Tài liệu về : “Mẫu Chương trình kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Mẫu Chương trình kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Mẫu Chương trình kiểm tra an toàn vệ sinh lao động
... www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRAAN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 200Nộäi dung Tháng1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Báo cáo tai nạn lao động X X X X X X X X X X X XBáo cáo các ... 0 x 0 0 x 0 0 XDụng cụ bảo hộ lao động 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0Khám sức khoẻ CBCNV 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 X (độc hại)0Dụng cụ PCCC 0 0 0 0 0 x 0 0 x 0 0 XVệ sinh lao động 0 0 0 0 0 x 0 0 x 0 0 XThực ... Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngàyHàng ngàyHàng ngàyHàng ngàyHàng ngàyVệ sinh Nhà xưởng 0 0 0 0 0 x x x x x x XNước uống 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0...
 • 1
 • 2,508
 • 28

Thực trạng công tác thanh tra về an toànvệ sinh lao động (AT – VSLĐ) tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI ở Việt Nam trong tình hình hiện nay

Thực trạng công tác thanh tra về an toàn – vệ sinh lao động (AT – VSLĐ) tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI ở Việt Nam trong tình hình hiện nay
... nghiệp- Tranh chấp lao động - Khiếu nại về lao động 9. Thanh tra an toàn vệ sinh lao đông (AT – VSLĐ)9.1. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra an toàn vệ sinh lao động Theo quy định tại Bộ luật Lao ... thanh tra lao động 44. Nguyên tắc hoạt động của thanh tra 45. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra lao động 46. Hình thức thanh tra lao động 57. Phương thức thanh tra lao động ... hợp đồng lao động - Thỏa ước lao động tập thể- Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi- Tiền lương và trả công lao động - An toàn lao động, vệ sinh lao động - Lao động đặc thù- Kỷ luật lao động, trách...
 • 15
 • 972
 • 27

Thực trạng công tác thanh tra về vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam

Thực trạng công tác thanh tra về vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam
... thanh tra lao động. Cơ cấu: Căn cứ Điều 185 của Bộ luật Lao động thì Thanh tra Nhà nước về lao động bao gồm Thanh tra lao động, Thanh tra an toàn lao động và Thanh tra vệ sinh lao động. Bộ Lao ... lao động, giải quyêt các tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật lao động. - Thanh tra nhà nước về lao động thanh tra việc thực hiện chính sách lao động, an toàn lao đông, vệ sinh lao động. 4. ... chính sau đây:- Thanh tra việc chấp hành các quy định về lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động. - Điều tra tai nạn lao động và những phạm vi tiêu chuẩn vệ sinh lao động. - Xem xét, chấp...
 • 16
 • 425
 • 4

TIỂU LUẬN: Những nét khái quát nhất về các quy trình công nghệ, dây truyền sản xuất cũng như công tác thực hiện An Toàn Vệ Sinh Lao Động tại công ty Gang Thép Thái Nguyên pot

TIỂU LUẬN: Những nét khái quát nhất về các quy trình công nghệ, dây truyền sản xuất cũng như công tác thực hiện An Toàn Vệ Sinh Lao Động tại công ty Gang Thép Thái Nguyên pot
... bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ cho người lao động. Bảo Hộ Lao Động là một yêu cầu rất khách quan để bảo vệ người lao động - yếu tố chủ yếu và năng động nhất của lực lượng sản xuất. Hoạt động ... cấp thông tin về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho công nhân. 10. Phổ biến chế độ chính sách, quyền lợi nghĩa vụ về BHLĐ cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Lời ... An Toàn Vệ Sinh; ban hành các chế độ chính sách, luật pháp về công tác Bảo Hộ Lao Động - An Tàon Lao Động. Trong ba mục tiêu trên thì nội dung chủ yếu và cốt lõi là thực hiện công tác An Toàn...
 • 25
 • 200
 • 1

Thực trạng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại Công ty cơ khí Hà Nội

Thực trạng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại Công ty cơ khí Hà Nội
... lý, bảo vệ môi trờng và vệ sinh an toàn lao động. PhầnII:Thực trạng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động TạI CÔNG TY CƠ KHí Hà NộI.1. Thực tế công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Là ... thức về an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất ở nớc ta vẫn còn hạn chế, vì thế việc đảm bảo một môi trờng cho ng-ời lao động làm việc an toàn, hạn chế các nguy cơ gây ra tai nạn lao động, bệnh ... trạng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong công ty, qua đó trong luận văn tốt nghiệp tôi đã chọn đề tài Thực trạng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại công ty cơ khí Hà...
 • 89
 • 1,848
 • 30

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP