆU HỌC TẬP CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU THỜI CẬN ĐẠI THEO HƯƠNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH Như nói, dạy học vừa...
 • 52
 • 97
 • 0

luận văn hay đại học sư phạm chuyên ngành lịch sử Sử dụng tài liệu tiểu sử nhân vật trong dạy học các cuộc cách mạng sản thời cận đại, lớp 10 Thpt (chương trình chuẩn)

luận văn hay đại học sư phạm chuyên ngành lịch sử Sử dụng tài liệu tiểu sử nhân vật trong dạy học các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại, lớp 10 Thpt (chương trình chuẩn)
... TRONG DẠY HỌC CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN THỜI CẬN ĐẠI, LỚP 10 THPT (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) 2.1 Những nhân vật cần tạo biểu ng cho học sinh dạy học cách mạng sản thời cận đại, lớp 10 Thpt 2.1.1 Các ... số quan niệm nhân vật lịch sử, tiểu sử nhân vật tài liệu tiểu sử nhân vật a Quan niệm nhân vật lịch sử phân loại nhân vật môn lịch sử Sử dụng tài liệu tiểu sử nhân vật dạy học lịch sử phương pháp ... sử dụng tài liệu tiểu sử nhân vật dạy học cách mạng sản thời cận đại, lớp 10 Thpt (chương trình chuẩn) Phạm vi nghiên cứu Đề tài không nghiên cứu tài liệu tiểu sử nhân vật nguồn tài liệu nghiên...
 • 48
 • 337
 • 0

SKKN Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần Các cuộc cách mạng sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 - Ban cơ bản)

SKKN Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 - Ban cơ bản)
... góp phần nâng cao chất lượng dạy học lịch sử trường phổ thông, chọn Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử phần: Các cách mạng sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 ... công giảng dạy lịch sử khối 10 - Ban bản, tiến hành thí điểm phương pháp dạy học phần lịch sử: Các cách mạng sản thời cận đại việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng ... môn lịch sử Nguyên tắc phương pháp vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử a Nguyên tắc việc vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử...
 • 14
 • 312
 • 1

skkn xây DỰNG CHUYÊN đề “QUAN hệ QUỐC tế từ 1945 đến 2000” TRONG dạy học LỊCH sử lớp 12

skkn xây DỰNG CHUYÊN đề “QUAN hệ QUỐC tế từ 1945 đến 2000” TRONG dạy học LỊCH sử lớp 12
... chuyên đề “Quan hệ quốc tế từ 1945 đến 2000” dạy học lịch sử 12 tài liệu bổ ích để quý thầy cô tham khảo, bổ sung ứng dụng trình dạy học lịch sử theo chuyên đề đạt hiệu cao Trong trình viết đề ... chuỗi để giải yêu cầu đặt ra, dạng câu hỏi đề thi Vì vậy, với việc xây dựng chuyên đề dạy học “Quan hệ quốc tế từ 1945 đến năm 2000” dạy học lịch sử 12 khắc phục phần hạn chế chương trình sách ... dụng nội dung học Đây coi thành công bước đầu đề tài Xây dựng chuyên đề dạy học quan hệ quốc tế từ 1945 đến năm 2000” nói riêng việc áp dụng giảng dạy theo hướng chuyên đề nói chung Từ đó, trở...
 • 32
 • 105
 • 1

Đồ dùng trực quan trong dạy học các cuộc cách mạng sản ( thời kỳ thứ nhất lịch sử thế giới cận đại ) ở trường trung học phổ thông

Đồ dùng trực quan trong dạy học các cuộc cách mạng tư sản ( thời kỳ thứ nhất  lịch sử thế giới cận đại ) ở trường trung học phổ thông
... dụng giảng dạy cách mạng t sản (thời kỳ thứ nhất, lịch sử giới cận đại) Việc thiết kế sử dụng hệ thống đồ dùng trực quan dạy học cách mạng t sản (thời kỳ thứ nhất, lịch sử giới cận đại) vấn đề ... đồ dùng trực quan dạy học cách mạng t sản (thời kỳ thứ lịch sử giới cận đại 1640-187 0) Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn, mạnh dạn chọn đề tài Đồ dùng trực quan dạy học cách mạng t sản (thời kỳ thứ ... 187 0) I Nguyên tắc đạo việc thiết kế xây dựng đồ dùng trực quan dạy học cách mạng t sản: Cách mạng t sản ba nội dung chủ yếu thời kỳ thứ lịch sử giới cận đại Bao gồm: Cách mạng t sản Anh (1 64 0) Cách...
 • 45
 • 732
 • 0

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần: Các cuộc cách mạng sản thời cận đại -SGK lịch sử 10

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần: Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại -SGK lịch sử 10
... chất lượng dạy học lịch sử trường phổ thông, chọn Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử phần: Các cách mạng sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 - Ban bản)” làm ... dạy học phần lịch sử: Các cách mạng sản thời cận đại việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử để giúp học sinh hiểu chất kiện, ng lịch sử, từ có đánh ... môn lịch sử Nguyên tắc phương pháp vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử a Nguyên tắc việc vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử...
 • 18
 • 2,551
 • 0

Vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin và tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần Các cuộc cách mạng sản thời cận đại SGK lịch sử 10 Ban cơ bản

Vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại SGK lịch sử 10 Ban cơ bản
... lượng dạy học lịch sử trường phổ thông, chọn Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử phần: Các cách mạng sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 - Ban bản) ” làm đề tài ... công giảng dạy lịch sử khối 10 - Ban bản, tiến hành thí điểm phương pháp dạy học phần lịch sử: Các cách mạng sản thời cận đại việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng ... môn lịch sử Nguyên tắc phương pháp vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử a Nguyên tắc việc vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử...
 • 18
 • 485
 • 3

tiểu luận tính triệt để - không triệt để của các cuộc cách mạng sản

tiểu luận tính triệt để - không triệt để của các cuộc cách mạng tư sản
... cấp vô sản vận dụng cho đấu tranh đưa xã hội tiến lên 14 Chương TÍNH TRIỆT ĐỂ - KHÔNG TRIỆT ĐỂ CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN Lí luận tính triệt để, không triệt để cách mạng sản Cách mạng kiện ... hiểu tính triệt để cách mạng sản Khẳng định cách mạng triệt để hay không triệt để không dễ dàng Sự đánh giá có ý nghĩa ng đối mang tính chủ quan, chưa có tiêu chí xác định tính triệt để Cho ... toàn để lại nhiều tàn dư cũ Người ta gọi tính triệt để cách mạng Cách mạng sản thuộc phạm trù đú nờn có tính triệt để không triệt để Có nhiều ý kiến khác tiêu chí xác định tính triệt để CMTS...
 • 45
 • 989
 • 5

Câu hỏi trắc nghiệm chương: Các cuộc cách mạng sản

Câu hỏi trắc nghiệm chương: Các cuộc cách mạng tư sản
... giống Cách mạng sản Anh cách mạng Nê đéc lan gì? A Hình thức cách mạng B Nhiệm vụ cách mạng C Đối ng cách mạng D Tính chất cách mạng [] Mâu thuẫn trực tiếp dẫn đến bùng nổ cách mạng sản ... nào? A Đại sản B sản vừa nhỏ C .Tư sản công nghiệp thương nghiệp D sản nông nghiệp [] Phái Giacôbanh cách mạng sản Pháp phận nào? A Đại sản B sản vừa nhỏ C .Tư sản công nghiệp ... lập cách mạng sản Pháp giai cấp nào? A Đại sản công nghiệp B Đại sản thương nghiệp C Đại sản tài D Đại sản công thương [] Thành phần chủ yếu phái Girông đanh cách mạng sản...
 • 6
 • 2,222
 • 37

CÁC CUỘC CÁCH MẠNG SẢN Ở CHÂU ÂU TỪ 1830 - 1848_2 ppt

CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU TỪ 1830 - 1848_2 ppt
... phản bội giai cấp sản rõ thắng lợi mà giai cấp vô sản giành ngày tháng Sáu, Mác viết Cách mạng chết, Cách mạng muôn năm Cách mạng 1848 Ðức 2.1 Tình hình nước Ðức trước cách mạng Giữa kỷ XIX, ... nông vững chắc, họ ảo ng Cộng Hòa, đến tháng 6.1848, ảo ng chấm dứt Cuộc cách mạng 1848 có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, tỏ rõ đối kháng giai cấp xã hội lúc giờ: sản - sản, đồng thời vạch ... nhân dân cảnh sát báo hiệu cách mạng nổ Cuối tháng 2.1848 cách mạng bắt đầu miền Nam Ðức: từ Basel, cách mạng lan sang vùng khác như: Bayer, Wuttemberg, Rhin Cách mạng Pháp, Áo lan đến Ðức thúc...
 • 7
 • 655
 • 0

CÁC CUỘC CÁCH MẠNG SẢN Ở CHÂU ÂU TỪ 1830 - 1848_1 pps

CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU TỪ 1830 - 1848_1 pps
... cách mạng sản nổ nước Châu Âu II CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN TRONG NHỮNG NĂM 30 Cách mạng Tây Ban Nha (1820 - 1823) Cách mạng Tây Ban Nha phong trào cách mạng mở cho đấu tranh dân chủ châu Âu ... cách mạng nổ Ba Lan, Bỉ, Hy Lạp Với thắng lợi Bỉ Hy Lạp, quốc gia độc lập thành lập III PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1848 CHÂU ÂU Pháp Do điều kiện lịch sử định nên năm 1848 Pháp phải làm cách mạng ... mạng Ðây cách mạng tiến hành điều kiện cách mạng sản hoàn thành vào cuối kỷ XVIII Nhiệm vụ cách mạng lần lật đổ chế độ phong kiến nữa, mà việc lật đổ thống trị chật hẹp sản tài để mở rộng...
 • 7
 • 678
 • 1

Qua kiến thức đã học, hãy làm rõ nguyên nhân, nhiệm vụ, lãnh đạo, động lực, hạn chế, y nghĩa của các cuộc cách mạng sản.

Qua kiến thức đã học, hãy làm rõ nguyên nhân, nhiệm vụ, lãnh đạo, động lực, hạn chế, y nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản.
... mở đường cho kinh tế chủ nghĩa phát triển Đối với giới: góp phần hoàn thành cách mạng sản châu Âu cổ vũ phong trào đâu tranh Tuy v y, cách mạng chưa triệt để Cách mạng sản Mỹ: sách cai ... nhân dân, cách mạng diễn hình thức thống đất nước qua chiến tranh Cuộc cách mạng có ý nghĩa thủ tiêu tàn dư phong kiến Đối với Đức: hoàn thành nhiệm vụ thống đất nước, lật đổ chế độ phong kiến, mở ... nhân dân Và cách mạng hạn chế chung chưa đem lại quyền lợi cho nhân dân không xóa bỏ chế độ bóc lột => cách mạng chưa triệt để Sau thành công , giai cấp sản tìm cách để hạn chế quyền bầu cử...
 • 3
 • 144
 • 0

SKKN xây dựng chuyên đề dạy học lịch sử 12 “những thắng lợi quân sự tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp 1946 1954

SKKN xây dựng chuyên đề dạy học lịch sử 12 “những thắng lợi quân sự tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp 1946 1954
... Tâm Xây dựng chuyên đề dạy học Lịch sử 12 “Những thắng lợi quân tiêu biểu quân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp 1946- 1954 Đề tài XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC LỊCH SỬ 12 “NHỮNG THẮNG LỢI QUÂN ... quân tiêu biểu quân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp 1946- 1954 NHỮNG THẮNG LỢI QUÂN SỰ TIÊU BIỂU TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 1946- 1954 (Thực tiết) A NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ: I HOÀN CẢNH LỊCH ... Xây dựng chuyên đề dạy học Lịch sử 12 “Những thắng lợi quân tiêu biểu quân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp 1946- 1954 C TỔ CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ I MỤC TIÊU Kiến thức: - Hiểu hoàn cảnh lịch...
 • 32
 • 89
 • 0

SKKN: Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng HSG môn lịch sử lớp 9

SKKN: Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng HSG môn lịch sử lớp 9
... dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, gặt hái số kết đáng kể Vì vậy, mạnh dạn trình bày số kinh nghiệm công tác xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh lớp 9 Trang 27 SKKN: Xây dựng chuyên đề bồi ... với tổ chuyên môn Ban giám hiệu nhà trường Sau tổ chuyên môn Ban giám hiệu nhà trường xét duyệt, lên khung chương trình bồi dưỡng sau: Trang SKKN: Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng HSG tỉnh lớp KẾ ... - đông năm Trang SKKN: Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng HSG tỉnh lớp 194 7, chiến dịch Biên giới thu - đông năm 195 0, tiến công chiến lược Đông – Xuân 195 3 - 195 4 chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ...
 • 33
 • 1,194
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng chủ nghĩa máclênin và tư tưởng hồ chí minh vào bài giảng lịch sử phần các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại sgk lịch sử 10 ban cơ bảnđề tài khái quát các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỉ xvi đến đầu thế kỉ xxcác cuộc cách mạng tư sản thế kỷ xixcác cuộc cách mạng tư sảncác cuộc cách mạng tư sản thời cận đạicác cuộc cách mạng tư sản trên thế giớibản chất của các cuộc cách mạng tư sảnbản chất các cuộc cách mạng tư sảnthong ke cac cuoc cach mang tu san thoi can dai chuong 1 2các cuộc cách mạng tư sản ở châu âucác cuộc cách mạng tư sản anhcác cuộc cách mạng tư sản thời kỳ cận đạicác cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đạicác cuộc cách mạng tư sản trong thời cận đạitên các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiBất đẳng thức trong đa thức đối xứng và áp dụngBiện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh hình thức vừa làm vừa học ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà NẵnBiện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa sư phạm trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nayBiện pháp xây dựng Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thành tổ chức biết học hỏiCác nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm bán lẻ của khách hàng - Nghiên cứu thực nghiệm tại các siêu thị Quảng NgãiĐặc điểm ngôn ngữ báo chí trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà NẵnĐặc điểm tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên trong ca từ Trịnh Công SơnĐánh giá thành tích nhân viên tại Trường Đại học Quang TrungĐề tài chiến tranh trong truyện ngắn Nguyễn Quang LậpGiải pháp duy trì nhân viên tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gameloft Đà NẵnGiải pháp phát triển dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn quận Sơn TràGiải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP Đà NẵngGiải quyết việc làm cho lao động ở thành phố Trà VinhHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ông Ích KhiêĐồ án Thiết kế trạm trộn bê tông thương phẩm năng suất 45m3hHoàn thiện chính sách Marketing cho sản phẩm Hệ dàn thép mạ trọng lượng nhẹ Smartruss của Công ty TNHH NS Bluescope Lysaght Việt NamHoàn thiện chính sách Marketing cho sản phẩm nước ngọt có ga Chánh Thắng - Bidiphar tại Công ty Cổ phần nước khoáng Quy NhơnHoàn thiện công tác lập dự toán tại Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình ĐịnhHoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng NgãiHoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ cá thể trên địa bàn thành phố Trà Vinh
Đăng ký
Đăng nhập