QUI TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY TRẠM 500kV THƯỜNG TÍN

QUI TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY TRẠM 500kV THƯỜNG TÍN

QUI TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY TRẠM 500kV THƯỜNG TÍN
... tâm Hệ thống đa tín hiệu cảnh báo tủ NOHMI, có tín hiệu cảnh báo cháy Panel báo cháy NOHMI trực ca vận hành vào cảnh báo kênh (vùng) để kiểm tra sử dụng bình cứu hỏa chữa cháy 2- Hệ thống báo ... ty PCCC Hà Thành đơn vị thi công theo vẽ đơn vị thiết kế, công trình nghiệm thu đa vào vận hành ngày 23/09/2005 Tổng quan chung hệ thống báo cháy chữa cháy bao gồm : 1.- Hệ thống báo cháy nhà điều ... Đờng truyền tín hiệu tốt tín hiệu h hỏng - Các đầu báo cháy nguyên vẹn 100% 3- Kiểm tra hệ thống báo cháy vận hành Trong vận hành hạng mục cần kiểm tra mà phần 2- nêu trên, nhân viên vận hành cần...
 • 25
 • 78
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Thiết lập bộ mô hình mô phỏng phục vụ xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa thủy điện trên lƣu vực sông Ba " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... định quy trình vận hành 139 Thiết lập hình điều tiết hệ thống hồ chứa cho lưu vực sông Ba Để tiến hành nghiên cứu cắt lũ cho hệ thống hồ chứa lƣu vực sông Ba, tác giả tiến hành áp dụng hình ... thi vai trò hình quan trọng cần thiết Từ đó, báo trình bày kết nghiên cứu áp dụng hình phòng điều tiết hệ thống hồ chứa vào hệ thống hồ chứa hành lƣu vực sông Ba Ba hồ vận hành tính ... ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 27, Số 1S (2011) 136-150 2.2 đun điều hành hệ thống hồ chứa đun đƣợc sử dụng để điều hành hồ chứa hệ thống sông Hồng mùa lũ, đƣợc sử dụng để xây dựng quy trình...
 • 15
 • 212
 • 0

QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG BẢO VỆ QUÁ DÒNG 7SJ513

QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG BẢO VỆ QUÁ DÒNG 7SJ513
... đổi: /10/2009 QUY TRÌNH VẬN HÀNH BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH 7SA513 Mục: Lần sửa đổi: Lần 02 Trang: / 132 Ngày hiệu lực: / 10/2009 6.5 Thí nghiệm đưa vào vận hành 6.6 Thí nghiệm trước vận hành dùng thí ... /10/2009 QUY TRÌNH VẬN HÀNH BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH 7SA513 Mục: Lần sửa đổi: Lần 02 Trang: 22 / 132 Ngày hiệu lực: / 10/2009 6.2.4 Các chỉnh định cho bảo vệ khoảng cách: Vì chức 7SA513 bảo vệ khoảng ... khối "Phát cố cho bảo vệ khoảng cách" Các thông số cho phát theo dòng đặt địa 1602 (cho dòng pha) 1601 (cho dòng đất) Hệ số xác định cho chỉnh định dòng điện dòng điện vận hành lớn Việc tác động...
 • 132
 • 51
 • 0

QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG BẢO VỆ QUÁ DÒNG 7SJ512

QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG BẢO VỆ QUÁ DÒNG 7SJ512
... PPC QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG BẢO VỆ 7SJ512 Mục: Trang: 147 Lần sửa đổi: Lần 02 42 / Ngày hiệu lực: / 10/2009 6.6 Cấu hình chức bảo vệ 6.6.1 Giới thiệu: Rơle 7SJ512 cung cấp loạt chức bảo vệ ... /10/2009 01 PPC QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG BẢO VỆ 7SJ512 Mục: Trang: 147 Lần sửa đổi: Lần 02 13 / Ngày hiệu lực: / 10/2009 Hình 3.1 Cấu trúc phần cứng Rơle bảo vệ dòng có thời gian 7SJ512 Bên cạnh ... đổi: /10/2009 01 PPC QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG BẢO VỆ 7SJ512 Mục: Trang: 147 Lần sửa đổi: Lần 02 16 / Ngày hiệu lực: / 10/2009 6.4.6 Bảo vệ dòng có thời gian phụ thuộc Mỗi dòng pha so sánh với...
 • 147
 • 39
 • 0

Cơ sở khoa học xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đáp ứng các mục tiêu phòng chống lũ và sản xuất điện năng

Cơ sở khoa học xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đáp ứng các mục tiêu phòng chống lũ và sản xuất điện năng
... Vu Gia v sụng Thu Bn Bng 2.6 : S ng b l gia trm Nụng Sn v Thnh M TT Trm Nụng Sn Thi gian 197 7-2 009 S ng b l gia cỏc nm ca trm Thnh M 197 7-2 009 nm ng b l T l % 1977, 197 8-1 986,198 8-1 991, 199 4-1 996, ... ngõp lut Sụng Vu Gia - Thu Bụn gụm nhanh chớnh : * Sụng Vu Gia Sụng Vu Gia gụm nhiờu nhanh sụ ng hp , ang kờ la cac sụng ak Mi (sụng Cai), sụng Bung , sụng A Vng, sụng Con Sụng Vu Gia co chiờu ... Mõu thun gia cỏc ngnh dựng nc trờn lu vc Vu Gia Thu Bn bao gm mõu thun gia s dng nc cho thy in v cp nc, thy in v phũng chng l Cỏc mõu thun v ti nguyờn nc thng liờn quan n s tỏc ng qua li gia...
 • 115
 • 254
 • 2

Tài liệu Quy trình vận hành hệ thống điều khiển máy tính trạm SINAUL LSa VÀ I/O UNIT 6MB522 ppt

Tài liệu Quy trình vận hành hệ thống điều khiển máy tính trạm SINAUL LSa VÀ I/O UNIT 6MB522 ppt
... Master Unit sE giri lai 1f:nh diku khikn tdi 110 Unit rdi tdi cic d6i tuung di&ukhi6n tuung iing Quy rrinh v$n hhnh he th6ng diCu khiln tram m8y tinh LSA- Siemens: 6MB5515 ,6MB522, 6MB524 Khoi I/O: 6MB522 ... cho he thBng nhu lh LSACONTROL, LSATOOLS LSADIAG , LSATEST ,LSAPROCESS Sau day chdng ta xem xCt phdn m6m trqc tie'p dhng qu6 tr'mh di6u khi6n vh b&ov&tram lh LSACONTROL ' Quy trinh van h h h ... khikn tram LSA c6 nhiing thhnh phdn chinh nhu sau : Master Unit: 6MB5515- 18 trung tam xir 19 tdt cb nhiing tin hi@ so", tin hieu tumg tu I/O Unit: 6MB522 duuc sir dung cho the" he tram LSA V8.3...
 • 28
 • 344
 • 0

Quy trình vận hành hệ thống kích thích máy phát điện

Quy trình vận hành hệ thống kích thích máy phát điện
... chúng, hệ thống kích thích máy phát điện hệ thống kích thích độc lập QTVH - Hệ thống kích thích máy phát điện Phần cuộn dây stato máy phát điện phụ (từ mạch nhánh đến đầu chính) đảm bảo dòng điện kích ... CỦA HỆ THỐNG KÍCH THÍCH I - CÁC BẢO VỆ CỦA HỆ THỐNG KÍCH THÍCH 1- Các bảo vệ hệ thống kích thích máy phát điện phụ Hệ thống kích thích máy phát điện phụ trang bị bảo vệ sau: 1.1- Bảo vệ tránh kích ... cho máy phát điện qua khoá SA6 máy phát điện chính, SA7 máy phát điện phụ; trình diễn tương tự Trong trường hợp bảo vệ máy phát điện chính, máy phát điện phụ, máy biến áp lực, bảo vệ hệ thống kích...
 • 25
 • 691
 • 7

Giáo trình tổng hợp những quy trình vận hành hệ thống máy tính với hướng tối ưu phần 1 pdf

Giáo trình tổng hợp những quy trình vận hành hệ thống máy tính với hướng tối ưu phần 1 pdf
... e Vi e w N y bu to k w c 2/Cài đặt trình chống Virus : -Trình Anti-Virus trở nên cần thiết cho máy tính Trái với việc xâm nhập bất hợp pháp , nạn nhân máy tính bạn Nên ngày bạn chạy tập tin nhận ... kết vào hệ thống mạng lưới máy tính tòan cầu sử dụng kết nối thẳng , cho dù sử dụng Modem hay Boardband , nên thiết lập cho riêng hệ thống tường lửa tốt nhằm ngăn chặn xâm nhập vào-ra bất hợp pháp ... start (c) www.ocforums.com Tổng hợp biên dịch Freewarez Thủ thuật tối ưu Windows XP "Là phần mềm tăng tốc Windows XP Professional tốt ? Bảo đảm 10 0% nâng 200~300% tốc độ máy bạn ? Hàng ngàn người...
 • 10
 • 81
 • 0

Giáo trình tổng hợp những quy trình vận hành hệ thống máy tính với hướng tối ưu phần 2 pptx

Giáo trình tổng hợp những quy trình vận hành hệ thống máy tính với hướng tối ưu phần 2 pptx
... nhờ bạn vào công việc làm trước Chế độ Hibernate thích hợp cho máy tính xách tay (để tối ưu thời gian dùng pin), Stanby thích hợp cho máy tính để bàn Nhấn đúp biểu tượng Power Options Control ... bu to k w c Thanh lọc khay hệ thống Gỡ bỏ ứng dụng không cần thiết làm giảm số biểu tượng khay hệ thống, bạn lọc thêm nữa: Windows, thiết bị phần cứng tiện ích hệ thống cài đặt biểu tượng phép ... lại tính thực xong) Nhấn chuột phải hay trái biểu tượng để tùy chọn cấu hình (mỗi biểu tượng hành xử khác nhau) Ngay phần mềm không cho phép tắt biểu tượng khay hệ thống, Windows giấu với tính...
 • 10
 • 86
 • 0

Giáo trình tổng hợp những quy trình vận hành hệ thống máy tính với hướng tối ưu phần 3 ppsx

Giáo trình tổng hợp những quy trình vận hành hệ thống máy tính với hướng tối ưu phần 3 ppsx
... chương trình nạp tự động Windows khởi động hoạt động “ẩn” suốt trình hệ điều hành làm việc Người dùng khó nhận biết diện hầu hết biểu tượng chương trình không xuất khay hệ thống Tất chương trình ... xuyên kiểm tra phần mềm gián điệp (spyware) nhiễm vào hệ thống, Windows hoạt động cách khác thường Thực tế, phần mềm thật hiệu bạn nên kết hợp sử dụng nhiều chương trình với Trong số phần mềm miễn ... trục trặc với Outlook, Internet Explorer phần mềm khác Microsoft Ngược lại, Windows 98 (hay Win Me) lại yêu cầu nạp số chương trình trình khởi động hệ thống Vì vậy, đừng bỏ chương trình LoadPowerProfile,...
 • 10
 • 73
 • 0

Giáo trình tổng hợp những quy trình vận hành hệ thống máy tính với hướng tối ưu phần 4 ppsx

Giáo trình tổng hợp những quy trình vận hành hệ thống máy tính với hướng tối ưu phần 4 ppsx
... toàn hệ thống bạn Với gói giá 69,95 USD, phần mềm hỗ trợ máy tính bạn cài đặt nhiều phần mềm với số lượng không giới hạn Phần mềm hỗ trợ hệ điều hành Windows: 2000/XP/XP x 64/ 2003 Bạn mua phần ... việc cao phần mềm Việc cài đặt phần mềm này, nói tạo dựng đăng kí coi trái tim linh hồn hệ thống Windows Nó chứa đựng thông tin điều khiển hệ thống hệ điều hành bạn xuất chạy Hầu hết chương trình ... kí để lưu giữ cấu hình liệu quan trọng khác Khi bạn cài đặt chương trình ứng dụng, mục đăng kí tạo lập Phiên phần mềm chứng minh hiệu với tính ưu việt: - Nhanh: Sử dụng với hiệu suất máy cao,...
 • 10
 • 68
 • 0

Giáo trình tổng hợp những quy trình vận hành hệ thống máy tính với hướng tối ưu phần 5 doc

Giáo trình tổng hợp những quy trình vận hành hệ thống máy tính với hướng tối ưu phần 5 doc
... phát dựa vào hành vi để chống lại hiểm hoạ Kỹ thuật giám sát phần hệ thống bị công, cảnh báo hành vi đáng ngờ ngăn chặn Hạn chế giải pháp chương trình độc hại phải hoạt động hệ thống phát Vì ... Updatesofts.com -Đã việt hóa toàn - 100% *Yêu cầu hệ thống -Hệ thống (WinXP) phải thiết lập Tiếng Việt, xem để biết cách làm *Cài đặt -Đối với Phần mềm Ashampoo Magical Optimizer này, gửi Việt ... Việt - Dọn dẹp toàn hệ thống Lấy lại dung lượng trống cho máy bạn : CHỈ VỚI LẦN BẤM CHUỘT Là điều hiển nhiên! Sau thời gian sử dụng - bạn có thấy máy chạy chậm không Đó máy bạn chứa nhiều file...
 • 10
 • 75
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa hòa bình thác bà tuyên quang phục vụ cáp nước trong mùa khô cho hạ du lưu vực sông hồng thái bìnhquy trình vận hành hệ thống điệngiáo trình vận hành hệ thống lạnhquy trình vận hành hệ thống lạnhquy trình vận hành hệ thống điện tòa nhàquy trình vận hành hệ thống điện quốc giađề thi thử môn hóa chuyên hạ long 2017LuyenDe2017CB LPTBuoiSo02CB tuluyen(chuyenphanboichau nghean 2017 l01 de)FULL 11 đề môn hóa TÙNG TNVThu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcThuật toán điều khiển tắc nghẽn WLDAThực trạng lao động và việc làm của lao động nông thôn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ AnThực trạng và giải pháp (Nghiên cứu tại hai phường Đình Bảng và Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh)Tìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam ĐảoVai trò kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đội BÌnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn từ năm 2010 đến nayVấn đề đời sống văn hóa của người lao động Việt Nam trên báo điện tử (Khảo sát báo Lao động online, Lao động thủ đô onlineVẫn đề sản xuất bản tin thời sự trên kênh VTV1 theo lộ trình số hóVăn hóa doanh nghiệp của các công ty lữ hành ở Hà NộiVăn hóa doanh nghiệp tại Viễn thông Hà GiangViệc làm và thu nhập của lao động nông thôn ở huyện Can Lộc tỉnh Hà TĩnhXây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội.Xây dựng chương trình truyền thông về Biến đổi khí hậu tới các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng nông thôn mới ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.Xuất khẩu lao động ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An99 mẫu slide cực đẹp cho công việc và học tập16 đề thi kinh tế vi mô dành cho sinh viên chuyên ngành
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập